הסכם הורות משותפת
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ניסוח הסכם הורות משותפת ברור ומפורש, כדי למנוע פרשנויות שונות בעתיד

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

חוסר שיווין משווע בפירוד של זוגות חד מיניים לעומת גירושין בזוגיות סטרייטית

אין דרך להעביר את האבסורד והקושי הקיימים בפרידה של זוגיות חד מינית ואת השפעת הפירוד על הילדים למשפחה הגאה, אלא על ידי הדוגמאות הבאות:

גבר ואישה מתגרשים.

תסכימו איתי שמאף אחד מההורים, לא ימנעו זכויות לראות את הילדים? ומיד, אחד מההורים יקבל הסדרי שהות עם ילדיו?

אז בטח תסכימו איתי שלא יהיה כאן הורה "חסר מעמד" או שלילת ההורות של הגבר או האישה ביחס לקטין שגידלו עד כה?? רק משום שהם החליטו להיפרד ולהתגרש?!

אם כך, בוודאי תסכימו איתי שבמקרה של גירושין, האחים לא יופרדו?! לא יחולקו – אחד לגבר אחד לאישה??

הכול מסכימים כי במקרה של הולדה טבעית, קשרי הורות מושתתים על הורות ביולוגית. זוג ההורים, אב ואם, ממלאים את הפונקציה הביולוגית והגנטית ואת הפונקציה החברתית של גידול הצאצא. ההכרה המשפטית בהורותם היא "אוטומטית".

ובכן, כל ההנחות האלו שהסכמתם איתי – תמחקו אותם כשמדובר במשפחה הגאה.

במקרה של פירוד בזוגיות חד מינית, אנחנו נתקלים לצערנו בתופעה קשה, של היעדר סטטוס להורה שאין לו קשר גנטי לילד. אנחנו נתקלים בניתוק הורה פסיכולוגי מילדו שגידל לאורך שנים, אנחנו נתקלים במקרים של הפרדת אחים – רק משום שבנות הזוג או בני הזוג החליטו על פירוד!!

אם נתעכב קצת על הפרדת אחים במקרה של פירוד בין בני זוג חד מיניים, תמצאו כי –

במקרים בהם כל אחת מהנשים הביאה ילד לעולם וכך הפכה כל אחת מהן להורה הביולוגי של ילד אחד – הרי שיילך הילד באופן אוטומטי עם האמא הביולוגית, אבל אותו ילד מופרד ממי שהיה אחיו עד כה!

במקרים בהם כל אחת מהנשים הביאה ילד לעולם אבל בדגש על כך שנטלו בנות הזוג את אותה תרומת זרע, מה שהופך את הילדים לבעלי מטען גנטי זהה ומשכך – אחים הם! – ההפרדה אפילו חמורה עוד יותר והיא קיימת!

במקרים של שני גברים, שהסתייעו בפונדקאות או בכל צד ג' אחר כדי להביא ילדים לעולם, מה ייקרה במקרה של פרידה? האם לגבר שהינו בעל זיקה גנטית לקטין יש הורות עדיפה?? ומה יהיה על הגבר שאינו בעל זיקה גנטית עליו לוותר על הילדים שגידל רק משום שהוא כעת בפירוד זוגיות מבן זוגו??

את הקושי הקיים בפירוד בין בני זוג חד מיניים וההשלכות שיש לפירוד על הילדים/אחים ביולוגים או אחים רק מעצם גדילתם יחד כאחים הבהירה לי היטב תמי לקוחה שלי, כשאמרה לי

" אחרי שלוש שנים שגידלתי את תומר והוא קרא לי אימא, אין לי סטטוס משפטי עליו ועכשיו אני אמורה לוותר עליו רק משום שדקלה (שם בדוי, בת זוגתה) החליטה להיפרד ממני??".

או במקרה קשה עוד יותר שייצגתי אימא בפירוד מבת זוגתה, כשכל שרצתה לשמר קשר בין אחים מקרה בו בנות הזוג דאגו לייצר קשר דם בין הילדים, על ידי הבאת הילדים מאותו תורם זרע!,

" אם היינו סטרייטיות אף אחד לא היה מפריד בין האחים האלו, רק משום שההורים נפרדים "

וכל אחת מהן, בדרכה הכאובה והמיוסרת, צדקה!

שימוש בטכניקות הולדה מתקדמות, בסיוע גורמים שונים כגון תורם זרע, ביצית או אם נושאת, מעורר שאלות חברתיות, מוסריות ואתיות כבדות משקל וכפועל יוצא מכך גם שאלות משפטיות סבוכות בעניין קביעת ההורות המשפטית והמשך הקשר בין הילדים הנולדים למשפחות הגאות.

