חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חלוקת רכוש בגירושין

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

חלוקת רכוש בגירושין

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

חלוקת רכוש – להשיג עבורך את המקסימום

לעורכת דין גירושין לוסי מאיר אסטרטגיות גירושין מנצחות ואחוזי הצלחה גבוהים מאד!

מיומנות גבוהה מאד בניהול מו״מ. סגירה באחוזים גבוהים של תיקים סבוכים בהסכם גירושין כולל.
יחס אישי. אסטרטגיות גירושין מנצחות. מאות לקוחות מרוצים. אחוזי הצלחה גבוהים מאד!

התקשר/י עכשיו: 050-4464456 | 03-6529448

 

כעורכת דין מנוסה לדיני משפחה ולגירושין, מלווה עורכת הדין לוסי מאיר את לקוחותיה בנבכי אחד מהנושאים הטעונים ביותר בגירושין –חלוקת רכוש בין בני הזוג.

עו"ד לוסי מאיר מסייעת ללקוחותיה להגדיר את מטרותיהם באופן ברור, על מנת להמשיך לקיים את אותה רמת איכות החיים בה הורגלו לפני הגירושין.

חלוקת רכוש הינו אחד מעוגני המחלוקת המרכזיים, הרגישים והקשים בהליך גירושין ו/או בהליך פרידה כבני זוג ידועים בציבור.

זאת כיון שכל אחד מהצדדים חפץ לקבל נתח גדול ככל שניתן מהרכוש, על מנת שיוכל להמשיך לקיים רמת חיים הדומה לזו שניהל לפני הפרידה.

האם להיקף הרכוש ישנה השפעה על אופן חלוקת הרכוש?

קיים הבדל תהומי בין בני זוג עתירי ממון לבין בני זוג שמרבית רכושם מסתכם בדירת מגורים אחת. בקרב בני זוג עתירי ממון, בדרך כלל השאלה היא לא כיצד מחלקים את הרכוש, כי אם מה מחלקים, ומה לא.

יש לציין כיתיקים של בני זוג עתירי ממון דורשים לא אחת פתרונות יצירתיים, אשר מאחוריהם עומד סיעור מוחות של צוות מומחים המשתף פעולה עם משרד לוסי מאיר עורכת הדין, לרבות ליווי של רואי חשבון, אקטוארים, מומחי נדל"ן, עוסקים בדיני חברות וכיו"ב.

חלוקת הרכוש נוגעת לכל זכות בעלת שווי כלכלי שהצטברה בידי מי מבני הזוג במהלך החיים המשותפים, כגון: נכסי דלא ניידי, מיטלטלין, כלי רכב, זכויות סוציאלית, פנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות, מוניטין עסקי ואישי, זכויות באופציות ומניות, כאשר בחלוקת הרכוש לוקחים בחשבון גם חובות כספיים (נכסים שליליים).

יש לערוך הפרדה בין בני זוג שנישאו לפני 1.1.74 – שאז חלה עליהם חזקת השיתוף, לבין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74, שאז נכנס חוק יחסי ממון בין בני זוג ומכוחו הסדר איזון משאבים.

נכסי קריירה ומוניטין

מהי חזקת השיתוף?

חזקת השיתוף חלה על בני זוג שנישאו לפני 1.1.74 ועל בני זוג ידועים בציבור. הלכת השיתוף קובעת כי כל הנכסים שנצברו במהלך הנישואין הינם משותפים, ואין הרישום הפורמלי של הבעלות בנכסיםקובע את הבעלות בה (הרישום אינו חזות הכול).

הלכת השיתוף הינה יציר הפסיקה (להבדיל מחוק) אשר התגבשה בפסיקה בישראל כמענה לאופן השיתוף והחלוקה בנכסים בין בני זוג אשר נישאו לפני 1.1.74.

