מעוניין/ת לקבל פרטים על שינויים בפסיקת מזונות הילדים?
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

עמוד/עמדי על מקסום זכויותיך, לצד שמירה על סיפוק צרכי הילדים, הן הממוניים והן הלא ממוניים.

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הפחתת מזונות בעידן של הבע"מ – שינוי נסיבות קל או מהותי?

בעבר, על מנת להפחית דמי מזונות אשר נקבעו בהסכם או בפסק דין, נדרש להוכיח בפני בית המשפט, כי ישנו שינוי נסיבות מהותי ולא שינוי נסיבות קל בלבד. בהתאם – בית המשפט נדרש לבחון האם אכן קיימת הצדקה לשנות את סכום המזונות היום, ושנפסק בעבר. לרוב – בתי המשפט היו מקשים על בקשות להפחתת מזונות. עוד נעיר, כי בעבר, האדם אשר טען לשינוי נסיבות, היה צריך להציג בפני בית המשפט ראיות מספקות ורלוונטיות, שיעידו כי לאותו אדם, כלומר, התובע, אומנם מגיע לקבל הפחתה בחיוב דמי המזונות.

כיום ומאז פסק דינו של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15, אשר התייחס לחשיבות השיוויון בין גברים לנשים בכל הקשור בפסיקת מזונות וזמני הורות, הנסיבות השתנו מעט.

מכאן, במאמר זה נסקור: מהם מזונות, מהם מזונות ילדים, למי הסמכות לפסוק בעניין, מהי הלכת בע"מ 919/15 ומהו השינוי שהביאה עמה, האם די בשינוי נסיבות קל או מהותי ועוד.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות. אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין לענייני משפחה.

מזונות ילדים:

מזונות ילדים נועדו לשמר את רמת החיים שאליה הורגלו הילדים לפני פרידתם ו/או גירושיהם של שני ההורים. בעבר, נטל תשלום דמי המזונות היה מוטל על האב בלבד, כלומר, המפרנס העיקרי של ילדיו. כיום, לאחר הלכה של בית המשפט העליון, נוצר שוויון בין האם לבין האב, תוך התחשבות בפערי הכנסותיהם, יחס הכנסותיהם אם תרצו ויכולותיהם הכלכליות. שוויון זה נוצר בעקבות העבודה כי יותר ויותר נשים עובדות, מתפרנסות, יותר ויותר אבות לוקחים חלק מהותי בגידול הילדים לאחר הפירוד, באופן אשר חייב התייחסות לשינויים אלו גם בעולם המשפט, בעולם הגירושין והמזונות בפרט.

סמכויות שיפוטיות בתיקי מזונות:

הסמכות לדון בענייני מזונות הינה מקבילה.

סעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953 קובע

הוגשה לבית דין רבני תביעת גירושין בין יהודים, אם על ידי האשה ואם על ידי האיש, יהא לבית דין רבני שיפוט ייחודי בכל עניין הכרוך בתביעת הגירושין, לרבות מזונות לאשה ולילדי הזוג.

נזכיר רק, כי המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי, והדברים נאמרים כאן שוב, שעה שיש על סוגיית סמכות השיפוט בבתי הדין הרבניים בסוגיית מזונות ילדים (לא מזונות אישה) הלכות גם של בית המשפט העליון, שונות ומגוונות רק על סוגיית הסמכות, כמו"כ בסוגייה זו הלכות באשר למירוץ סמכויות ויותר נכון מירוץ החלטות, מבחני כריכה ועוד, אולם אלו נושאים למאמרים בפני עצמם, ועליהם לא נרחיב במאמר זה.

אם כך, גם לבית הדין הרבני וגם לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לדון בתביעה למזונות ובתוך שכך גם בתביעה להפחתת מזונות ובכפוף גם לכללים ולהלכות של "סמכות נמשכת".

שינוי בפרקטיקה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בבע"מ 919/15:

דמי מזונות נועדו לטובת הילד. כלומר – ההורים בעת הפירוד ופירוק התא המשפחתי, אמורים לפעול לטובת הקטין ולשמר את רמת החיים שאליה הורגל טרם הפרידה. כמו כן, עליהם לדאוג לצרכיו הבסיסיים וצרכיו ההכרחיים, כמו ביגוד, הנעלה, חוגים, טיולי בית ספר וכדומה.

