חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מזונות אישה

המדריך המקיף למזונות אישה: איזה זכויות מגיעות לך?

מזונות אישה טומנים בחובם לא מעט אתגרים, סימני שאלה וחוסר וודאות. כדי לדעת מהן הזכויות המגיעות לך ובאיזה מקרים, ריכזנו בשורות הבאות את כל מה שחשוב לך לדעת.

6 דברים שחשוב לדעת על מזונות אישה:

 • מתי הבעל צריך לשלם מזונות לאחר גירושין – ומתי הוא פטור?
 • הליכי מזונות עלולים להתארך. איך אפשר לקבל מזונות באופן מידי?
 • באיזה מקרים עשויים להישלל מהאישה מזונות מבעלה? והאם כל אישה עובדת בהכרח לא זכאית לקבל דמי מזונות?
 • איך למצות את זכויותיך בתיק המזונות?
 • מתי מגיע סכום חד פעמי ומתי תשלומים עיתיים?

קריאת המדריך הבא תסייע לך להכיר את זכויותיך – ואנחנו נסייע לך למצות אותן בדרכים יצירתיות (שאנחנו לא יכולים לפרט כאן באתר). נשמח לספק פרטים נוספים בפגישת ייעוץ.

לכל אישה נשואה ישנה האפשרות לקבל מבעלה מזונות כל עוד הם נשואים, משמעות הדבר כי הבעל צריך לדאוג לכל הצרכים שלה ולכך שהיא ממשיכה לחיות באותה איכות חיים עד שמתקבל פסק הדין מבית הדין הרבני. מזונות אישה טומנים בחובם לא מעט אתגרים ותהיות רבות – משרד עורכי דין לוסי מאיר החליטו לעשות עבורכם מעט סדר.

הסכמות דמי מזונות

דמי מזונות הינם תשלום שאחד מבני הזוג משלם לבן הזוג השני במקרה של פרידת בני זוג, לצורך מימון והשתתפות בהוצאות קיום הילדים המוחזקים אצל בן הזוג השני, ולעתים אף בהוצאות קיום בן הזוג השני עצמו.

המדובר בכל מקרה של פרידת בני הזוג, לרבות בעקבות גירושין, פרידה שלפני גירושין, וכן במקרה של הורות ללא נישואים.

בד"כ החיוב בתשלום דמי מזונות מוטל על האב, וזאת לאור תפיסת ההלכה היהודית המטילה עליו את חובת תשלום המזונות, וכן בשל העובדה שמרבית הילדים מוחזקים פיזית אצל האם לאחר גירושי הוריהם.

לפיכך, לצרכי מאמר זה נתייחס לתשלום דמי מזונות כתשלום המתבצע ע"י האב, אם כי יובהר כי הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין פירושם כי הם מוטלים בהכרח על האב בלבד.

סוגי דמי המזונות: מזונות ילדים ומזונות אישה

מזונות ילדים

תשלום מזונות ילדים נועד להבטיח את קיומם ורווחתם של הילדים המשותפים, גם לאחר פירוק הזוגיות שבין הוריהם, הואיל והאחריות לקיום הילדים מתקיימת גם לאחר פירוק התא המשפחתי, וגם בשעה שהאב אינו מחזיק פיזית בילדים ומגדל אותם באופן שוטף.

סכום מזונות הילדים הינו סכום חודשי קבוע, אשר נקבע לפי מספר פרמטרים:

 • מצבו הכלכלי של האב – רמת השתכרותו, היקף נכסיו, רמת חייו.
 • צרכיהם ורמת החיים של הילדים בזמן נישואי ההורים – על מנת לשמר אותה ככל הניתן גם בתקופת הגירושין.
 • גילאי הילדים – עד הגיעם של הילדים לגיל 15, על האב לשאת באופן מלא בהוצאות הילדים, וזאת אף אם האם מרוויחה יותר ממנו. בין גילאי 15 ל-18, שני ההורים יתחלקו בניהם שווה בשווה בתשלום דמי המזונות, ומגיל 18 ועד לתום השירות הצבאי, על האב לשלם שליש מהסכום ששילם עד אז, וזאת מכח הדין האזרחי.

