לייעוץ מיידי התקשרו: 050-4464456 / 03-6529448
לוסי מאיר

פנה/י אלינו לייעוץ משפטי

דיני משפחה | צוואות | ירושות

פנה/י אלינו

מי אנחנו

מי יכול וצריך לעשות צוואה הדדית?

במקרים בהם בני הזוג חפצים להבטיח האחד את השני במקרה שמישהו מהם ילך לעולמו – ללא כל תלות ביורשים עדיפה הצוואה ההדדית. הבטחה כזו אינה יכולה להתקבל במסגרת ירושה על פי דין ואינה יכול להיות מובטחת על ידי צוואה יחידה של אחד מבני הזוג.

צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת על ידי בני זוג במשותף, במסמך אחד או בשני מסמכים ובהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

במסגרת הצוואה ההדדית בני הזוג קובעים במשותף הוראות זהות בנוגע לחלוקת הירושה, אשר יחולו על שניהם באופן הדדי לאחר פטירת כל אחד מהם, וזאת מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג השני.

כלומר, כל אחד מבני הזוג מסתמך על עקרון ההדדיות באופן לפיו צוואתו של בן הזוג השני לא תשונה, גם לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג.

הנוסח הנהוג והמקובל של צוואה הדדית קובע כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג הנותר בחיים יורש אותו לבדו, כך שהוא יחזיק לבדו בכל הרכוש והכספים של שני בני הזוג.

מטרת נוסח זה הינה להבטיח שרק לאחר פטירת בן הזוג השני, ירשו ילדיהם המשותפים את הרכוש והכספים של שני בני הזוג. לפיכך, בן הזוג שנותר בחיים מחוייב אף הוא להעביר עם פטירתו את כל הרכוש והכספים הנ"ל לילדים המשותפים, ולא לבן זוג אחר / ילדים אחרים שיהיו לו, אם וככל שיהיו.

מכאן גם נובע איפוא למי למעשה מומלץ להכין ולנסח צוואה הדדית.

עריכת צוואה הדדית מעניקה שקט נפשי לבן הזוג שנותר בחיים, הואיל והיא מאפשרת לו להשתמש, בכל נכסי העזבון של בן הזוג שנפטר, וזאת ככל שיחפוץ ולמשך כל יתרת חייו, תוך שהיא מונעת מאבקים מיותרים שעלולים לפרוץ בינו לבין יורשים פוטנציאליים אחרים על פי הדין של בן הזוג שנפטר, ובעיקר ילדיו של המנוח.

לפיכך מומלץ להכין צוואה הדדית כאשר יש חשש לפיו יפרוץ מאבק ירושה בין בן הזוג שיוותר בחיים לבין ילדיו של המנוח.

קראו בהרחבה: על התנגדות לביצוע צוואה

הדבר בא לידי ביטוי במיוחד במצב בו הנישואים של בני הזוג שעורכים את הצוואה ההדדית הינם נישואים שניים, כך שלמי מהם ישנם כבר ילדים מנישואים קודמים, שאינם משותפים לו ולבן הזוג שהנוכחי.

במצב כזה, ובמידה וקיימים מתחים ויחסים עויינים בין הצדדים, ילדיו של בן הזוג המנוח מנישואיו הקודמים, עלולים לדרוש את חלקם על פי הדין בעזבונו, ואף להוציא את בן הזוג שנותר בחיים לשם מכירת חלקו בדירת המגורים המשותפת להם.

מצב נוסף בו תרחיש כזה עלול להתרחש, אם כי סיכוייו פחותים מטבע הדברים, הינו במקרה בו עלול לפרוץ סכסוך בין בן הזוג שנותר בחיים לבין הילדים המשותפים לו עצמו ולבן הזוג המנוח.

סכסוך כזה עלול לפרוץ חלילה במצב בו היחסים בין הילדים המשותפים להורה שנותר בחיים הינם עכורים במיוחד. אולם בדרך כלל ילדים אלה מאפשרים להורה שנותר בחיים גם בהעדר צוואה מטעם המנוח, וזאת בין אם הם מסתלקים בפועל מחלקם בירושה על פי הדין ובין אם לאו.

כמו כן מומלץ להכין צוואה הדדית כאשר יש חשש שלאחר מות אחד מבני הזוג, בן הזוג שיוותר בחיים לא ירצה להוריש את עזבונו, אשר כולל גם את החלק שירש כבר מבן הזוג שנפטר, לילדים המשותפים לשני בני הזוג.

שכן, סעיף 8א(ב) לחוק הירושה, קובע הסדר מיוחד לגבי ביטול צוואה הדדית, אשר מבדיל בין מצב בו הביטול נעשה בחיי בני הזוג, לבין מצב בו הביטול נעשה לאחר מות אחד מהם.

במקרה הראשון, בו הביטול נעשה בשעה ששני בני הזוג עדיין בחיים, כל אחד מהם רשאי לבטל את הצוואה ההדדית, וזאת בתנאי שהוא שלח הודעה בכתב על כך לבן הזוג השני.

אולם, במקרה השני בו הביטול נעשה לאחר שאחד מבני הזוג כבר נפטר, החוק מבדיל בין שני מצבים:

לפני חלוקת עזבון בן הזוג המנוח – במקרה כזה בן הזוג אשר נותר בחיים ומבקש את ביטול הצוואה ההדדית, ייאלץ להסתלק מכל חלק בעיזבון בן הזוג המנוח, אותו היה אמור לקבל על פי הצוואה ההדדית.

לאחר חלוקת העיזבון: במקרה כזה בן הזוג אשר נותר בחיים ומבקש את ביטול הצוואה ההדדית ייאלץ להשיב את הרכוש שירש מבן הזוג המנוח, ובמידה שלא ניתן להשיבו בעין, עליו להשיב את שוויו של אותו הרכוש.

לפיכך, הסדר זה, אשר לכאורה מטיל סנקציות כבדות משקל על בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את הצוואה ההדדית, נועד לשמש מעין תמריץ שלילי לבן זוג אשר לא ירצה להוריש את עזבונו, אשר כולל גם את החלק שירש מבן הזוג המנוח, לילדיהם המשותפים.

בכך יוכל בן הזוג המנוח להגביר את הסיכויים שיתרת עזבונו תועבר בסופו של דבר לילדיהם המשותפים.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר ואישי!

בוגרת הפקולטה למשפטים במכללת "הקריה האקדמית אונו" ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) בהצטיינות. הוסמכה לעסוק בתחום עריכת דין בשנת 2004. משרד עו"ד לוסי מאיר, המתמחה בדיני משפחה וירושה, מאופיין ביכולת מקצועית גבוהה לתכנון אסטרטגיה וליישום תכנית רב-שלבית שמבטיחה את טובת הלקוח ואת השגת מטרותיו. תשומת לב רבה ניתנת לאופיו, לרצונותיו ולציפיותיו של הלקוח מן ההליך המשפטי. כל תיק זוכה לטיפול מקצועי בהתאם לנסיבות המקרה המיוחדות. המשרד מעודכן במתרחש בעולם המשפט בכלל ובתחום דיני משפחה וירושה בפרט. חיבור למקורות מידע משפטיים מבטיח עדכונים שוטפים בתחום המשפט ובתקדימים משפטיים. כתבי הדין היוצאים מן המשרד נתמכים בפסיקה חדשנית בתחום דיני המשפחה.

Leave A Comment

Call Now Button
לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

דילוג לתוכן