אז כיום, זוג שמתחיל את תהליך הפירוד והגירושין, זמני השהות (בעבר זמני שהות (הסדרי ראיה)) והמזונות ייקבעו על פי ההלכה של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 אשר במהותו מייצר שיווין על ידי בחינת יחס ההכנסות בין שני ההורים ויחס הזמן שכל אחד מההורים מצוי עם הילדים.

אבל מה קורה עם זוגות שהתגרשו לפני ההלכה של בית המשפט העליון?, זוגות שקבעו את המזונות בהסכם גירושין או שניתן פסק דין בעניינם הקובע מזונות שלא על פי הקריטריונים החדשים הקיימים היום בקביעת מזונות?? הרי גם כאן נוצר חוסר שיווין, מה עושים?

אי אפשר להתעלם מדבריה של כב' השופטת ברק-ארז שכותבת בבע"מ 919/15 "לא בכל מצב מה שהיה הוא מה שיהיה". בהמשך לדברים אלו, לגבי אותם מקרים שהוכרעה כבר המשמורת ונפסקו כבר המזונות – הרי שכל שינוי נסיבות מאפשר דיון מחודש, הן בעניין המזונות והן בעניין המשמורת. ועל כן, במקרים בהם הסדרי השהייה הינם שוויוניים, על אף שהוכרע אחרת במשמורת, במקרים בהם עם הזמן השתנה ההסכם או גידול הילדים כעת מתחלק באופן שווה בין ההורים, שינוי בהכנסות ועוד אזי בהחלט ניתן לערוך שינוי הן במשמורת והן בהשתתפות ההורה בשיעור המזונות.

זוגות שנפרדו בהסכם גירושין או שניתן להם פסק דין למזונות על פי ההלכות הישנות יכולים בינם לבין עצמם לסכם סכום מזונות חדש, התואם את הלכת בית המשפט העליון, הנותן התייחסות ליחס ההכנסות בין ההורים ולזמני השהייה.

בהעדר הסכמה יגיש לרוב האב, תביעה להפחתת מזונות.

מהו שינוי הנסיבות הנדרש היום, לאחר בע"מ 919/15, בתביעה להפחתת מזונות?

תביעה להפחתת מזונות, תמיד דרשה מן המגיש להוכיח שינוי נסיבות מהותי.

כיום, ולאחר פסק הדין של בית המשפט העליון, אנו עדים לכך כי בתי המשפט לענייני משפחה, מקבלים תביעה להפחתת מזונות גם כאשר מגיש התביעה מוכיח שינוי נסיבות קל.

ראו למשל פסק דינו של כב' השופט ניצן סילמן (תלה"מ (קר') 18283-10-17 פלוני נ' אלמונית, מיום 1/8/18, פורסם במאגרים)) הסבור שיש לנקוט ב"שביל זהב" שמצדיק הותרת הדרישה לבחון שינוי נסיבות מהותי וזאת תוך הורדת הרף הראייתי הנדרש בשינוי, כך שבמקרים של חלוקת זמני שהות דומה, יידרש שינוי נסיבות קל משמעותית כדי לשנות את החיוב במזונות. כל זאת הוא מבסס על הטעמים דלהלן:

א. טובת הילדים מצדיקה שבמקרים של הסדרי שהות זהים/דומים, יוכלו שני ההורים לספק לצרכיהם.

ב. בע"מ 919/15 משנה את נקודת האיזון של "תחושת הצדק" ולכן יש להגביר את ההתערבות באמצעות הקלה בדרישת שינוי הנסיבות.

ג. לא רק צדק קונקרטי בין הצדדים אלא צדק בין אבות בכלל מתבקש, שעה שקשה להלום מציאות שבה אבות מדור א' יופלו ומדור ב' יזכו לשוויון.

