יש לך זכויות בחוק
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ייצוג משפטי מקצועי רב שנים לצורך הכרה בזכויות של ידועים בציבור

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ידועים בציבור

סביר להניח שאתם מכירים לפחות מכר אחד שמקיים מערכת יחסים זוגית מבלי להינשא. זוגיות כזו, של בני זוג החיים יחדיו ומקיימים משק בית משותף, היא זוגיות שכיחה ורווחת. הנקראת "מוסד הידועים בציבור". אין ספק כי שכיחותו של מוסד הידועים בציבור עלתה מאוד בשנים האחרונות, בין אם מסיבות משפטיות ובין אם מסיבות חברתיות וסוציולוגיות.

במאמר נסביר מי הם הידועים בציבור ועל אילו הגדרות עליהם "לעמוד" כדי שהמסגרת המשפטית תראה בהם כידועים בציבור, אילו מבחנים מתבצעים כדי לבחון האם בני זוג הם ידועים בציבור, מהן הזכויות של ידועים בציבור ומהן הסיבות להיווצרותו של מוסד הידועים בציבור.

נתחיל ראשית לבחון מהן הסיבות שגרמו להתפתחותו של מוסד הידועים בציבור:

הדין הנוגע לידועים בציבור מעלה מספר סוגיות, אשר אליהן נתייחס בהרחבה בהמשך המאמר. כדי להבין את אותן סוגיות, חשוב להסביר אילו סיבות הביאו להתפתחותו של מוסד הידועים בציבור. הסיבות שנתאר להלן מהוות רשימה חלקית בלבד. חלקן סיבות משפטיות וחלקן סיבות חברתיות. נסביר:

חוסר יכולת להינשא: במדינת ישראל, דיני הנישואין והגירושין מוסדרים על פי הדין הדתי-עברי. זאת, בניגוד לרוב מדינות העולם. נסביר: חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התש"יג-1953, קובע כי נישואין וגירושין בין יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה. כלומר, יהודים אזרחים ישראלים המבקשים להינשא או להתגרש, יהיו כפופים להלכה היהודית.

במידה ויבקשו להתגרש, יהיה עליהם להגיש תביעה לגירושין בבית הדין הרבני – שהוא בית דין דתי. באשר לשאר בני הדתות בארץ, עוד בימי המנדט הבריטי, הוחל בארץ ישראל חוק הנקרא "דבר המלך במועצתו לארץ ישראל". חוק זה העניק לכל העדות הדתיות בארץ את הסמכות הבלעדית לעסוק בשפיטה בענייני אישות. גם בימינו, אזרחים ישראלים בני הדת המוסלמית, הנוצרית או הדרוזית, כפופים להוראות הדין הדתי אשר חל עליהם. לכן, קיימים בתי דין דתיים לכל עדה דתית. באשר ליהודים, בשנת 1953 נחקק חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, אשר החליף את הוראות דבר המלך במועצתו לארץ ישראל – לגבי יהודים.

מהי המשמעות של אכיפת הדין הדתי על דיני האישות? המשמעות האופרטיבית היא, כי בני זוג רבים אינם יכולים להתחתן כלל במדינת ישראל. לדוגמא, באשר ליהודים – כהן וגרושה אינם יכולים להתחתן עקב האיסור ההלכתי הקיים בנדון.

גם בני זוג שאינם בני אותה דת, אינם יכולים להתחתן בארץ. לדוגמא: אזרח יהודי-ישראלי ואזרחית נוצרייה-ישראלית אינם יכולים להתחתן במדינת ישראל, משום שהדין הדתי-עברי והדין הנוצרי אינם מכירים בנישואים בין בני דתות שונות ("נישואי תערובת").

דוגמא נוספת היא של אזרחים ישראלים, יהודים יוצאי ברית המועצות, שחלק לא קטן מהם אינם מוכרים על פי הרבנות בישראל כיהודים "כהלכה". כלומר, יהודים רבים שעלו ארצה מוכרים אומנם כיהודים לפי חוק השבות, אך לא כיהודים לפי ההלכה, מה שמונע מרבים מהם להינשא בישראל.

