התמחות בצוואה וירושה:
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

חשיבה אסטרטגית לעתיד לקרות ומניעת התנגדויות וסכסוכי צוואה אחרי ה-120

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

סיוע משפטי אישי ומקצועי בענייני צוואה

צוואה הנה מסמך משפטי במסגרתו מורה אדם מה יעשה ברכושו ונכסיו לאחר מותו, ולמי הם יחולקו. בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ניתן להוריש את הירושה בהתאם להוראות החוק או במסגרת צוואה. לפיכך, בעיקרון מומלץ לעשות צוואה רק במידה ומעוניינים לקבוע בה הסדר חלוקה אשר שונה מזה הקבוע בחוק הירושה.

נדגיש כי חשוב לפנות לעורך דין מנוסה לצורך ניסוחה של הצוואה ומומלץ שלא לעשות זאת לבד, ללא סיוע משפטי כאמור.

הצוואה הינה המסמך היחידי במסגרתו ניתן להורות מה יעשה בירושה, וזאת לאור סעיף 8 לחוק הירושה, אשר קובע כי מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, תהיה בת-תוקף רק אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה, וכי הסכם בדבר ירושתו של אדם וכן ויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – הינם בטלים, וחסרי כל תוקף.

סוגי הצוואות

על מנת שהצוואה תהיה בתוקף, עליה להיערך בהתאם לאחת מארבע הדרכים לעשייתה, אשר מפורטות בחוק הירושה.

צוואה בכתב יד – הינה צוואה שכתובה כולה בכתב ידו של המוריש, מתחילתה ועד סופה, וכן נושאת תאריך הכתוב בכתב ידו, וחתימת ידו, בהתאם לסעיף 19 לחוק הירושה.

צוואה בפני עדים – המדובר בצוואה שנערכת אף היא בכתב, ובחתימת ידו של המצווה, אך זאת בנוכחותם של שני עדים, אשר מאשרים בחתימת ידם על גבי הצוואה שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו, ושהוא חתם עליה בפניהם, וזאת בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה. זוהי למעשה הנפוצה ביותר, מאחר שהיא בדרך כלל נערכת ע"י עו"ד, אשר לרוב גם משמש לרוב כאחד העדים, דבר אשר מבטיח יותר את סיכוייה של הצוואה לקבל תוקף כנדרש.

צוואה בפני רשות – הינה צוואה שהמוריש מצהיר עליה בפני גורמים ציבוריים שהינם שופט, נוטריון, חבר בית דין דתי או רשם לענייני ירושה, בהתאם לסעיף 21 לחוק הירושה. אותו גורם ציבורי יקריא את הצוואה בפני המצווה, ולאחר שהמצווה יצהיר כי זו אכן צוואתו, יחתום עליה אותו גורם הציבורי.

צוואה בעל פה – אשר מכונה גם צוואת שכיב מרע, הינה צוואה נדירה ביותר, אותה רשאי לערוך רק מי שעומד למות, או שרואה את עצמו עומד מול המוות בנסיבות המצדיקות זאת, בהתאם לסעיף 23 לחוק הירושה.

על המצווה לומר את הצוואה בעל פה בפני שני עדים, שמבינים את לשונו, ועל העדים לרשום את דבריו בזכרון דברים, ולהפקידו ברשם הירושה, בהקדם האפשרי. במידה והמצווה נותר בחיים כעבור חודש ממועד עריכת הצוואה – היא מתבטלת.

חשוב לפנות לעורך דין מנוסה

על מנת להבטיח שהצוואה תוכר כצוואה תקפה, כך שניתן יהיה לקבל צו קיום צוואה לגביה, חשוב מאד לערכה על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה, בעל ניסיון ובקיאות בכל הוראות חוק הירושה ובפסיקתו המתחדשת של בית המשפט לענייני משפחה.

מטבע הדברים, עניין זה חשוב במיוחד לאור העובדה לפיה המצווה לא יהיה בחיים במועד קבלת הצו לקיום הצוואה, כך שממילא לא תהיה ביכולתו לתקן את הצוואה שנפסלה לאחר מותו.

רק עורך דין מקצועי ומנוסה, אשר בקי בהוראות החוק, ידע לערוך את הצוואה כדין, באופן שישקף במדויק את רצונו של המצווה, יקח בחשבון שיקולי מיסוי רלוונטיים וכן ימנע סכסוכים ומחלוקות מיותרות בקרב היורשים לעתיד.