הלכת השיתוף מתבססת על החזקה, כי ככל שהדבר נוגע לנכסים משותפים שצברו בני הזוג ברבות השנים ובמהלך תקופת הזוגיות, או לנכסים שבהם עולה כוונה של אחד מבני הזוג ליצור בהם שיתוף עם בן הזוג השני, זכאים בני הזוג בעת גירושין לחלוקה שוויונית ביניהם בכל אותם נכסים משותפים (הנקרא למעשה: "איזון משאבים").

על מי חלה חזקת השיתוף?

התנאים אותם קבעה הפסיקה להחלת חזקת השיתוף הינם קיומם של "אורח חיים תקין" ו"מאמץ משותף".

אורח חיים תקין: בעבר, עלמנת שתקום חזקת שיתוף הנכסים, דרשה הפסיקה כי בני הזוג ינהלו חיים משותפים בשלום בית. ברבות השנים גישה זו הורחבה ועל מנת שתקום חזקת שיתוף לא נדרש להוכיח כי בני הזוג חיו כל חיי נישואיהם על מי מנוחות וללא טלטלות.

מאמץ משותף: על מנת שתקום חזקת שיתוף, יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת, אשר מכוחם התאפשרה צבירת רכוש ע"י בני הזוג.

כיום מאמץ משותף אינו מחייב בהכרח תרומה כספית של כל אחד מבני הזוג. מאמץ משותף קיים גם אם אחד מבני הזוג השקיע כספית, בעוד האחר השקיע מאמץ בבית ובטיפול במשפחה.

על אילו נכסים עשויה לחול חזקת השיתוף?

נכס שנרשם על שם אחד מבני הזוג: רישום הנכס על שם אחד מבני הזוג בלבד אינו מספיק כדי לסתור את חזקת שיתוף הנכסים. לפיכך, גם נכס הרשום רק על שם אחד מבני הזוג עשוי להימצא בבעלותם המשותפת של שני בני הזוג, מכוח חזקת השיתוף.

נכס שירש אחד מבני הזוג: ככלל, חזקת שיתוף אינה חלהעל נכסים שהגיעו לידי אחד מבני הזוג בירושה. אולם חזקת השיתוף עשויה לחול גם על נכס שעבר בירושה, במידה ויעשה בן הזוג בנכס שירש שימוש, אשר יהא בו כדי ללמד על כוונתו שלא להפריד את הנכס שירש, אלא להפוך אותו לחלק מהרכוש המשותף של בני הזוג. בנסיבות שכאלה, עשוי הנכס להיכלל במכסת הנכסים שעליהם חלה חזקת השיתוף, למרות שעבר בירושה.

נכסים עסקיים: נקבע, כי חזקת השיתוף מתפרשת גם על נכסים עסקיים. זאת, גם אם מדובר בנכס עסקי אשר נוהל רק ע"י אחד מבני הזוג.

זכויות סוציאליות: זכויות סוציאליות הנובעות מעבודת בן הזוג במהלך חיי הנישואין נחזות כחלק מהרכוש המשותף. במידהוהתקיימו תנאיה של חזקת השיתוף, חלה הילכת השיתוף על זכויות סוציאליות אלה, מאחר שדינן כדין הכנסת בן הזוג מעבודתו – הכלולה במסגרת השיתוף.

איך שוללים חזקת השיתוף?

צד המבקש לסתור או לשלול את החזקה חייבלהוכיח שבני הזוג התנהלו תוך הפרדה רכושית, עקב כוונתם שרכוש ספציפי או כלל הרכוש לא יהיה משותף לשניהם.

עם חקיקתו של חוק יחסי ממון והסדרת הנושא בחקיקה הישראלית, בוטלה הלכת השיתוף ביחס לזוגות שנישאו לאחר תחילתו של החוק (קרי: החל מיום 1 בינואר 1974), ויש להזדקק לה רק במקרים שבהם מדובר על גירושין בין בני זוג אשר היו נשואים לפני כניסתו של חוק יחסי ממון לתוקף או במקרים של בני זוג ידועים בציבור בלבד.

מהו חוק יחסי ממון תשל"ג 1973, החל על בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74?

