אסתי ורונן (שמות בדויים) הינם זוג אשר התגרש בשנת 2007. לזוג שני ילדים בני 3 שנים ו-4 שנים.

לפני הגירושים הגיעו הצדדים להסכם מזונות, לפיו ישלמו מזונות לשני הילדים, בסך 4,000 ש"ח + סכום של 2,640 ש"ח שתקבל לידיה האם משכירות דירה משותפת של הצדדים וזאת גם לטובת מזונות הילדים .

חצי שנה בלבד, לאחר שאישרו הצדדים את ההסכם בביהמ"ש לענייני משפחה וניתן להסכם תוקף של פס"ד, אסתי הגישה תביעה חדשה למזונות הילדים.

הכיצד זה יתכן? האם הדבר מוצדק ומה יקבע ביהמ"ש בסוגיה דומה?

תביעה ראשונית או תובענה להגדלת מזונות

אסתי כמובן טענה כי מדובר בתביעה ראשונה ועצמאית של הילדים למזונותיהם בעוד רונן טען כי מדובר בתובענה להגדלת מזונות, שכן אלו נקבעו בהסכם הגירושין שנחתם בינו לבין אסתי, אושר וקיבל תוקף של פס"ד בביהמ"ש.

ברצוני להבהיר לקורא כי למחלקות הזו משמעות רבה באשר למהות ההליך ולתשתית העובדתית שעל כל אחד מעו"ד של הצדדים להניח בפני ביהמ"ש לצורך פסיקת מזונות.

אם יקבע ביהמ"ש כי מדובר בתביעה ראשונה ועצמאית של הילדים הרי שיבחנו צרכי הילדים והכנסות ההורים (זאת כמובן תלוי גיל הילדים שכן עד גיל 6 חלה חובה אבסולוטית על האב ועל כן במקרה זה לאור גילם של הילדים יכול ותיבחן הכנסתו של האב בלבד), בלא להתחשב בדמי מזונות שנפסקו להם בעבר בהסכם ואם המדובר בתביעה להגדלת מזונות על הילדים באמצעות האמא יהיה להוכיח שינוי נסיבות מהותי כלומר מה השתנה מאז שנחתם ההסכם אשר מצריך דיון מחודש במזונות הילדים והגדלתם – שזו תהיה תביעה קשה יותר לאסתי.

פסיקת בית המשפט

במקרה זה בו ייצגתי את האב קבע ביהמ"ש כי ילדים אינם כפופים להסכם של ההורים ועל כן מדובר בתביעה עצמאית של הילדים אולם בסופו של יום הוכחנו וכך קבע ביהמ"ש הנכבד כי לא היה מקום להגיש תביעה, כי יש להותיר את הסכום בו חויב האב עפ"י ההסכם על כנו שכן הינו מכסה את צרכי הילדים וכי עסקינן בתביעת סרק בו חויבה אסתי בהוצאות לטובת רונן.

עו"ד העוסק בתחום דיני משפחה ובו בלבד יידע למצוא פתרון יצירתי עבור הלקוח גם כאשר ההשלכות של נסיבות שאינן עומדות לטובתו כפי שהחוק והפסיקה יאמרו ולסייע בידיו לחמוק מהשלכות אילו של החוק וכך היה במקרה המתואר.

לחצו כאן לפניה אלינו ולקבלת ייעוץ משפטי מהיר!