אסטרטגיה מנצחת לגירושין
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

מיומנות ספציפית וניסיון רב בניהול הליכי גירושין יעילים ומהירים ככל שניתן

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

סעדיים זמניים

סעד זמני הינו צו הניתן במהלך בירור תביעה אזרחית, ואשר תוקפו הינו זמני עד לאחר סיום בירור התביעה ומתן פסק הדין. מטרת סעד זה הינו לשמור על המצב הקיים בזמן בירור התביעה, על מנת להבטיח את מימוש פסק הדין בעתיד, במידה וזה יינתן לטובת התובע.

כאשר מדובר בתביעה העוסקת בדיני משפחה, ואשר מתנהלת בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, אזי גם ערכאות אלו מוסמכות להורות על מתן סעד זמני, וזאת במידה והדבר נדרש.

מומלץ לבקש סעדים אלו בהקדם האפשרי ובהזדמנות הראשונה לאחר שמתעורר הצורך בהוצאתם, ולרבות כבר בעת הגשת התביעה העיקרית.

כאשר מדובר בתביעה העוסקת בדיני משפחה, ואשר מתנהלת בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, אזי גם ערכאות אלו מוסמכות להורות על מתן סעד זמני, וזאת במידה והדבר נדרש.

מומלץ לבקש סעדים אלו בהקדם האפשרי ובהזדמנות הראשונה לאחר שמתעורר הצורך בהוצאתם, ולרבות כבר בעת הגשת התביעה העיקרית. שכן, במקרים רבים הסעד הזמני יכול להשפיע על גורל התביעה העיקרית עצמה.

בנוסף, הסעד הזמני יכול להעניק מידע, ידע ויתרונות כבר בתחילת ההליכים. במידת הצורך, ובמקרים דחופים במיוחד, מומלץ לבקש את הסעד הזמני עוד לפני הגשת התביעה העיקרית עצמה, ולעתים אף במעמד צד אחד, וזאת במידה וקיים חשש שאם הצד השני ידע על אותו סעד, הוא ינקוט במעשים שלמעשה ירוקנו אותו מתוכן אם וכאשר הוא יינתן.

בהמשך – פירוט הנסיבות שבהן נכון לבקש סעדים זמניים בדיני משפחה:

סעדים זמניים הדרושים כאשר קיים חשש להברחת נכסים מהרכוש המשותף

במסגרת הליכי הגירושין, במידה ולא נערך הסכם ממון כדין בין בני הזוג, יש לחלק את רכושם המשותף שווה בשווה בהתאם להלכת השיתוף או הסדר איזון המשאבים שעל פי חוק יחסי ממון.

ברם, לא פעם מתעורר החשש שאחד מבני הזוג יסתיר או יבריח נכסים מתוך הרכוש המשותף, וזאת על מנת למנוע את חלוקתו עם בן הזוג השני.

בד"כ המדובר בבעל, הואיל ולעתים קרובות בעלים הם אלו שעוסקים באופן בלעדי בטיפול בנכסי בני הזוג, והם גם בעלי היכולות הכלכליות החזקות מבין השניים.

במקרה כזה מומלץ לבקש את הסעדים הזמניים הבאים:

צו מניעה זמני – הינו סוג של צו שנועד למנוע הברחת נכסים מתוך הרכוש המשותף ע"י בן הזוג הנתבע, וזאת על מנת למנוע את העברת מחציתו לידי בן הזוג התובע. ביכולתו של צו מניעה זמני לאסור על אותו בן זוג לבצע כל שינוי בנכסים השייכים לרכוש המשותף של בני הזוג, וזאת בכל דרך שהיא, כגון מכירה, הלוואה, מתנה וכד'.

צו עיקול זמני – הינו סוג נוסף של סעד שאמור למנוע הברחת נכסים מתוך הרכוש המשותף ע"י הצד הנתבע. מטרת העיקול הינה לשים את היד על נכסים שרשומים על שם הצד הנתבע, ואשר קיים חשש לגביהם שהצד הנתבע עלול להבריחם, וזאת על מנת להגביל את יכולתו להשתמש בנכסים ו/או להבריחם.

