חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חלוקת מניות בגירושין – פתרון משפטי נכון לבעיה מורכבת

גירושין מעובד הייטק, בין אם הוא מתכנת, רואה חשבון העובד בחברה טכנולוגית או כל בעל תפקיד אחר בחברה טכנולוגית, מעלה מורכבות ייחודית בנוגע לחלוקת הרכוש.

תחום ההייטק ידוע בשכר גבוה, הטבות רבות, מענקי חיתום/בונוס חתימה, בונוס שנתי ואופציות ותמריצים עתידיים, אשר דורשים התייחסות מיוחדת במסגרת הליך גירושין וחלוקת רכוש בגירושין.

נאמר מייד, כל אלו האמורים אופציות, מענקי חיתום, בונוסים ועוד הינם רכוש משותף.

גם אם במועד הפרידה האופציות אינן שוות כלום, עדיין זכאי בן הזוג השני לקבל מחצית מכמות האופציות, אשר מוגדר כרכוש משותף. במידה ושוויין יעלה בעתיד, תהיה לבן הזוג השני הזכות לממש את החלק השייך לו.

המורכבות בחלוקת רכוש של אופציות קשורה בחלוקה החוקית וההוגנת של מניות ואופציות שקיבל העובד, יש לוודא מה מטרת הענקת האופציות ולפי המטרה יש חלוקה שווה או אחרת כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו ולפי הנסיבות תבוצע החלוקה הנכונה. האופציות מייצרות פערי שכר בין בני הזוג, הפערים נשקלים בחישוב השכר לטובת פסיקת מזונות ילדים ו/או אישה הפערים נשקלים לקביעת נכסי הקריירה ופיצוי בגין פערי שכר, שבפיצוי מפחיתים את תשלום המזונות שנקבע.

במאמר זה נתייחס למספר היבטים נפוצים של התחום, ובפרט אל חלוקת מניות בגירושין.

המורכבות של אופציות ומניות בגירושין

אופציות ומניות הן חלק משמעותי מהשכר של עובדי הייטק ועובדים בכלל בחברה טכנולוגית, וערכן עשוי להאמיר משמעותית. כתוצאה מכך, חלוקתן במסגרת גירושין דורשת את ההתייחסות המתאימה למקרה.
הנה כמה נושאים חשובים לדעת:

 • מטרת ההענקה של החברה לעובד/ת, ולא תקופת ההבשלה (Vesting) של האופציות או שוויין ביום הפרידה, היא זו שתשפיע על החלוקה בין בני הזוג.
 • מענק חתימה – לרוב המטרה של מענק זה הינה למשוך לחברה כח אדם איכותי ומענק זה יחולק בין הצדדים בחלקים שווים, גם אם אותו בן זוג עובד מחובי להמשיך לעבוד בחברה הזו שנים נוספות.
 • אופציות כתמורה עבור עבודה עתידית – נראה את חלוקת האופציות מתפרסת על פני מספר שנים. מטרת הענקת האופציות היא לרוב לשמר את העובדים, לצמצם חלופה של עובדים. במקרה כזה חלוקת האופציות בגירושין נעשית על פי "כלל זמן בן או בת הזוג לשעבר יהיו זכאים למחצית מתוך אותן אופציות משותפות אשר "הושגו" בכל אחד מהחודשים של החיים המשותפים.
 • אופציות שניתנו לפני הנישואין: נניח שאדם קיבל אופציות לפני הנישואין, אך הן הבשילו במהלך הנישואין. במקרה זה, בית המשפט עשוי בהחלט לקבוע שהאופציות הן רכוש משותף, הגם שניתנו לפני הנישואין ולחלקן בין בני הזוג באופן שווה. תלוי נסיבות ומקרה.
 • מידת ההשקעה של כל בן זוג: נניח שאחד מבני הזוג עבד קשה או נשאר בבית וטיפל בילדים, ובכך תמך בבן הזוג השני בלימודים ואפשר לו לקבל עבודה בהייטק ולהתמקד בקריירה באופן שמביא לו שכר יפה עם הטבות ונלווים בשווי עשרות ומאות אלפי שקלים. במקרה זה, בית המשפט עשוי לקבוע שבן הזוג התומך זכאי לחלק גדול יותר מהאופציות בין אם ניתנו לפני ו/או במהלך ו/או יבשילו אחרי, או לפסוק פיצוי בגין פערי השתכרות, פיצוי חד פעמי או תשלום עיתי, הכול תלוי נסיבות המקרה.