לעורכת הדין לוסי מאיר ניסיון מקצועי רב שנים בעריכת צוואות וניתן לפנות ולקבל ייעוץ משפטי אישי בכל שאלה ועניין רלוונטיים.

בברכה, עו"ד לוסי מאיר – משרד בוטיק להליכי גירושין ודיני משפחה ברמת גן.

איך אפשר לבטל צוואה?

אמנם ניתן לעשות זאת אך המדובר בהליך משפטי מורכב ורב תנאים הן במישור הפרוצדורלי והין במישור החוקי-משפטי.

ביטול הצוואה יכול להיעשות על ידי שני גורמים: על ידי מי שמתנגד לקיום הצוואה או על ידי המצווה עצמו.

ביטול על ידי המצווה עצמו

כאשר המדובר בביטול על ידי המצווה עצמו, קובע סעיף 36 לחוק כי המצווה רשאי לבטל את הצוואה באמצעות אחת מהדרכים הבאות: ביטול באמצעות אותה צורה שבה נערכה הצוואה, השמדה פיזית של מסמך הצוואה, או עריכת צוואה חדשה, גם אם לא מצויין בה במפורש כי הצוואה הקודמת מבוטלת, וזאת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, ולא מוסיפות עליה.

ביטול על ידי מתנגד

מי שמתנגד לצוואה כלשהי ומעוניין בביטולה, יכול להגיש התנגדות לקיומה במסגרת הליכי מתן הצו לקיום הצוואה. את ההתנגדות ניתן להשתית על פגמים טכניים או מהותיים, אשר נפלו בעת עריכת הצוואה.

פגם טכני, לדוגמא, הינו כאשר המדובר בצוואה בעדים אשר נערכה למעשה בנוכחות עד אחד בלבד. פגם מהותי נוגע למצבו המנטלי והנפשי של המצווה בעת עריכת הצוואה. כך לדוגמא, כאשר המדובר במצווה שלוקה בדמנציה או כזה שהופעל עליו לחץ קשה מנשוא בעת עריכת המסמך. כמו כן, ניתן לבסס פגם מהותי על תוכן המסמך עצמו, לאור סעיף 34 לחוק אשר קובע כי הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – הינה בטלה.

על המצווה לומר את הצוואה בעל פה בפני שני עדים, שמבינים את לשונו, ועל העדים לרשום את דבריו בזכרון דברים, ולהפקידו ברשם הירושה, בהקדם האפשרי. במידה והמצווה נותר בחיים כעבור חודש ממועד עריכת הצוואה – היא מתבטלת.

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
המלצות עורכת דין לוסי מאיר

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

  • זוג בתחילת דרכם להתגרש

   6 טיפים כלליים ועיקריים למתגרש/ת לתחילת הדרך

   גירושין הם נושא מאוד מורכב, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הרגשי. כעורכי דין לגירושין, אנו יכולים להעיד כי גירושין הם אף פעם לא דבר נעים שרוצים לעבור... אבל (ויש אבל גדול), יש דרך ויש דרך. [...]

  • זוג בגישור גירושין

   תביעות בבית משפט לעומת גישור גירושין

   הליך גישור גירושין – הינו אלטרנטיבה לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הרבניים בעת הצורך, אשר נועד ליישב את הסכסוך במינימום זמן ומינימום עוגמת נפש. במסגרת הגישור ישנו גורם ניטרלי, שהוא המגשר, המסייע לצדדים שנמצאים [...]

  • גישור בהליך גירושין

   גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

   גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

  • עורכת דין גירושין לוסי מאיר

   איך בוחרים עורכת דין גירושין מומלצת?

   בין אם הליכי הגירושין יתקיימו בערכאה משפטית ובין אם בתהליך גישור, לעורכת הדין המלווה אותם תהיה השפעה גדולה על ההתנהלות ועל התוצאות. לפיכך יש להשקיע מחשבה וזמן ולבחור עורכת דין מומלצת בהתאם לכמה קריטריונים [...]

  • מהו תהליך גישור בהליך גירושין?

   אם התקבלה ההחלטה לסיים את קשר הנישואין ולהתגרש, ישנה אפשרות מקובלת ואף מומלצת של גישור אשר לה יתרונות מהותיים בהשוואה לקיום הדיונים בבית המשפט או בבית הדין הרבני. בשורות הבאות נבין מהו תהליך הגישור, [...]

  • עו''ד לוסי מאיר - בגידות בחיי הנישואים

   עו"ד לוסי מאיר – בגידות בחיי הנישואים

   עו"ד לוסי מאיר, מומחית בדיני גירושין ומשפחה, מדברת על בגידות בחיי הנישואים