צו מרווה – הינו סוג נוסף של צו עיקול זמני, אם כי לגבי נכסים הנמצאים בחו"ל.

צו אנטון פילר – הינו צו לגילוי ו/או חיפוש מסמכים ונכסים שנמצאים אצל הצד הנתבע, ואשר רלוונטיים להליכי הגירושין, לרבות לצורך איתור נכסים המהווים חלק מהרכוש המשותף של בני הזוג. מומלץ להוציא צו זה במיוחד כאשר קיים חשש שאותו צד ישמיד או יסתיר את המסמכים והנכסים הללו.

סעד זמני הדרוש לקיום ברמת חיים מכובדת בעת בירור תביעות מדור ומזונות

ניהול הליכי תביעות מזונות ומדור עלול לעתים להיארך במשך זמן רב. במידה והמדובר בבת זוג ו/או ילדים שהינם נטולי יכולת כלכלית, ביכולתם לבקש סעדים זמניים בתביעות אלו, אשר יאפשרו להם להמשיך להתקיים בכבוד גם במהלך בירור התביעות הללו, וזאת באותה רמת חיים בה הם חיו בתקופת הנישואין.

סעד מזונות זמניים – מדובר בסעד זמני שנפסק במסגרת תביעת מזונות אשה ו/או מזונות ילדים, ולפני שניתן צו למזונות קבועים, עם מתן הגט. סכום המזונות הזמניים נפסק על פי הערכה כללית, על דרך האומדנא, וזאת להבדיל מסכום המזונות הקבועים, שנפסק לאחר בדיקה מקפת של צרכי האשה ו/או הילדים, והיכולות הכלכליות של הבעל והאשה.

יצויין כי בית הדין הרבני נוהג להורות על מתן צו זה גם על מנת שהוא ישמש כתמריץ עונשי למתן הגט על ידי בעל שמסרב לתת את הגט.

סעד מדור ספציפי – הינו סעד שנמצא בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. המדובר בסעד אשר מאפשר לאשה להמשיך ולגור בדירת המגורים המשותפת לה ולבעלה עד למתן הגט. כתוצאה מכך, לא ניתן למעשה להעמיד את הדירה למכירה עד למתן הגט, וכל עוד הצו נשאר בתוקף.

סעד זמני הדרוש על מנת להבטיח מתן גט, תשלום מזונות, וזכויות משמורת על הילדים

במידה וקיים חשש שאחד מבני הזוג יברח ויימלט לחו"ל, ניתן לבקש להוציא כנגדו צו זמני בדבר עיכוב יציאתו מהארץ.

צו זה דרוש במיוחד במקרים הבאים:

(א) אותו בן זוג מסרב להתגרש ומסרב לתת גט, באופן שעלול להותיר את הצד השני, בד"כ האשה, עגונה.

(ב) אותו בן זוג מבקש לברוח לחו"ל על מנת להשתמט מתשלום מזונות לאשה ו/או ולילדים.

(ג) אותו בן זוג מבקש לחטוף את הילדים המשותפים ולהבריחם לחו"ל, ללא הסכמת ההורה האחר.

סעד זמני הדרוש במקרה של בן זוג אלים

במידה ובמהלך הליכי הגירושין, האשה ו/או הילדים נאלצים להתמודד עם בעל/אב אלים, ניתן לבקש להוציא צו הרחקה זמני, אשר נועד להרחיק בן זוג אלים מבן הזוג השני וילדיהם.

תוקפו של צד זה מוגבל לתקופה של עד שלושה חודשים, אך יחד עם זאת ניתן להאריכו, אם כי לתקופה מירבית של שנה לכל היותר.

במסגרת צו זה, אותו בן זוג אלים מצווה להתרחק מבן הזוג השני/ילדיהם, ולפעמים גם להתרחק מרחק מסויים מדירת המגורים המשותפת.

תחומי ההתמחות שלנו:

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]