התמחות בצוואה וירושה:
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ניסיון בניסוח צוואה ומאבקים בין יורשים, כולל התנגדות לצוואה וביטולה

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

12 שאלות נפוצות בצוואות וירושות

1. שאלה: קרוב משפחה שלי נפטר מה עליי לעשות כעת?

תשובה: ככל שקרוב המשפחה השאיר אחריו צוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה במקום פטירתו בקשה לצו קיום צוואה. ככל שקרוב המשפחה לא השאיר אחריו צוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה.

2. שאלה: מה ההבדל בין ירושה לבין צוואה?

תשובה: ככל שהמנוח לא השאיר צוואה, יחול חוק הירושה אוטומטית.
חוק הירושה קובע, ברמה הצהרתית, מי הם יורשיו של אדם. אין לחוק הירושה יכולת למנוע סכסוכי ירושה כפי שיש לצוואה.
צוואה היא מסמך שאדם משאיר בו כתב את הוראותיו ורצונותיו מה ייעשה ברכושו לאחר ה- 120 שלו. ככל שהמנוח השאיר צוואה, יש לפעול על פי הצוואה כלומר הצוואה היא זו שקובעת מי הם היורשים (ולא מי שכתוב בחוק הירושה).

3. שאלה: אנחנו 2 הורים ורוצים להשאיר את כל הרכוש שלנו לילדים שלנו בחלקים שווים. למה אנחנו צריכים צוואה אם אנחנו עושים חלוקה שווה?

תשובה: הרבה הורים מגיעים אליי עם רצון לערוך חלוקה שווה בין הילדים במסגרת הצוואה שלהם. מהר מאוד במסגרת פגישת הייעוץ, אני מגלה שההורים נתנו לילדים שלהם במהלך חייהם בצורה לא שווה. וזה בסדר. לא כל הילדים באותם גילאים, לא כל הילדים הגיעו לאותם הישגים כלכליים. אבל אם נתתם בחיים בצורה לא שווה. חלוקה שווה בצוואה יכולה להיחשב בעניי אחד הילדים כחלוקה לא הוגנת (לפי ההיגיון יהיה זה הילד שקיבל הכי פחות) והנה לנו סכסוך ירושה שניתן לפתור בניסוח נכון ומוקפד במסגרת הצוואה.

4. שאלה: למה חשוב לערוך צוואה?

תשובה: צוואה, כאשר היא מנוסחת נכון, עשויה למנוע סכסוכי ירושה מרים וארוכים. סכסוכי ירושה למרבה הצער, יוצרים שבר עמוק ביחסים המשפחתיים ולעיתים שבר שלא ניתן לאיחוי וחבל!
ככל שלא תהיה צוואה יחול חוק הירושה – האם אתה מוכן שיד הגורל, כלומר חוק הירושה, הוא שייקבע למי ילך כל מה שצברת במהלך חייך? או שמא גם לאחר פטירתך תרצה להיות השולט במה ייעשה ברכושך ולמי הוא יופנה? כמה? האם אתה מוכן לקחת את הסיכון שיהיה סכסוך ירושה לאחר ה- 120 שלך או שמא ברצונך לעשות מעשה שיימנע סכסוכי משפחתיים לאחר פטירתך?

5. שאלה: למי חשוב לערוך צוואה?

לכל אחד, בלא קשר לגיל ו/או לכמות הרכוש שנצבר. פשוט – משום שזה מונע סכסוכים!
יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם חובה ממש לערוך צוואה ואלו הם בקצרה:
חלוקה שווה בין הילדים ולמניעת סכסוך ירושה בין הילדים (ראה בין היתר תשובה מספר 3), במהלך גירושין – ככל שלא רוצים שהגרוש/ה יזכה לרכושי, אחריי גירושין – ובפרט כאשר יש ילדים קטינים, לידועים בציבור (!!!), כשיש ילד מחוץ לנישואין, כשיש חברה ו/או עסקים שחשוב לתת הוראות בדבר ניהולם של העסקים לאחר הפטירה, בדבר תשלום חובות וכיו"ב.

6. שאלה: מי יכולים להיות עדים לצוואה?

תשובה: לצוואה בעדים, שעורכים אצל עורך דין צוואות, יש צורך ב2 עדים.
העדים יכולים להיות עורך הדין שערך וניסח את הצוואה ועובד/ת משרדו של עורך הדין או עורך דין נוסף במשרד. מי שאינו יכול להיות עד בצוואה – הוא מי שמקבל משהו בצוואה, כלומר נהנה מהצוואה. לו אסור להיות עד – אחרת עלולה להיות עילה לביטול הצוואה.

7. שאלה: אבא שלי נפטר, אין צוואה. מה לעשות כדי לחלק את הכסף שנשאר בחשבון בנק שלו בין הילדים?

תשובה: סבירות גבוהה שהבנק יסרב לאפשר לכם למשוך את הכספים מבלי שהבאתם לבנק צו ירושה. לכן עליכם לפנות לרשם לענייני ירושה בעיר בה נפטר אביכם ולבקש צו ירושה. ההליך הזה של בקשת צו ירושה אורך כ- 3 חודשים, לכן ככל שתקדימו לפנות לרשם לענייני ירושה להוצאת צו ירושה כך תקדימו לקבל ולחלק את הכספים בחשבון הבנק.

8. שאלה: האם יש מס על נכסים שעוברים בירושה? והכוונה היא – האם היורשים צריכים לשלם מיסים על רכוש שמקבלים בירושה?

