חיפוש
Close this search box.

הפרת זמני שהות

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

הפרת זמני שהות

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

 

זמני שהות הינם המועדים שבהם ההורה שאינו משמש כהורה המשמורן על הילדים המשותפים של הורים גרושים, נפגש עם הילדים ומבלה עמם.

מטרת הסדרי הראיה הינה לאפשר להורה זה ולילדים, להמשיך ולשמור על קשר יציב חם ואוהב ביניהם, וזאת בשל העובדה לפיה הם כבר אינם גרים יחדיו דרך קבע, כפי שעשו בתקופת הנישואים.

סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, מטיל חובה על ההורים, לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו ועוד.

צרכי הקטין כוללים הן את סיפוק צרכיו הפיזיים והן את סיפוק צרכיו הנפשיים כגון חינוך, אהבה, תמיכה ועוד. כאשר מדובר בהורה שאינו משמורן, סיפוק הצרכים הפיזיים של ילדו מתממש באמצעות חיובו בתשלום המזונות, ואילו סיפוק הצרכים הנפשיים של ילדו מתממש באמצעות קיום הסדרי הראיה עמו.

קביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה יכולה להיעשות במסגרת הסכמת ההורים, אשר טעונה אישור בית המשפט / בית הדין, או על פי החלטה שיפוטית של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, וזאת במידה וההורים אינם מצליחים להגיע לבדם להסכם בעניין זה.

בית המשפט נוהג להזמין עריכת תסקיר ע"י פקידת סעד, אשר כולל המלצות בעניין קביעת המשמורת והסדרי הראיה, אותם בית המשפט נוהג לאמץ בדרך כלל ולתת להן תוקף של פסק דין.

הסדרי הראיה אמורים להיקבע לגבי ימי חול, סופי שבוע, חגים וחופשות. בדרך כלל מקובל לקבוע כי ההורה הלא משמורן יפגוש את הילדים פעם או פעמיים במהלך ימי החול של השבוע, בשעות אחר הצהריים, וכן בכל סוף שבוע שני. את החגים והחופשים נהוג לחלקם שווה בשווה בין ההורים.

כמו כן נהוג לקבוע זמני שהות מורחבים באופן הדרגתי, ולהגדילם ככל שהילדים הולכים ומתבגרים. כך, לדוגמא, לגבי הגילאים בין שנה לשלוש, נהוג לקבוע משכי ראיה קצרים יותר, ללא לינה אצל האב. לגבי גילאים בוגרים יותר, נהוג להאריך את משכי הראיה, ולכלול בהם לינה במידת האפשר וכדומה.

חשוב לי לציין ראשית, כי בעידן של ועדת שניט, ועל אף שטרם הוסרה בחוק חזקת הגיל הרך, אנו מוצאים עצמנו היום משתמשים בהגדרות אחרות, כך למשל מה שהיה נהוג לכנות בעבר זמני שהות עם הילדים, היום נהוג יותר ויותר להשתמש בהגדרה של הסדרי שהייה עם הילדים.

הדבר בא לידי ביטוי עקב שינויי התמורות בחיים, עקב העובדה כי נשים היום עובדות בעבודות מפתח והאבות חפצים לגדל את ילדיהם בצורה שוויונית על כן גם אנו עדים יותר ויותר לפסיקות של משמורת משותפת, אחריות הורית משותפת, הסדר השותפות ההורית והכול בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.

על אף השוויון הנראה והנעשה היום יותר מעבר, עדיין הדבר אינו מתקיים בכל מקרה ומקרה ועדיין קיימות הפרות של הסדרי השהייה אם מצד האב המבטל הסדרי שהייה ו/או מאחר בזמן הגעתו ו/או בזמן החזרתו את הילדים כשאינו מתחשב כלל בצרכי גרושתו ו/או פרודתו ו/או בשגרת חייה ו/או ביציבות והקביעות החשובה בחיי הקטינים או מצד האם אשר אף היא מטעמיה היא מבטלת הסדרי שהייה, מונעת אותם כליל ו/או מונעת לינה – הדברים עדיין קיימים, לדאבון הלב.