גם במקרה של משמורת משותפת על האב לשלם מזונות ילדים, אם כי במקרים אלו נוטה בית המשפט לפסוק אותם בסכום מופחת בשיעור של 25% בלבד מהמזונות שהוא היה פוסק לו היה מדובר במשמורת יחידנית.

מלבד תשלום דמי המזונות החודשיים הקבועים והשוטפים, על האב להשתתף גם בתשלומי מזונות חד פעמיים לצורך מימון הוצאות חריגות עבור הילדים, כגון טיפולים רפואיים, טיולים, חוגים, וכד'.

מאחר וסכום דמי המזונות הקבועים נקבע ע"י פרמטרים ונסיבות עובדתיות שנוטים להשתנות מטבעם, אזי ניתן לעתור לשינוי סכום זה, עם שינוי נסיבות אלה, ובמיוחד במקרה בו חל שינוי מהותי במצבם הכלכלי של הזוג.

דוגמה לעילה להפחתת דמי המזונות, הינה פיטוריו של האב והפיכתו למובטל, או כאשר הוא החל להשתכר במשכורת נמוכה יותר מזו שהוא השתכר בעת הנישואים, או כאשר האם החלה להשתכר במשכורת גבוהה יותר, וזאת מלאחר הגיעם של הילדים לגיל 15, כאמור. לעומת זאת, דוגמה לעילה להעלאת דמי המזונות הינה כאשר האב החל להשתכר משכורת שהינה גבוהה יותר מזו שהרוויח בעת הנישואים.

יש להבדיל בין מקרה בו סכום המזונות נקבע במסגרת הסכם בין ההורים, לבין מקרה בו הוא נקבע ע"י בית המשפט. במקרה הראשון, הילדים יכולים לעתור לשינוי הסכום מאחר שהם לא היו צד להסכם זה, ולכן הם אינם כבולים אליו.

במקרה השני, דרוש שינוי נסיבות מהותי, כגון כאשר הקטין חלה במחלה קשה או כאשר חל שינוי מצבו הנפשי, אשר מצריכים את העלאת תשלום סכום המזונות.

כמו כן, ובנוסף לתשלום המזונות על האב לשאת גם בתשלומי דמי מדור, לצורך מימון הוצאות המגורים של האם וילדיה, כגון תשלומי שכר דירה, משכנתא, חשמל, מים, ועוד, אשר אף הוא משתנה בהתאם למספר הילדים.

מאחר וסכום דמי המזונות הקבועים נקבע ע"י פרמטרים ונסיבות עובדתיות שנוטים להשתנות מטבעם, אזי ניתן לעתור לשינוי סכום זה, עם שינוי נסיבות אלה, ובמיוחד במקרה בו חל שינוי מהותי במצבם הכלכלי של הזוג.

מה הם מזונות אישה?

על פי ההלכה היהודית אחת מן החובות של הבעל הוא לדאוג לפרנס את אשתו ולכלכל אותה, אנו פוגשים את עניין זה כבר מתחת לחופה יחד עם הכתובה המוכרת. אישה נשואה זכאית לקבל מבעלה מזונות כל עוד הם נשואים ועד למועד פסק הדין של הגירושין. כיום אנו רואים לא מעט הליכי גירושין אשר לוקחים זמן רב ובמהלכם צריך העל לכלכל את האישה ולשלם לה מזונות מאחר והם עדיין נחשבים נשואים באופן רשמי. בהנחה והבעל איננו ממלא חובה זו קיימת באפשרותה של האישה להגיש תביעת מזונות אשר תחייב את בעלה לשלם מזונות.

כמו כן, באותה הנשימה מזונות אישה הם סכום כספי אשר יכולה לתבוע האישה גם לאחר שפירקו את התא המשפחתי והתגרשו על מנת להמשיך לקיים רמת חיים זהה לזו שניהלה בזמן שחיה עם בעלה. מדובר באחת התביעות הפופולריות ביותר שצריכה להיעשות יחד עם עורך דין המתמחה בתחום.

"האם הבעל מחויב לשלם מזונות אישה לאחר הגירושין?"

