לייעוץ מיידי התקשרו: 050-4464456 / 03-6529448
זמני שהייה 2018-10-23T12:02:48+00:00

הילדים שלך לפני הכל
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ליווי וייצוג משפטי מקצועי בכל הנוגע לזמני שהייה ומשמורת ילדים

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

קביעת זמני שהייה במסגרת הליך הגירושין

זמני שהייה מהווים חלק מסוגיית קביעת ההורה המשמורן הפיזי על ילדים משותפים של בני זוג שנפרדו זה מזה, דהיינו ההורה אשר בבית מגוריו יתגורר הילד דרך קבע.

הסדרי הראיה במקרה כזה נועדו לקבוע את המועדים בהם ההורה השני, אשר איננו המשמורן הפיזי, יפגוש את ילדיו, וזאת על מנת לאפשר גם לו ולילדים לשמור על קשר רציף, יציב, חם, ואוהב ביניהם, כמו בין כל הורה לילדיו.

כיצד נקבע ההסדר בין ההורים?

כמו כל סוגיית קביעת המשמרות על הילדים, אזי גם תת סוגיית הסדרי הראיה נקבעת על פי אחת משתי החלופות הבאות: על פי הסכמת ההורים שהנה האופציה המומלצת מטבע הדברים, או על פי קביעת בית המשפט, קרי, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני וזאת במידה וההורים לא הגיעו להסכמה משלהם בעניין זה.

קביעת הסדרי הראיה על פי בית המשפט

בתי המשפט המוסמכים לדון בסוגיית הסדרי הראיה הינם בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני, אשר חולקים סמכות עניינית מקבילה ביניהם בנושא זה, וזאת מכח סמכותם לדון בסוגייה הכללית יותר, כאמור, של קביעת המשמורת על הילדים.

סמכותו של בית המשפט לדון בסוגיית הסדרי הראיה הינה מכח סעיף 78 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, וכן סעיף 1(6)(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, אשר עוסק בסמכות בית משפט זה לדון ב-"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ובכללה זכויות משמורת, חינוך, ביקור, הבטחת קשר בין קטין להורהו או יציאת קטין מן הארץ".

סמכותו של בית הדין הרבני לדון בסוגיית הסדרי הראיה זו נקנית מכח כריכת סוגיה זו כדין בתביעת גירושין או מכח הסכמת הצדדים, וזאת לאור סעיפים 3 ו-9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי"ג-1953.

בית המשפט נוהג לקבוע את הסדרי הראיה בדרך כלל בהתאם להמלצת פקידת סעד אשר ממונה על ידו לצורך עריכת תסקיר סעד שיוגש לו על ידה, וזאת הן לעניין המשמורת הפיזית והן לעניין הסדרי ראיה. יובהר כי בית המשפט איננו מחוייב לקבל המלצה זו, אולם לרוב הוא נוטה לקבלה, בהעדר סיבות מהותיות ששוללות זאת.

קביעת הסדרי הראיה על פי הסכמת ההורים

כאמור, קביעת הסדרי הראיה על פי הסכמת ההורים, הינה החלופה הטובה והמומלצת מבין השתיים מטבע הדברים. סוגיה זו מוסדרת ומוסכמת בין ההורים בדרך כלל במסגרת הסכם הגירושין הכללי הנערך ביניהם.

עם זאת חשוב להדגיש ולהבהיר כי גם את סוגיית הסדרי ראיה שנקבעת על פי הסכמת ההורים יש להביא לאישור בית המשפט. בית המשפט יאשר הסכם כזה רק במידה והוא נוכח שההסכם מגשים את עקרון העל של טובת הילד. ומשאושר, דינו של ההסכם, למעט לגבי ערעור, כדין החלטה של בית המשפט.

בארץ נהוג לקבוע מתכונת קבועה של הסדרי ראיה בימי שגרה ובימי חגים וחופשות, ועם זאת להכפיפם להסכמות ההורים מעת לעת בעתיד, בהתאם לצרכים המשתנים של הילדים, אילוצי ההורים, השפעת נסיבות חיצוניות וכדומה.

ככל שמדובר בגילאים הצעירים יותר, כגון בין שנה לשלוש שנים, נהוג לקבוע הסדרי ראיה קצרים יחסים, וללא לינה. לאחר מכן, וככל שהילד הולך ומתבגר, נהוג להאריך בהדרגה את משכי הסדרי הראיה, ולכלול בהם לינה וכדומה.