תשובה: לא. אין בארץ מס על ירושה.
יחד עם זאת, במקרים של הורשה בחיים, כלומר העברת נכסים במהלך החיים בדרך של מתנה, במקרים שליורש יש נכסים נוספים מעבר למה שעתיד לקבל בירושה – רוצים לדעת איך לקבל נכון? למכור נכון? יש משמעות לרכוש הנוסף וכל שאלה שחופפת את דיני הירושה ודיני המיסים רצוי ומומלץ בחום לפני כל פעולה, לקבל ייעוץ מעורך דין דיני משפחה, על מנת לעשות תכנון מס נכון במסגרת הצוואה!

9. שאלה: סבתא שלי השאירה צוואה אבל היא לא חתומה, האם הצוואה בטלה בגלל זה?

תשובה: לא בהכרח. לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות להשלים פרטים ו/או פגמים הקיימים בצוואה, זאת במקרה והשתכנע בית המשפט כי זהו רצונו האמיתי של המצווה ובמקרים המתאימים. ניתן להשלים חתימה במקרה המתאים.

10. שאלה: האם ידועים בציבור הם יורשים אחד את השני?

תשובה: כן. חוק הירושה מכיר בידועים בציבור כיורשים לכל דבר ועניין. אם אדם נפטר והייתה לו ידועה בציבור, והוא לא השאיר צוואה, על פי חוק הירושה הידועה בציבור תירש אותו.
חוק הירושה גם קובע תנאים שידוע/ה בציבור הינם יורשים האחד של השנים ואלו הם: הם חיו חיי משפחה, במשק בית משותף, ובשעת מותו של אחד לא היה השני נשוי לאדם אחר.

11. שאלה: סבא שלי השאיר 50% מהרכוש שלו למטפלת שלו, האם ניתן לבטל את הצוואה? שאלה דומה נוספת: אבא שלי השאיר 80% מהרכוש שלו לידועה בציבור שלו ו- 20% בלבד השאיר לחמשת ילדיו, האם ניתן לבטל את הצוואה?

תשובה: שאלות של ביטול צוואה הן שאלות שיש לבחון לעומק ולרדת לרזולוציות במסגרת אבחון משפטי של כל מקרה ומקרה ונסיבותיו הספציפיות.
חשוב לדעת, שביטול צוואה יש להגיש תוך זמן קצר ביותר מיום שהוגשה בקשה לקיום הצוואה כלומר: תוך 14 יום בלבד.

חשוב לדעת שעילות הביטול רבות הן ויש להתאימן לנסיבות המקרה שלך כגון: פגמים צורניים בניסוח צוואה (למשל אין שני עדים, אין הצהרת המצווה, אין הצהרת עדים ועוד ועוד) או לחילופין פגמים הנוגעים להשפעה בלתי הוגנת, תלות, תחבולה, תרמית, טעות או הטעייה ועוד ועוד.

עוד חשוב לדעת: כי במקרים של ביטול צוואה יש משמעות וחשיבות לנטל הראייה שצריך להביא לבית המשפט, חובת ההוכחה, איך הופכים את חובת ההוכחה ממך לצד השני ואיך מפעילים טקטיקות משפטיות בתוך התיק.

בעניין של ביטול צוואה, כל מקרה הוא עולם ומלואו, כדי לדעת מהם סיכוייך לבטל הצוואה מומלץ לקבוע פגישת ייעוץ מסודרת אשר תיתן מענה למקרה הספציפי שלך, אבחון ובחינת סיכוי מול סיכון.

12. שאלה: אני ידועה בציבור של אדם יקר שנפטר לפני כחודש, בצוואתו הוא הוריש לי 60% מהרכוש ו- 40% לילדיו. ילדיו מתכוונים לבטל את הצוואה. איך אני פועלת כדי לשמור שהצוואה הזו תקוים כפי שנכתבה.

תשובה: ראשית, עלייך להגיש בקשה לצו קיום צוואה. ככל שהילדים יתנגדו לבקשתך הם יגישו התנגדות לרשם לענייני ירושה והתיק יופנה לבית המשפט לענייני משפחה. שם את תהיי התובעת (המבקשת את קיום הצוואה) והם יהיו הנתבעים. נטל הראייה (נטל שאינו פשוט כלל) מוטל עליהם.
לאחר שהם יגישו התנגדות מומלץ ביותר להגיש תגובה להתנגדות, שהיא למעשה הגרסה שלך. וינוהל הליך.

בעניין של קיום צוואה, כאשר יש מתנגדים לקיום של צוואה כפי שהיא כתובה, מומלץ לקבוע פגישת ייעוץ מסודרת אשר תיתן מענה למקרה הספציפי שלך ואשר תדאג בהתנהלות משפטית נכונה להשאיר את נטל הראייה (הקשה) על הצד השני באופן שיקשה עליו מאוד לבטל את הצוואה ואת/ה תזכה לקיום הצוואה כפי שהיא כתובה.

יש לך שאלה נוספת? משרדנו עומד לרשותך. לקבלת ייעוץ משפטי אישי: 050-4464456.

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
המלצות עורכת דין לוסי מאיר

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

  • זוג בתחילת דרכם להתגרש

   6 טיפים כלליים ועיקריים למתגרש/ת לתחילת הדרך

   גירושין הם נושא מאוד מורכב, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הרגשי. כעורכי דין לגירושין, אנו יכולים להעיד כי גירושין הם אף פעם לא דבר נעים שרוצים לעבור... אבל (ויש אבל גדול), יש דרך ויש דרך. [...]

  • זוג בגישור גירושין

   תביעות בבית משפט לעומת גישור גירושין

   הליך גישור גירושין – הינו אלטרנטיבה לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הרבניים בעת הצורך, אשר נועד ליישב את הסכסוך במינימום זמן ומינימום עוגמת נפש. במסגרת הגישור ישנו גורם ניטרלי, שהוא המגשר, המסייע לצדדים שנמצאים [...]

  • גישור בהליך גירושין

   גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

   גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]