דמי מזונות, הם תשלומים שבדרך כלל מועברים על ידי הגבר לאשתו ולילדיו, כחלק מהחובה "לזון" אותם. כך אצל זוגות נשואים.

כעקרון אישה נשואה זכאית למזונות עבורה עד הגט. החל ממועד הגירושין לא תהיה זכאית עוד למזונות, אלא במקרים בהם ניתן לתבוע ולקבל מזונות אזרחיים.

אך מה קורה כאשר מדובר בידועים בציבור, בקשר זוגי מחייב אך לא נשואים כדת משה וישראל?? נשיב בקצרה: גם במקרים כאלו תהיה זכאית האישה למזונות ואלו ייקראו מזונות משקמים.

במאמר זה נסביר על בית המשפט לענייני משפחה, על מזונות משקמים, על מזונות אישה כחלק מהליך גירושין ועל מזונות אישה מעוכבת. כמו כן, נבקש להדגיש ולהבהיר כי מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

מזונות אישה בדין הדתי – כחלק מהליך גירושין:

בנישואים כדת משה וישראל – מזונות אישה ייפסקו במסגרת הליך גירושין ועד לגט.

מזונות אלו ייפסקו במטרה לשקם את האישה ולאפשר לה להיערך לקראת חייה בנפרד מבעלה. תקופת תשלום דמי המזונות, תהיה החל מהגשת בקשת הגירושין והפרידה מבעלה ועד מתן הגט, זאת כחלק מהתחייבות הבעל בכתובה, לזון ולכלכל את אשתו. כמובן שלא כל אישה זכאית למזונות אישה בנוסף לזכויות נוספות שיש לה מהגירושין כמו בענייני הרכוש למשל. לרוב נשים שלא עבדו לאורך הנישואין, ללא יכולת השתכרות, לרוב לאחר שהייתה עקרת בית, ויהיה לה קשה לכלכל את עצמה, לאור תלות כלכלית ארוכת שנים בבעלה – אלו תהיינה זכאיות למזונות אישה. גם נשים שעבדו אך השתכרותן מועטה יכולות לזכות במה שנקרא: "השלמת מזונות אישה".

נציין כי במקרה של בגידה של האישה בבעלה – תישלל ממנה הזכות לקבל מזונות אישה.

כאמור – לאחר הגט, האישה אינה זכאית עוד למזונות אישה. לפחות לא בבית הדין, שאז במקרים המתאימים ניתן לתבוע מזונות אזרחיים וזאת בבית המשפט לענייני משפחה בלבד.

מזונות משקמים – מה המשמעות:

זוגיות שלא בנישואין כדת משה וישראל – אם זה ידועים בציבור או בנישואים אזרחיים ייפסקו לאישה הזכאית למזונות -מזונות משקמים.

מזונות משקמים הינם תשלומים שבדרך כלל מועברים לאישה לאחר פרידה מבן זוגה, לאחר שהשניים חיו ביחד. במידה והאישה פיתחה תלות כלכלית בגבר, יוכל בית המשפט לענייני משפחה, להורות על מתן מזונות משקמים, אשר תכליתם לאפשר לאישה להתרגל לאורח החיים החדש ולהתחיל לייצב את עצמה (למשל, על ידי כניסה לשוק העבודה).

המקרים שבהם יאפשרו מתן מזונות משקמים, שונים מאלה של מזונות אישה, אשר ניתנים במקרים מסוימים כחלק מהליך גירושין. כאן יהיה צורך להראות הסתמכות משמעותית של האישה על הגבר. בשונה ממזונות אישה אשר ניתנים עד למתן הגט, משך זמן מתן המזונות המשקמים, ייקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה. זה יכול להיות לשנתיים קדימה, 5 שנים קדימה ואף עד 120 של האישה!! הכול תלויי נסיבות. ויש לציין גם כי סכומי המזונות הנפסקים לאישה הינם סכומים לא מבוטלים כלל העולים על סכומי מזונות ילדים. שכן יש להותיר את האישה באותה רמת חיים לה הורגלה ולאפשר את סיפוק מלוא צרכיה.

מזונות מדין מעוכבת:

במקרים של סרבנות גט, ניתנת לבית הדין הרבני, הסמכות להטיל סנקציות על הגבר, במטרה להוביל למתן הגט, לדוגמא: שלילת רישיון, קנס כספי, צו עיכוב יציאה מהארץ ואף לעיתים כליאה מאחורי סורג ובריח. סעד נוסף הוא קביעת "מזונות מעוכבת". אלו מזונות המוענקים לאשה במשך כל תקופת הסירוב, משום שהיא מעוכבת על ידי הסרבן גט להמשיך הלאה ולהינשא ובמטרה להבטיח את קיום האישה. התשלומים הללו יכולים גם להוות סנקציה עונשית על הגבר שמסרב לתת את הגט.

לסיכום:

מזונות משקמים יינתנו בהליך אזרחי בלבד, בבית המשפט לענייני משפחה. את גובהם והיתכנותם המשפטית, רצוי לבדוק בעזרת עורך דין לגירושין, אשר יבחן את הנסיבות המובאות לפניו ויפעל באסטרטגיה משפטית חכמה להשיג מזונות אזרחיים לאישה, בכל חודש, לתקופה ממושכת ובסכום לא מבוטל!