המורכבות של הערכת שווי האופציות

הערכת שווי האופציות דורשת ידע מקצועי. לשם כך, בית המשפט יסתמך על חוות דעת של מומחים, אלא שאין בזה די, עורך דין גירושין שמייצג אתכם חייב לדעת ולהבין קריאת חוות הדעת של המומחים, שאם אינו מבין בתחום אינו יכול להעניק לכם שירות וייצוג טוב במובן של לשמור על זכויותיכם ובעיקר על שווי זכויותיכם במקרה של אופציות ומניות.

המומחים לוקחים בחשבון את הגורמים הבאים:

 • מטרת הענקה: המשפיעה על חלוקת האופציות;
 • סוג האופציות: אופציות רגילות או אופציות מניות, אופציות ללא תשלום מצד העובד או אופציות לפיהן מפריש העובד אחוז מסוים מהשכר שלו לתוכנית האופציות;
 • תקופת ההבשלה: התקופה שבה ניתן לממש את האופציות;
 • מחיר המימוש: המחיר שבו ניתן לממש את האופציות למניות;
 • תנודתיות המניה: הסיכון הכרוך במניה.

אפשרויות החלוקה הבסיסיות של אופציות הן:

 • חלוקה שוויונית: חלוקה שווה של ערכן של האופציות בין בני הזוג.
 • דחייה: דחיית חלוקת האופציות עד למימושן. במקרה זה, בית המשפט יקבע מנגנון להבטחת זכויותיהם של בני הזוג.
 • פיצוי: בן זוג אחד מקבל פיצוי כספי עבור חלקו באופציות. גובה הפיצוי ייקבע על ידי בית המשפט בהתאם לנסיבות המקרה.

אם כן, במקרה של גירושין יש להעריך את שווי האופציות, גם אם הן טרם הבשילו. בין היתר, בית המשפט יבחן את מועד מתן האופציות, מועד הקרע בין בני הזוג, מידת ההשקעה של כל בן זוג בהצלחת בן הזוג העובד בהייטק ותרומתו של כל בן זוג למשק הבית.

מספר הערות לגבי מניות בגירושין

גם מניות נחשבות לרכוש משותף, ויש לחלקן באופן שווה בין בני הזוג, אלא אם כן קיימת הסכמה אחרת ביניהם או הסכם ממון המגדיר חלוקה שונה.

הנושאים החשובים לדעת ולקחת בחשבון:

 • המועד הקובע לצורך חלוקת המניות הוא נושא מהותי. האם זה במועד הקרע בין בני הזוג או במועד המימוש. האם ניתן להעריך בהערכה סבירה וראויה את ערכן של האופציות במועד הקרע, או האם הערכה ספקולטיבית כזו תפגע בשווי לו זכאי בן/בת הזוג שאינו מחזיק במניות.
 • עקרון ההפרדה המוחלטת או הציפיה לרווח, אותה ציפייה שזרעיה נטמנו כבר במהלך תקופת הנישואין, והיא תבוא לידי מימוש אך ורק עם מימושן בפועל של המניות.
 • הסיכון שבהמתנה והציפיה לפירות המניות.
 • האם אפשר לבצע חלוקה בעין של המניות או שקיימת הגבלה עבירות של המניות.
 • גם נושא המיסוי הוא נושא מהותי שקריטי להתייחס אליו ולתת לו משקל.

גם כאן, במקרים רבים נדרשת הערכת שווי מקצועית של המניות על מנת לקבוע את ערכן לצורך חלוקה, ככל שניתן להעריך, האם הערכה היא סבירה וראויה, האם הערכה היא ספקולטיבית שלא כדאי לקבלה.

אפשרויות חלוקה הנפוצות הינן:

 • חלוקה פיזית: חלוקה שווה של המניות עצמן בין בני הזוג.
 • מכירת המניות: מכירת המניות וחלוקת התמורה באופן שווה בין בני הזוג.
 • העברת המניות לאחד מבני הזוג: העברת המניות לאחד מבני הזוג תמורת פיצוי כספי לבן הזוג השני.

