פנה/י אלינו להליכי גישור
עם מגשרת מוסמכת ומנוסה!

יישור ההדורים בין היורשים, תוך שימת דגש כי מדובר בקשר משפחתי רגיש

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

גישור בסכסוכי ירושה

הליכי הירושה, בין אם המדובר בירושה על פי דין, ובין אם המדובר בירושה על פי צוואה, היוו מאז ומתמיד מקור בלתי נדלה לסכסוכי ירושה בין היורשים הפוטנציאלים של המנוח, שהינם לרוב קרובי משפחתו.

מטבע הדברים, ככל שעזבון המנוח גדול ועשיר יותר, והיחסים בין קרובי המשפחה עוינים ומתוחים יותר – כך גם הופכים קרבות הירושה לסכסוכים מתמשכים ומייגעים ביותר, בהם כל צד מתחפר בעמדתו, וממאן להתפשר.

הסיבות לסכסוכים

הסיבות לפרוץ סכסוכים אלו הינן שונות ומגוונות. לעתים המדובר בסיבות כספיות מובהקות, הכרוכות בתחושת קיפוח כלכלי או תאוות בצע של מי מהיורשים.

ברם, לא פעם המדובר בסיבות הנעוצות דווקא במתחים משפחתיים בלתי פתורים מהעבר, גלויים או מודחקים. אלו, באופן בלתי נמנע כמעט, נוטים לפרוץ במיוחד בנקודת השבר המשפחתי של מות המוריש.

כך, לדוגמא, כאשר המדובר במוריש אשר נישא בנישואים שניים, בנסיבות בהן ילדיו מנישואיו הראשונים חוו טינה ותסכול כלפיו ו/או כלפי בת זוגתו וצאצאיהם המשותפים, אזי בהחלט יתכנו קרבות ירושה בין הגורמים הללו, באופן שלאו דווקא קשור רק לחלוקת הירושה כשלעצמה.

יחד עם זאת, לעתים קרובות פורצים סכסוכים אלו גם בין קרובי משפחה בעלי קרבת דם ממדרגה ראשונה, כגון בין אחים. כאמור, המדובר בסכסוכים מקדמת דנא, שהרי כבר בתנ"ך נתקלנו במאבקי / סכסוכי ירושה שהתנהלו בין יעקב ועשו, ובין בניו של דוד המלך.

הקירבה המשפחתית ההדוקה בין היורשים מסבכת ומעצימה עמוקות את סכסוכי הירושה ביניהם, אשר לכאורה אמורים לשאת אופי כספי בלבד.

כלומר, אין המדובר בסכסוך כספי נטו, שאותו ניתן ליישב בצורה שקולה וקרה יחסית, כשם שמקובל בד"כ ליישב סכסוכים כאלו בחיי המסחר.

המדובר בסכסוך נפיץ הרבה יותר, בהיותו טעון רגשות ויצרים עזים, אשר בקלות יכולים להתלקח ולהביא להדרדרות המצב, לא פעם באופן בלתי רציונאלי לחלוטין.

מטבע הדברים, לסכסוכים כאלו ישנן גם השלכות נוספות מעבר לאלו שישנן לסכסוכים כספיים טהורים, הואיל ולא פעם הם משפיעים על היחסים לא רק בקרב היורשים בלבד, אלא גם בקרב בני המשפחה כולה, אשר אינם קשורים לסכסוך ישירות.

יתרונות הליך הגישור

הדרך הנורמטיבית ליישוב סכסוכים אלו הינה באמצעות התדיינות בבתי המשפט.

ברם, כמו כל יתר ההליכים המתנהלים כיום בתוך כותלי בתי המשפט, אשר כורעים תחת נטל העומס הרב המוטל עליהם, גם תיקי ירושה עלולים להפוך לתיקים יקרים, ארוכים ומייגעים, אשר כרוכים בבזבוז ניכר של כספים, ומשאבי זמן ואנרגיה נפשית.

