הכל בנושא צוואות

 

צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם ידועים בציבור זקוקים לצוואה? ומה בעת גירושין? האם יש צורך בעורך דין לשם עריכת צוואה. על שאלות אלו ועוד נשיב במאמר שלפניכם.

 

באיזה גיל כדאי לערוך צוואה?

עריכת צוואה נתפסת בעיני רבים כצעד שיש לחשוב עליו בגיל השלישי, כאשר אדם הספיק לצבור רכוש משמעותי והקים משפחה ענפה.

אולם למעשה, כדאי לערוך צוואה כבר בגיל צעיר וזאת ללא קשר לשאלה כמה נכסים הספיק לצבור המצווה, או אף אם כבר נישא והקים משפחה.

מדוע? ניתן מספר תרחישים:

תסכימו איתי שאין אנו יודעים מה יוליד יום;

תסכימו איתי גם שלא אחת אנשים הולכים לעולמם בגיל צעיר בשל מחלה, תאונה וכיו"ב;

כך למשל גם חייל בן 18 שנים יכול להחליט כי ברצונו שיועבר לאחיו ולא דווקא להוריו.

כך למשל יכול שמקרה תאונה בגיל צעיר יוביל לפטירה וכספי הפיצויים שיתקבלו בגין התאונה יועברו על פי חוק הירושה להוריו, אולם אם הוריו אינם ראויים לרשת? אם הורה אחד נטש את אותו ילד צעיר שהלך לבית עולמו בגין תאונה? הרי שאם לאותו בחור צעיר הייתה צוואה הרי שכספי הפיצויים היו מועברים למי שכתוב בצוואה ולא להוריו שכן כך קובע חוק הירושה בהעדר צוואה.

כך למשל זוגות צעירים, שלא נישאו, ידועים בציבור אם האישה תלך לעולמה, בטרם עת, בלא שהותירה צוואה הרי שיהיה סכסוך ירושה בין ההורים לבין הידוע בציבור.

נראה כי תרחישים אלו רחוקים מאתנו ואולם לדאבוננו אף אחד מאתנו אינו נביא, אינו יודע מה יוליד יום ועל כן עריכת הצוואה אינה שמורה רק לבעלי נכסים ואינה רצויה אך ורק לאנשים בגיל השלישי.

עריכת צוואה יכולה למנוע את היווצרותם של סכסוכי ירושה, המהווים לא רק הליך משפטי מורכב אלא עלולים ליצור משבר עמוק ביחסים בין בני המשפחה. עריכת צוואה, תמנע במרבית המקרים את התרחיש הזה של סכסוך ירושה ותאפשר לנו לדאוג לעתיד היקרים לנו.

ידועים בציבור

זוגות החיים יחד כידועים בציבור ומבקשים לוודא כי בבוא העת יירשו הם זה את זו, טוב יעשו אם יפנו לעורך דין מומחה לצורך עריכת צוואה. אמנם, חוק הירושה השווה את מעמדם של ידועים בציבור בסוגיה זו למעמדם של זוגות נשואים, אולם, ידועים בציבור הוא סטטוס טעון הוכחה ועריכת צוואה תקל אפוא על התהליך הזה, שכן עצם עריכת הצוואה תעיד על סטטוס הידועים בציבור, באופן שלא יידרש בן/בת הזוג הנותרים בחיים להוכיח את זוגיותם – שלעיתים מדובר בנטל הוכחה כבד.

ומה בדבר מצב הפוך? כאשר ידועים בציבור מבקשים למנוע מבן/בת הזוג לרשת אותם?

במקרה זה ישנה חשיבות גדולה עוד יותר לעריכת צוואה, שהרי, כאמור, החוק רואה בידועים בציבור כבעלי זכות ירושה בדיוק כמו זוגות נשואים. משכך, על מנת למנוע מצב שבו בן/בת הזוג יהיו היורשים של רכושנו, עלינו לערוך צוואה ובה נקבע במפורש כי הם אינם היורשים ונמנה אל מי יועבר העזבון בעת פטירתנו.

עריכת צוואה בגירושין

סיטואציה נוספת בה חשוב מאוד לערוך צוואה היא במסגרת הליך גירושין.

מדוע?

משום שכל עוד בני הזוג נשואים ולא ניתן גט, אם מי מהם ילך לעולמו בתקופה זו של הליכי הגירושין, בן/בת הזוג יהיו זכאים למחצית מהירושה.

