חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מנהל עיזבון

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

מנהל עיזבון

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

מתי צריך מנהל עיזבון?

השבוע, לקוח שמתגרש אצלי ביקש שאעבור על הצוואה של אמו – שערכה אצל עורך דין אחר.

במסגרת הצוואה ראיתי שמדובר ברכוש יחסית מועט – נכס נדל"ן אחד (דירה) וכספים בסכומים לא מאוד גבוהים בחשבונות הבנק.

לשמחתי, הצוואה נוסחה כראוי וכך אמרתי ללקוח שלי, למעט דבר אחד: במסגרת הצוואה מינתה האימא את אחד הבנים כמנהל עיזבון בצוואתה.

כאשר שאלתי את הלקוח שלי מדוע מינתה האימא מנהל עיזבון, השיב לי הלקוח כי הוא הבין מעורכת הדין שערכה את הצוואה, כי בכל צוואה, חייבים למנות מנהל עיזבון.

נדהמתי! הסברתי מיד ללקוח שלי, שאין חובה כזו למנות מנהל עיזבון בכל צוואה, בפרט לא בצוואה של אמו. הסברתי מיד מה המשמעות של מינוי מנהל עיזבון, הן בפן הכספי – שכר טרחה לא מבוטל כלל של מנהל העיזבון הנלקח מתוך נכסיה של אמו – כך שהאחים האחרים יזכו לקבל פחות, והן בפן הרגשי – היווצרות של תחושות כעס, עצב ושנאה, בקרב האחים האחרים, שלא מונו כמנהלי עזבון, של חשש שמא אותו אח שמונה כמנהל עזבון, השפיע עליה לכתוב כך – תחושות אשר עלולות להוביל למאבקי צוואה מיותרים, לאחר לכתה לעולמה של האימא.

סיטואציה זו הביאה אותי לרצון לכתוב מאמר, מעמיק ככל הניתן, בכל הנוגע לניהול עיזבון, מתי צריך מנהל עיזבון, מה המשמעות של מנהל עיזבון, שכר טרחתו של מנהל עיזבון ועוד. כל זאת – לידיעתכם/ן ונוחיותכם/ן, הגולשות והגולשים:

הערה לפי שנתחיל – המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי. לשם כך יש לפנות לעורך דין צוואות.

מה זה עיזבון?

למעשה, עיזבון הוא כלל הרכוש שהותיר אדם, לאחר לכתו מהעולם. אלו יכולים להיות נכסים ממשיים, כגון נכסי נדל"ן, חשבונות בנק ועוד, וכן נכסים מופשטים, כגון: זכויות יוצרים על יצירה ועוד.

ניתן ללמוד מתקנה 45ז לתקנות הירושה על הגדרת העיזבון, מהגדרת שוויו:

שווי העיזבון תק' (מס' 3), תשס"א–2001

45ז. (א) נכסי העיזבון לצורך קביעת שווי העיזבון הם כל אותם נכסים שהיו בעיזבון במועד פטירת המוריש או שנוספו לאחר מכן, על פי הפרטה ותוספת הפרטה, אם הוגשה.
(ב) לצורך קביעת שכר טרחת מנהל העיזבון ייקבע שוויים של נכסי העיזבון כדלקמן:
(1) נכסים כספיים – השווי ביום פטירת המוריש בצירוף הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן (להלן – המדד) שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפסיקת שכר טרחה, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום פטירת המוריש;
(2) נכסים אחרים – השווי ביום מימושם או ביום חלוקתם ליורשים בלא מימוש, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפסיקת שכר טרחה, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום המימוש או יום החלוקה ליורשים בלא מימוש, לפי העניין.

איך ממונה אדם לתפקיד מנהל עיזבון?

חוק הירושה, תשכ"ה–1965, קובע שני דרכים למינוי מנהל עזבון:

האחד, הקבוע בסעיף 78(א) לחוק הירושה, וזאת כאשר המנוח לא השאיר אחריו צוואה ואין הוראה של המוריש בצוואתו, בעניין מינוי מנהל עיזבון.

במקרה כזה, בית המשפט ימנה מנהל עזבון, אשר כל המעוניינים בכך הסכימו עליו, ובהעדר הסכמה על זהות המנהל מצד היורשים – ימנה בית המשפט הנכבד, אדם ניטרלי, על פי שיקול דעתו.