יתרה מכך: כאשר הכרעת בית המשפט אינה מושגת באמצעות פשרה מוסכמת בין הצדדים אלא הינה תומכת בעמדת אחד הצדדים, בניגוד לעמדת יריבו, אזי לא רק שהיא אינה מביאה ליישור ההדורים בין הצדדים, אלא היא אף מחריפה אותם. כתוצאה מכך, הרגשות הקשים שליוו את הצדדים במהלך ניהול תיק הירושה, ממשיכים לשרור ביניהם גם לאחר הכרעתו.

לפיכך, ועל מנת להימנע מהפיתרון של יישוב סכסוכי הירושה באמצעות ההליך המשפטי המתנהל בתוך כתלי בתי המשפט, קיים הפיתרון החילופי של הליך הגישור בפני עורך דין-מגשר.

בדומה להליך המשפטי, גם מטרת הליך הגישור הינה יישוב סכסוך הירושה כשלעצמו. אולם להבדיל מההליך המשפטי, אשר מתרכז בד"כ בלהכריע בין העמדות היריבות והנוגדות של הצדדים, אזי הליך הגישור מתרכז בלגשר בין עמדות אלו, ולהביא את הצדדים לפתרון מוסכם ובדרך יעילה.

הפתרון המוסכם מתבטא בכך שהמדובר בפתרון המקובל באופן מלא על שני הצדדים יחדיו, מבלי להותיר מי מהם בתחושה שזכויותיו קופחו בדרך כלשהי, ובמידת הניתן, גם יוביל לשיקום היחסים ביניהם.

בנוסף, ומאחר שהמדובר בפיתרון מוסכם, אזי המדובר לרוב גם בהליך שיביא לסיום הסכסוך בין הצדדים, מבלי להיגרר לערעורים לערכאות הגבוהות יותר.

הדרך היעילה מתבטאת בכך שהמדובר בהליך שניהולו מתבצע באופן שהינו קל, זול, ומהיר בהרבה משל ההליך המשפטי. יתרה מכך: המדובר בהליך וולונטארי, בלתי פורמאלי, אשר פטור מסדרי הדין והראיות, ואף אינו מחייב, אלא עד לאחר חתימת הצדדים על הסכם הגישור.

כלומר, כל אחד מהצדדים רשאי בכל שלב במהלך הגישור להודיע כי הוא איננו מעוניין עוד להמשיך בהליך הגישור, ולפנות לבית המשפט.

כיצד מתנהל הליך הגישור

אל הליך הגישור ניתן לפנות באופן ישיר, ביוזמת היורשים עצמם, ובמידה והסכסוך כבר עבר לבית המשפט, גם ביוזמת בית המשפט עצמו.

הליך גישור בפני עורך דין מגשר נפתח בדרך כלל בשיחה מקדימה שמנהל המגשר עם הצדדים יחדיו, במטרה לשמוע את עמדותיהם ולהבין את הלך הדברים ביניהם, וכן במטרה לברר את נכונותם להגיע לפשרה מוסכמת במסגרת הליך הגישור.

לאחר מכן מקיים המגשר פגישות אישיות בנפרד עם כל אחד מהצדדים, על מנת לאפשר להם להשמיע את עמדותיהם באופן פתוח וגלוי, מבלי שהצד השני ישמע זאת.

בהמשך מתקיימת פגישה בנוכחות שני הצדדים יחדיו, בניהולו של המגשר, במטרה להגיע לפתרון מוסכם המקובל על שניהם באופן מלא. מטבע הדברים, מדובר בשלב הטעון והנפיץ ביותר במסגרת הגישור, אולם מגשר מנוסה, רגיש וקשוב, ידע בד"כ לצלוח גם אותו בשלום.

בשלב האחרון, מנסח המגשר את הסכם הגישור, עליו חותמים שני הצדדים.

את ההסכם ניתן להגיש לבית המשפט לצורך קבלת תוקף של פסק דין, וזאת אף אם לא התנהל לגביו תיק בבית המשפט, כאמור בסעיף 79(ג)ח לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

  • גישור בהליך גירושין

   גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

   גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

  • רופא גירושין

   כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

   מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

  • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

   הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

   רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

  • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

  • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

  • צוואות

   צוואות

   הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]