חשוב לציין, כי מצב זה נכון גם למקרים בהם בני הזוג היו פרודים במשך תקופה ארוכה ואף כאשר לצד שנפטר הייתה כבר זוגיות חדשה. הנחת המוצא היא כי בני זוג אשר החליטו להיפרד אינם מעוניינים עוד כי בן/בת הזוג יהיו היורשים של רכושם ולכן יש לערוך צוואה, במסגרתה יקבע כל אחד מבני הזוג יורשים אחרים לרכושו, למשל הילדים ו/או בן/בת הזוג החדשים. יחד עם זאת, ככל שאין צוואה שמסדירה זאת, הנחת המוצא לא תועיל לנו, שכן בהעדר צוואה, יחול חוק הירושה וכל עוד הצדדים נשואים – על אף שמצויים בהליך גירושין – בן/בת הזוג הנשוי הוא היורש!

ומה הדין כאשר ישנה צוואה קיימת ולאחריה החלו הליכי גירושין? חשוב עוד יותר לערוך שינוי בצוואה במסגרת הליך הגירושין. עורך הדין יבצע את התיקונים הנדרשים בצוואה, תוך שמירה על תקינות הצוואה ותוקפה המשפטי.

מעוניינים לערוך צוואה? אצל עורך דין צוואות בלבד

בשל השלכותיה הכלכליות והאישיות של הצוואה, יש להקפיד לערוך מסמך זה אך ורק אצל עורך דין העוסק בדיני משפחה בכלל ובתחום הצוואות והירושות בפרט.

עורך דין צוואות יוודא כי הצוואה ערוכה על פי כל הכללים שבחוק וינסחה באופן נהיר אשר לא יותיר מקום למחלוקות פרשניות בין היורשים לאחר פטירת המצווה.

בעת פגישתו עם המצווה, עורך הדין יוודא עמו כי פרטי היורשים נכונים ולצדם, חלקם בעזבון בהתאם לרצונו.

אם מדובר במקרה מורכב, למשל, מצווה אשר בבעלותו נכסים בחו"ל, רצון להקים נאמנויות, ליתן הוראות לניהול העסק וכיו"ב ייתן עורך הדין מענה משפטי מתאים בהתאם לנסיבות המקרה, לרבות עריכת צוואה נפרדת, תרגום נוטריוני של הצוואה וכיו"ב.

לבסוף, יוודא עורך הדין כי המצווה פועל בצלילות דעת וכי הוא מבין את משמעותה של הצוואה.

 

עורכת הדין לוסי מאיר, נוהגת להוסיף במקרים המתאימים, צילום וידאו על ידי חברת צילום מקצועית, העורכת צילומים של צוואות בלבד. כמי שמופיעה רבות בהתנגדויות לצוואה, אפשר לומר בוודאות, כי אין טובה התרשמות השופט/ת ממראה עיניים, וכאשר מוצג בפני בית המשפט צילום וידאו של המצווה, המפרט מדוע ערך צוואה כפי שערך, המפרט את תוכן הצוואה, אין ולא יהיה ספק לבית המשפט בדבר צלילותו של המצווה ורצונו והצוואה תקוים, על אף המתנגדים לה.

 

צו קיום צוואה והתנגדות לצוואה

כאשר אדם הליך לעולמו והותיר אחריו צוואה, הרי שיש לממשה ולחלק את העזבון בין היורשים. לשם כך, יש צורך בקבלת צו קיום צוואה הניתן לאחר הגשת בקשה מתאימה אצל הרשם לענייני ירושה.

מומלץ למסור את הטיפול בעניין זה לעורך דין לדיני משפחה, אשר ינסח את הבקשה וידאג לקבל מן היורשים את כל המסמכים הרלוונטיים שיש לצרף כגון תעודת פטירה, העתק מן הצוואה ועוד.

הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה – שלא הוגשה כראוי, בליווי המסמכים הנכונים, יוביל לדרישות פרטים מהיועץ המשפטי לממשלה באופן שיאריך מאוד את ההליך וכל עוד לא יינתן צו ירושה או צו קיום צוואה – היורשים לא יוכלו לזכות בחלקם בעיזבון.

ככלל, הליך זה אורך כשלושה חודשים לערך, אלא אם מבקש היועץ המשפטי לממשלה להתערב בהליך או כאשר מוגשת התנגדות לצוואה.

במצב של התנגדות לצוואה הרי שזהו מצב שבו בעל עניין טוען כי ישנו פגם בצוואה הדורש לפסול אותה, באופן מלא או חלקי. התנגדות לצוואה מתבססת על אחת מעילות הפסילה שבחוק הירושה, ביניהן, אי כשירותו של המצווה בשל מצבו הנפשי, השפעה בלתי הוגנת וכיו"ב.

משהוגשה התנגדות לצוואה, בית המשפט לענייני משפחה יקיים דיון ויכריע בה בהתאם לראיות שהוצגו בפניו. למותר לציין כי שני הצדדים, זה המבקש לפסול את הצוואה וזה המבקש לקיימה, חייבם להיות מיוצגים על ידי עורך דין מקצועי ומנוסה אשר יציג את עמדתם ויפעל להשגת התוצאה המשפטית הרצויה.