חזרה מהסכמה לאימוץ של האימא הביולוגית

אורנית פנתה אליי, לאחר שהיא ובת זוגתה הגישו בקשה מוסכמת לאימוץ בתה של אורנית.

כארבע חודשים לאחר שהוגשה הבקשה לאימוץ הקטינה ביקשה אורנית לבטל את הסכמתה לאימוץ.

בזריזות מירבית, שכן מימד הזמן הינו חשוב לעין ערוך בענייני אימוץ, ובטרם יינתן צו האימוץ, 'העמיד' משרדי לאורנית הודעה על חזרה מהסכמה לאימוץ של ההורה הביולוגי היחיד של הקטינה ובקשה לדחייה על הסף של הבקשה לאימוץ ולסגירת תיק האימוץ.

סעיף 10 לחוק אימוץ ילדים קובע: "לפי בקשת הורה רשאי בית משפט לפסול הסכמתו שניתנה לפני לידת המאומץ או שהושגה באמצעים פסולים, ורשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להרשות להורה לחזור בו מהסכמתו כל עוד לא ניתן צו האימוץ".

במקרה של אורנית טענו כי מקורה של הגשת הבקשה לאימוץ הקטינה, בהצגת מצג שווא מהותי שהוצג על ידי בת זוגתה, שאילולא מצג זה אורנית לא הייתה נותנת הסכמתה בשום אופן להגשת הבקשה.

בית המשפט בחן את המקרה הן בראי של דיני החוזים (טעות, הטעייה, הונאה, תרמית וחוסר תום לב) והן בראי של דיני המשפחה – מסוגלותה ההורית של בת הזוג וטובת הקטינה. (האם יהא זה לטובתה כי תאומץ על ידי בת הזוג ואין לאפשר לאימא לחזור בה מהסכמתה רק משום שדרכי בנות הזוג נפרדות… או שמא יהא זה שלא לטובת הקטינה להיות מאומצת על ידי מי שאינה כלל אימה הביולוגית, אין ביניהן קשר דם וכשיש יחסי שנאה בין בנות הזוג).

לאחר 2 דיוני קדם משפט קשים ביותר רגשית, נפשית ומשפטית, לאחר שהוכח כי בת הזוג הציגה מצג שווא בפני אורנית כי חפצה היא ביצירת משפחה עימה ועל כן חפצה לאמץ את הקטינה אולם מן הצד האחר נתגלה רומן שניהלה היא עם אישה אחרת, לאחר שניתנה חוות דעת של מומחה אשר העידה כי טרם נוצר קשר כל כך חזק בין הקטינה לבת הזוג באופן שאם ינותק הקשר לא יגרור אחריו נזק לקטינה, הודיעה בת הזוג כי הינה מוותרת על רצונה לאמץ את הקטינה.

זוהי דוגמה מובהקת למאבק אסרטיבי שנוהל בנחישות וללא פשרות שהוביל לתוצאת ויתורו של הצד השני על מאבקו הוא! כמובן שדאגתי לנסח את הויתור בהסכם אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט ולסגירת תיק האימוץ באופן מוחלט ובכך בא לציון גואל!

למידע והתקשרות – לחצו כאן