חוק זה קובע שכל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין ע"י בני הזוג, למעט יוצאים מן הכלל (כמצוין בחוק), יאוזן בין הצדדים, אולם איזון המשאבים יתרחש רק עם פקיעת הנישואין (גירושין/פטירה).

מהו חוק יחסי ממון תשל"ג 1973, החל על בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74?

בדרך כלל, חלוקת הרכוש בין בני הזוג הינה שוויונית, אך החוק מקנה לערכאההשיפוטית סמכות לחרוג מן החלוקה השווה. מדובר במקרים המכונים גם"צדק חלוקתי", ובהם הצדק מחייב חלוקה לא שוויונית.

בתי המשפט נוהגים לעשות שימוש בסמכות זו במקרים מצומצמים.יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם יתחשב בית המשפט בנסיבות מיוחדות ויבצע הלכה למעשה חלוקה לא שוויונית:

  • בגידה – חשוב לציין כי החוק במדינת ישראל אינו מכיר באשם בפירוק הנישואין ולכן בית המשפט לא יחלק את הרכוש בחלוקה לא שוויונית בכל מקרה של בגידה וכאמור מדובר במקרים מצומצמים ובנסיבות חריגות למדי.
  • אלימות– במדובר באלימות פיזית ונפשית מתמשכת לאורך זמן. במקרה של אישה שסבלה מאלימות במשך שנים, עשוי בית המשפט לקבוע כי הצדק מחייב כי במסגרת החלוקה של כלל הנכסים, החלק שיינתן לאישה יהיה גבוה יותר, בין אם מדובר בחלק יחסי גדול יותר ובין אם מדובר בחלוקת נכסים בצורה אחרת.
  • פער בכושר ההשתכרות– נקבע שאין לקפח את בן הזוג ה'ביתי' שכושר השתכרותו לא התפתח במהלך הנישואים. חשוב לציין כי מדובר במקרים בהםהפער הינו משמעותי
  • העדר תרומה כלכלית – כאשר אחד מבני הזוג לא הביא "תרומה" משמעותית כלשהי לכלכלת התא המשפחתי ולניהולו השוטף, לא התמיד בעבודה סדירה, או לחילופין לא עבד כלל, והתרומה הכלכלית ניתנה על ידי צד אחד בלבד, יכול בית משפט לקבוע כי בן הזוג שדאג לכלכלת הבית לבדו, לא יצטרך בעת הגירושין לתת מחצית מן הזכויות הסוציאליות שצבר.
  • הברחת רכוש – חשוב להוכיח באופן מוחלט כי בוצעה הברחת רכוש, על מנת שהצד שממנו הוברח הרכוש לא יהיה חייב להתחלק עם הרכוש שצבר במהלך הנישואין (לדוגמא: זכויות סוציאליות).
  • קביעת משמורת אל מול גובה מזונות שנפסקו ו/או העדר עמידה בתשלום המזונות שנפסקו – במקרה בו הוטלה המשמורת ומירב הזמן עם הילדים על האם מחד, ומאידך גובה המזונות שנפסק הינו נמוך, יכול בית המשפט להחיל את סעיף 8 ולשלול את חלקו של הבעל בזכויותיה הסוציאליות של האישה למשל.
  • סירוב למתן גט – או הסכמה של האישה למזונות נמוכים למען קבלת הגט יכולה להוות נסיבה שתוביל את בית המשפט להחיל את סעיף 8 בענייני הרכוש.

מהו התיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון, התשס"ט – 2008?

עד לתיקון מס' 4, חלוקת הרכוש בוצעה בעת פקיעת הנישואין או עם מותו של אחד מבני הזוג, מה שהוביל לעיתים ליצירת סחבת בחלוקת הרכוש והיווה "קלף מיקוח" ו/או סחטנות לעיכוב החלוקה.

