גישור בהליך גירושין 2019-07-04T10:43:49+00:00

פנה/י אלינו להליכי גישור
עם מגשרת מוסמכת ומנוסה!

התחשבות ברצונות והעלאת פתרונות יצירתיים לגישור על הפערים ביניכם

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

גישור בהליך גירושין

גישור – הוא אלטרנטיבה לבתי המשפט ובתי הדין הרבניים בעת הצורך, אשר נועדה ליישוב סכסוכים. במסגרת הגישור ישנו גורם ניטרלי, שהוא המגשר, המסייע לצדדים שנמצאים בסכסוך או משבר, להשיג הסכם בעניין שבו יש להם חילוקי דעות.

נקודת הראייה שלי היא: סכסוכים משפחתיים הם המתאימים ביותר להליכי גישור, וזאת משום שמדובר במערכת יחסים ממושכת, אשר אינה מסתיימת בעת שניתן הגט, אלא צפויה להימשך גם לאחר שהסתיים ההליך המשפטי או לאחר שניתן הגט, יש ילדים משותפים שצריך לקבל עליהם החלטות שונות, ולכן עדיף להנהיג, כבר מההתחלה, תקשורת מיטיבה, אשר מושגת בהליכי גישור.

חשוב לדעת שגישור יכול להתאים גם לאחר שעברתם משבר בנישואין, אבל בכל זאת החלטתם לעשות ניסיון נוסף, במסגרת של שלום בית אמתי, על מנת להוביל הליך של פירוד וגירושין – בדרכי שלום, מתוך הבנות הדדיות וללא הליכים משפטיים.

לא לכל אחד מתאים הליך של גישור, לא בכל מקרה ו/או בכלל הנסיבות אפשר להציע גישור: לגישור נדרש הזמן שלו, הבשלות שלו והתאמת המקרה ואופיים של האנשים, לתהליך של גישור, וזאת להבדיל מערכאות משפטיות.

במאמר נסביר מה כולל הליך גירושין. לאחר מכן, נסביר מהו הליך גישור, מהם יתרונותיו וחסרונותיו, ולבסוף נחשוף מספר טיפים לבני זוג המבקשים לפנות לדרך של הידברות, במסגרת הליך גישור ונסביר – איך בוחרים מגשר/ת? כל זאת, לנוחיותכם/ן הגולשים והגולשות, כדלקמן:

מהו הליך גירושין?

למעשה, הליך גירושין מהווה כותרת אחת למספר הליכים או נושאים, שעל בני הזוג להסדיר במסגרת של פירוד וגירושין. לרוב, מדובר בגירושין עצמם ובחלוקת הרכוש, כאשר בנוסף, במידה ולבני הזוג יש ילדים משותפים, הרי שאז עולה הצורך להסדיר גם את סוגיית משמורת הילדים, שהיית הילדים עם כל אחד מההורים ואת מזונות הילדים. הבה נסקור את כל אחד מאותם הליכים:

תביעת גירושין: במדינת ישראל, דיני הנישואין והגירושין כפופים לדין הדתי-אישי. דהיינו: בני זוג יהודים המבקשים להינשא או להתגרש, צריכים לעשות כן באמצעות הגשת תביעה לבית הדין הרבני. כך גם לגבי בני דתות שונות (מוסלמים, נוצרים ודרוזים), עליהם חלים דיני דתם האישית.

למעשה, תביעת גירושין היא תביעה משפטית לכל דבר ועניין והיא נידונה בפני בית הדין הרבני. חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התש"ג-1953, קובע, כי גירושין ונישואין בין יהודים, ייערכו על פי "דין תורה". כלומר, בית הדין הרבני הוא בעל סמכות בלעדית לדון בענייני נישואין וגירושין במדינת ישראל, במידה ומדובר בגירושין ונישואין בין יהודים. כמו כן, בית הדין הרבני מוסמך לדון בתביעות למזונות, תביעות כתובה וכן בתביעות לשלום בית. לבית הדין הרבני יש סמכות גם לדון בענייני משמורת ילדים וגם בענייני חלוקת רכוש ובלבד שתביעת הגירושין המוגשת אליו, כורכת עמה גם את הנושאים האלו.