הלכה למעשה הגבר מחויב לכלכל את האישה עד לסיומם של הליך הגירושין, ברגע בו מתקבל פסק הדין המחייב את האישה בגט אנו רואים כי הבעל פטור לחלוטין מתשלום דמי מזונות. יחד עם זאת ניתן להגיש תביעת מזונות אישה לאחר מכן על מנת שתוכל להמשיך האישה לחיות את חייה באיכות חיים אליה התרגלה.

תשלום דמי מזונות אשה נועד להבטיח את קיומה של האישה בתקופת פרידת בני הזוג ובטרם התגרשו, כך שהם עדיין נחשבים כנשואים לכאורה, על אף שהם אינם חיים עוד יחדיו.

על פי ההלכה, גם במהלך תקופה זו על הבעל למלא חובותיו כלפי האשה, ובין היתר להשתתף בהוצאות קיומה, וזאת עד למתן הגט והשלמת הגירושין.

חיוב הבעל לשאת במזונות האשה פוקע ביום מתן הגט, ועל כן הבעל אינו חייב לשאת במזונותיה לאחר גירושיה, גם אם יש להם ילדים משותפים ו/או הם היו נשואים שנים רבות, אלא אם כן הוא הסכים לכך מפורשות במסגרת הסכם ממון או הסכם גירושין שנערך בין בני הזוג.

גם דמי מזונות אישה נקבעים בהתאם למצבם הכלכלי של בני הזוג, ולרמת החיים שלה הורגלה האשה בתקופת נישואיהם וחייהם המשותפים.

יחד עם זאת, במידה והאשה בוחרת לעבוד והינה משתכרת כדי צרכיה ו/או בכל מקרה שיש לה הכנסה ממקור כלשהו, כגון דמי שכירות, דמי אבטלה, קצבאות ביטוח לאומי, וכד', הבעל יכול לטעון לפטור מתשלום מזונות האשה, בנימוק לפיו "מעשה ידייה", קרי, הכנסתה, יהיו "תחת מזונותיה".

אולם, במידה והכנסתה אינה מספיקה לה לשמור על רמת חייה, על הבעל עדיין להשלים זאת במסגרת תשלום מזונותיה.

כמו כן, במידה והבעל מסרב לתת לאשה גט ומעכב את גירושיהם ללא עילה מוצדקת, ישנם מקרים בהם פוסקים לחובתו דמי מזונות לאשה, גם אם יש לה הכנסה מספקת, המכונים "מעוכבת מחמתו", וזאת במטרה להפעיל לחץ על הבעל הסרבן ולזרזו לתת את הגט.

מועד תחילת תשלומי מזונות

החיוב בתשלום דמי מזונות יכול להיעשות בשתי דרכים: במסגרת פסק דין, אשר נפסק בתביעה למזונות שהוגשה בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, או במסגרת הסכם גירושין, אשר קיבל תוקף של פסק דין.

ברם, כידוע, הליכי תביעת המזונות ו/או הגירושין עלולים לא פעם להתארך זמן רב. ולכן, עם הגשת כתב ההגנה או בחלוף המועד להגשת כתב הגנה ניתן להגיש בקשה לפסיקת מזונות זמניים באופן מיידי, הן עבור האשה, והן עבור הילדים, וזאת בהתאם לסעיף 265 לתקנות סדר הדין האזרחי.

מטרת תשלומי המזונות הזמניים הינה לשמור על רמת החיים של האשה והילדים כפי שהייתה בתקופת הנישואים וזאת עד לסיום בירור תביעת המזונות/הגירושין, ובמטרה למנוע שינויים קיצוניים ברמה זו.

הדין הדתי ומקור החיוב

החיוב בתשלום מזונות האישה נובע מסעיף 2(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, אשר קובע כי: "אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה". לפיכך אנו רואים כי כל אדם יקבל את דינו בהתאם לדת אליה הוא משתייך, יהודי יפעל לפי הדין הדתי היהודי. בהתאם לדין העברי החל על בני זוג יהודים אנו רואים מספר חובות של הבעל כלפי אשתו.

 • "אנא אפלח(אני אעבוד) ואוקיר ואזון ואפרנס ואכלכל" – אחת מן החובות העיקריות של הבעל הוא לשאת במזונותיה של האישה, משמע לפרנס את אשתו לאורך כל חיי הנישואין.

