חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

התנגדות לביצוע צוואה

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

התנגדות לביצוע צוואה

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

פתחת מעטפה שהגיעה בדואר ממשרד עורכי דין, ובפנים מכתב שמסביר כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה. החלטת שהצוואה הזו לא יכולה להתקיים, וברצונך להגיש התנגדות לביצוע הצוואה. עכשיו צריך לפעול – ולפנות מהר אל עורך דין להתנגדות לצוואה כי החוק מאפשר לך להתנגד רק בתוך 14 ימים והמלאכה במרובה.

מה זה קיום צוואה?

על מנת לתת לצוואה תוקף מחייב באופן שיאפשר לממש את האמור בה, כלומר: כדי ללכת למשוך כספים מבנקים, להעביר בטאבו, למכור, לקבל את העסק לניהול ועוד.. יש להגיש לגביה בקשה לצו קיום צוואה, בפני רשם הירושות, וזאת בהתאם להוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ותקנות הירושה, תשנ"ח-1998.

האם אפשר להתנגד לקיום צוואה?

כן.

אחרי שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה אצל הרשם, רשאי כל מי שחפץ להתנגד לקיום הצוואה, להתחיל הליך התנגדות לצוואה. התנגדות זו הינה כתב טענות אשר מכיל את הטענות שבגינן מבוקש לפסול את הצוואה ו/או לדחות את הבקשה למתן צו לקיומה.

הגשת התנגדות לצוואה נעשית אצל רשם הירושות, וזאת תוך 14 ימים ממועד הפרסום של דבר הגשת הבקשה בעיתונות וברשומות.

עם הגשת ההתנגדות בעזרת עורך דין צוואות, יועבר תיק הבקשה בצירוף ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה, וזאת לצורך קיום דיון בפניו בעניין זה וקבלת הכרעה על ידו.

מי רשאי להגיש התנגדות לביצוע צוואה?

סעיף 67 לחוק הירושה קובע כי "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות…תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו". כלומר, כל אדם אשר יש לו עניין כלשהו לגבי הבקשה לצו קיום צוואה, וסבור שאין לקיים את הצוואה כפי שהיא – רשאי להגיש התנגדות.

ההתנגדויות מוגשות בדרך כלל על ידי יורשים – קרובי משפחה של המצווה, בני זוג, סבים וסבתות עבור הנכדים שלהם כל מי אשר חשים עצמם מקופחים מהוראות הצוואה.

לרוב המדובר במי שקיבל הבטחה לקבלת נכס כלשהו ממצווה, אשר לא מצאה את ביטויה במסגרת הצוואה, או אמירה או הכירות עם המנוח כי לא היה מצווה כפי שכתוב במסמך הצוואה, ועל כן הוא סבור כי הצוואה איננה משקפת למעשה את רצונו האמיתי של המצווה ויש להורות על ביטולה.

חשוב לדעת כי נטיית החוק והפסיקה הינה בראש ובראשונה לכבד את רצונו של המצווה, וזאת כפי שהוא בא לידי ביטוי בנוסח הצוואה. לפיכך, על מנת שההתנגדות לקבלת הצו תתקבל, יש לבססה על העילות המקובלות בעניין זה, וכמובן להוכיחן כמו שצריך וזאת כפי שיבואר להלן.

הגשת התנגדות לצוואה

מהן העילות עליהן ניתן לבסס התנגדות לביצוע צוואה?

עקרונית, על מנת שצוואה תוכל לקבל צו לקיומה, עליה להיערך בהתאם להוראות החוק, ולשקף את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

לפיכך, ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בהתבסס על מספר סוגים עיקריים של פגמים שנפלו בעת עריכת הצוואה:

(א) פגמים צורניים אשר שנפלו בעת עריכת הצוואה, ושהצוואה נעשתה בניגוד להוראות הטכניות של חוק הירושה לגבי אופן עריכת ארבעת סוגי הצוואה. לדוגמא, צוואה בעדים אשר נערכה בפני עד אחד בלבד, או צוואה בכתב יד אשר לא נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, או כאשר הצוואה איננה נושאת חתימות כדין, או תאריך כדין וכד'.

