לייעוץ מיידי התקשרו: 050-4464456 / 03-6529448
חיוב האב במדור 2019-06-01T11:19:16+00:00

דמי שכירות או משכנתא?

מיומנות בהליכים להסדרי מזונות אישה וילדים,
בהסכמה או באמצעות בית המשפט

פנה אלינו לקבלת ייעוץ בנושא!

חיוב האב במדור – כיצד להתייחס לרכיב המשכנתא?

דמי שכירות או משכנתא? ואם משכנתא, האם מדובר ברכיב הוני או חלק ממזונות הילדים?

במסגרת דיני המזונות, הבעל והאב היהודי מחויב לספק מדור ראוי לאשתו ברמה לה הורגלה ובנוסף, להשתתף במדור ילדיו בשיעור שנקבע בפסיקה: עבור ילד אחד 30%, עבור שני ילדים 40% וכך הלאה (פסה"ד המנחה: מ.א 52/87 הראל נ' הראל פד"י מ"ג (201) (4).

לפיכך, ומשהאב מחויב לשאת במדור ילדיו, האב יחויב במדור ילדיו, בין באמצעות תשלום חלק משכר דירה ובין באמצעות תשלום חלק מהחזר המשכנתא.

מה קורה כשיש משכנתא

הרי משכנתא, אינה כמו תשלום דמי שכירות, שכן תשלומי המשכנתא מובילים בסופו של יום לנכס קנייני שיש בידי אדם וכאשר אחד מבני – הזוג משלם את החזרי חוב המשכנתא הוא מגדיל את הונו של בן הזוג השני.

הפסיקה עסקה רבות ועוסקת עד היום האם המשכנתא הינה רכיב הוני או חלק ממזונות הילדים?!

גישה אחת בפסיקה היא הגישה בפס"ד המנחה שוקר נ' שוקר (ע"א 869/94) שם נקבע כך:

(א) חיוב בן זוג להמשיך ולשלם את התשלומים החודשיים של חוב המשכנתא, הרובצת על דירתם המשותפת של בני הזוג, אינו עניין של מזונות.

(ב) כאשר אחד מבני הזוג משלם את החזרי חוב המשכנתא הוא מגדיל את הונו של בן הזוג השני.

(ג) נושא חיוב בתשלום המשכנתא הוא עניין הקשור בקניין וברכוש המשותף של בני הזוג, ואין לעניין זה ולא כלום לחובתו וחבותו של בעל-אב במזונות אשתו וילדיו.

גישה אחרת בפסיקה היא הגישה בפס"ד המנחה ברזילאי נ' ברזילאי (ע"א 803/85), שם נקבע כך:

(א) המדור בנוי, בין היתר, על כך שהאישה תשלם את התשלומים המתחייבים מן ההחזקה בדירה.

(ב) אם בני – הזוג נכנסו בשעתו להתחייבות לתשלום משכנתא, הרי המשך תשלום המשכנתא הוא האמצעי הנדרש להבטחת המדור.

(ג) בית המשפט רשאי לכלול נתון זה בין חישוביו לצורך קביעת מזונות ילדים .

ע"פ גישה זו למעשה, בית המשפט במסגרת הליך המזונות יחייב את הבעל לשלם את המשכנתא על מנת להבטיח את קורת הגג של האישה והילדים.

מה זה מדור רעיוני?

ניתן להשיב לשאלה זו על ידי המחשה מהסיטואציות הבאות עימם משרדנו נתקל מידי יום –

סיטואציה א'מה קורה במצב ביניים, בני הזוג מצויים בתהליך גירושין, טרם התגרשו, האישה ממשיכה להתגורר בבית ויש משכנתא?

סיטואציה ב'מה קורה שהצדדים התגרשו אבל האישה מתגוררת בדירה שיש עליה משכנתא?

התשובה לשני מצבים אלו זהה – המדובר במדור רעיוני.

גם כאשר הצדדים פרודים והאישה ממשיכה להתגורר בדירת הצדדים ויש עליה משכנתא או כאשר הצדדים גרושים והאישה והילדים מתגוררים בדירה שהינה בבעלות בלעדית של האישה ויש עליה משכנתא – במצבים אלו ניתן לראות בתשלום המשכנתא כחלק מחיובו של הגבר במזונות.

מדובר במדור רעיוני, שהרי לו הילדים היו מתגוררים בדירה שכורה, ממילא היה על הגבר להשתתף בדמי השכירות ועל כן אין סיבה שהאב לא ישתתף בגובה המשכנתא עד לשווי דמי השכירות שהיה משלם בכל מקרה.