הסדרי הראיה המקובלים בישראל קובעים בדרך כלל כי ההורה שאינו ההורה המשמורן יפגש עם הילדים בימי שגרה, פעם עד פעמיים במהלך ימי החול של השבוע, וזאת החל משעות אחר-הצהרים ועד שעות הערב, וכן בכל סוף שבוע שני.

ולגבי ימי חג נהוג לקבוע כי הילדים יחלקו אותם באופן שווה בין ההורים, ולעיתים גם לסירוגין. כלומר, או שהילדים יחגגו חגים מסויימים דרך קבע עם כל אחד מההורים, נניח ראש השנה עם האב ופסח עם האם, או שהם יחגגו חג מסויים בשנה כלשהי עם הורה אחד, ואילו בשנה לאחר מכן הם יחגגו אותו עם ההורה השני.

לגבי חופשות נהוג לחלוק אותם שווה בשווה בין ההורים, ואף להאריך את משך הסדרי הראיה שאצל ההורה הלא משמורן, מאחר והילדים אינם צריכים ללכת למחרת לבית הספר.

מדוע חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין?

סוגיית קביעת משמורת הילדים והסדרי הראיה הינה סוגיה רגישה וטעונה ביותר במסגרת הליך הגירושין, ועל כן חשוב ומומלץ ביותר להיעזר בשירותיו של עורך דין גירושין מנוסה בסוגיה זו, וזאת הן כאשר הסוגיה מוסדרת בהסכמת הצדדים, והן כאשר היא מוכרעת על ידי בית המשפט.

כאשר מדובר בקביעת הסדרי הראיה במסגרת הסכמת הצדדים, אשר כאמור בד"כ מוסדרת במסגרת הסכם הגירושין הכללי ביניהם, חשוב מאד לנסח את הוראות ההסכם בעניין זה בצורה מדוייקת, מקצועית ומפורטת, וזאת על מנת למנוע מחלוקות מיותרות בעתיד בין ההורים באשר לאופן יישומן בפועל של הוראות אלו.

כאשר מדובר בקביעת הסדרי הראיה במסגרת הכרעת בית המשפט, ההיעזרות בעורך דין מקצועי ומיומן אף הופכת למשמעותית יותר ואף קריטית.

שכן, הסמכויות המקבילות של בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני לדון בסוגיה זו הולידו את התופעה הידועה של מירוץ הסמכויות בין ההורים, מאחר ובית הדין הרבני נחשב כיותר נח לאבות, בעוד שבית המשפט לענייני משפחה נחשב כיותר נח לאמהות.

לדוגמא: במידה והאב יקדים את האם ויגיש תביעת גירושין בפני בית דין רבני, וזאת עוד לפני שהאם הגישה קודם לכן עתירה בעניין משמורת הילדים בפני בית משפט לענייני משפחה, אזי גם הדיון בנושא משמורת הילדים יכרך אוטומטית בתביעת הגירושין שתידון בבית הדין הרבני.

עם זאת יובהר כי הכריכה האוטומטית בבית הדין הרבני מותנית בכך שהאב הוכיח כי הוא הגיש את תביעת הגירושין בפניו באופן כן ותם לב, כך שקיימת עילת גירושין מבוססת ואמיתית, וזאת להבדיל מהגשתה כצעד טקטי בלבד ועל מנת להקשות לשווא על האם, ולמנוע ממנה את העתירה לבית המשפט לענייני משפחה. במידה והאב לא הצליח להוכיח זאת, אזי האם תוכל לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, גם אם בעלה הקדים אותה ופנה לבית הדין הרבני.

כתוצאה ממצב זה, הצד שייעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה יותר, אשר יקדים להגיש את תביעתו לערכאה הנוחה לאותו צד, עשוי לזכות ביתרון משפטי משמעותי ביותר, ועל כן חשוב מאד לפנות לייעוץ משפטי בעניין זה בהקדם ומבעוד מועד.

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות רבות אלא שניצור [...]

 • כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות של אחרים. יתר על [...]

 • הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. יש להבדיל בין השניים, מכיוון [...]

 • צוואות

  צוואות

  צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם ידועים בציבור זקוקים לצוואה? [...]

 • מהפכה בדיני הירושה והצוואות – צוואה גוברת על קביעת מוטבים בפוליסת הביטוח

  בינואר 2016 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון המשנה את "כללי המשחק" בדיני הירושה והצוואות בכל הקשור למוטבים בפוליסת הביטוח, לפחות כפי שהכרנו עד היום. פסק דינו של בית המשפט העליון קובע בצורה [...]

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

דילוג לתוכן