הסכם הורות משותפת
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ניסוח הסכם הורות משותפת ברור ומפורש, כדי למנוע פרשנויות שונות בעתיד

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הצהרת אימהות – היש דבר כזה??

בשנת 2013, משרדנו ייצג אישה שהייתה בזוגיות עם אישה אחרת.

הלקוחה שלי הייתה האם שנשאה את הקטינה ברחמה ולמעשה היא האימא הביולוגית של הקטינה.

לאישה האחרת לא הייתה כל זיקה גנטית לקטינה.

הזוגיות ביניהן נמשכה 5 שנים. בעת הפירוד, הקטינה טרם חגגה שנתיים ימים.

בסמוך לאחר הפירוד, הגישה האימא הלא ביולוגית תביעה ובה תצהיר, כי היא אימה של הקטינה לכל דבר ועניין ויש לקבוע הסדרי שהות בינה ובין הקטינה.

תביעתה נדחתה, כפי שאסביר בהמשך, והלקוחה שלי יצאה שבעת רצון מהליווי המשפטי שלי בתהליך ומהתהליך המשפטי.

רגע לפני שאסביר את המקרה עצמו, חשוב לי להציג לכם, את ההתפתחות המשפטית החלה רק מאז 2013 ועד היום (3 שנים בלבד) בקרב המשפחה החד מינית ואת המענה המשפטי המוענק למשפחות הגאות. אני יכולה לראות זאת ולשמוח על כך, על סמך מקרים שייצגתי, שאירעו בעבר הלא רחוק בכלל.

אז מה ההבדל בין שנת 2013 לשנת 2016? ובמה התקדמנו משפטית בכל הנוגע לעניינים הנובעים מניהול משפחה חד מינית?

 • כך למשל התביעה שהוגשה על ידי האימא הלא ביולוגית הוכתרה בכותרת: "הצהרת אימהות" לו הייתה מוגשת היום הייתה מוכתרת בוודאי בכותרת של "מתן צו הורות פסיקתי".
 • כך למשל באותה העת – מקרים מהסוג הזה לא היו מוכרעים על ידי בית המשפט בלא להפנות את התיק למתן תסקיר על ידי שירותי הרווחה או איש מקצוע פרטי, היום אנחנו עדים לכמה וכמה פסקי דין שבהם העניק בית המשפט צו הורות פסיקתי אף ללא תסקיר!
 • עמדת היועץ המשפטי לממשלה שפורסמה בשנת 2013, וחשוב לציין כי היועץ המשפטי לממשלה הינו גורם חשוב ביותר בהליכים של צו הורות פסיקתי קבעה כי היועץ המשפטי לממשלה ייטה לאפשר, ולא להתנגד, למתן צו הורות פסיקתי – מה שמקצר מאוד את ההליך ומפשט אותו. ברכה גדולה!
 • כך למשל אני זוכרת שטענתי בפני בית המשפט, כי במשפט הישראלי בנוסף להורות הביולוגית (הורות טבעית), ניתן לכונן יחסי הורה – ילד (סטאטוס הורי) בשתי דרכים נוספות ובהן בלבד: אימוץ פורמאלי עפ"י חוק אימוץ ילדים, התשמ"א – 1981; (ע"א 10260/01 ירוס חקק נ' שר הפנים, פ"ד נט(5) 64) או צו הורות עפ"י חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו – 1996 (כאשר האם הנושאת ברחמה חוזרת בה מההסכם), היום טיעון כזה וודאי שלא היה תופס. צו הורות פסיקתי הפך להיות חלק בלתי נפרד מהפתרונות הקיימים היום בכל הנוגע למשפחה הגאה ולהורות בקרב המשפחה הגאה בפרט.

מדוע תביעתה של האם הלא ביולוגית נדחתה?

 • התנגדות נחרצת של האם ביולוגית;
 • ההתנגדות הנחרצת של האם הביולוגית לא הובילה לסוף הסיפור, ממש לא! להתנגדות התווספו עובדות שהצגתי בפני בית המשפט כגון העדר קיומו של הסכם הורות בין בנות הזוג, הליך של אימוץ לא החל במהלך כמעט שנתיים לחיה של הקטינה – אלו הובילו את בית המשפט להפנות אותנו למומחה פרטי שייבחן את טובת הקטינה.
 • אני אקצר לכם את הסיפור ואומר כבר – חוות הדעת קבעה חד משמעית כי האם הלא הביולוגית לא הפכה להיות ההורה הפסיכולוגי של הקטינה, לצד זאת יש את התנגדות האימא הביולוגית ועל כן הליך של הצהרת אימהות של אותה אישה לא תטיב עם הקטינה נהפוכו. וטובת הקטין הינו עקרון העל במקרים מהסוג הזה!
 • עם קבלת חוות הדעת, ביקשתי לאמץ את המלצות חוות הדעת ולדחות את התביעה. הצד השני, האם הלא ביולוגית הודיעה כי היא מוותרת על תביעתה.
  (לצערי לא מעט מקרים מסתיימים בויתור של צד אחד על תביעתו בקרב המשפחה החד מינית ועל כן לצערי אין מספיק פסקי דין ותקדימים בתחום ההורות הגאה ובכלל ענייניהם של המשפחה הגאה אבל גם זה במגמת שיפור).