כאשר אנחנו מגיעים לפתחו של בית המשפט אנחנו מגלים חוסר שיוויון משווע בין הליכי פירוד של גבר ואישה לעומת הליכי פירוד בקרב זוגיות חד מינית.

חוסר השיווין נובע בין היתר מהעדר חקיקה ספציפית המטפלת בענייניהם של המשפחות הגאות וכן מהעדר היכולת להחיל חוקים הקיימים כבר במדינת ישראל על המשפחה הגאה ועל סיטואציות העולות בקרב המשפחה הגאה במקרה של פירוד בין בני זוג.

אילו חוקים לא חלים על המשפחה הגאה?

חוק האפוטרופסות – הקובע בין היתר את מעמדו הטבעי של ההורה, זכויותיו וחובותיו כלפי הקטין, כך שבאופן מידי במקרה של פירוד או גירושין ייקבעו הסדרי שהות של כל אחד מההורים עם הילד ולא יהיה מצב בלתי נסבל של ניתוק הורה- ילד רק משום שיש גירושין על הפרק.

החוק אינו חל על המשפחה הגאה, פועל יוצא מכך הוא כי ההורה הלא ביולוגי במשפחה החד מינית אינו מקבל אוטומטית את הזכות לפגוש את ילדו במסגרת הסדרי שהות,

על ההורה הלא ביולוגי יהיה לפנות לבית המשפט תחילה לקבלת צו הורות פסיקתי – צו אשר יכיר בהורות שלו!!! בינתיים, ככל שקיימת התנגדות מצד ההורה הביולוגי למפגשים בין ההורה הלא ביולוגי לילד עלול בהחלט להיווצר מצב בלתי נסבל של ניתוק הורה – ילד.

וזה בדיוק מה שקרה לתמי לקוחה שלי, אחרי שלוש שנים שגידלה את תומר כבן שלה לכל דבר ועניין, תומר קרא לה אימא!, דקלה ביקשה להיפרד מתמי ולא אפשרה המשך מפגשים בין תמי לתומר, עכשיו תמי נאלצה להיאבק הן על מעמדה כהורה והן על זכותה להמשך קשר עם תומר בנה.

חוק המזונות – גם הוא אינו חל על המשפחה הגאה, שהרי מזונות נפסקים על פי הדין האישי, שהוא דתי ולא מכיר בהורות חד מינית. במקרים של קביעת מזונות במשפחה החד מינית, יפנה בדרך כלל בית המשפט לחוק החוזים, על מנת להחיל חובת מזונות על מי מהצדדים כלפי הילדים.

חוק הירושה – גם חוק הירושה, כשהוא מדבר על ירושה של ידועים בציבור, יודעים איך מתחיל הסעיף? "איש ואישה"!

במקרה שהגיע לבית הדין הרבני, בו ידוע בציבור של גבר שהלך לעולמו ביקש להיות יורשו -בקשתו נדחתה! ובן הזוג לא זכה בירושת בן זוגו! ואם אתם סבורים כי זו התוצאה מאחר ומדובר בבית דין דתי אז גם בבית המשפט האזרחי התוצאה תהייה זהה

ראו בין היתר דבריו של שופט בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע:

"אתהפך שבע פעמים (כלשונו של השופט מ. חשין) ולא אבין, כיצד זה ניתן "למתוח" את הפרשנות הלשונית של הביטוי "איש ואישה" לעבר הפרשנות שהכוונה גם לבני זוג בני אותו מין. … דעתי היא, שפרשנות לגיטימית של הביטוי "איש ואישה" מאפשרת רק מסקנה אחת: זכר ונקבה. כל פרשנות אחרת נראית בעיני מאולצת, גם אם היא באה לשרת מטרה של קידום ערכים של ליברליות ופתיחות חברתית".
תע (ב"ש) 08/1320 פלוני נ' פלונית.

התמזל מזלנו ובית המשפט העליון, פירש את המושג "איש ואישה" כחל גם על זוגות חד מיניים ואולם עדיין אין המדובר בחקיקה אלא בפסיקה בלבד, והמחוקק עדיין לא אמר את דברו!

אז מה אם כך, הפתרון למשפחה הגאה במקרה של פירוד??

רוצים למנוע ניתוק הורה – ילד?

רוצים למנוע ניתוק אחים?