מורכבויות נוספות של גירושין בהייטק

מלבד חלוקת האופציות והמניות, יש עוד מספר מורכבויות בגירושין בהייטק, הגם שהן מופיעות בתחומי עיסוק נוספים:

 1. קרן פנסיה, קופות גמל וביטוח מנהלים: זכויות סוציאליות אלו נחשבות לרכוש משותף, ויש לחלקן באופן שווה בין בני הזוג. בית המשפט יבחן את כל הצבירות של כל בן זוג במהלך הנישואין, ויחלק אותן באופן שווה. כאן לרוב, אין שוני מתחומי עיסוק אחרים.
 2. פערים בשכר: לעיתים קרובות, אחד מבני הזוג מוותר על קריירה או מקטין את היקף משרתו לטובת טיפול בילדים ותמיכה בבן הזוג העובד בהייטק. במקרים אלו, בית המשפט עשוי לפסוק על איזון משאבים, שמשמעותו חלוקת רכוש לא שוויונית, שתשקף את תרומתם של שני בני הזוג למשק הבית.
 3. נכסי קריירה: מוניטין, השכלה, ידע מקצועי וקשרים נחשבים לנכסי קריירה. במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי להכיר בנכסי קריירה כרכוש משותף ולחלקם בין בני הזוג. גם כאן יש נכס קריירה אישי, יש נכס קריירה שניתן לראות בו כמשותף. חשוב לעשות את ההבחנה לכל מקרה ומקרה.
 4. מזונות ילדים: גובה המזונות נקבע בהתאם להכנסותיהם של שני ההורים. במקרה של עובד הייטק, בית המשפט יתחשב לא רק בשכרו הבסיסי, אלא גם בהטבות ובשווי האופציות.

חלוקת מניות בגירושין

לקבלת ייעוץ וליווי משפטי בהליכי גירושין בהייטק

לצוות המקצועי של משרדנו יש ניסיון רב בהליכי גירושין בכלל, ובגירושין של עובדי הייטק בפרט. ייצגנו גם אנשי היי טק אבל גם עובדים בכלל בחברות טכנולוגיות שגם הם קיבלו הסכמי העסקה הכוללים מענקי חתימה, אופציות והטבות. יש לנו הבנה ספציפית בפיננסים, ניסיון בקרית חוות דעת של מומחים, אנחנו יודעים מה לשאול ואיך ומה אם צריך לתקן חוות דעת. אנחנו שומרים היטב על זכויות לקוחותינו ולא נותנים לאף אחד לעבוד או לרמות לקוחותינו.

המיומנות, הניסיון, השאלות הנכונות שנשאלות לצד הגישה הנעימה, האנושית מול המומחים וגם מול הצד השני, שבה עושה שימוש עורכת הדין לוסי מאיר, מביאה לסיכויים גבוהים מאוד לפתרונות נוחים, מהירים, קלים וחסכוניים בהרבה, מאשר תביעות משפטיות רבים מלקוחותינו מסיימים את פרק הנישואין בהסכם גירושין, אחר ניהול מו"מ משפטי לגירושין שמנהלת עורכת הדין לוסי מאיר וצוות משרדה תוך מיצוי מלוא הזכויות ושווי הזכויות של לקוחות המשרד.

למידע נוסף בנושא ולקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 050-9993466 או 03-6529448.

אהבתם? שתפו...

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
ווטסאפ
אימייל
עו"ד לוסי מאיר

עו"ד לוסי מאיר

בוגרת הפקולטה למשפטים במכללת "הקריה האקדמית אונו" ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) בהצטיינות. הוסמכה לעסוק בתחום עריכת דין בשנת 2004. משרד עו"ד לוסי מאיר, המתמחה בדיני משפחה וירושה, מאופיין ביכולת מקצועית גבוהה לתכנון אסטרטגיה וליישום תכנית רב-שלבית שמבטיחה את טובת הלקוח ואת השגת מטרותיו. תשומת לב רבה ניתנת לאופיו, לרצונותיו ולציפיותיו של הלקוח מן ההליך המשפטי. כל תיק זוכה לטיפול מקצועי בהתאם לנסיבות המקרה המיוחדות. המשרד מעודכן במתרחש בעולם המשפט בכלל ובתחום דיני משפחה וירושה בפרט. חיבור למקורות מידע משפטיים מבטיח עדכונים שוטפים בתחום המשפט ובתקדימים משפטיים. כתבי הדין היוצאים מן המשרד נתמכים בפסיקה חדשנית בתחום דיני המשפחה.

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

דילוג לתוכן