הסכם הורות משותפת
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ניסוח הסכם הורות משותפת ברור ומפורש, כדי למנוע פרשנויות שונות בעתיד

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

קשרי אחים במשפחה הגאה, במקרה של פירוד

לדאבון הלב, דבר שהינו ברור מאליו במשפחה הסטרייטית, אינו ברור כלל במשפחה הגאה – והוא הותרת הקשר בין האחים במקרה של פירוד במשפחה חד מינית.

קחו את הסיטואציה הבאה:

בנות זוג שמקיימת קשר זוגי. במהלך הקשר הזוגי הן חפצות להביא ילד משותף לעולם. רק אחת מהן תישא את העובר ברחמה, רק אחת מהן תהיה בעלת זיקה גנטית לקטין הנולד ומשכך רק אחת מהן תהיה האימא הביולוגית של הילד.

האימא האחרת, אומנם אין לה קשר גנטי לקטין אבל היא בהחלט מגדלת אותו, מחנכת אותו ומעניקה לו – כאימא לכל דבר ועניין (למעט העניין השולי לכאורה – גנטיקה);

למה שולי לכאורה?

כי כאשר המערכת הזוגיות היא טובה, הרי שאין באמת משמעות למטען הגנטי אלא למה שמעניקה כל אחת מהן ביום יום לקטין.

המשמעות מתקבלת רק בעת פירוד.

בעת האימא הביולוגית מתנגדת להמשך הקשר של הקטין עם האימא הלא ביולוגית ממנה היא חפצה להיפרד, ולאימא הלא ביולוגית אין מעמד מובנה ואוטומטי בחיי הקטין, כזה מעמד המעניק לה באופן אוטומטי את הזכות והחובה להמשיך להתראות עם הקטין ולהמשיך לתת לו את כל שנתנה קודם לכן, בעת שהזוגיות פרחה…

עכשיו נרחיב את הסיטואציה:

לבנות הזוג 2 ילדים. כל אחת מהאימהות נשאה ברחמה עובר והביאה ילד לעולם. כל אחת מהן היא ההורה הביולוגי של ילד אחד.

אפשר גם את המקרה הזה להרחיב ולומר – בנות הזוג כל אחת אומנם הביאה ילד למערכת הזוגיות והיא האימא הביולוגית של אחד מהילדים, אבל לבנות הזוג, חשוב היה ליצור תא משפחתי בו הילדים הם אחים, והן הולכות ונוטלות את אותה תרומת זרע, מאותו תורם!, מה שהופך את הילדים לבעלי קשר דם – ואחים לכל דבר ועניין.

והנה במקרה של פירוד – אחת האימהות מתכחשת לעובדת היות הילדים אחים, ואינה חפצה עוד בקשר אחים בגין פרידתה מבת הזוג.

היא באה ואומרת אני האימא הביולוגית של הילד ואני אחליט לגביו את מי הוא יראה ועם מי לא יתראה. ואז יש נתק בין אחים!

נתק שאינו קיים במשפחה סטרייטית בטח שלא בגין פירוד או גירושין בין ההורים.

היעלה על הדעת כי בשל פרידת בנות הזוג או בני הזוג תעשה הפרדה בין אחים?? ומה שונה המצב מבני זוג המצויים בהליכי גירושין? האומנם בהליכי גירושין של בעל ואישה היה מתיר בית משפט בישראל הפרדת אחים רק בשל פרידת האישה מן הבעל או ההיפך?!!

ובכן בכל זאת – למה זה קורה? מה השוני בין משפחה סטרייטית למשפחה חד מינית, בכל הקשור לנתק בין אחים?

במקרה של הולדה טבעית, קשרי הורות מושתתים על הורות ביולוגית. ההכרה המשפטית בהורותם היא "אוטומטית".

לא כך הם פני הדברים במשפחה הגאה, יש הורה ביולוגי אחד, ההורה האחר, שאינו בעל זיקה גנטית לילד – אין לו הורות אוטומטית והוא נזקק לפנייה לבית המשפט שיצהיר עליו כי הוא ההורה של הילד, הורה בדיוק כמו ההורה הביולוגי – הורות שווה. (מה שנקרא: "צו הכרה בהורות" או "צו הורות פסיקתי")

אם אין לו הורות אוטומטית אין לו גם את כל הזכויות והחובות שיש להורה כלפי ילדו ומתוך זה אין לו את הזכות להסדרי שהות עם הילד (על אף שעד עתה גידל אותו) ובהקשר של אחים – אין לו את הזכות לקבוע עם מי הילד יתראה ואם מי לא.