כיום, עם תיקון מס' 4 לחוק, במקרים מסוימים ניתן לבקש לקיים חלוקת רכוש ואיזון משאבים עוד בטרם הגירושין, כגון:

  • כאשר חלפה יותר משנה מיום פתיחת אחד מההליכים הבאים: הליך להתרת הנישואין, תביעה לחלוקת רכוש בין בני הזוג לרבות פירוק שיתוף במקרקעין, תביעה לפס"ד הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש, בקשה לאיזון משאבים.
  • כאשר קיים קרע עמוק בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד (אף אם חיים עדיין תחת קורת גג אחת) במשך תקופה מצטברת שלתשעה חודשים. להכרעה השיפוטית יש שיקול דעת לקצר מועדים אלו, למשל במקרים בהם קיימת אלימות קשה בין בני הזוג.

מהי השפעתו של הסכם ממון על חלוקת רכוש?

חשוב לציין כי כל האמור לעיל לא יחול על צדדים שהגיעו ביניהם להסכמה בדרך של הסכם ממון. במקרים אלו, יחולו על בני זוג אלו הוראות ההסכם שאליו הגיעו, ולא החוק או הלכה פסוקה.

חלוקת רכוש מהפשוטה ועד המורכבת

ניסיונה של עו"ד לוסי מאיר בתיקי גירושין הכוללים חלוקת רכוש מהפשוטות יותר ועד המורכבות ביותר, לימד אותה כי את חלוקת הרכוש יש לנסות ולסיים בתקופה הקצרה ביותר האפשרית, תוך מתן פתרונות יצירתיים הנשענים על הסתכלות הוליסטית, הכוללת את כלל הרכוש המשותף הנצבר.

בני זוג לרוב רואים עצמם שותפים בדרך חיים. כתוצאה מכך, נצבר לשניים רכוש משותף ו/או נוצרת תלות של האחד על הרכוש של השני. כאשר יש פרידה בין השניים, יש צורך להסדיר את חלוקת הרכוש, אם בדרך של הסכמות ואיזונים ברכוש ואם בדרך בית משפט. החוק הישראלי עורך הסדרה הנוגעת לרכוש, בעזרת חקיקה מתאימה. על כך – במאמר זה.

כמו כן, במסגרת המאמר, נסקור: מהו חוק יחסי ממון וכחלק ממנו הסדר איזון משאבים, נסביר על חזקת השיתוף ועל ההסדרה הספציפית, שלרוב באה לידי ביטוי בהסכם ממון, שנערך באופן פרטני על ידי השניים.

בחלוקת רכוש פשוטה

הרי שאנחנו לרוב מדברים על חלוקת בית או דירה משותפת שצברו בני הזוג במהלך שנות הנישואין;

גם בחלוקת נכס נדל"ן אחד הסכסוך יכול להפוך מפשוט למורכב, בין אם האמוציות הרגשיות מכוונות את אחד הצדדים למטרה אחת: אני אשאר עם הבית או הדירה וכך לא אצטרך לדאוג לקורת גג מעל ראשי לשנים קדימה, ובין אם המדובר במקרה הכולל הסכם ממון המדבר על חלוקה לא שיוויונית או על רישום בטאבו על שם צד אחד ובפועל ההתנהלות מעידה על בעלות של שני הצדדים ועוד היבטים היכולים להפוך מקרה פשוט לכאורה למקרה מורכב,

אולם במקרים אשר כללו בעיקר נכס נדל"ן אחד, זוכיות סוציאליות וכיו"ב רכוש הנצבר על ידי מרבית בני זוג במהלך הנישואין, עוה"ד לוסי מאיר ייצגה לקוחות אשר חפצו לרכוש את חלקו של האחד בבית או בדירת המגורים וזכו במחוז חפצם בשל עמידה אסרטיבית של עוה"ד לוסי מאיר על זכויות לקוחותיה בדרכים שונות:

הן בהתנגדות לדרישת הצד השני למכור את בית או דירת המגורים במנותק מכלל הרכוש המשותף;

הן בהליכי התמחרות ומתן זכות קדימה לאחד הצדדים לרכוש את חלקו של האחר;