בניגוד לסברה רווחת, תביעת גירושין אינה רק "ללכת ולהתגרש", זוהי תביעה משפטית לכל דבר ועניין. היא נידונה בפני הרכב של שלושה דיינים בבית הדין הרבני ובמסגרתה יש להגיש כתב תביעה, הכולל את העובדות היוצרות את עילת הגירושין. כמו כן, במסגרת תביעת גירושין, יש להוכיח עילת גירושין מבין העילות הקבועות בדין הדתי-יהודי. למשל: מקח טעות, אישה בוגדת, מעשה כיעור, מום, סירוב לקיום יחסי מין ועוד.

כפי שהסברנו תביעת גירושין יכולה להתנהל כתביעה משפטית לכל דבר ועניין. מאידך, בני הזוג רשאים להגיע לידי הסכמה ולחתום על הסכם גירושין. במקרה כזה, כל מה שיוותר להם, הוא להגיש תביעה לאישור הסכם גירושין, לבית הדין הרבני.

תביעה למזונות: במידה ולבני הזוג יש ילדים משותפים, אזי באופן כללי – מוטלת על האב חובה מוחלטת לשאת במזונות ילדיו. תכליתה של החובה לשאת במזונות ילדים, היא לשמור על הילדים ולמנוע סיטואציה שבה הם גדלים לדלות ומחסור. החובה לשאת במזונות (ע"י האב) היא מלאה עד גיל 18, כאשר קיימים שינויים בגובה המזונות בגיל 6 וכן בשלב השירות הצבאי ועוד. ניתן להגיש תביעה למזונות לבית הדין הרבני, אך גם לבית המשפט לענייני משפחה, המחזיק בסמכות מקבילה בעניינים אלו. גם בסוגיית המזונות אפשר שהדבר יוותר להכרעת בית המשפט או בית הדין, אולם ההורים רשאים גם כאן להגיע לידי הסכמה, שתאושר ע"י ערכאה שיפוטית.

תביעה למשמורת ילדים: במידה ולבני הזוג יש ילדים משותפים, הרי שבעת גירושין יש להכריע, מי יהיה ההורה המשמורן, כלומר: ההורה הנושא בנטל הגידול השוטף של הילדים. בנוסף, יש להכריע כיצד ייראו וייושמו הסדרי השהייה, מהם ייהנה ההורה הלא משמורן. הסדרי שהייה, הם כינוי לזמנים שבהם ההורה אשר לא נושא בנטל המשמורת השוטפת, נהנה מטיפול וגידול ילדיו. ההורים עשויים גם להסכים על קיומה של משמורת משותפת, שבמסגרתה שני ההורים נושאים במשותף בנטל גידול הילדים השוטף. גם כאן – ענייני משמורת יכולים להתנהל באמצעות תביעה משפטית. לחילופין, הם יכולים להתנהל ע"י השגת הסכמה בין ההורים.

תביעה לחלוקת רכוש: במהלך חיי הנישואין, בני זוג צוברים רכוש, כגון דירת מגורים (ולעיתים דירות), חסכונות, קופות גמל, מוניטין עסקי, קניין רוחני ועוד. לכן, במסגרת הליך גירושין, עולה הצורך לערוך חלוקת רכוש בין בני הזוג. הכלל באשר לחלוקת רכוש בין בני זוג במהלך גירושין, קבוע בחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973. חוק זה קובע, כי במידה ובני זוג מתגרשים, יחול עליהם הסדר הנקרא "הסדר איזון משאבים".

כלומר, נוטלים את כלל הרכוש המשותף של בני הזוג ומחלקים אותו (או את שוויו) באופן שווה בין בני הזוג. עם זאת, ישנם סוגי רכוש שאינם נלקחים בחשבון, במסגרת הסדר איזון המשאבים. לדוגמא: ירושה שהתקבלה אצל אחד מבני הזוג, רכוש שאחד מבני הזוג הביא למערכת היחסים, קצבת זקנה, קצבת אלמנות ועוד וישנם מקרים בהם החלוקה לא תהיה שווה בין בני הזוג.

במידה ובני הזוג מבקשים לשנות מהסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, עליהם לחתום על הסכם הנקרא "הסכם ממון". במסגרת הסכם הממון, רשאים בני הזוג לקבוע חלוקת רכוש שונה מחלוקת הרכוש הקבועה כברירת מחדל בחוק יחסי ממון. עם זאת, חשוב לציין כי הסכם ממון צריך לקבל אישור של ערכאה משפטית (במידה והוא נחתם לאחר נישואין), או של נוטריון (במידה וההסכם נחתם לפני נישואין).