ללמדנו, שאחת הסיבות לעליית קרנו של מוסד הידועים בציבור, היא העובדה שהדין הדתי החל במדינת ישראל בכל הנוגע לנישואין וגירושין, מונע מזוגות רבים להתחתן כדין. במקרים כאלו, האפשרויות הן או להינשא במדינה זרה, או לחיות במדינת ישראל בתור ידועים בציבור.

כך יפים גם דבריו של המלומד שחר ליפשיץ, בקשר להתאמה בין שכיחות מוסד הידועים בציבור, לבין המניעה המוטלת על זוגות רבים להינשא בישראל: "מוסד הידועים־בציבור מאפשר למי שמקיים קשר זוגי דמוי נישואים ליהנות ממרבית התוצאות המשפטיות האזרחיות של מוסד הנישואים ובכלל זה כמעט מכל הזכויות והחובות הכלכליות של בני זוג נשואים. בכך מספק מוסד הידועים־בציבור מענה כלשהו למצוקתם של מנועי החיתון ושל המתנגדים האידיאולוגיים לטקס הנישואים הדתי ולתכנים של דיני הנישואים הדתיים" (שחר ליפשיץ, הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה, (2005) נבו הוצאה לאור. בעמ' 65). סיבות אידיאולוגיות למוסד הידועים בציבורי: אנחנו עורכי דין משפחה, נתקלים בזוגות רבים שיכולים להינשא במדינת ישראל, אך מסרבים לעשות כן בשל אכיפת הדין הדתי על מוסד הנישואין. ומסרבים להינשא בארץ. וזוהי סיבה נוספת להתפתחותו של מוסד הידועים בציבור, – הסיבה האידיאולוגית.

עלייה בתוחלת החיים וברמת החיים: בעידן הממוחשב שבו הצרכנות גדלה ומתפתחת וכן הידע, המידע ורמת הרפואה, אנו גם עדים לעלייה ברמת החיים ובתוחלת החיים. לעלייה ברמת החיים ובתוחלת החיים יש השפעה ישירה על תפיסת המשפחה המודרנית. לא עוד משפחה גרעינית של בעל ואישה בלבד, אלא גם למתכונת חדשה של משפחה, בין אם מדובר במשפחה חד מינית, משפחה חד הורית או משפחה שהינה משפחה לכל דבר ועניין והזוגיות הינה זוגיות לכל דבר ועניין אלא במוסד של ידועים בציבור ובלי טקס הנישואין ממש…ועוד.

עלייה חדה בשיעור הגירושין: אין ספק כי שיעור הגירושין נוסק בשנים האחרונות. לנתון זה יש השפעה ישירה על חששם של צעירים רבים להינשא. ככל שאנו נתקלים ביותר משפחות "מודרניות" וככל שרמת המידע הקיים גדלה ורמת הגירוי שאליו נחשפים רבים גדלה, אזי גם שיעור הגירושין גדל בהתאם.

הגידול באחוז הגירושין בוודאי מביא גם לעליית קרנו והתפתחותו של מוסד הידועים בציבור.

מודעות גדולה לזכויות אדם וזכויות האישה: בעבר הגישה הרווחת הייתה שמשפחה גרעינית מורכבת "מגבר" שתפקידו לפרנס ומאישה שתפקידה לבצע את מטלות הבית ולגדל את הילדים. כיום גישה זו השתנתה בוודאי שבישראל ובמדינות מודרניות. היום נשים עובדות, מרוויחות משכורות וחלקן מכהנות במשרות בכירות,. בעולם המודרני, מבחינה פורמאלית אין אפליה בין נשים לגברים. כל אלו משפיעים באופן ישיר גם לתפיסת המשפחה.. ללמדנו, שאין ספק כי שוויון זכויות לנשים בעשרות השנים האחרונות, השליך על תפיסת המשפחה ובעקיפין על עליית קרנו של מוסד הידועים בציבור.