הן בהגשת תביעות כספיות לגיטימיות (כתובה, תביעות נזיקיות, רכושיות ועוד) של צד אחד כלפי משנהו, המזכה את הצד החפץ לרכוש את חלקו של האחר בסכומי כסף אשר אפשרו לו בסופו של יום לרכוש את בית המגורים ;

והן במסגרת ניהול מו"מ מפרכים בהם הוצעו והוסכמו הסדרים של רכישת צד אחד את בית או דירת המגורים מהצד האחר;

בחלוקת רכוש מורכבת

הרי שאנחנו מדברים על קיומו של עסק, חברה או עסק משפחתי

עיסוק בדיני חברות, הבנה מעמיקה בניהול ומכירה של מניות, אופציות, נדל"ן של החברה או העסק וכיו"ב

המורכבות יכולה לנבוע אף מפערי השתכרות גבוהים בין בני הזוג, המקנים לאחד מהם פיצויים כספים בדרכים שונות, הערכת שווי מוניטין אישי ומקצועי ועוד.

סכסוכים משפחתיים אלו הכוללים מוניטין נצבר, עסקים או חברה קיימת, הרי שיש לנסות לסיים את הסכסוך הקשה בתקופה הקצרה ביותר כדי למנוע נזק אשר בהחלט עשוי להיגרם לעסק, לחברה תוך כדי ניהול הליכי גירושין או למוניטין האישי והעסקי של צד להליך הגירושין,

אסור שהליכי הגירושין יביאו למצב של הפסקת עבודת החברה ו/או העסק תוך פגיעה ישירה בעסקים, בלקוחות של העסקים ובמוניטין העסקי.

עוה"ד לוסי מאיר, ייצגה לקוחות בצווי מניעה לעסק קיים, כאשר היה חשש למכירה אגריסיבית של מניות לצורך יצירת מצג שווא של חברה לא ריווחית, בעמידה איתנה הצליחה עוה"ד לוסי מאיר כמענה ראשוני – למנוע הברחת רכוש משותף מהצד "החלש" שאין לו שליטה בעסקים או בחברה, ובהמשך – מתן זכויות לצד "החלש" בכלל הרכוש המשותף;

מאידך ייצגה עוה"ד לוסי מאיר, לקוחות בעלי העסק או החברה, רופאים בעלי מוניטין ופערי השתכרות גבוהים לצד בן או בת הזוג, תוך ניהול מו"מ אינטנסיבי ומהיר למניעת הפסקת פעילותה של החברה, למניעת נזק לחברה או לעסק וללקוחות החברה והעסק, ומניעת פגיעה במוניטין האישי והעיסקי.

לצורך כך נדרשות יכולות גבוהות בניהול מו"מ, נחישות, התמדה, יכולת למציאת פתרונות יצירתיים ואיזונים בכלל הרכוש – ועבודה מהירה – חובה!

תקופת הסכסוך הכרוכה בחלוקת רכוש בין בחלוקה פשוטה ובטח בחלוקה מורכבת מעלה שאלות, בעיות ודילמות המחייבות מתן מענה משפטי ואישי כאחד, ומענה מיידי!

משרדה של עוה"ד לוסי מאיר, מתחייב בפנייך לטיפול וייחס אישי וזמינות גבוהה

המשרד נוהג להקפיד לקבל לטיפולו מספר מצומצם של סכסוכי חלוקת רכוש מורכבים על מנת להעניק ללקוח את אותו טיפול וייחס אישי וזמינות גבוהה אליו אנו מחויבים ומתחייבים בפני לקוחותינו;

כמו"כ במסגרת הליכי חלוקת רכוש מורכבים הכוללים תחומי משפט וידע נוספים לצד מקצוענות משפטית בתחום דיני המשפחה ימצא הלקוח מענה במשרד אחד! – לכל ההיבטים הנלווים לסכסוך הגירושין לרבות הערכת שווי מוניטין אישי ועסקי, ידע בתחום דיני החברות, ניהול מניות ואופציות, מיסוי ועוד על ידי ליווי של אנשי מקצוע נוספים, כל אחד מתמקצע ומתמחה בתחומו למתן מענה כולל ללקוח במשרד אחד.