מתי קל יותר לקבל צו הורות פסיקתי?

 • כאשר קיימת הסכמה בין ההורים ( 2 אמהות או 2 אבות) הרי שכיום הדרך קלה יותר להגשת צו הורות פסיקתי, לפחות קלה יותר מלפני כמה שנים, כך למשל היום ישנם פסקי דין שבהם בית המשפט העניק צו הכרה בהורות מבלי תסקיר בכלל, מה שהופך את ההליך לקצר ביותר!! וקיים פסק דין שהעניק צו הורות ב3 חודשים בלבד!!.

מתי קשה לקבל צו הורות פסיקתי? וחשוב מכך – מה משמעות הפירוד במשפחה החד מינית על הורות אחד הצדדים?

 • כאשר אין הסכמה בין ההורים, כאשר חל פירוד בין ההורים, אנחנו מדברים על מקרים קורעי לב! הורה אחד הוא ההורה הביולוגי, ההורה האחר שאינו בעל זיקה גנטית בכל זאת גידל את הילד, העניק ונתן לו מזמנו, מרצו ומליבו, ונקשר אליו ולכן גם נקרא "ההורה הפסיכולוגי".
  חשבו על זה כשגבר ואישה נפרדים לא ייעלה על הדעת להפריד בין הגבר לילדיו באופן מוחלט או את האימא מילדיה באופן חד צדדי ומוחלט, בעוד שבקרב המשפחות הגאות זה קורה, בעת פירוד, ואז אנחנו נחשפים למציאות עגומה וקשה ביותר!

איך אפשר לפתור מקרים כאלו של ניתוק ההורה הלא ביולוגי מילדו, כאשר יש פירוד בין ההורים במשפחה הגאה?

 • חד משמעית – הסכם הורות!

מעצם קיומו של הסכם הורות, אתם "מודיעים" לבית המשפט ולעולם כולו כי הייתה כאן כוונה ליצירת הורות שווה. בין אם ההורה הוא בעל זיקה גנטית (אימא ביולוגית, אבא ביולוגי) ובין אם זה ההורה אחר, שאינו בעל זיקה גנטית לילד אבל בהחלט מגדל אותו ומחיל על עצמו את כל חובותיו של הורה כלפי ילדו. (בעניין חובות הורה רצוי לציין גם את חובת המזונות לקטין, שגם עניין זה אפשר לקבוע במסגרת הסכם);

במשפט הישראלי אין חוק המגדיר אמהות, אבהות או הורות ככלל, אין קביעה ברורה מה הופך אדם להורה. בקרב המשפחות הגאות, המצב הוא עוד יותר קטסטרופלי, המשפחות החד מיניות כאן, חיות באושר ומקיימת תא משפחתי והמחוקק הישראלי טרם קבע חקיקה מיוחדת לסיטואציות העולות מקיום חיי משפחה במשפחה הגאה ומכל הנובע מזוגיות חד מינית והורות במשפחה הגאה – מה שנקרא: המציאות מקדימה את הדין!. בהעדר חקיקה – הסכם הורות מסייע לפתרון בעיות, סיטואציות או מחלוקות בקרב המשפחה הגאה, לבית המשפט יש דרך פרשנות באמצעות הסכם ההורות בפרט כשאין לו חוק להסתמך עליו, מה שבהכרח מפחית ואף מונע "מלחמות עולם" במקרה של חו"ח פירוד.

 • פנייה לקבלת צו הכרה בהורות מייד או בסמוך ללידת הקטין או הקטינה! ככל שניתן צו הורות פסיקתי להורה הלא ביולוגי, הרי שבמקרה של פירוד לא ניתן יהיה לנתק את ההורה הזה מילדו וסוגייה כפי שעלתה במקרה שייצגתי בשנת 2013 לא תעלה, התנגדות של ההורה הביולוגי – לא יהיה לה כל משקל!

אין ספק, כי בהעדר חקיקה, המקרים המגיעים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה בקרב המשפחה הגאה יהיו מקרים מורכבים, לרוב קורעי לב, במקרים של העדר הסכם הורות או העדר צו הכרה בהורות הרי שמדובר גם על מקרים המתנהלים באריכות יתרה במערכת המשפט,

אם אינכם רוצים להיות אותו סיפור קורע לב הקדימו והסדירו את עניינכם באופן כזה שבמקרה פירוד חו"ח לא תנותקו מילדכם ותזכו להורות שווה! לזכויות וחובות כמו בכל משפחה אחרת ובלא כל שוני!

לחצו כאן לפנייה אליי ולקבלת סיוע משפטי מקצועי ומנוסה בקרב המשפחה החד- מינית. אני עומדת לרשותך.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

סמל צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

  • גישור בהליך גירושין

   גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

   גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

  • רופא גירושין

   כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

   מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

  • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

   הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

   רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

  • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

  • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

  • צוואות

   צוואות

   הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]