כאשר אנחנו יורדים לעובי הקורה אנו רואים שישנו שוני בין מזונות ילדים למזונות אישה, מזונות ילדים לרוב יהיו לשם הבטחת צרכיהם ושלא יפגעו כתוצאה מפירוק התא המשפחתי. יחד עם זאת מזונות אישה הוא תחום רחב הרבה יותר מאחר והמטרה במזונות אלו שאיכות חייה של האישה לא תפגע כלל כתוצאה מן הפרידה והיא תוכל להמשיך באיכות חיים זהה לזו שהורגלה עם בעלה – כמו שנאמר בהלכה "עולה עימו ואינה יורדת".

 • "עולה אימו ואינה יורדת" – האישה צריכה להישאר באותה רמת מחייה אליה הרגיל אותה הבעל במרוצת השנים. מזונות אישה צריכים לכלול את כל הצרכים של האישה מהקטן לגדול – החל מביגוד והנעלה, אחזקת בית, משכנתא, רכב, חוגים, שכר דירה, מזון ושאר הוצאות אחרות אותן הייתה נוהגת להוציא כאשר חיה עם בעלה.

האם אישה עובדת זכאית לקבל מזונות?

כאשר אנחנו יורדים לדין הדתי אנו רואים כי ככל שהאישה עובדת וההכנסות שלה הינן מספיקות כדי לכסות את צרכיה ואת איכות החיים אליה התרגלה לפני יכול הבעל ו/או הגרוש לטעון כי כל התשלומים ו"מעשה ידיה" יהיו "תחת מזונותיה". לפיכך ניתן להסיק כי אישר המתפרנסת בצורה מספיקה לאיכות החיים שלה לא תהיה זכאית לקבל דמי מזונות. יחד עם זאת אישה אשר מתפרנסת וההכנסה שלה אינה מספיקה כדי לחיות באיכות החיים לה התרגלה תוכל לבקש מבעלה לממן את השאר.

אם אנחנו מסתכלים אחורה בשנים ולפי הדין הדתי אנו רואים כי אישה אשר במהלך חיי הנישואים לא יצאה לעבוד איננה חייבת לעבוד גם לאחר מכן, יחד עם זאת אנו רואים לא מעט תקדימים והרחבה של הפסיקה בשנים האחרונות בנושא המזונות כאשר הטענה כי אישה צעירה ובריאה יכולה לצאת להשתכר בכבוד. לפיכך נשים אשר ישארו בבית ללא עבודה יקחו בחשבון כי בית המשפט "ינכה" את פוטנציאל ההשתכרות העתידי שלה מן דמי המזונות העתידיים.

"מעוכבת מחמתו"

המקרה היחיד בו אישה תהיה בעלת הכנסה מספקת לחיות באיכות החיים אליה היא התרגלה ובאותה נשימה לקבל מזונות אישה יהיה אך ורק במצב בו היא תהיה "מעוכבת מחמתו". ישנם לא מעט מצבים בהם בית הדין הרבני נותן לבני הזוג פסק דין להתגרש אך יחד עם זאת הבעל מסרב לתת לאישה גט. במקרים כאלו תוכל האישה לגשת אל בית הדין ולבקש תביעת מזונות אישה מאחר והיא "מעוכבת מחמתו". מטרה נסתרת של תביעה זו היא לגרום לבעל לשנות את צורת החשיבה שלו, להתחיל לשתף פעולה ולפרק את התא המשפחתי באופן רשמי תוך מתן גט.

מזונות זמניים – מה זה אומר?

אנו מניחים שיצא לכן לשמוע על המונח "מזונות זמניים" אך אתן לא בטוחות מה זה בדיוק אומר. כאשר אנחנו מדברים על מזונות זמניים אנו מדברים על מזונות אשר ניתנים במטרה לשמור על איכות החיים של האישה ושל הילדים עד שתתברר תביעת המזונות ותהיינה תשובה בנושא.

לפי תיקון 9 לתקנות סד"א(אשר ניתן בשנת 2012) אנו רואים כי אישה אשר הגישה תביעת מזונות איננה צריכה לחכות לבירור התביעה כבעבר והינה זכאית לקבל תשלום מזונות זמניים יחד עם הגשת כתב התביעה. תיקון זה נועד למנוע מצב בו הילדים והאמא יפגעו כתוצאה מן פירוק התא המשפחתי ובמקרים בהם יחליט האב לנצל את כוחו ולהתחמק מן החובות שלו.