מהו הליך גישור?

כאמור, את הליך הגירושין ניתן לנהל באמצעות הליכים משפטיים בערכאות השיפוטיות השונות אך מכאן ואילך, אנו נבקש לדון ולסקור את הדרך השנייה, שהיא הליך גישור. המילה "גישור" נגזרת מהמילה "גשר", כלומר: גישור הוא הליך שבמסגרתו צדדים ניצים מקיימים הידברות בסיוע של צד שלישי. כל זאת, לצורך הגעה להבנות הדדיות ולהסכמה. מכאן גם הנגזרת של המילה "גשר". תכליתו של הליך גישור, היא לגשר בין צדדים, תוך מניעת מחלוקות משפטיות יקרות והבאת צדדים ניצים לידי פתרון סכסוך מסוים, בדרך של פשרה. הליך גישור, בניגוד להליך משפטי, לא מתנהל מול שופט או אדם בעל סמכויות "הכרעה". הליך גישור הוא הליך וולונטרי, אליו פונים בני הזוג (או צדדים שהתגלעה ביניהם מחלוקת) מרצונם החופשי. גישור הנערך במסגרת הליך גירושין, נערך לרוב ע"י מגשר (צד שלישי) שהוא גם (וכך גם רצוי) עורך דין משפחה, בעל ניסיון רב בתחום הגירושין.

נעיר, שהליכי גישור הם הליכים נפוצים מאוד במסגרת מערכת המשפט ולא רק בתחום דיני המשפחה, אלא גם בתחום המשפט האזרחי ואפילו בתחום המשפט הפלילי. זאת ועוד: הליך גישור בתחום דיני המשפחה הוא הליך הטומן בחובו יתרונות רבים, כפי שנסביר בהמשך וכפי שהיטיב לפסוק בית המשפט העליון בנדון:

"לדין פנים זועפות, לפשרה פנים שוחקות. הפשרה מאירה פנים לכל המתדיינים, מכבה את אש המחלוקת שביניהם ואינה משאירה גחלים לוחשות העלולות להציתה מחדש. לעומתה, ההכרעה השיפוטית מזעיפה בדרך כלל את פניה למי מן המתדיינים. היא סופה המשפטי של המחלוקת, אולם לא בהכרח מכבה את גחליה" (ע"א 97\1639 אגיאפוליס נ' טרה סנטה).

כיצד מתנהל הליך גישור?

בניגוד להליך משפטי פורמאלי, הליך גישור מתנהל בדרך של הידברות. בתחילה, על הצדדים לרצות לקיים הליך גישור, ומעצם הגעתם לגישור הינם למעשה מצהירים כי ברצונם לסיים את פרק הנישואין על דרך של הבנות הדדיות והסכמות או לחילופין מצהירים על משבר בחיי הנישואין ואולם חפצים לתת הזדמנות נוספת ולקיים ניסיון כן ואמיתי לשלום בית.

לאחר שהצדדים מגיעים לתובנה ולהסכמה לקיים הליך גישור, עליהם למצוא מגשר מוסמך. ככלל, רצוי למצוא מגשר שהוא גם עורך דין בתחום המשפחה והגירושין. למגשר מיומן בתחום זה, יש יתרון רב בהליכי גישור בתחום הגירושין. מגשר בעל ניסיון יבין את הקשיים של הצדדים ויזהה ביתר קלות את האינטרסים של הצדדים, במסגרת הליך הגישור.

לאחר בחירת המגשר, הצדדים יתייצבו לפגישת היכרות עם המגשר, אשר במסגרתה יבהירו מהן נקודות המחלוקת ביניהם. לאחר מכן יחל הליך הגישור. בהמשך, נציג את היתרונות הנלווים להליך גישור, אך כבר בנקודה זו נבהיר, שבניגוד להליך משפטי, הליך גישור מהיר בהרבה מהליכים משפטיים.