במקרים שכאלו, וככל שהפרת הסדרי הראיה מצד מי מהצדדים הופכת לדבר שבשגרה, אשר פוגעת בשגרה יומיומית וחשוב מכל ביציבות בחיי הקטינים, בתי המשפט לענייני משפחה פסקו במספר מחוזות שונים, קנסות על אב או על אם שמנעו מפגשים בינם ובין הקטינים.

כך למשל ראה פסיקת כב' השופטת צילה צפת ב תמ"ש 089792/00, בש"א 11610/02 במסגרתה חייב ביהמ"ש את האם בקנס של 1,500 ₪ על כל פעם שהיא מונעת ביקור.

כך למשל ראה פסיקתו של כב' השופט גרינברג, בירושלים, בתמ"ש 6351/04, אשר הטיל סנקציה כספית באמצעות הפעלת פק' ביזיון ביהמ"ש על האם בסך של 3,000 ₪ (אשר יקוזזו מהמזונות שמגיעים לה) בגין כך שלא הביאה את הבנות לביקור עם אביהן במרכז הקשר.

מקרה חריג יותר הוא קביעת ביהמ"ש בירושלים שם נקבע כי היה ותהיינה הפרות נוספות הוא יטיל קנס נוסף ויורה על העברת המשמורת לאב. כפי שנקבע במילים אלו: "הורה משמורן שאינו יכול להבטיח זמני שהות להורה השני אינו ראוי להיות הורה משמורן" (כמו כן תמ"ש 28936/04; בע"מ 10480/05).

כך אנו רואים פסיקה דומה מעם כב' השופט ויצמן צבי בביהמ"ש לענייני משפחה בכפר סבא בתמ"ש 14850/04.

קיום זמני שהות ברמה סדירה ועקבית נמצא כאחד המדדים המשמעותיים ביותר להתפתחותם התקינה של ילדים.

צורך הילד בקשר יציב ועקבי עם שני הוריו מהווה חלק משמעותי מהתפתחותו. על ההורים אם כך, ולו לטובת הקטין, לפעול לממש הזכות לקיומם של הסדרי הראיה ולהימנע מהפרעה לקיומם של הסדרי השהייה.

הורה אשר מפר זמני שהות אלו עם ההורה האחר מסתכן בכך שיטענו לגביו כי הוא יוצר ניכור הורי אצל הילד כנגד ההורה האחר, כי הוא מבקש להכחיד את דמותו ההורית של ההורה אחר, דבר אשר עשוי להעיד בין היתר על העדר אחריותו הורית ו/או מסוגלותו ההורית ואשר בוודאי ישפיע בבוא בית המשפט הנכבד נדרש להכריע בסוגיית המשמורת.

מאחר וברוב המקרים בארץ ההורה המשמורן הינו האם, במיוחד לאור חזקת הגיל הרך, אזי רובם ככולם של הסדרי הראייה חלים למעשה על האבות / הבעלים.

ברם, למרבה הצער ישנם לא מעט מקרים בהם הסדרי הראיה אינם מקויימים בפועל. הסיבות לכך יכולות לנבוע בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הילד או אף האם עצמה, אך במקרים רבים דווקא האבות הם אלו שמפרים את הסדרי הראייה.

בתי המשפט בארץ מתייחסים בחומרה להפרת הסדרי הראיה, וזאת בשל החשיבות הרבה המיוחסת לשמירת הקשר בין הילד להוריו, במיוחד בעת גירושים. לא פעם נקבע בפסיקה כי זמני שהות הינם בגדר זכות של הילד ולא בגדר בחירה של מי מהוריו, ועל כן הם אינם רשאים להפר זכות זו.

במסגרת הליך תמ"ש 3589-02-11 פלוני נ' פלונית, סקר בית המשפט את הספרות העניפה הקיימת בנושא זה.

בין היתר בית המשפט ציין כי הקשר ההדוק, התכוף והסדיר בין הקטין לשני הוריו, הוכר כאבן בוחן להתפתחות תקינה של קטינים, וליכולתם לעבד בצורה טובה יותר את משבר הגירושין.

עוד נקבע כי חשיבות האב להתפתחות ילדו אינה נופלת מזו של האם. ממצאים לגבי מחקרים בילדים שגדלו בהעדרו של אב העלו חרדת נטישה, פגיעה נפשית ארוכת טווח, חסך בהתפתחות זהות מינית לגבי שני המינים, ופגיעה אף בתפקוד הקוגניטיבי.