"אישה מורדת – מה זה אומר?"

כאמור על פי הדת ישנן ארבע חובות של האישה כלפי בעלה, יחד עם זאת רק פגיעה בחובה אחת מהן תחשיב אותה כאישה מורדת. על פי הדין הדתי חייבת אישה לקיים יחסי אישות עם בעלה יכולה להיחשב כאישה מורדת. אישה מורדת מחיי אישות עלולה להפסיד את כל זכויותיה הקשורים לעולם הנישואין ואף את הזכות לקבל מזונות אישה מבעלה.

קיום יחסי אישות נחשבת לחובת נישואין כלפי הבעל לאישה וכלפי האישה לבעל, רק סירוב באופן מוחלט וחסר תקדים לחיי אישות ייחשב כמרידה. יחד עם זאת בהנחה ולא תעמוד האישה בשלושת החובות שנותרו לה לא תיחשב מורדת מאחר ואין האישה שבוית חרב וצריכה להיענות לבעל בכל עת.

יחד עם זאת ישנם מקרים בהם האישה תחליט לא לקיים יחסי אישות עם בעלה אך עדיין תהיה זכאית לקבל תשלום דמי מזונות, ניתן לראות לא מעט מקרים כאלו – כאשר הגברי מקיים יחסי אישות עם אישה אחרת, כאשר הגבר מתנהג באלימות מילולית ו/או אלימות פיזית כלפי האישה ואפילו במקרים בהם הגבר בחר בעצמו לעזוב.

"האם יש מצבים בהם תישלל זכות המזונות לאישה?"

הדין המתייחס אל מזונות האישה הינו דין דתי, לכן אם יוכח כי האישה בגדה בבעלה ו/או מרדה בו לפי הדין הדתי היא לא תהיה זכאית לקבלת תשלום מזונות. במקרים רבים בהם האישה בוחרת לעזוב את הבית מרצונה פוגעת גם היא בזכות שלה לקבל מזונות. יחד עם זאת כל מקרה נבחן לגופו וצריך להוכיח את הסיבות בגינן האישה עזבה את הבית. מקרים בהם האישה עזבה כתוצאה מהזנחה, אלימות מילולית ואלימות פיזית אינן יפגעו בזכות שלה לקבל תשלום מזונות.

תביעת מזונות אישה ללא עורך דין – האם זה אפשרי?

פגשנו במרוצת השנים נשים רבות אשר תהו האם כדאי לתבוע תביעת מזונות אישה ללא עורך דין מאחר ועושה רושם כי "החוק" נמצא איתן או שמא עדיף להן לעבור את התהליך עם עורך דין המתמחה בתחום. הלכה למעשה כל אישה יכולה לגשת ולתבוע תביעת מזונות אישה ללא עורך דין, יחד עם זאת אם אנחנו מסתכלים על ניסיון העבר של המשרד אנו רואים מדי שנה מאות נשים אשר ניגשו לתהליך לבד ללא שום ניסיון ומצאו את עצמן מבזבזות משאבים רבים, זמן וכסף.

על מנת שתוכלו להימנע ממצב בו אתן מבזבזות זמן ורק לאחר מכן פונות אל משרד עורכי דין במטרה לשים פלסטר על הפצעים שיצרתם אנו מציעים לכם כבר מבעוד מועד לעבוד יחד עם עורך דין המתמחה בעולם הגירושין ותביעת מזונות אישה בפרט. עלינו לזכור כי גירושין ופירוק התא המשפחתי ביום אחד הוא תהליך מאוד אמוציונלי אשר מוציא מאיתנו לא מעט – לכן אנו נרצה לעבוד עם אדם אובייקטיבי בעל ניסיון ומוניטין בתחום המשפט.

מהי החשיבות בעבודה עם משרד עורכי דין בעל ניסיון בתביעות מזונות?