אין צורך להמתין חודשים ארוכים לדיונים בבית המשפט. הליך גישור מתנהל ברציפות ומישיבה לישיבה. כמו כן, בניגוד להליך המשפטי, הליך גישור מתנהל כל עוד בני הזוג מבקשים לנהלו. כלומר, מצד אחד, אין כל הגבלה על מספר ישיבות הגישור שבני הזוג ירצו לקיים מצד שני, המטרה צריכה להיות הליך קצר משמעותית.

במידה ולאחר פגישה או שתיים בני הזוג במסגרת הגישור המנוהל על ידי המגשר, הצליחו להגיע להסכמה, אזי ייחתם ביניהם הסכם גישור אשר ייערך ע"י המגשר. מאחר ומדובר בגישור הנערך במסגרת דיני המשפחה, יהיה צורך להגישו לאישורן של ערכאות משפטיות..

במידה ובני הזוג לא הצליחו למצות את הליך הגישור ולהגיע לידי פשרה, הרי תמיד פתוחה בפניהם הדרך לעתור לבית המשפט ולנהל הליך משפטי. כאמור, הליך גישור הוא וולונטרי ולא מחייב, בניגוד להליך משפטי.

איך בוחרים מגשר?

על אף שהגישור הוא דרך מטיבה ואופטימלית לסיום חיי נישואין, עדיין אנחנו מדברים על גירושין. ההיבטים הפסיכולוגיים והרגשיים שחווה כל אדם לקראת הליך גירושין תופסים מקום מרכזי. כלומר, גם במסגרת הליך גישור אנחנו יכולים לגלות מהר מאוד שהרגשות של הצדדים הן אלו שמנהלות את ההליך עצמו, ולא ההיגיון והאינטרסים האמתיים. כלומר, הפחד, האגו, הבלבול תופסים מקום, וכשאלו תופסים מקום מרכזי וכבד הם יכולים להוביל לכישלון הגישור.

משכך, בבחירת המגשר בדקו – את ניסיונו של המגשר, את הוותק שלו, הצלחותיו בגישורים שצלחו ולא כשלו, היכולת שלו להבין את הרגש האופף את הליך הגישור ולמתן אותו למען הצלחת הגישור. לרוב, ייטב לבחור במגשר שהוא עורך דין "שחי את השטח" ויוכל להבהיר לכם כשהגעתם למחלוקת בעניין מסוים מה עשוי בית המשפט או בית הדין לפסוק במחלוקת שלכם ושיוכל גם להציע לכם פתרונות מגוונים הכיצד ניתן ליישב את המחלוקת במסגרת ניסוח הסכם הגירושין. אל תהססו לשאול אותו כמה זמן להערכתו עשוי לקחת הליך הגישור, שכן גישור טוב לא אמור לקחת זמן רב, לא אמור להימרח כמו מסטיק ועליו להתבצע בשיטתיות ובמגמתיות לסיים במינימום זמן ומינימום מחירים נפשיים.

האם מגשר חייב להיות עורך דין?

המגשר אינו חייב להיות עורך דין, אך הניסיון שלי מוכיח, שמגשר שהוא לא עורך דין, אינו משרת היטב את הלקוח. מניסיוני, במסגרת הליכי גישור אותם ניהלתי ובפרט- במסגרת הליכי גירושין רבים בהם נטלתי חלק, ככלל, אני נוהגת להבהיר לשני הצדדים מה אומר החוק ומהי הפסיקה בהקשר של המחלוקת הנוגעת אליהם, מה שמסייע לקדם את ההבנה וההסכמה בנוגע לאותה מחלוקת.

זאת ועוד, הגישור אף פעם נעשה בחלל ריק, תמיד צריך לדעת מה יקרה במקרה והמחלוקת הספציפית שלכם תגיע להכרעה בבית משפט או בבית הדין, ומשאתם יודעים מה עלול לקרות הרי לכם דרך לקצר את ההליך ולסיימו בהבנות מבלי להגיע לערכאות שיפוטיות.

אילו יתרונות יש בהליך הגישור?

להליך גישור יש מספר רב של יתרונות. להלן, נמנה את חלקם העיקרי:

ייעול כספי: בחישוב כולל, הליך גישור זול בהרבה מאשר הליך משפטי. אומנם, ישיבות גישור עולות כסף, אך מדובר בעלויות נמוכות בהרבה מהעלויות הנלוות לניהול הליכים משפטיים, במיוחד כאשר מדובר בניהול הליכים משפטיים בתחום הגירושין, שלא אחת מתפרשים על מספר הליכים משפטיים.

