סכסוך ירושה בין האחים

קנאת אחים מתחילה מגיל מאוד צעיר, בעיקר על תשומת הלב של ההורים. אבל אז ההורים בחיים, ויודעים לאגד את האחים ולמזער ולהקטין את הקנאה.

בדרך כלל שכבר יש סכסוך על ירושה, ההורים או אחד מהם אינו בנמצא ואין מי שיאגד את האחים.

הרבה פעמים שמעתי את המשפטים הבאים: "כמה הוא שמר עליי בבטן לאורך כל השנים הללו" "אין היא קינאה לי מאז שהיינו ילדים זה רק עכשיו פרץ לה".

אם אנחנו מצויים כבר בסכסוך ירושה משפטי בין אחים, ברור לכל שלפני כן האחים והאחיות שחררו את כל התסכולים שצברו לאורך השנים והכל התפרץ בעוצמה אדירה מייד עם מותו של אחד ההורים או שניהם.

מקרה לדוגמא של ניסיון לנישול אחות מזכויות בירושה

אורנה פנתה אליי לאחר מות אביה עם חשש כי אחיה מתכוון לנשלה מזכויותיה בירושת אביהם. מיד וללא שיהוי (ובטרם שהגשתי בכלל תביעה) הגשתי עיקול על חשבון המנוח וכן על חשבון האח.

מן העיקול התברר כי אכן העביר האח את כל כספו של המנוח לחשבנו הפרטי וכי אינו מתכוון להעביר מחצית לאחותו.

עם הגילוי הגשתי תביעה כספית . בכתב ההגנה טען האח טענת "מתנה בחיים" (המאפשרת לו ע"פ חוק קבלת כל הכספים) והציג מסמך שבו "כביכול" כתוב כי הכספים הועברו לאח במתנה מן המנוח.

להליך הראיות: (לאחר מאבק סבוך בסוגיית גילוי המסמכים) הציגה האחות אשר יוצגה על ידי משרדי, את מסמכי הבנק המקוריים המצויים בבנק אשר בהם לא היה כל זכר למסמך שהציג האח.

כאשר האח נחקר בבית המשפט לא צלח הוא לתת גרסה אחת עקבית ואחידה. התגלה כי את הכתב שהציג האח כתב בכלל האח וכי המנוח לא ידע היטב לקרוא ולכתוב, גם עדות פקיד הבנק שהבאנו לעדות בבית המשפט סתרה את גרסתו של האח.

לאחר 3 ישיבות הוכחות ארוכות ומייגעות נתן בית המשפט לענייני משפחה פסק דין לפיו גרסתו של האח אינה מהימנה עליו וכי בית המשפט לא שוכנע בגמירות דעת של המנוח ליתן במתנה את כל חסכונותיו לאח .

כמו כן קבע ביהמ"ש כי לא ניתן לשלול את האפשרות שהאח הכתיב למנוח שהכספים ישמרו לטובת האח בחשבנו.

לפיכך פסק ביהמ"ש כי הכספים שהעביר האח לחשבנו הם כספי עיזבון וחייב את האח להעביר מחצית מן הכספים לאחות בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ואף חייב את האח שהפסיד במשפט בהוצאות משפט שיועברו לטובת האחות שתביעתה התקבלה.

אסטרטגיה יעילה בסכסוכי ירושה

ההבדל הגדול בין סכסוך גירושין לסכסוך ירושה הוא שהרבה פעמים הכדאיות הכלכלית שבירושה "מצדיקה" אצל הצדדים את המאבק המשפטי.

לרוב, אשתדל בראשית הדרך להציע לצדדים גישור אשר במסגרתו גם נדאג למנוע קריעה של המשפחה ונתק בין האחים וגם נדאג להסכם שבו תעשה חלוקה של הירושה בין היורשים, כמובן לשביעות רצונם של כל הצדדים המעורבים.

כאשר הדבר אינו מתאפשר לי, והסכסוך הוא כבר עמוק באופן שלא ניתן לגשר בין הצדדים, נדרשות פעולות משפטיות בדרך כלל מאוד זריזות, לגילוי נכסים או כספים, למינוי מנהל עיזבון ו/או לסעדים זמניים טרם יינתן צו הירושה או צו קיום הצוואה, "העמדת" התנגדות לצוואה בתוך פחות מ-14 ימים שתוגש לבית המשפט, הזמנת עדים רלוונטים, חומרים רפואיים ועוד ועוד.

קודם לזריזות הפעולות שתעשנה, תבנה ביחד עם הלקוח הן האסטרטגיה הכללית לפעולה והן הטקטיקות במהלך ניהול התיק שגם הן נדרשות אם להשגת ידע וכוח אם להזמנת העדים הנכונים או הצגת המסמכים המחזקים את טענותינו ואם לצורך היפוך נטל ההוכחה שהינו חשוב לעין ערוך בטיפול בתיקי התנגדויות לצוואה וסכסוכי ירושה.

מדובר במקרים שבהם מחויבת פעולה זריזה ונכונה. רצוי במאבק על ירושות וצוואות לפנות לעו"ד העוסק בתחום דיני המשפחה ובתחום זה בלבד, שכן מורכבות תחום דיני המשפחה אינו מאפשר באמת הרחבת הטיפול בענייני משפט אחרים.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי אישי ומהיר!