ישנה חשיבות רבה למשרד עורכי דין איתו אנו נבחר לעבוד במהלך תיק גירושין ו/או תביעת מזונות, מחיפוש קטן באינטרנט וברשתות החיפוש ניתן למצוא לא מעט עורכי דין אשר מציעים את שירותיהם בעולם הגירושין לצד תביעות מזונות אישה. יחד עם זאת לא כל עורך דין הינו מתאים למלאכה, אנו נרצה לעבוד עם עורך דין בעל ניסיון ומוניטין בעולם הגירושין אשר עיקר דיני גירושין ותביעות מזונות הינו עיקר עיסוקו.

כאשר אנחנו מדברים על תביעות מזונות אישה אנו מדברים על תהליך אמוציונלי ומורכב אשר דורש לא מעט תעצומות נפש, ראייה אובייקטיבית וחכמה על הסיטואציה ממבט על ולעיתים גם פתרונות יצירתיים למקרים מורכבים – לכן אין מן הנמנע שאנחנו נצטרך בצד שלנו משרד עורכי דין בעל ניסיון בתחום.

כיצד לבחור משרד עורכי דין המתמחה במזונות אישה?

בחירת עורך דין לשם תביעת מזונות אישה איננה מלאכה קלה ומדובר בבחירה קריטית אשר עלולה להשפיע בצורה ישירה על כל התנהלות התיק ועל תוצאותיו, כיום קיימים לא מעט עורכי דין בתחום ואנו רואים אנשים רבים אשר הולכים לאיבוד בתוך כל ההיצע הזה. השאלה הנשאלת היא – "איך למצוא את משרד עורכי הדין הטוב ביותר עבורי?", בדיוק לשם כך החלטנו לעשות לכם מעט סדר וריכזנו לכם מספר נקודות שיעזרו לכם לבחור בצורה הטובה ביותר את משרד עורכי הדין עבורכם:

 • ניסיון לצד ותק של המשרד – אחד הדברים החשובים ביותר הם הניסיון לצד הותק של המשרד איתו אנו נבחר לעבוד. הניסיון והותק של המשרד מעידים לא מעט ונותנים לנו מעט ביטחון. משרד בעל ניסיון ידע איך לגשת בדרכים יצירתיות אל מקרים מורכבים ויתרגם את הצלחות העבר להצלחות לעתיד, חשיבות גבוהה יש לניסיון ול-ותק של המשרד.
 • מוניטין המשרד – משרד אשר פועל מספר שנים צבר לעצמו מוניטין, אנו ממליצים לכם לבדוק מה הוא המוניטין של המשרד איתו אתם בוחרים לעבוד. המוניטין יספר לנו לא מעט על הדרך בה המשרד ועורכי הדין בו ניגשים למלאכה עם לקוחות, על הצלחות בתיקים ועל הדרך שבה הקולגות והלקוחות שלו מסתכלים עליו.
 • התמחות בעולם הגירושין והמזונות – בניגוד למה שאנשים רבים חושבים לא כל עורך דין מתאים למלאכה, ישנם עשרות אלפי עורכי דין בשוק כאשר כל אחד מהם מתמחה בתחום מסוים. אנו ממליצים לכם לגשת אך ורק אל משרד אשר עיקר עיסוקו הוא התמחות בעולם הגירושין והמזונות – כך תוכלו לדעת שאתם נמצאים במקום שישרת בצורה הטובה ביותר את האינטרסים שלכם ואין זו עבודה "צדדית" אותה המשרד לקח.
 • המלצות – אנו חיים בעידן דיגיטלי בו ניתן לצרוך מידע מאוד בקלות, אנו מציעים לכם לבדוק בדיקת רקע אודות המשרד איתו אתם תבחרו לעבוד. דרך חיפוש ברשתות החברתיות ובמנועי החיפוש תוכלו למצוא מידע רב אודות המשרד, פועלו ואפילו על תיקים שצלחו במסגרת העבודה עם המשרד. כמו כן אנו ממליצים לכם לדבר עם חלק מחוג לקוחותיהם אשר טופלו במקרים דומים – אלו ידעו להעיד בצורה הטובה ביותר על התהליך שעברו ולתת את ההמלצות שלהם.
 • זמינות – פגשנו לא מעט לקוחות במרוצת השנים אשר הגיעו אל משרד עורכי דין, נפגשו לפגישה עם עורך דין מסוים אך כתוצאה מחוסר זמינות הוא לאו דווקא היה העורך דין המטפל בתיק והתיק שלהם עבר בין מספר בלתי מבוטל של ידיים. בדקו שאת התיק שלכם ינהל עורך דין אחד לאורך כל ההליך, אותו עורך דין צריך להיות זמין אליכם לכל שאלה ופנייה. עלינו לזכור כי תוצאות התיק עלולות להשפיע בצורה ישירה על איכות החיים שלנו ועל המזונות אותן אנו מקבלות.
 • קרבה גיאוגרפית – ישנם דברים רבים עליהם אנו נרצה לשים את הדגש אחד הדברים המרכזיים עליהם אנו שמים את אור הזרקורים הוא דווקא עניין הקרבה הגיאוגרפית. אם אתם גרים בקריית שמונה סביר להניח שאתם לא תהיו מעוניינים לעבוד עם משרד עורכי דין באילת טובים ככל שיהיו. אנו נרצה לעבוד אל מול משרד עורכי דין אשר נמצא באזור קרבת המגורים שלנו או במרחק נסיעה סביר – כך נוכל לקבל מענה מהיר ואיכותי במרחק קצר מאיתנו. כמו כן, גם התיק יטופל בבית משפט בו משרד עורכי הדין כבר מזמן הפכו "לחברים".
 • היפגשו עם עורך הדין – עורך דין מוצלח וטוב ככל שיהיה צריך להיבחר בהתאם לאינטואיציה ולתחושות הבטן שלכם, עליכם לזכור כי אותו אדם הולך ללוות אתכם לאורך כל התהליך, תהליך אשר צפוי להיות אמוציונלי ובמהלכו תעברו לא מעט מהמורות. לכן אנו מציעים לכם לפגוש את עורך הדין איתו אתם מתכוונים לצאת למסע ולשאול את עצמכם – "האם זה עורך הדין איתו אנו ארצה לעבור את התהליך?", "האם אני סומך עליו מספיק שהמלאכה תעשה בצורה נקייה, אובייקטיבית וחכמה?"
 • הצלחות של המשרד בתיקים קודמים – תיקי העבר יכולים להעיד לא מעט על הדרך שבה המשרד יפעל גם בתיקי העתיד, בקשו לראות תיקי עבר של המשרד ושל עורך הדין איתו אתם תבחרו לעבוד מעולם הגירושין ככלל ותביעות מזונות אישה בפרט.