(ב) פגמים אשר המתייחסים למצבו המנטאלי והנפשי של המצווה בעת כתיבת הצוואה. לדוגמא, כאשר המדובר במצווה הלוקה בדמנציה ומחלות דומות או אחרות, כאשר הוא נוטל כדורים רבים אשר יש ביכולתם להשפיע ולשבש את צלילות דעתו של המצווה בעת כתיבת הצוואה, או כאשר המדובר במצווה שהופעלו עליו לחצים קשים, איומים, אונס, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, בעטיים הוא כתב את הצוואה שלא מרצונו החופשי, או כאשר הנהנים בצוואה נטלו חלק בעריכתה.

(ג) פגמים אשר מתייחסים לתוכן הצוואה. לדוגמא, כאשר המדובר בהוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי.

(ד) פגמים המתייחסים לכשרות הצוואה באופן כללי, כגון היות הצוואה מזויפת, או כאשר המדובר בצוואה שאיננה צוואתו האחרונה של המצווה, הואיל וישנה צוואה שניתנה על ידו אחריה, ואשר מבטלת את הצוואה שהוגשה לרשם הירושות.

יש להדגיש כי ביטול צוואה בעל פה, ביטול צוואה בפני רשות או ביטול צוואה בכתב יד אינה עניין של מה בכך. נטל ההוכחה הינו משמעותי ובתי המשפט אינם ממהרים לבטל או לשנות צוואות. מטבע הדברים, ככל שההתנגדות תהיה מבוססת על עילות לפסילת הצוואה, ותסתמך על ראיות מוצקות ככל הניתן המוכיחות את העילות, כך יגדלו סיכוייה להתקבל.

הפרוצדורה המשפטית להגשת התנגדות

כאמור, יש להגיש את ההתנגדות לצו קיום הצוואה בפני רשם הירושות, וזאת תוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. במקרים מיוחדים רשאים רשם הירושות או בית המשפט לענייני משפחה לקבוע מועד מאוחר יותר שאז יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.

את ההתנגדות לצוואה, יש להגיש בכתב, כשהיא כוללת את נושא ההתנגדות ונימוקיה, וזאת כמספר הצדדים בתיק, ובצירוף עותק נוסף לבית המשפט לענייני משפחה.

כמו כן, יש לצרף לנוסח ההתנגדות את המסמכים הבאים: תצהיר מאומת בפני עורך דין, כל המסמכים הרלוונטיים עליהם היא מתבססת לרבות מסמכים רפואיים, חוות דעת של הרווחה, של אנשי מקצוע נוספים ואחרים כל מה שרלוונטי ויש לצרף, קבלה על תשלום אגרה, טופס פתיחת הליך, וייפוי כח של המתנגד המיוצג על ידי עורך דין.

עם הגשת ההתנגדות, מועבר תיק הבקשה בצירוף ההתנגדות על ידי מזכירות רשם הירושות לבית המשפט לענייני משפחה, וזאת בהתאם לסעיף 67א(א)(1) לחוק הירושה. בית המשפט לענייני משפחה ידון בתיק לאור טענות הצדדים, וכן לאור תגובת ב"כ היועמ"ש לממשלה.

במהלך ההליך ראוי וצריך להגיש בקשות ביניים במידת הצורך ובהתאם לנסיבות המקרה אם זה בקשה לגילוי מסמכים, בקשה למינוי מומחה שיבחן את המסמכים הרפואיים או בקשה למינוי גרפולוג, או בקשה לזימון עדים רלוונטיים, בקשה לקביעת נטל הראייה ו/או הפיכת נטל הראייה ועוד ועוד.