אמחיש זאת באמצעות דוגמה עם שמות:

אם את רותי אינך ההורה הביולוגי של רוני למשל, אבל את כן ההורה של מיקי, ודפנה בת זוגתך עד עתה, מבקשת להיפרד ממך ולמנוע קשר בין רוני למיקי, הרי שלדפנה זכות מובנית, אוטומטית לקבוע עם מי בתה רוני תיפגש ועם מי לא! ואת רותי כאימא הביולוגית של מיקי יכולה לקבוע רק לגביי מיקי ואינך בעלת זכות לקבוע על רוני לא דבר ולא חצי דבר, בטח אינך יכולה לחייב את דפנה לקיים מפגשים בין רוני למיקי. גם אם עד היום גידלת את רוני כבת שלך לכל דבר ועניין, גם אם עשית את זה שלוש שנים, ארבע ויותר… לשם מפגשים בין האחים – תזדקקי להליכים משפטיים ולצווים מתאימים.

האוטונומיה של ההורה הביולוגי להחליט לגבי ילדיו

התפיסה של בתי המשפט באופן כללי, הינה כי התערבות ביהמ"ש הנכבד בקבלת החלטות של הורים לגבי ילדיהם צריכה להיות מזערית ויוצאת דופן.

התפיסה הזו נובעת מן העובדה כי האינטנסיביות והיקף הטיפול בילד וגידולו, אינם מאפשרים מצב בו כל פעולה על פניה תהיה פתוחה לביקורת ולהתערבות חיצונית של רשויות השלטון או של גורם חיצוני אחר, יהא אשר יהא.

וראה האמור ב רע"א 5587/97 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלוני, פ"ד נא(4) 830, 859-860 (1997).

"נוכח העוצמה הניכרת של זכות ההורים לאוטונומיה בקבלת החלטות לגבי ילדיהם, נדרש, כדי להצדיק את השימוש בכוחות הנתונים לרשויות המדינה – בא-כוחו של היועץ המשפטי לממשלה, פקיד הסעד, בית-המשפט – להתערב בהחלטות ההורים, כי תתקיים '…עילה מיוחדת ויוצאת דופן'… מכאן, כי על המדינה מוטל נטל משמעותי, כדי להצדיק התערבות בהחלטה המסורה להוריו של קטין וכדי לגבור על החזקה שהוריו – אפוטרופסיו של קטין – פועלים לטובת עניינו".
וכן:
"זכות זו של ההורים, יוצרת את האוטונומיה והפרטיות של התא המשפחתי ושוללת, ככלל, התערבות של גורמים חיצוניים (ע"א 577/83 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית, פ"ד לח(1) 461, 468 (1984)).

הדברים האלו בעצם אומרים כי ברגע שקיימת התנגדות מצד האימא הביולוגית להמשך מפגש בין אחים, הרי שלאימא יש זכות אוטומטית לקבל החלטות על ילדה או ילדיה ומידת התערבות בתי המשפט תהיה מצומצמת. כלומר בית המשפט לא יכול (ולא צריך לעשות זאת הרבה) להתערב בהחלטה של הורה כלפי ילדו.

האומנם ניתן להתעלם לחלוטין מההורה הלא ביולוגי, שגידל וחינך את הילד כהורה לכל דבר ועניין?? האומנם ניתן להתעלם כי החלטתה של האימא הביולוגית כלפי ילדה משמעותה ניתוק בין אחים, וזאת רק משום שבחרה האימא הביולוגית להיפרד מבת זוגתה??!!

נראה כי כיום, ולנוכח העובדה כי המשפחה הגאה כאן, קיימת ובועטת, אין ולא ניתן להתעלם מהשאלות המשפטיות המורכבות העולות כתוצאה מפירוד בקרב המשפחה הגאה, אין ולא ניתן לומר כי לאימא הביולוגית יש יכולת לנתק בין אחים רק בשל אותה "אוטונומיה של התא המשפחתי" או רק בשל הזיקה הגנטית לאחד הקטינים, אנחנו מוצאים היום יותר מפעם כי בתי המשפט מתערבים במקרים כגון אלו, במקרים בהם יש להחלטה השפעה על הילדים, על קשרי האחים וכיו"ב.

כך למשל: חשיבותו של הקשר הקיים בין אחים זוכה להכרה גוברת הן בפסיקתו של בית המשפט העליון והן בספרות המשפטית.