חשוב לציין כי כאשר הצדדים פרודים והאישה ממשיכה להתגורר בדירת הצדדים שיש עליה משכנתא, ביהמ"ש יתחשב בעניין תשלום המשכנתא, במסגרת פסיקת מזונות זמניים וזאת עד לפירוק שיתוף במקרקעין, כלומר הבעל עשוי להיות מחויב במשכנתא כחלק מחובתו במדור לילדים ולאישה עד אשר ימכרו את הבית.

מה קורה כאשר החזר המשכנתא החודשי על הדירה בה מתגוררת האישה והילדים גבוה מהרגיל/ גבוה מדמי שכירות סבירים באזור המגורים?

כאשר הגבר מחויב בתשלום חלק מהמשכנתא, שהינו גבוה לעומת תשלום שכר דירה ריאלי, רואים בסכום הבסיסי חיוב של מזונות ואילו ביתרה חיוב הוני.

ראוי להזכיר בעניין זה את פסק דינה של כב' השופטת שפרה גליק בתמ"ש (חד') 2185/00 ב.ז.ש נ' ב.ז.ש. (23/11/2006)).

"..ניתן להציע, כי החיוב של בעל / אב בתשלום המשכנתא ייעשה עד לגובה של המדור הריאלי המתאים למקרה שעל המדוכה… תשלום בו חוייב במדור רעיוני האב / הבעל, שהוא מעבר לסכום שיכול להיחשב כמדור ריאלי, הוא בוודאי הוני ומחציתו של כל סכום כזה, חייבת מן הסתם בהחזר על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט. לעומת זאת, חלק הסכום בחיוב ב"מדור הרעיוני" שעד לגובה ההוצאה הריאלית למדור, הוא תשלום של מזונות לכל דבר, שהרי ממה נפשך – יכול היה בית המשפט לחייב את החייב בהוצאות ריאליות לדמי מדור במקום ב"מדור רעיוני", כלומר בתשלום המשכנתא…"

וכן את פסק דינו של כב' השופט אסף זגורי בתמ"ש 22859-06-12 א.ק. נ' ר.א.ק.

"….(ג) כאשר החזר המשכנתא החודשית גבוה, וחורג מעלות שכר – דירה סביר, שניתן לאשרו, רכיב המדור הרעיוני יחושב לפי שווי שכר – דירה סביר, ויתרת המשכנתא החודשית תהיה בגדר רכיב הוני, שאין על הבעל – האב להשתתף בו. תרופתה של האישה במקרה זה – בפריסת המשכנתא לתקופה ממושכת יותר תוך הקטנת השיעורים של התשלומים החודשיים".

לסיכום, כפי שאתם רואים, ביהמ"ש לענייני משפחה, בפסיקותיו, נוהג להתייחס לרכיב המשכנתא הן כרכיב הוני והן כרכיב של מזונות.

פסק הדין המנחה ואשר עימו נסכם את הסוגייה הוא פסק דינו של כב' השופט גייפמן אשר התווה את עקרונות הסוגיה בתמ"ש (ת"א) 19574/96 אמינוב בלה נ' מתתוב איליה, שם נקבע כך:

"(א) כאשר משולמת משכנתא חודשית ע"י בן – הזוג או הורה, החיוב מדין המזונות הוא בגדר חיוב של מדור רעיוני, שהרי ללא המשכנתא היה על בן – הזוג או ההורה לשכור דירה ולבקש חיוב הבעל – האב בחלק מרכיב שכר – הדירה או במלוא שכר – הדירה לפי הנסיבות.

(ב) בן – הזוג או ההורה אמנם מגדיל את הונו באמצעות חיוב זה של מדור רעיוני שנפסק לטובתו, אולם לבעל – האב לא נגרם חסרון כיס, שהרי ממילא היה חב בגין מדור חלופי לפי מפתח של שכר – דירה סביר וחלקם של האשה ו/או הקטינים ברכיב זה.

(ג) כאשר החזר המשכנתא החודשית גבוה, וחורג מעלות שכר – דירה סביר, שניתן לאשרו, רכיב המדור הרעיוני יחושב לפי שווי שכר – דירה סביר, ויתרת המשכנתא החודשית תהיה בגדר רכיב הוני, שאין על הבעל – האב להשתתף בו. תרופתה של האשה במקרה זה – בפריסת המשכנתא לתקופה ממושכת יותר תוך הקטנת השיעורים של התשלומים החודשיים.

(ד) המדור הינו בגדר צרכים הכרחיים. שיעור החיוב במדור רעיוני מותנה בהכנסות ההורים ובשיעור ההתפלגות של הרכיב בין האם לבין הילדים.

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות רבות אלא שניצור [...]

 • כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות של אחרים. יתר על [...]

 • הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא היום, כל אדם מוצא עצמו מתעסק [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. יש להבדיל בין השניים, מכיוון [...]

 • צוואות

  צוואות

  צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם ידועים בציבור זקוקים לצוואה? [...]

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

דילוג לתוכן