השני, הקבוע בסעיף 81 לחוק הירושה, כאשר קיימת צוואה ובמסגרתה גם קיימת הוראה של המצווה/המנוח בדבר מינוי מנהל עיזבון.

במקרה כזה, בית המשפט לרוב ייעשה מאמץ למנות כמנהל עזבון, את אותו אדם שציווה המנוח שיהיה מנהל עיזבון, וזאת גם אם הנהנים/היורשים מתנגדים למינוי אותו אדם.

קיימים מקרים שבהם בית המשפט לא ימנה את אותו אדם שציווה המנוח בצוואתו, כמנהל עיזבון, ועל בית המשפט יהיה לנמק את החלטתו זו: מהן הסיבות המיוחדות שלא למנות את אותו אדם הכתוב בצוואה.

מתי נחוץ למנות מנהל עיזבון?

לא בכל מקרה (!)

במקרים הבאים נחוץ וכדאי למנות מנהל עיזבון, על מנת לפשט את הדברים ולהביאם לכדי סיום:

1. כאשר המצווה/המנוח השאיר אחריו רכוש רב, יש צורך לאתר את כל הרכוש (גם יכול להיות רכוש בחו"ל), או חברה ועסקים, שיש לכנס את כל נכסי העיזבון.

2. כאשר אין הידברות בין היורשים – כאשר היורשים נמצאים במחלוקת וסכסוך, כאשר אין ביניהם הסכמה לגבי נכסי העיזבון, ובגלל הסכסוך לא ניתן לנהל את הנכסים, לחלק אותם בין היורשים – אזי רצוי ונחוץ למנות מנהל עיזבון.

3. כאשר קיים הצורך לגבות דמי שכירות, משוכרים המחזיקים בנכסי העיזבון, ולמעשה בכל מקרה שצריך לנהל את הנכסים.

4. במקרים שבהם קיימים נושים רבים לעיזבון – כדאי למנות מנהל עיזבון. הדבר יכול לפשט את הדברים ולהשיב חובות בצורה מושכלת ומהירה.

מה קורה במקרים בהם צריך מינוי מנהל עיזבון, אבל עד שימונה מנהל עיזבון, מה יהיה על הנכסים?

סעיף 77 לחוק הירושה נותן מענה לשאלה זו. כותרתו: אמצעים לשמירת העיזבון:

"בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עזבון רשאי בית המשפט, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיזמת עצמו, לנקוט אמצעים הנראים לו לשמירת העיזבון או לשמירת זכויות בעיזבון, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי העיזבון, מתן צו למכירתם של נכסים פסידים שבעיזבון ומינוי מנהל עזבון זמני".

מצד אחד, משרדי עשה שימוש בסעיף זה, על ידי הגשת בקשות לסעדים זמניים, כמו: צו מניעה, צו לשמירת המצב כמות שהוא, צו עשה–הכול בכדי למנוע מצד אחד לעשות שימוש בנכסים, להבריח נכסים שיש עליהם מחלוקת למי הם שייכים ואיך הם יחולקו, או צו עשה לעשיית מעשה שיש בו למנוע נזקים לנכסים ו/או ליורשים.

מצד שני, הסעיף מדבר על כך שניתן בהחלט, באמצעותו, לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני.

בכל מקרה, פתרון למצב הביניים הזה קיים תוך מניעה של שינוי המצב הקיים ו/או גרימת נזק למי מהיורשים, וזאת עד להכרעה במחלוקת.

יש הבדל בין מנהל עיזבון זמני למנהל עיזבון קבוע

מנהל עיזבון זמני, בא למטרה מצומצמת, שהיא שמירה על העיזבון. את סמכויותיו ותפקידיו, מנהל העיזבון הזמני שואב מתנאי המינוי שכתובים בהחלטה השיפוטית.

תפקידו של מנהל עיזבון זמני, אינו שונה מזה של מנהל עזבון אחר/קבוע, אלא באחד: מנהל העיזבון גם מחלק את נכסי העיזבון בין היורשים, ואילו מנהל זמני אינו מוסמך לכך.

שכרו של מנהל העזבון:

כפי שראיתם, תקנה 45ז' שציטטתי למעלה, מדברת על כך ששכר הטרחה ייקבע על פי שווי הנכסים שיש בעיזבון.