שינויים בתפיסת המשפחה: עד כה התייחסנו לשינויים הגלובליים, המודרניים וכו' המשפיעים בוודאי גם על תפיסת המשפחה. אך יש גם להתייחס לנושא ספציפי, הנוגע ישירות לשינויים בתפיסת המשפחה. אם בעבר המשפחה הגרעינית נתפסה בתור

בעל, אישה וילדים, כאשר האב הוא המפרנס והאישה צריכה לדאוג למשק הבית, הרי שכיום קיים שוני מהותי בנושא. נשים וגברים עובדים. לעיתים גברים מבקשים לגדל את ילדיהם והם משמשים כדמות המצויה בבית על כל המשתמע מכך. במקביל, תפיסת המשפחה השתנתה גם באופן שמשליך גם על מוסד הידועים בציבור. אם בעבר לא היה נהוג שאישה תלד ילדים ללא בעל, אזי כיום מדובר בעניין של מה בכך. אם בעבר האם הייתה מקבלת משמורת בלעדית על ילדיה, אזי כיום יש זוגות רבים שדווקא נוטים לקיים משמורת משותפת. אומנם, כל האמור לא נוגע ישירות למונח "ידועים בציבור", אך בעקיפין, בוודאי משליך על הגידול במספר הזוגות החיים במתכונת הזאת.

איך נגדיר ידועים בציבור?

כדי לבחון האם בני זוג הם ידועים בציבור, יש לבחון את מתכונת החיים המשותפים שלהם. לשם כך נהוג להיעזר במספר מבחני עזר שנוצרו בפסיקות בתי המשפט. אם נרצה להגדיר ידועים בציבור, אזי: ידועים בציבור הם בני זוג אשר חיים ביחד במתכונת של חיים משותפים ומקיימים משק בית משותף, כאשר מתכונת החיים המשותפים שלהם מעידה על קשירת גורל ורצון לקיים חיים משותפים שאין בהם כל שוני ממתכונת של חיים משותפים של זוג נשוי.

בניגוד לזוגות נשואים, כל הזוגיות של הידועים בציבור הם מבוססת על אמון ומערכת יחסים, למרות שבאפשרותם לערוך הסכם חיים משותפים וכך מומלץ לערוך, לא כולם בהכרח עושים זאת כמו זוגות נשואים, שעצם הנישואין ורישומם כאלו מהווה הסכם, חוזה. זאת ועוד, כאשר זוג נשוי מבקש להתגרש, עליו לעבור פרוצדורה בבית הדין הרבני. ידועים בציבור רק צריכים להודיע על כך האחד למשנהו ואינם עוברים טקס גט בבית הדין הרבני. עליהם לערוך פירוק של תא משפחתי (כמו חלוקת רכוש, הסדרת משמורת ועוד).

לא קל להכריע האם בני זוג הם ידועים בציבור. רבים נוטים לחשוב שדי בכך שבני זוג מתגוררים ביחד ומשלמים את חשבונות הבית, כדי להכיר בהם בתור ידועים בציבור. המציאות מורכבת בהרבה. לא די בחיים משותפים במשך זמן רב, כדי להקים חזקת ידועים בציבור. לחילופין, אין חובה לקיים מערכת יחסים במשך שנים רבות כדי להיות מוכרים בתור ידועים בציבור. בסופו של דבר, יש להוכיח כי מדובר בבני זוג, אשר ממבט על עולה כי הם מבקשים לקשור את גורלם האישי והזוגי בדומה לזוג נשוי "רגיל".

אך בכל זאת נשאלת השאלה: כיצד נבחן האם בני זוג מסוימים הם ידועים בציבור? הבה נסקור את המבחנים הנהוגים:

קיום של משק בית משותף: אחד האינדיקטורים המהותיים ביותר המלמדים על כך שבני זוג מסוימים הם ידועים בציבור, היא השאלה האם הם מקיימים משק בית משותף. כלומר, האם בני הזוג חיים יחדיו באותה דירה? האם בני הזוג רכשו יחדיו את אותה דירה? או שמא שיפצו יחד את אותה דירה? האם בני הזוג חוסכים כספים יחדיו במשותף? האם בני הזוג עורכים קניות יחדיו או שהם רק חיים במתכונת של שותפים לדירה.? האם בני הזוג מגדלים ילדים משותפים יחדיו?. האם בני זוג חיים יחדיו מספר שנים רב או תקופה קצרה בלבד. כל אלו שאלות משניות, אך שקלול של שאלות כאלו ודומות ורבות אחרות, עשוי להעיד האם מדובר בבני זוג שאכן מקיימים משק בית משותף או לאו. במידה ומדובר בבני זוג שאכן מקיימים משק בית משותף, אזי ההנחה תהיה שמדובר בידועים בציבור. חשוב להדגיש שאף אחד ממבחני העזר לבחינת השאלה האם מדובר בידועים בציבור או לאו – אינו מבחן מכריע. יהיו נסיבות שבהן בני זוג לא בהכרח מקיימים את כל המבחנים ולהיפך כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו הספציפיות..

משך הזוגיות: גם לשאלה מהי תקופת הזוגיות של בני הזוג, יש השפעה רבה על השאלה האם מדובר בידועים בציבור. סביר להניח שבני זוג אשר מצויים בזוגיות רק מספר חודשים, שאפילו אינם חיים יחדיו בדירת מגורים אחת, יתקשו להוכיח כי הם ידועים בציבור. כדי לבחון האם מדובר בידועים בציבור, יש להראות כי מדובר בבני זוג עם בסיס איתן המעיד על קשירת גורל (על כך נרחיב בהמשך). אין ספק שבני זוג שחיים יחדיו שנים רבות בדירה אחת ואפילו מגדלים ילדים משותפים או את הילדים של כל בן זוג, ניתן יהיה להוכיח בקלות רבה יותר שהם ידועים בציבור, שכן לבני זוג בנסיבות כאלו יש בסיס זוגי איתן יותר מאשר בני זוג שנמצאים בזוגיות במשך תקופה קצרה. אך משך הזמן אינו אינדיקטור מכריע, שכן גם זוגות שאינם נמצאים זמן רב יחדיו, וכאלו שהיו רק מספק חודשים בודדים הוכרע כי הם ידועים בציבור.

קשירת גורל: מבחן נוסף שעשוי לסייע בבחינת השאלה האם זוג מסוים הוא זוג הידוע בציבור או לאו, הוא בחינה כוללת של מתכונת מערכת היחסים הזוגית. כלומר, במסגרת בחינה זו יש לבחון האם ניכר כי בני הזוג אכן קשרו את גורלם איש אל רעהו. יש להבחין בין זוגיות שמקוימת לצרכי נוחות או לחלופין זוגיות שעדיין לא בשלה (כמו למשל, זוגיות בין שני סטודנטים לתקופה קצרה), לבין זוגיות רבת שנים, שממנה עולה כי בני הזוג חיים יחדיו, רכשו דירה יחדיו, חוסכים כספים יחדיו, מגדלים ילדים יחדיו ולמעשה מקיימים בסיס משפחתי איתן.

בדוגמא הראשונה, יהיה קשה יותר לראות בזוג סטודנטים שחיים יחדיו מספר חודשים, בתור זוג שקשר את גורלו איש עם רעותו. לעומת זאת, בדוגמא האחרונה יהיה קל יותר לראות בבני זוג בעלי תא משפחתי איתן ויציב, בתור זוגיות אשר קשרה את גורלה. בסופו של דבר, כאשר רוצים לבחון האם בני זוג מסוימים אכן קשרו את גורלם איש עם רעותו, יש לערוך בחינה כוללת של הזוגיות.

תפיסה אובייקטיבית: עוד אינדיקציה באשר לשאלה האם בני זוג הם ידועים בציבור או לאו, היא תפיסת בני הזוג ע"י צדדים שלישיים. ישנם בני זוג שיכולים לחיות יחדיו תקופה ארוכה, אך לא להכיר את משפחתו של האחר ואף לא את חבריהם של האחד את השני\ה. לכן, במקרה שבו קרובי בני הזוג לא רואים בבני הזוג בתור "בני זוג פורמאליים", יהיה בכך כדי להוות גורם להכריע כי אין בהכרח המדובר בידועים בציבור. לעומת זאת, כאשר כל מכרי בני הזוג מכירים את בני הזוג ומכירים בבני הזוג בתור זוג קבוע ומוכר, אזי הדבר יהווה ראיה נוספת לעובדה שבני זוג מסוימים הם ידועים בציבור.

