הורי הילד אינם תמיד אלו שילדו אותו ולעיתים מדובר בהסדר משפטי. קיימים מצבים שבהם ילד זקוק להורים "מאמצים" וכן קיימים מצבים בהם התא המשפחתי אינו מאפשר, מבחינה ביולוגית, להביא ילד לעולם. כמענה לכל אלה, קיים צו הורות, או בשמו הנוסף, צו אימוץ, במידה ומדובר בילד מאומץ.

במאמר זה נסביר על צו הורות שניתן כאשר מדובר בהליך אימוץ ועל צו הורות שניתן כאשר מדובר בזוג הורים חד מיניים. נבקש להעיר כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי. את המאמר כתבנו לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשות והגולשים:

צו הורות כחלק מהליך אימוץ:

בישראל, הליך אימוץ ילדים מעוגן בחקיקה וזאת בהתאם לאמור בחוק אימוץ ילדים, תשמ"א- 1981 (להלן: "חוק האימוץ"). חוק האימוץ מסדיר את כל הנוגע להעברת ילד לרשות הורים שאינם מולידיו הביולוגיים. עקרון העל העומד מאחורי החוק הוא טובת הילד.

בפועל, תהליך האימוץ כולל את הגדרת הילד בתור קטין שהוא "בר אימוץ" ואחר כך יצירת הורות משפטית, שהיא צו ההורות. ילד יוגדר כ"בר אימוץ", כאשר יש עילה לאימוץ ולאור שיקול דעתו של בית המשפט בעניינו של הילד. זוהי הגדרה משפטית שבסמכותו של בית המשפט בלבד.

העילות לאימוץ מתחלקות כך: הראשונה, בהסכמת הוריו הביולוגיים כמתואר בסעיף 8 לחוק האימוץ. השנייה, כאשר ייקבע על ידי בית המשפט, שהוריו לא כשירים לשמש הוריו של הילד, כמתואר בסעיף 13 לחוק האימוץ.

רק כאשר יוגדר הילד כ"בר אימוץ", יוכלו לנסות ולהתאים לו הורים שאינם הוריו הביולוגיים. התהליך הוא יצירת הורות משפטית והוא מתואר בסעיפים 6 עד 10 לחוק האימוץ. הסעיפים מציגים את אופן ההתאמה בין הילד להוריו המשפטיים. ההליך כולל תקופת מבחן של שישה חודשים שבה שוהה הילד "בר האימוץ" בביתם של המועמדים להורות משפטית, וזאת בליווי עובדים סוציאליים.

בסוף התהליך ובהתאם להחלטת בית המשפט, יימסר צו אימוץ, שהוא צו ההורות אשר מורה על מחיקת ההורים הביולוגיים מרשומות משרד הפנים והפיכת ההורים המאמצים לאפוטרופוסים של הילד. רישום אודות הוריו הביולוגיים של הילד, ימצא בתיקי השירות למען הילד, שאליהם יוכל להיחשף הילד המאומץ בהגיעו לגיל 18, וזאת במידה והוריו הביולוגיים יהיו מעוניינים להשאיר את פרטיהם בתיק האימוץ. אחרת, לא יוכל המאומץ לדעת אודותם.

חשוב להבהיר כי חוק האימוץ קובע במפורש כי הגורם הממונה על כל הליך האימוץ והמאשר הסופי, הוא רק בית המשפט. בישראל מדובר בבית המשפט לענייני משפחה.

צו הורות שניתן להורה בזוג חד מיני:

כאשר מדובר בזוגות חד מיניים, קיימות מספר אפשרויות להפוך להורים: הראשונה – על ידי אימוץ. אימוץ מסוג זה לא יכול להיעשות בארץ ולכן תהליך האימוץ יתבצע בחו"ל, ורק לאחר מכן יירשמו ההורים המאמצים בארץ. דרך נוספת היא בעזרת הפרייה חוץ גופית או תרומת זרע, בתהליך של הזרעה או פונדקאות. אז, בפועל, הורה אחד יהווה הורה ביולוגי, אך על מנת להקנות להורה הנוסף זכויות וחובות על הקטין, ההורות תוגדר בצו, שהוא צו ההורות.

בפועל מדובר בפנייה לבית המשפט לענייני משפחה, שאליו רצוי מאוד להגיש את הבקשה בסמוך ללידת הקטין או הקטינה. לאחר מכן יינתן הצו בצורה ישירה ומהירה.

על מנת לזכות בצו הורות לבני זוג חד מיניים, יש לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • תושבות,
  • מלאו לשני בני הזוג 21 שנים,
  • לא חלפו 90 ימים מלידת הילד ועד ליום הגשת בקשת צו הורות,
  • הגשת תצהיר על ידי מבקש הצו,
  • עבר נקי מהרשעות אלימות או מין
  • עמידה בבחינת טובת הילד וזאת בהתאם לראות עיניו של בית המשפט.

לקריאה נוספת על צווי הורות במשפחה הגאה – לחצו כאן.

ועל הסכם הורות משותפת – לחצו כאן.

לסיכום:

נסיבות מתן צו הורות, הינן רלוונטיות להליך קבלת הצו, וזאת בין אם מדובר בצו הורות כחלק מהליך אימוץ, ובין אם מדובר בביצוע הליך אקטיבי של הבאת ילד לעולם, במטרה להפכו לילדם של בני הזוג. לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לתת את צו ההורות.

לאחר מכן, רישום הוריו של הילד במשרד הפנים הינו אקט פרוצדורלי, ולכן שני ההורים יוכרו רק עפ"י החלטה שיפוטית בנושא.

בכל מחשבה או רצון לאמץ ילד או במשפחות הגאות כאשר אחד ההורים אינו ההורה הביולוגי, יש להיעזר בעורך דין לענייני משפחה, אשר יוכל לשפוך אור על הנושא, על ההליך המשפטי ועל ההשלכות של ההליך האמור על חיי המאמצים ועל חיי הילד שבדרך.

משרדה של עורכת הדין לוסי מאיר, העוסק בתחום דיני המשפחה מזה 16 שנים, ניסיון בעשרות תיקי המשפחה הגאה על מגוון הנושאים, הצלחות רבות בקבלת צווי הורות פסיקתיים הגשת תביעות לצווי הורות במקרים מורכבים יותר בהם המשפחה אינה עומדת בקריטריונים שקבע היועץ המשפטי לממשלה, במקרים בהם חל שיהוי ועיכוב מצד ההורים בהגשת הבקשה לצו הורות (שהרי יש להגיש הבקשה בתוך 90 ימים מלידת הקטין/ה). עורכת הדין לוסי מאיר ייצגה במקרים מורכבים של פירוד בין זוגות חד מיניים, הסדרי קשר בין ההורה הלא ביולוגי לקטין ובהסדרי קשר בין אחים במשפחות הגאות וגאה היא במיוחד במקרים בהם על אף המורכבות הצליחה היא וצוות משרדה להוביל לסיום המורכבות בדרך של הסכם כולל.