 

משרד עורכי דין לוסי מאיר – מתמחים בדיני גירושין ותביעות אישה

משרד לוסי מאיר הינו אחד המשרדים המוערכים והמובילים ביותר בישראל כיום בעולם דיני המשפחה, לאורך השנים הוביל המשרד אינספור תיקים בתחום דיני המשפחה ופיתח היכרות מעמיקה עם מגוון רחב של שחקנים במגרש המשפטי. עורכי הדין של המשרד פועלים ללא לאות לשם הבטחת זכויות האישה ומספקים מעטפת רגשית ומשפטית מלאה.

 

לחצו כאן לפנייה ולקבלת ייעוץ מהיר בעניין מזונות

אהבתם? שתפו...

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
ווטסאפ
אימייל
עו"ד לוסי מאיר

עו"ד לוסי מאיר

בוגרת הפקולטה למשפטים במכללת "הקריה האקדמית אונו" ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) בהצטיינות. הוסמכה לעסוק בתחום עריכת דין בשנת 2004. משרד עו"ד לוסי מאיר, המתמחה בדיני משפחה וירושה, מאופיין ביכולת מקצועית גבוהה לתכנון אסטרטגיה וליישום תכנית רב-שלבית שמבטיחה את טובת הלקוח ואת השגת מטרותיו. תשומת לב רבה ניתנת לאופיו, לרצונותיו ולציפיותיו של הלקוח מן ההליך המשפטי. כל תיק זוכה לטיפול מקצועי בהתאם לנסיבות המקרה המיוחדות. המשרד מעודכן במתרחש בעולם המשפט בכלל ובתחום דיני משפחה וירושה בפרט. חיבור למקורות מידע משפטיים מבטיח עדכונים שוטפים בתחום המשפט ובתקדימים משפטיים. כתבי הדין היוצאים מן המשרד נתמכים בפסיקה חדשנית בתחום דיני המשפחה.

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

דילוג לתוכן