עקרונית, נטל הראייה לגבי פסילת הצוואה, מוטל על המתנגד. הנחת המוצא הינה כי הצוואה הינה כשרה, ולכן, מי שטוען לפגם בצוואה חייב לשכנע את בית המשפט בראיות מוצקות שנפל בה פגם, וכל ספק בעניין זה פועל לטובתו של מבקש הקיום. כך נקבע, במסגרת הליך דנ"א 1516/95 מרום נ' היועהמ"ש לממשלה ובהליך ע"א 190/08 סיטוצקי נ' קלנבורט. אולם יש מקרים בהם את הנטל הקשה הזה אנחנו הופכים לצד השני ומקשים עליו. חשוב לדעת מתי ניתן, אפשר ורצוי לעשות שימוש בכלי זה.

במידה ובית המשפט ידחה את ההתנגדות, הוא יורה על מתן צו לקיום הצוואה. במידה ובית המשפט יקבל את ההתנגדות ויפסול את הצוואה, וזאת מבלי שצוואה אחרת תאושר תחתיה, אזי יחולק עזבון המנוח בהתאם להוראות חוק הירושה. אם יש צוואה אחרת מוקדמת יותר שנתבקש לקבלה, וההתנגדות לצוואה המאוחרת התקבלה, הרי שהצוואה המוקדמת תהיה התקפה.

בכדי להגיש התנגדות לצוואה רצוי ליטול ייצוג של עורך דין מנוסה בהתנגדויות לצוואה, שכן נטל ההוכחה המוטל על מבקש ביטול הצוואה הינו כבד ויש לעשות כן בליווי חשיבה משפטית יצירתית של עו ד התנגדות לצוואה.

אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים אבל לא ניקח כל תיק בהתנגדות לצוואה

ניסיוננו מעיד כי התנגדויות רבות נדחות על ידי בתי המשפט. אפשר כי עקרון כיבוד המת חזק במערכת המשפט אפשר ומרבית המקרים הם כאלו שלא נעשה איסוף ראייתי בזמן הנכון או בכלל, העד המרכזי הוא המנוח או המנוחה כבר לא בין החיים להעיד על רצונם, ואין די בסיפורי משפחה קורעי לב ככל שיהיו. על כן במקרה התנגדות לצוואה עורכת הדין לוסי מאיר תבחן בפגישה הראשונה את סיכויי ההצלחה לבטל את הצוואה במקרה שלכם. אם לא יהיו סיכויי לא נתבייש לומר לכם תהיו בטוחים בכך. לא נרצה את שם המשרד על פסק דין הפסדי. וגם עבורכם חבל על הזמן, הטרחה, הכסף ולנו כאמור, על השם הטוב שצברנו עם השנים.

לבחינת סיכויי ההתנגדות לצוואה, לקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי

אם אתם מעוניינים להגיש התנגדות לקיום צוואה, אם הגישו התנגדות לצוואה בה אתם היורשים ואתם רוצים להגן על הצוואה. אם כן, לצוות המקצועי של משרדנו יש ניסיון רב בדיני משפחה בכלל, ובכל הקשור לצוואות וירושות בפרט. אנו מבצעים את עבודתנו במסירות רבה, במקצועיות בלתי מתפשרת, ומתוך אסטרטגיה נבונה הלוקחת בחשבון איסוף ראייתי חשוב, בקשות מהותיות שאסור לוותר עליהן, אנחנו טובים בחקירות בבית המשפט ובהוצאת האמת לאור, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. לבחינת המקרה שלכם וסיכויי ההצלחה הנכם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 050-9993466 או 03-6529448.

שירותי המשרד

דיני משפחה
גירושין
תביעת מזונות
חטיפת ילדים
אפוטרופסות
צוואות וירושות

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

משרדנו מתמחה בניהול מו״מ משפטי מתוחכם שנותן יותר בהליכי גירושין.

רוצה להשיג יותר ? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

או חייגו 050-9993466

דילוג לתוכן