הסכם ממון בגירושין:

האמור בדבר חוק יחסי ממון, הסדר איזון משאבים או חזקת השיתוף, אינו חל, כאשר לבני הזוג קיים הסדר ספציפי בדבר רכושם, שהוא הסכם ממון. חוק יחסי ממון וחזקת השיתוף, הינם ברירת המחדל החוקית הקיימת. כך שהסכם הממון הינו הסדר ספציפי, מעין חליפה אישית הנתפרת לזוג, לפי בקשתם. הסכם הממון הינו הסכם הנחתם בטרם מיסוד הקשר הזוגי (חתונה, מעבר לדירה משותפת, הבאת ילד לעולם וכו') או לאחר מיסוד הקשר, ניתן גם שנים לאחר נישואי בני הזוג והוא שכיח מאוד בזוגות המנהלים זוגיות פרק ב'.

בהסכם הממון יש בו חלוקה לשני נושאים עיקריים: האחד, בנוגע לרכוש האישי עוד בטרם מיסוד הקשר, והאחר, בנוגע לחלוקה במידה והשניים נפרדים. להסכם מסוג זה יש מספר יתרונות בולטים, בעיקרם: יעילות, וודאות ואמון.

בעבר היה נהוג יותר לשמוע כי יש בעריכת הסכם ממון מעין פגיעה ברומנטיקה, וזאת כאשר זוג אשר נכנס למערכת יחסים ומחליט על מיסוד הקשר, כבר חושב על סיומו. אולם כיום יותר ויותר זוגות אינם עיוורים לסטטיסטיקות בדבר פירוד וגירושין ומבקשים הם עצמם להסדיר את יחסי הממון שלהם כדי להימנע חו"ח אם וככל שיחליטו על פירוד מהליכים ארוכים בבתי המשפט. זוגות אלו למעשה לא נותנים לשופט או דיין זר להם להחליט עבורם מה יעשה ברכושם, בין לפני הנישואין ובין שצברו יחד, בעת פירוד, אלא הם אלו שכותבים את חייהם ואת רצונותיהם הן לאורך חיי הנישואין והן במקרה של פירוד חו"ח – איך ייראו חייהם או איך יראו חייהם ביום שלאחר הפירוד. הסכם ממון הוא הסכם מומלץ לכל הדעות(!) יש בו משום תעודת ביטוח לפירוד בדרכי נועם ככל שיהיה פירוד.

לסיכום:

חלוקת רכוש הינו בין הנושאים הרגישים והחשובים בהליך הגירושין, הן עקב מורכבותו והן עקב רצון כל אחד מהצדדים לדאוג ליום שאחרי.

רצוי כי עורך הדין בו אתם בוחרים יהיה בעל מומחיות בלעדית בתחום דיני המשפחה, שכן הגדרת מטרות החלוקה ובניית אסטרטגיית חלוקת הרכוש מחייבת בקיעות בדין, בסדרי הדין ובהלכה הפסוקה כמו גם ביכולתו להציע פתרונות יצירתיים הקשורים בחלוקת רכוש ושאינם ניתנים להרחבה כאן, גם עדכון וידיעה על פסיקה חדשנית בתחום הינה הכרח כאשר דנים בחלוקת רכוש. זכרו: ייצוג משפטי קשוב, מקצועי ומנוסה יגדיל את סיכויכם להגיע להסדר חלוקת רכוש משביע רצון.

שיקולים בעת חלוקת רכוש בהליך הגירושין

לחצו כאן לפנייה וקבלת ייעוץ משפטי בנושא חלוקת רכוש

שירותי המשרד

דיני משפחה
גירושין
תביעת מזונות
חטיפת ילדים
אפוטרופסות
צוואות וירושות

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

משרדנו מתמחה בניהול מו״מ משפטי מתוחכם שנותן יותר בהליכי גירושין.

רוצה להשיג יותר ? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

או חייגו 050-9993466

דילוג לתוכן