תקנה 45 ב' עוסקת בקביעת השכר וכך היא קובעת:

45ב. (א) בית המשפט יקבע למנהל העיזבון שכר בעד מילוי תפקידיו כמנהל עיזבון ועשיית הפעולות שבסמכותו, שלא יעלה על 3% משווי העיזבון; השכר ייקבע בהתחשב, בין השאר, בשווי הכולל של נכסי העיזבון, בסוג הנכסים שבעיזבון, בטיב הפעולות שביצע מנהל העיזבון ובהיקפן, וכן בהתחשב בפעולות שביצע מנהל העיזבון שקדם לו, אם היה כזה, ובשכר שנפסק לו.

(ב) כלל ניהול העיזבון פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים של מנהל העיזבון, רשאי בית המשפט להגדיל את שכרו ובלבד שהשכר שייקבע לא יעלה על 4% משווי העיזבון.

(ג) לשכר הטרחה שיקבע בית המשפט לפי תקנות אלה ייווסף מס ערך מוסף.

לכן, אתם מבינים מדוע נחרדתי ונדהמתי מכך שאמו של הלקוח שלי – מינתה מנהל עיזבון בצוואה, כאשר כל העיזבון שנותר לה הינו נכס נדל"ן אחד בלבד וכספים נזילים בחשבון הבנק. הרי מדובר ב3% לפחות, שייקח אותו אח מהדירה ומהכספים – מבלי שיש בכך באמת צורך. לא מדובר בעיזבון (היקף נכסים) רב, בעל רכוש רב או מסובך שיש לנהלו.

נתינה של 3% משווי העיזבון לאח אחד – כאשר מדובר בסכום לא מבוטל כלל – יכולה בהחלט "להוליד" התנגדות לצוואה וסכסוך צוואה בין האחים – למרות שהאימא התכוונה לחלוקה שווה בין האחים, סכסוך מיותר שחשוב למנוע אותו!

שלא כמו המקרה הזה – ישנם מקרים שבהם יש חובה ממש למנות מנהל עזבון, אבל אלו מקרים שתהיה בהחלט למנהל העיזבון עבודה – עבודה של ממש.

אם מדובר בניהול נכס או נכסים שלא רוצים למכור, אבל יש פירות מאותם נכסים, כלומר, מתקבלים דמי שכירות – אזי מנהל העיזבון נדרש לנהל את השכירויות, להיות בקשר עם השוכרים, לערוך הסכמי שכירות, לחלק את דמי השכירות בין היורשים ועוד.

אם מדובר בניהול חברה או עסק, כאשר הבעלים, המנהל הישיר והמתפקד, כבר לא בין החיים, להתנהל מול רו"ח של החברה, למנות אדם תחת הבעלים שימשיך לנהל את החברה עד להחלטה בדבר גורלה, או למנות אדם שהמנוח בעצמו ביקש למנותו כממשיך בתפקידו, להתנהל מול יתר העובדים או היורשים בעניין זה ועוד.

במקרים כאלו ואחרים – בהם נחוץ מינוי מנהל עיזבון – הרי שהפתרון של מנהל עזבון הינו פתרון אפקטיבי שעושה את הדברים פשוטים ומנוהלים, תוך מניעת נזק לנכסים עצמם וליורשים בפרט.

אם מוניתם כמנהל עיזבון בצוואה,

או אם מינוי מנהל העיזבון בצוואה אינו לשביעות רצונכם,

או אם אתם טרם ניסוח ועריכת צוואה ומתלבטים בשאלה של מינוי מנהל עזבון,

רצוי להגיע לפגישת ייעוץ עם עורך דין צוואות ולהבין את כלל ההשלכות, הזכויות מחד והחובות מאידך, שאתם מטילים על מנהל העיזבון, על מנת לקבל החלטות מושכלות! כל זאת, לשם המטרות הבאות: למנוע נזק מהנכסים שצברתם לאורך חייכם, למנוע נזק מהיורשים ואולי החשוב ביותר – למנוע מהיורשים להימצא בסכסוך ירושה או צוואה, לאחר ה–120 שלכם.

שירותי המשרד

דיני משפחה
גירושין
תביעת מזונות
חטיפת ילדים
אפוטרופסות
צוואות וירושות

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

משרדנו מתמחה בניהול מו״מ משפטי מתוחכם שנותן יותר בהליכי גירושין.

רוצה להשיג יותר ? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

או חייגו 050-9993466

דילוג לתוכן