עד שהמחוקק יאמר את דברו באשר לסיטואציות העולות בקרב המשפחה הגאה, הן באשר להורות והן באשר לאחים הגדלים במשפחה הגאה, יש בידכם שתי אפשרויות עיקריות לפתור את הסיטואציות בעצמכם:

1. ניסוחו ואישורו של הסכם חיים משותפים או הסכם הורות –
הסכמים אלו, מעצם היותם, מייצרים סטטוס!

סטטוס של הורות, גם להורה שאין לו זיקה גנטית לקטין. וכאן יבואו סעיפים המדברים על "צו הורות פסיקתי" או "צו אימוץ".

הסכמים אלו מייצרים וודאות, מה המעמד היום, מה המעמד במקרה של פירוד, מה מעמד ההורה מול הקטין? מה מעמד הקטינים? האם אחים? ביולוגים? אחים פסיכולוגים?

ניתן ומומלץ להשלים הסכם שכזה עם צוואות – והרי לך פתרון "עוקף" לחוק הירושה.

הסכמים אלו, בהעדר חקיקה, חשובים לעין ערוך, שכן הם מהווים את הבסיס לפרשנות, כשיגיע בית המשפט לפרשנות במקרה של פירוד ו/או סכסוך שאינו בהסכמה, יהא מסמך ממנו ניתן יהא להבין את כוונת הצדדים, רצון הצדדים, התנהגות הצדדים – האם נהגו על פי ההסכם, האם פעלו בניגוד להסכם, למה? ומה המשמעות לכך? הסכם כזה או אחר – בהכרח יקל על ההליך המשפטי במקרה של פירוד או סכסוך, בהכרח!

2. בהעדר הסכם חיים משותפים או הסכם הורות – נטילת ליווי וייצוג משפטי על ידי עורך דין דיני משפחה, בעל ניסיון מובהק בייצוג משפחות חד מיניות על הסיטואציות המורכבות הנוצרות בקרב המשפחה החד – מינית.

ככל שתגיעו לפירוד שלא על דרך ההסכמה, בין אם זה על סוגיית ההורות, רצון אחד ההורים לנתק את משנהו מהילדים או התנגדות להמשך קשר בין ההורה הלא ביולוגי לילד, בין אם זה על סוגיית המשך הקשר בין הילדים למשפחה הגאה בין אם הם אחים מאותה תרומת זרע בין אם לא, בין אם הסוגיה היא מזונות במשפחה הגאה או ירושה בין בני זוג חד מיניים, תתקבלו למרבה הצער, בהססנות קשה עד הגעה להכרעה סופית.

ההססנות של הערכאות השיפוטיות נובעת מכך שאין חוק, אין חקיקה מיוחדת למשפחה הגאה, אין בחוקים הקיימים כדי להחיל אותם על המשפחה הגאה ולצערנו אין מספיק גם תקדימים – פסיקה משפטית, האחריות על השופטים או הדיינים הינה גדולה, שכן הם למעשה "מייצרים" עולם משפטי חדש ועל כן עליהם לשקול היטב כל צעד וצעד, כל הכרעה והכרעה, והם צריכים בעניין זה עורך דין שהוא למעשה תמיד "officer of court" שיגיע עם הלכות, פסיקות, עמדות היועמ"ש במקרים דומים, נעדר הססנות! ובעל אסרטיביות ויכולת לפשט את הסיטואציה באופן שיהיה קל לבית המשפט להכריע.

עורך דין בעל ניסיון בייצוג המשפחות הגאות, לא נרתע מההססנות הזו של הערכאה המשפטית, הוא כבר היה שם! נלחם והצליח (הרבה פעמים כנגד כל הסיכויים).

אתם, אולי יותר מכל אחד אחר, זקוקים לעורך דין בעל חשיבה יצירתית יוצאת דופן! עו"ד בעל ידע ספציפי, הנכון עבור הסיטואציות השונות המקבלות תוקף במשפחה הגאה, לצד אסרטיביות משפטית, המופגנת בהליכים ובדיונים, מבלי לוותר ועד להגעה לתוצאה המיוחלת עבורכם.

למשרדה של עורכת הדין לוסי מאיר, ניסיון רב בהליכים אשר היו כרוכים בביטול הצהרת אימהות, ליווי בקבלת צווים להכרה בהורות, צו הורות פסיקתי, הסדרי שהות בין אחים למשפחה הגאה ופירוד זוגיות הכרוך במזונות, משמורת וחלוקת רכוש.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

סמל צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]