ד. בטרם התערבות במזונות יש לבחון אם אכן מתבצעת חלוקת זמנים או שמא מדובר במניפולציה ובהצגה לצרכי מזונות. רק אם יוכח שינוי מהותי כאמור, יהיה מקום לשקול התערבות וזאת בנטל קל יותר מהפסיקה בעבר לעניין שינוי נסיבות מהותי.

עוד 2 דברים שחשוב לדעת (!) בתביעה להפחתת מזונות

• חשוב לציין, כי על אף שהיום מספיק להוכיח שינוי נסיבות קל ולא מהותי, עדיין השופטים מציבים את עיקרון היציבות, החשש מפני מניעת הצפת המערכת ושיקול סופיות הדיון (הגם שמדובר בשיקול יחסי שכן אין סופיות מוחלטת במזונות) אל מול תביעות אלו של הפחתת מזונות, מתוך הרצון ואף הצורך בסוף פסוק, ביציבות ובכיבוד פסקי דין שניתנו.


עיקרון היציבות ושיקול סופיות הדיון אל מול תחושת הצדק, והפליה בין אבות כאלו ואחרים הם אלו השיקולים המתנגשים שייבחנו בכל מקרה של תביעה להפחתת מזונות וזאת ככל שהוכח שינוי נסיבות קל ואכן מתבצעת חלוקת זמנים שווה או כמעט שווה, הכול תלוי נסיבות של כל מקרה ומקרה.


• חשוב לציין, כי בתי המשפט עושים הבחנה בין תיקים שנפתחים להפחתת מזונות – כאלו שהמזונות נקבעו בהסכם גירושין לעומת כאלו שהמזונות נפסקו לאחר הליכים משפטיים ובית המשפט פסק בפסק דין את המזונות.

• חשוב לציין, כי דעות השופטים חלוקות מאוד מאז בע"מ 919/15 בפסיקת המזונות, בראיית תביעות להפחתת מזונות, יש הסבורים כי הלכת בית המשפט העליון היא בפני עצמה מהווה שינוי נסיבות ומצדיקה הפחתת מזונות, יש הסבורים כי עדיין יש להחיל את החובה להוכיח שינוי נסיבות – מהותי – ויש הסבורים כי די בשינוי נסיבות קל

שינוי נסיבות יכול להיות כאשר יש פיטורים מהעבודה של אחד מבני הזוג, מצב כלכלי רעוע, כיום אני האב מרוויח פחות ממה שהרווחתי בעת שעשינו הסכם או ניתן פסק הדין למזונות, כיום האישה מרוויחה יותר ממה שהרוויחה בעת שעשינו את ההסכם או ניתן פסק הדין למזונות, ובכלל לא בחנו את יכולותיה של האם בעבר…, שינוי נסיבות יכול להיות שינוי במצב בריאותי של מי מהצדדים או שהייה רבה יותר מבעבר של הילדים עם אותו הורה המבקש הפחתת מזונות ועוד ועוד דוגמאות רבות.


הצלחה אחרונה ועכשווית של משרדנו בתביעה להפחתת מזונות

משרדנו הגיש לאחרונה תביעה להפחתת מזונות שהתקבלה בפסק דין של כב' השופטת סנונית פורר, בתל אביב.

במסגרת שינוי הנסיבות טענו כי :

 1. זמני השהייה של הקטין עם האב השתנו והורחבו משמעותית, מזמני השהייה אשר היו קיימים בעת מתן פסק הדין;
 2. שינוי נסיבות בהשתכרותו של האב;
 3. שינוי נסיבות במצבו הרפואי של האב, המשפיע על יכולת השתכרותו.

בית המשפט קיבל 2 מתוך 3 טענות שלנו והפחית את המזונות ב20% וזה התחיל כך:

ואכן זמני השהייה הורחבו, כך שטענה ראשונה התקבלה על ידי בית המשפט, באופן שזמני שהות (הסדרי ראיה) רחבים יותר הצדיקו בהמשך את הפחתת המזונות.

גם הטענה השנייה התקבלה באופן המהווה שינוי נסיבות, אשר הצדיק את הפחתת המזונות.

