צוואות הדדיות

צוואה הדדית הינה המכשיר המשפטי המועדף למקרים בהם בני הזוג חפצים להבטיח את עתידם לאחר שאחד מהם ילך לעולמו – ללא כל תלות ביורשים.

עורכת הדין לוסי מאיר עם הפרטים המלאים.

על מנת להמחיש את חשיבותן של צוואות הדדיות, אשתמש בדוגמא פשוטה:

בעל ואישה חולקים דירת מגורים. הבעל הלך לעולמו, וכעת יורשיו הם אשתו וילדיו.

כיון שהדירה שייכת גם לילדים כעת, זכאים הילדים לדרוש את מכירתה. המשמעות? האישה עשויה למצוא עצמה בגיל מבוגר ללא קורת גג. נשמע כאילו לא ייקרה אצלכם, נשמע כי זה לא מוסרי ועובדה – זה קורה! אחד הילדים חפץ לקנות לעצמו דירה, הוא צריך הון עצמי, הוא עלול וכך קורה, לבקש את מכירת דירת הירושה על מנת לרכוש לעצמו דירה.

מקרים כאלו לדאבוננו מגיעים לבית המשפט. אגב גם אם לא מוסרי, זה חוקי! ברגע שהילדים יורשים את אחד ההורים, הם הופכים להיות שותפים במקרקעין ועל כן הם זכאים ורשאים על פי חוק המקרקעין לדרוש פירוק שיתוף מההורה שנותר בחיים קרי: מכירת דירת הירושה.

במידה והבעל והאישה היו עורכים צוואה הדדית, המצב הנ"ל היה נמנע.

מה זו צוואה הדדית?

באוגוסט 2006 חוקקה הכנסת את חוק הירושה (תיקון מס' 12), אשר הוסיף לחוק הירושה את סעיף 8א' המסדיר את נושא הצוואות ההדדיות.

על פי סעיף 8א' לחוק הירושה, צוואות הדדיות הינן צוואות הנערכות על ידי בני זוג מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.

מה היתרון הטמון בצוואה הדדית?

צוואה הדדית מבטיחה לכל אחד מבני הזוג שקט נפשי. היא מאפשרת לבן הזוג שנותר בחיים להמשיך את חייו, תוך סיפוק מלוא צרכיו.

צוואה יחידה של אחד מבני הזוג אינה יכולה להבטיח שקט נפשי מהסוג הנ"ל, ואינה יכולה למנוע מאבקי ירושה פוטנציאליים בין הילדים – כשהם הופכים להיות יורשים, לבין בן הזוג שנותר בחיים ובינם לבין עצמם.

קראו בהרחבה: למי ומתי חשוב לנסח צוואה הדדית?

10 פרטים חשובים על צוואות הדדיות ודרך ביטולם שכדאי לדעת:

• ניתן לערוך צוואות הדדיות במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים, ובלבד ששני המסמכים נערכים באותה העת.

• עקרון ההסתמכות הוא סופר חשוב בצוואות הדדיות ועל כן דרך ביטולם נעשה בצורה זהירה ומפורשות, שלא ייקרה מצב שאחד מבני הזוג הלך לעולמו וצוואתו לא מקויימת!

• חשוב לדעת כי גם אם ערכת צוואה הדדית והחלטתם לשנות או לבטל אותה – זה ניתן ואפשרי! החוק מאפשר לבני זוג שערכו צוואות הדדיות לבטל את צוואותיהם, אם בחייהם ואם לאחר פטירת אחד מהם.

• החוק מתנה ביטול צוואות הדדיות בתנאים מסוימים המהווים תנאי לביטול תקף. בן זוג אשר חפץ לבטל את צוואתו ההדדית במהלך חיי שני בני הזוג מחויב, כתנאי לביטול צוואתו, בין היתר, למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני.

• ביטול צוואת בן הזוג האחד גורר ביטול אוטומטי של צוואת בן הזוג השני.

• אם בן הזוג מבקש לבטל את צוואתו לפני חלוקת העיזבון – הינו מחויב להסתלק מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שנפטר.

• אם בן הזוג מבקש לבטל את צוואתו לאחר חלוקת העיזבון – חלה עליו חובה להשיב את כל מה שירש לפי הצוואה הדדית. במקרה בו השבה אינה אפשרית או בלתי סבירה, מחויב בן הזוג להשיב את שוויה של המתנה או החלק בעיזבון שירש.

• דרכי הביטול נועדו לשמור על כך שבן/בת הזוג שאינו עוד בחיים – עדיין תקויים צוואתו
ורצונו!

• סעיף 8א' לחוק הירושה אוסר לקבוע הוראה בצוואה הדדית, השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה ההדדית בחיי שני בני הזוג.

• ניסיונה רב השנים של עורכת דין לוסי מאיר מלמד כי אשר נערכות צוואות הדדיות, ברוב רובן של המקרים לא רק שהן לא מתבטלות או מבוטלות אלא שצוואות הדדיות יש להן שמירה כפולה!! שומרים על בן/בת הזוג הנותר בחיים, הגנה עליו מפני תביעות של יתר היורשים, שומרים על בן/בת הזוג שאינו עוד איתנו אבל רצונו כפי שהוא עולה בצוואה ההדדית נשמר, מוגן ומקוים גם לאחר לכתו מן העולם.

תחומי פעילות

גירושין
דיני משפחה
חטיפת ילדים
אפוטרופסות
צוואות וירושות

מעוניינים בפגישת ייעוץ ? מלאו את הפרטים ונשמח לחזור אליכם.

דילוג לתוכן