על קצה המזלג בדבר החלופות להליך המשפטי – גישור או ניהול מו"מ לצורך הגעה להסכם כולל.

אין ספק כי דווקא בענייני משפחה ולמרות האמוציות הגבוהות המלוות את כל התהליך רצוי לשקול חלופות להליך המשפטי, זאת בין היתר מפני שהערכאות השיפוטיות קורסות תחת נטל התיקים וההליכים המשפטיים עלולים להימשך על פני תקופה ארוכה, זאת בין היתר מפני שסיום מהיר או לא מהיר אבל שהוביל בסופו של יום להסכם כולל להבדיל מפסק דין (אחרי שנחקרת ארוכות בבית המשפט) עשוי להשאיר אתכם המתגרשים ביחסים טובים שיסייעו בהמשך לקשר טוב ומיטיב עם הילדים, שיאפשר לכם להיות גמישים בכל הנוגע לילדים – שכן סופו של יום על אף שאתם מתגרשים העתיד צופה לכם עדיין קשר כזה או אחר בפרט בכל הנוגע לענייני הילדים.

החלופות להליך המשפטי יובילו להליך קצר יותר! המשאיר הרבה פחות צלקות וטראומות! ולצמצום מסיבי בהוצאות כספיות כבדות!

גישור כחלופה להליך משפטי

גישור הוא מנגנון לפתרון אלטרנטיבי ליישוב סכסוך. גישור איננו טיפול, ומטרתו להביא את הצדדים לו להסכם.

המגשר עשוי לשמוע את הצדדים יחדיו או כל אחד בנפרד, המגשר ישמע את טענותיו ודעותיו של כל צד בכל נשוא שבמחלוקת.

למגשר אין סמכות להכריע או לשפוט אלא רק להמליץ על דרכים לפתרון המחלוקות בדרך של הסכמה.

קיימת חובה לשמירת סודיות מלאה של התהליך – הדברים לא יובאו לידיעת בית המשפט, אלא בהסכמת הצדדים לחשוף את הדברים שנאמרו או הושגו חלקית בהליך הגישור.

הליך הגישור יכול להיעשות (ככל שיש צורך) בליווי עורכי דין מטעם כל צד.

הסכם ומשא ומתן

הסכם להבדיל מגישור שיש לו עלויות נוספות, שכר טרחת המגשר (על אף ששכר טרחת המגשר יהא מופחת מן העלויות שעשויות להיות במהלך ההליך המשפטי) הרי שניהול מו"מ של עוה"ד המייצג אותך ועל ידי העו"ד שמייצג אותך יהא חלק מן הטיפול בתיק ועל כן לא תישא בעלויות נוספות.

דווקא אם יש רצון להגיע להסכם, (ולא רק), רצוי לקחת ייצוג של עו"ד המתעסק בתחום דיני המשפחה בלבד. עו"ד המתעסק בתחום זה ובו בלבד, יום יום, פיתח בדרך כלל יכולות גבוהות לניהול מו"מ תחת אותן אמוציות גבוהות הקיימות בהליכי גירושין.

עו"ד המתעסק בתחום זה ובו בלבד, יום יום, יידע להפחית אמוציות אלו מהלקוח על מנת להוביל אותו בבטחה להסכם כולל.

קיימת רגישות גבוהה יותר אצל עו"ד המתעסק בדיני משפחה יום יום אשר הופך בין היתר למעין פסיכולוג של הלקוח במהלך הטיפול בתיק (אינו מהווה תחליף לפסיכולוג ככל שהדבר נדרש אולם חווה איתו אמוציות, רגשות, טלטלות שבהחלט הופך עו"ד לאוזן קשבת גם מהפן הריגשי פסיכולוגי).

עוה"ד העוסק בתחום יום יום יידע לעבור אמוציות אלו שבליבו של הלקוח מבלי "לפצוץ" את העסקה – דבר שהינו מאוד קל שייקרה בתחום דיני המשפחה, למי שאינו מנוסה ומיומן בתחום.

לחצו כאן לפנייה וקבלת ייעוץ אישי