על אף שקבע בית המשפט הנכבד כי לא התקיים שינוי נסיבות בהכנסות האב, הרי ששינוי ביכולת השתכרותו (כושר או פוטנציאל השתכרות שנפגם בגין הוכחת מצבו הרפואי) מהווה הצדקה להפחתת מזונות.

זאת ועוד, מכלול הנתונים קרי קבלת 2 טענות לשינוי נסיבות מתוך 3 טענות הורה בית המשפט על הפחתת המזונות

למעשה בית המשפט קובע כי הוצאות הקטין לא השתנו מאז ניתן פסק הדין, אבל כן השתנו אצל האב, שכעת פוגש את בנו במפגשים נרחבים יותר מבעבר ומשכך ההוצאות שמוציא עליו גבוהות יותר מבעבר.

למעשה בית המשפט קובע כי ההשתכרות בפועל של האב לא השתנתה מאז ניתן פסק הדין למזונות, אבל בגין שינוי לרעה במצבו הרפואי של האב, נפגם יכולת ופוטנציאל השתכרותו וביחד עם הרחבת זמני השהות הרי שיש באלו כדי להצדיק הפחתת מזונות ובסופו של יום בית המשפט מפחית ב20% את סכום המזונות.

מפסק דין זה עולה, כי קיימת חשיבות יתרה לחשיפה וגילוי מלא מול בית המשפט הנכבד את מלוא הראיות התומכות בטענתך, מפסק דין זה עולה כי עקרון תום הלב, מקבל משקל כבד ואף מכריע בתביעות מהסוג הזה לאחר הבע"מ, עקרון אותו בוחן בית המשפט הנכבד בקפידה יתרה במקרים שקיים פסק דין או הסכם למזונות וכעת מבקשים לשנותו בעקבות הבע"מ וזאת לצד עקרונות של סופיות הדיון וכיבוד הסכמים – שגם להם יש לתת את המשקל הנכון בכל הכרעה.


לסיכום:

גם אם נראה לכם שהיום כולם מגישים תביעה להפחתת מזונות ובגלל פסק הדין של העליון התביעה תתקבל בהכרח אז כעורכת דין דיני משפחה ה"חיה" את השטח הרשו לי לומר לכם – הפחתת המזונות אינה עניין פשוט, גם לאחר פסק הדין של העליון. אפשרי כן בהחלט, אך צריך לדעת לעשות את זה נכון, נכון מאוד(!), על מנת לזכות בסעד המיוחל של הפחתת מזונות.

בין היתר, צריך להוכיח בפני בית המשפט, כי מדובר בשינוי נסיבות אם בעבר נדרשנו להוכיח שינוי נסיבות מהותי, נראה שהיום נדרש שינוי נסיבות קל אולם כל מקרה לפי נסיבותיו ייבחן.

יש לעשות את ההבחנה בין מזונות שנפסקו על דרך הסכם בין ההורים לבין מזונות שנפסקו על ידי שופט/ת לאחר הליכים משפטיים בפסק דין.

יש שיקולים מתנגשים שאותם שוקלים השופטים – סופיות הדיון, כיבוד הסכמים, עקרון תום הלב לבין שיקול השווין והעדר הפליה.

יש שינויי נסיבות מגוונים ורבים, בעידן של היום, ככל שקיימים זמני שהות (הסדרי ראיה) נרחבים הרי שראוי ונכון יהיה להחיל את בע"מ 919/15 ולערוך שינוי בגובה המזונות, אם בהסכמה על ידי הצדדים (בני הזוג לשעבר) ואם באמצעות הגשת תביעה להפחתת מזונות.

בנסיבות המתאימות ובדרך הפעולה הנכונה, שיש לבנות עם עורך הדין שבחרתם, בית המשפט יחליט כי יש להפחית לתובע את דמי המזונות.

האם אתם המקרה המתאים להפחתת מזונות?? חשוב להיוועץ טרם כל מעשה בעניין עם עורך דין לענייני משפחה בקיא בהלכות החדשות ובעל ניסיון בתחום דיני משפחה ומזונות ילדים.

תחומי ההתמחות שלנו:

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]