שמירה על קשר תקין: הליך גישור – תכליתו להביא את הצדדים לידי הסכמה, הבנה ושמירה על קשר תקין. בניגוד להליך משפטי, שלא פעם מעכיר עוד יותר את מערכת היחסים בין בני זוג, הליך גישור דווקא מסייע לשמר ולחזק את הקשר עם בן או בת הזוג, במהלך הליך הגירושין והכי חשוב מייצר תקשורת בדיוק במידה הנדרשת כדי להמשיך ולנהל שיח וקבלת החלטות על הילדים המשותפים, בעתיד.

יעילות: כאמור, הליך משפטי עשוי להימשך תקופה ארוכה מאוד. כאשר אנו כותבים "תקופה ארוכה", אנו מתכוונים לתקופה שעשויה אף לארוך מספר שנים, במיוחד כאשר הליך גירושין מתנהל במספר ערכאות משפטיות. בניגוד לכך, הליך גישור מתנהל ביעילות, במהירות ובתכיפות. במקום להיות כפוף ליומנו של שופט שמקבל לטיפולו אלפי תיקים, אתם כפופים ליומנו של המגשר ורצוי לקבוע מפגשים תכופים מראש, בני הזוג יכולים לקיים מספר ישיבות גישור במשך מספר שבועות בודדים וכך לסיים את כל המחלוקות ביניהם בזמן קצר משמעותית מהליכים.

שליטה: הליך משפטי נשלט ע"י בית המשפט. הדיונים, סדרי הדין וההליכים נקבעים על פי רצונו והוראותיו של בית המשפט והחוק. בניגוד לכך, בהליך גישור ההליך עצמו נשלט ע"י בני הזוג. הוא מתקיים כאשר בני הזוג חפצים בכך. במידה ובני הזוג מעוניינים במספר ישיבות, אזי תתקיימנה מספר ישיבות. במידה ובני הזוג מבקשים להפסיק את הגישור לתקופה, כדי להתייעץ, הם רשאים לעשות כן. לא כך בהליך משפטי, הנשלט ע"י בית המשפט בלבד. חשוב לציין שההסכמות הן הבנות שאנחנו בני הזוג ביחד עם המגשר הגענו אליהם, מתוך היכרות שלנו את עצמנו, את ילדינו ומה אנחנו רוצים עבורנו ועבורם ביום שאחריי להבדיל מהחלטה שיפוטית או פסק דין שמוכתב לנו.

בשולי הדברים, נעיר כי כמעט תמיד יהיה קל לנו יותר ליישם הסכם שאנחנו הסכמנו עליו, להבדיל ממה שהוכתב לנו על ידי שופט או דיין במסגרת פסק דין.

החסרונות בהליך גישור:

להליך גישור יש גם מספר חסרונות, עליהם נבקש לשים דגש, כדלקמן:

לעיתים, חוסר הכרעה עשוי להיות בעוכרי בני הזוג: לעיתים קיימות נסיבות שבהן אי אפשר לגשר בין בני זוג. כלומר, לעיתים יש צורך בהכרעה עובדתית או הכרעה משפטית, או פשוט ב"מבוגר אחראי" בדמות שופט, שיידע לסמן קו ברור ולשים סוף למחלוקת. מגשר אינו יכול לעשות כן, משום שבסמכותו רק לגשר בין בני הזוג, בהסכמה ובהידברות. לכן, לצערנו, ישנם מקרים שבהם הליך גישור פשוט לא מתאים לצרכי בני הזוג.

חשוב לציין, כי יכול ואחר הליכה לדיון אחד, בה השופט יחווה דעתו על הסיטואציה או על המחלוקת, יחזיר את הצדדים לשולחן המו"מ או לגישור עם הכוונה ובכל מקרה לצרכי גישור, פשרה, הבנות והסכמות הדרך תמיד פתוחה ובכל עת.

חוסר איזון בין הצדדים: במקרה בו צד אחד הוא חלש משמעותית מהצד האחר, לרבות ובפרט במקרים של אלימות במשפחה, אין ולא ניתן לקיים הליך של גישור, כי ברור שהצד החלש יוותר עד להגעה להסכם מקפח שאין לו שום מקום במשטרנו המשפטי בטח לא בהליכי גישור.