בית המשפט ציין כי חשיבותו של הקשר בין המשמורן ובין ההורה שאינו משמורן, מצויה בלב לבה של בחינת טובתם של קטינים. הורה הפוגם באיכות הקשר, פוגם למעשה בהתפתחות הקטין עליו הוא מופקד. משכך לא רק למען מראית המערכת יש לאכוף את סדרי הביקור, אלא ובעיקר שמירה על טובת הקטינים והגנה על שלומם.

להסדרי השהות חשיבות עליונה להתפתחות תקינה של הקטינים, ויכולתם לבנות קשרים זוגיים והוריים בעתיד. הסדרי הראיה משמרים להם דמות אב ואם, מסייעים בגיבוש זהותם. סדירותם ותכיפותם של ההסדרים משמשים אבני בוחן לכך.

לאור הגישה המייחסת כאמור חשיבות עליונה לקיום הסדרי הראיה, בתי המשפט בארץ נוהגים להטיל סנקציות על אבות שהפרו את הראייה באופן משמעותי, עד כדי ניתוק קשר, וכאשר כל האמצעים האחרים שננקטו על מנת שהאב יקיים את הסדרי הראיה, לא הועילו.

כך נקבע במסגרת הליך תמ"ש37245-07-13 פלונית נ' פלוני:

"…סנקציה כהגדרתה, (להבדיל מחלוקת נטל עקב חלוקת זמן הורי בהתאם לוועדת שיפמן) תחול רק במקרי הקיצון; רק כאשר הניסיונות לדבר אל לבו של בעל דין כשלו, וכאשר התערבות טיפולית לא הועילה; רק כאשר עסקינן בנתק מוחלט או קרוב לכך. ברי כי אף הורה לא יתחייב ל"נתק" או קרוב לכך, וההדגשה כי סנקציות תחולנה במקרי קיצון תביא להיעדר פגיעה בהתחייבות ההורית".

הסנקציות המקובלות בגין הפרת הסדרי הראיה הינן הטלת תשלומים כספיים על האב, וזאת כמפורט להלן.

ראשית, נהוג להטיל תשלום קנס על האב בגין כל מפגש שמופר על ידו. בד"כ המדובר בסכומים בסך של 500 ₪-1,500 ש"ח.

שנית, הפרת הסדרי הראיה נחשבת גם כשינוי נסיבות מהותי אשר מצדיק את הגדלת סכום המזונות.

שלישית, נהוג להטיל על האב תשלום דמי טיפול במידה והאם נאלצה לטפל בילד עקב הפרתו את הסדרי הראיה, ונגרמו לה נזקים כספיים עקב כך.

המדובר בנזקים כגון ההשקעה באיתור בייבי-סיטר ועלות שעות עבודתה, אובדן שעות העבודה עקב הצורך לשמור על הילד, פגיעה ביכולתה לפתח לקריירה לטווח ארוך עקב הצורך לצאת מוקדם מעבותדה וכדומה.

במידה והמדובר באב שהזניח את ילדיו באופן חמור, אשר גרם להם לנזקים חמורים של כאב וסבל עקב כך, ניתן אף לחייבו בתשלום פיצויים לילדיו בשל נזקים אלו.

כך נקבע ע"י ביהמ"ש העליון במסגרת הליך ע"א 2034/98 אמין נ' אמין. סעיפים 15 ו-17 לחוק הכשרות מטילים על ההורים חובה וזכות לדאוג לקטין ולנהוג לטובתו כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין. לפיכך, מי שהפר חובה זו, עלול להיתבע בגין הנזקים שנגרמו לילדיו עקב כך.

במקרים מסויימים ניתן לבקש את צמצום הסדרי הראייה, על מנת להפחית את מקרי הפרתם ע"י האב.

שירותי המשרד

דיני משפחה
גירושין
תביעת מזונות
חטיפת ילדים
אפוטרופסות
צוואות וירושות

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

משרדנו מתמחה בניהול מו״מ משפטי מתוחכם שנותן יותר בהליכי גירושין.

רוצה להשיג יותר ? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

או חייגו 050-9993466

דילוג לתוכן