ראה למשל: רע"א 9192/12 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה, בפסקה 12 לפסק דינו של השופטי' דנציגר, וכן בדבריו של כב' השופט רובינשטיין (17.2.2013))

ולא ייתכן כי האימא הביולוגית תחתור תחת הכרה בסיסית וברורה זו!

"קול הדם"

במקרה בו בנות הזוג נטלו את אותה תרומת זרע, כדי ליצור קשר דם בין הילדים ולמעשה ליצר תא משפחתי של אחים – הרי שקול הדם הוא "קול הטבע" והוא קולם של הקטינים, להם ולקולם יש לתת עדיפות על פני כל אינטרס אחר, וודאי על פני כל אינטרס של האימא הביולוגית, שחפצה בנתק בין האחים, רק בשל פירוד בזוגיות.

השיקולים אשר בית המשפט ישקול בתביעה להסדרי שהות לשמירת קשר אחים:

 • ככל שהתביעה תהיה לקביעת קשר בין אחים על ידי הצהרת הורות של ההורה הלא ביולוגי – בית המשפט ייבחן את הורותה של האימא הלא ביולוגית, האם הפכה עם השנים להיות הורה "פסיכולוגי" או הורה "חברתי", האם נוצר קשר כזה שהעדרו של הקשר הזה יפגע ויגרום לנזק לקטין;
 • ככל שהתביעה תהיה לקביעת קשר בין אחים מבלי תביעה להצהרת הורות – אך ורק קשר בין האחים, יהיה משקל לגילם של הילדים, לקשר שנוצר ביניהם עד כה ובדרך כלל יוזמן תסקיר סעד או הפנייה למומחה פרטי אשר ייבחן את השאלות החשובות והשאלה החשובה ביותר – מהי טובתם של הקטינים למקרה שהוא בפני בית המשפט?!;
 • שיקולים אתיים, מוסריים – הרי לא יעלה על הדעת להתיר הפרדת אחים רק בשל פרידת הורים? איפה אמות המוסר? תקנת הציבור? חברה מתוקנת?;
 • שיקולים נוספים הינם השיקולים בדבר טובתה הכללית של החברה- מניעת נישואי קרובים!!! (דבר שעלול לקרות בעקבות נתק בין אחים!);
 • שיקולים הכרוכים במתן משקל להתנגדות של אחד הצדדים לקיומו של קשר בין אחים, או קשר בין ההורה הלא ביולוגי לילד ומתוך שכך קשר בין אחים (בפרט אצל קטינים);
 • שיקולים לטווח הארוך, העומדים בקנה אחד עם טובתם של הקטינים, להמשיך ולקיים קשר אחים שהינו קשר בלתי אמצעי, חשוב לעין ערוך, אשר יעניק לקטינים חום, אהבה, תחושת השתייכות ושייכות ויאפשר את התפתחותם התקינה;
 • גם שיקולים חומריים יילקחו בחשבון – לקטינים יהיו 2 בתים הדואגים לרווחתם – האם זה אכן יהיה כך? האם זה לטובתם?;
 • חשוב לציין כי אין רשימה סגורה של שיקולים וכל מקרה ייבחן לגופו ועל פי נסיבותיו המיוחדות, במקרה אחד יכול שגילם של הילדים יקבל משקל כבד ובמקרה אחר תקופת הפירוד בין הצדדים יהווה משקל כבד, ועל כן חשוב ליטול ייעוץ משפטי בטרם הפנייה לערכאות שיפוטיות.

הפרדה בין אחים הינה תוצאה קשה, עגומה, בלתי מידתית העומדת בניגוד מוחלט לתקנת הציבור ולחברה מתוקנת!! וזאת בין היתר, לנוכח ערכו של הקשר הבלתי אמצעי בין אחים – המהווה קבוצת תמיכה, כחברים, כמשענת רגשית וחומרית, בין בהווה ובין לעתיד לבוא.

אם גם את סבורה, כי הפירוד ביניכן אינו אמור להשפיע על הילדים ו/או לגרום לנתק בין ילדים שגדלו עד כה כאחים לכל דבר ועניין וכי הנתק הזה יגרור אחריו נזק לילדך, בטח ובטח אם מדובר באחים בעלי קשר דם, אל תהססי לפנות למשרדי, לקביעת פגישת ייעוץ מסודרת לבחינת המקרה האישי שלך.

אני עומדת לרשותך.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

סמל צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]