מה הדין הרלוונטי לידועים בציבור?

אין חקיקה ספציפית המתייחסת לידועים בציבור. למעט חוק הירושה הקובע כי ידועים בציבור יורשים האחד את משנהו. אולם אין חוק המגדיר מי הם הידועים בציבור. בסופו של דבר, מוסד הידועים בציבור קיבל גושפנקא חוקית ומהותית, בהתאם לפסיקה מתמשכת של בתי המשפט לענייני משפחה ובית המשפט העליון. ידועים בציבור זכאים לזכויות וחובות בדומה לזוגות נשואים. גם חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, מעניק לבתי המשפט הללו סמכות לדון בעניינם של ידועים בציבור, בדומה לזוגות נשואים. מכאן הזכויות המוענקות לידועים בציבור. הבה נציג סקירה קצרה של זכויות אלו:

זכויות בתחום המיסוי: ידועים בציבור אשר מגדלים משפחה, זכאים לאותן נקודות זיכוי במס הכנסה, כמו זוגות נשואים פורמאלית.

זכויות במסגרת המוסד לביטוח לאומי: זוגות ידועים בציבור זכאים לאותן הזכויות בביטוח הלאומי שזכאים להן זוגות נשואים, לרבות קצבת אלמנות במקרה של מוות וכן זכאות לקצבת ילדים מבן זוג ידוע בציבור ועוד.

דין זהה בנוגע לירושות וצוואות: על פי חוק הירושה, התשכ"ה-1965, יורש על פי דין מוגדר בתור ילד של מנוח וכן בן או בת זוגו. הדין רלוונטי גם לידועים בציבור. כלומר: גם זוגות ידועים בציבור זכאים לאותן הזכויות על פי דיני הירושות והצוואות.

>> ידועים בציבור יורשים אחד את השני?

זכויות חברתיות וסוציאליות: ידועים בציבור זכאים לזכויות בתחום הרווחה, הלוואות לדיור, חתימה על הסכמים ועוד. כל זאת, בדומה לזוגות הנשואים באופן פורמאלי.

זכויות דיוניות: ידועים בציבור זכאים לאותן הזכויות הדיוניות שלהן זכאים זוגות נשואים. לדוגמא, ידועים בציבור זכאים לחלוקת רכוש שווה בעת פרידה וזאת בהתאם לחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973. חוק זה קובע כי חלוקת רכוש בין בני זוג בעת פרידה או גירושין תיעשה באופן שווה. כך גם לגבי ידועים בציבור. זאת ועוד: זוגות נשואים אינם כשרים להעיד איש נגד רעהו או רעותו מבחינת הדין הפלילי. כך גם לגבי ידועים בציבור, הזכאים בדיוק לאותה זכות. בדומה לזוגות נשואים המתדיינים בבית המשפט לענייני משפחה, גם ידועים בציבור זכאים לקיים דיון בעניינם בדלתיים סגורות.

>> החובה בהסכם ממון לידועים בציבור

זכות להיות מוטב בהסכם ביטוח: בדומה לזוגות נשואים בביטוח חיים או בביטוח משכנתא, גם ידועים בציבור זכאים להירשם כמוטבים בהתאם להסכם הביטוח.

נעיר כי השוני היחידי שקיים בין ידועים בציבור לזוגות נשואים, הוא העובדה שלזוג נשוי קל יותר להוכיח את עצם הזוגיות. ידועים בציבור לא אחת עשויים להיתקל בקושי וחשד ראשוני באשר לטיב הקשר ביניהם. אך מעבר לכך, מבחינת זכויות מהותיות, ידועים בציבור זכאים לאותן הזכויות שלהן זכאים זוגות נשואים.