האם נכון שעדיף להגיש תביעה משפטית ולא ללכת לגישור?

ישנה סברה רווחת שמי שאץ להגיש תביעה קודם, מצליח יותר, אז זהו שסברה זו לא מדויקת- בלשון המעטה.

כל מקרה נבחן לגופו. אין ספק שכשנכנסים אליי אנשים אני קוראת להם "הנחושים", כלומר: צדדים שמסורים טוטאלית לגישור, שמוכנים לעשות הכל כדי לא להגיע לערכאות שיפוטיות ולסיים את הנישואין בדרך של הסכם כולל. לאלו בהחלט רצוי ומומלץ להתחיל בגישור. אולם, במקרים בהם הצדדים או רק אחד מהם, אינם בשלים באופן טוטאלי לגישור , הרי שאז בהחלט עשוי להיווצר מצב שבו אחד הצדדים ירוץ לערכאה השיפוטית הנוחה לו ויגיש תביעות בשעה שהוא סבור שהגישור אינו משרת אותו. לפיכך, במקרים כגון אלו, הדבר הנכון לעשות הוא להגיש את תביעותיכם בערכאה הרלבנטית לכם, צעד שיאפשר לכם לשמור על האינטרסים שלכם באופן המיטבי. רק לאחר מכן תוכלו לפנות לצד השני ולגשש האם גם הוא מגלה רצון לפנות להליך של גישור כדי לסיים את הפרשה בפחות זמן ובפחות כסף.

אגב, במקרה של הגשת תביעות ורק לאחר מכן ניסיון להביא הצדדים להסכם הרי שעורכי הדין של הצדדים לא יהיו מגשרים אבל בהחלט יהיו אלו שינהלו מו"מ בין הצדדים לצורך הגעה להסכם. או אז, רק אם הדבר איננו צולח, אזי עדיין ניתן להפנות את הצדדים למגשר חיצוני. נעיר גם, כי בהנחה ובית המשפט הפנה צדדים להליך גישור, הרי שבמצב כזה ניתן להקפיא את ההליכים בערכאה השיפוטית.

טיפים לזוגות המבקשים לקיים הליך גישור:

כאמור, הליך גישור עשוי לא להתאים לכולם, אך הוא בוודאי עשוי להתאים לרבים. עבור מי שאכן מעוניין לפנות להליך גישור, נציג מספר עצות מועילות בנדון:

שאל את עצמך: האם את/ה מבין, ש"מחיר" הגישור הוא למעשה לשבת ולדבר עם הצד השני באותו חדר? אם אין לך כל מניעה לשבת ולדבר וגם הצד השני רואה בכך כמוך הרי שהינכם מתאימים להליך של גישור. אם התשובה היא "אני איתה לא יושב באותו החדר" – כנראה שגישור אינה הדרך המתאימה לכם.

לנהל גישור בכנות: אם החלטתם ללכת על הליך של גישור, אנו סבורים, כי הליך גישור צריך לנהל בתום לב, בהגינות. לכן, אם אתם באמת מעוניינים לנהל הליך גישור, נהלו אותו בהגינות, תוך חשיפת מסמכים ככל שנדרש, וממילא כל האמור בהליך הגישור הינו חסוי ואינו מועבר לשום גורם שיפוטי.

לבחור מגשר מוסמך: כאמור, חשוב לבחור מגשר שהוא גם עורך דין בתחום דיני המשפחה. אין טעם לפנות למגשר שאין לו ניסיון בתחום הגירושין והמשפחה, משום שהגישור יהיה הרבה פחות אפקטיבי ובקלות יכול להוביל לכישלון הגישור וחבל.

לסיכום:

גישור גירושין הוא כלי מצוין לנהל הליך גירושין יעיל, זריז וגם זול. אך לקראת הליך גישור, כדאי לדעת מהן זכויותיכם/ן וכן לדעת איך לבחור מגשר מוצלח, שיסייע לכם/ן בהשגת רצונותיכם/ן באופן מיטבי. לכן, כדאי להיעזר בייעוץ משפטי לפני תחילת הליך הגישור.

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]

Call Now Button
לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

דילוג לתוכן