לסיכום:

קרנו של מוסד הידועים בציבור עלתה מאוד בשנים האחרונות, בין אם בשל סיבות סוציולוגיות ובין אם בשל סיבות משפטיות וזאת גם עקב המצב המשפטי המיוחד בישראל בכל הנוגע לדיני הנישואין והגירושין. לקח זמן רב עד אשר זוגות ידועים בציבור זכו למעמד כמעט שווה לזוגות נשואים – אך כיום ניתן לומר כי מבחינת זכויות מהותיות, ידועים בציבור נהנים מאותן הזכויות של זוגות נשואים.

במידה ומצאתם כי זכויותיכם כידועים בציבור נפגעו, אזי מומלץ תמיד לפנות לעורך דין משפחה מיומן ומנוסה, לצורך סיוע.

אודות עו"ד לוסי מאיר

עורכת דין גירושין לוסי מאירבוגרת הפקולטה למשפטים במכללת "הקריה האקדמית אונו" ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) בהצטיינות. הוסמכה לעסוק בתחום עריכת דין בשנת 2004. משרד עו"ד לוסי מאיר, המתמחה בדיני משפחה וירושה, מאופיין ביכולת מקצועית גבוהה לתכנון אסטרטגיה וליישום תכנית רב-שלבית שמבטיחה את טובת הלקוח ואת השגת מטרותיו. תשומת לב רבה ניתנת לאופיו, לרצונותיו ולציפיותיו של הלקוח מן ההליך המשפטי. כל תיק זוכה לטיפול מקצועי בהתאם לנסיבות המקרה המיוחדות. המשרד מעודכן במתרחש בעולם המשפט בכלל ובתחום דיני משפחה וירושה בפרט. חיבור למקורות מידע משפטיים מבטיח עדכונים שוטפים בתחום המשפט ובתקדימים משפטיים. כתבי הדין היוצאים מן המשרד נתמכים בפסיקה חדשנית בתחום דיני המשפחה.

צור קשר

  נושאים מומלצים

  תחומי ההתמחות שלנו:

  גירושין

  התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

  חלוקת רכוש

  ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

  צוואות וירושות

  בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

  גישור

  עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

  הסכמים

  דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

  משמורת

  הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

  מזונות

  בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

  ידועים בציבור

  רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

  אפוטרופסות

  משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

  לקוחות ממליצים:

  "זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
  י.א – מרץ 2015
  המלצות עורכת דין לוסי מאיר

  צור/צרי איתנו קשר
  מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

   • זוג בתחילת דרכם להתגרש

    6 טיפים כלליים ועיקריים למתגרש/ת לתחילת הדרך

    גירושין הם נושא מאוד מורכב, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הרגשי. כעורכי דין לגירושין, אנו יכולים להעיד כי גירושין הם אף פעם לא דבר נעים שרוצים לעבור... אבל (ויש אבל גדול), יש דרך ויש דרך. [...]

   • אישה שרוצה להתגרש אך איננה יכולה

    מסורבות גט – מה חשוב לדעת?

    גירושין של בני זוג יהודים בישראל, הינם מותנים בפסק דין לגירושין שניתן רק על ידי בית הדין הרבני אשר לו הסמכות הבלעדית לסדר גט ולבצע גירושין בזוג נשוי. בפועל, הגירושין ייעשו על ידי מתן גט [...]

   • זוג בגישור גירושין

    תביעות בבית משפט לעומת גישור גירושין

    הליך גישור גירושין – הינו אלטרנטיבה לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הרבניים בעת הצורך, אשר נועד ליישב את הסכסוך במינימום זמן ומינימום עוגמת נפש. במסגרת הגישור ישנו גורם ניטרלי, שהוא המגשר, המסייע לצדדים שנמצאים [...]

   • ירושה

    בקשה לצו ירושה, בקשה לצו קיום צוואה – איך עושים את זה?

    המשפט הישראלי קובע לאן עובר רכושו של אדם, שהוא עזבונו, לאחר לכתו מן העולם. העברת הנכסים תתאפשר בין אם המנוח לא הותיר אחריו מסמך (שהוא צוואה המורה על חלוקת רכושו בהתאם לרצונו) – שאז יש [...]

   • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

    הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

    הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

   • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

    חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

    הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]