הדרך המהירה להסכמה
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ניסוח ברור ומפורש של הסכמי ממון, התחשבות בסיטואציות עתידיות ועוד.

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הסכם ממון

לפני שמחליטים אם לערוך הסכם ממון, חשוב לדעת מה הדין לגבי חלוקת רכוש בין בני זוג במדינת ישראל?

בני זוג החיים יחדיו ומקיימים משק בית משותף, צוברים באופן טבעי במהלך חיי הנישואין רכוש .

רכוש שנצבר ע"י בני הזוג, יכול לבוא לידי ביטוי בדירת מגורים, דירות להשקעה, רכבים, תכשיטים, קרנות נאמנות, פנסיות, חסכונות כספיים ועוד.

כאשר בני זוג מבקשים להתגרש, עולה השאלה: כיצד יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג, האם תיערך חלוקת רכוש שווה? מה הדין במקרה שבו קיים רכוש שלא היה שייך לבני הזוג אלא התקבל אצל אחד מבני הזוג לפני הנישואין או הזוגיות? שאלות אלו עולות לא פעם ולרובן יש תשובה מאוד ברורה, בחוק המסדיר את משטר הרכוש המשותף בין בני זוג. חוק זה נקרא חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

חוק יחסי ממון קובע, כי ברירת המחדל החוקית לגבי אופן חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג, היא כי החלוקה של הרכוש המשותף תיערך באופן שווה. ברירת מחדל זו, נקראת בחוק יחסי ממון "הסדר איזון המשאבים". דהיינו, במסגרת הסדר איזון המשאבים, נוטלים את כלל הרכוש המשותף של בני הזוג ועורכים חלוקה שווה, עפ"י שווי הרכוש או חלוקה שווה ב"עין" ומחלקים את הרכוש המשותף של בני הזוג בין בני הזוג. זו, אפוא, ברירת המחדל הקבועה בחוק יחסי ממון. בהמשך, נסביר כיצד ניתן לחרוג מברירת המחדל הזו.

עוד נושא שקשור להסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, הוא סוגיית ה"רכוש" עצמו. כלומר, איזה סוג של רכוש לוקחים בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים?

חוק יחסי ממון משיב על השאלה הזו, בקבעו כי במסגרת הסדר איזון המשאבים, לוקחים בחשבון את "כלל נכסי בני הזוג", "לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות". כלומר, אם נפרש את המונח "כלל נכסי בני הזוג", נוכל לומר כי במסגרת גירושין או פרידה, כאשר בני הזוג מבקשים לערוך חלוקת רכוש ביניהם, הרי שהרכוש יכלול לדוגמא: דירות מגורים, דירות מגורים להשקעה, תכשיטים, רכבים, חסכונות בבנק, גם כספי הפנסיה שכל אחד מבני הזוג חסך בעצמו, קופות גמל, קניין רוחני, קרנות השתלמות, פיצויים המשולמים לאחד מבני הזוג בתור פיצויי פרישה, כספים המתקבלים מעסק משותף, שווי של מוניטין עסקי ועוד סוגי רכוש רבים.

איזה רכוש לא נכלל בחלוקה השווה בין בני זוג? חוק יחסי ממון קובע, כי רכוש מסוים ומוגדר לא ייכלל במסגרת הסדר איזון המשאבים. אותו רכוש בא לידי ביטוי בקצבאות זקנה שמשולמות לבני הזוג וקצבאות נכות או גמלה כתוצאה מתאונה שמשולמות לאחד מבני הזוג. כמו כן, רכוש אשר התקבל אצל אחד מבני הזוג לפני הנישואין או בירושה, לא ייכלל גם הוא במסגרת הסדר איזון המשאבים.

כדי לחרוג מהסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, אפשר לעשות זאת באמצעות הסכם ממון.

מהו הסכם ממון?

כאמור, כדי לחרוג מהסדר איזון המשאבים, רשאים בני הזוג לחתום על הסכם ממון ביניהם. הסכם ממון הוא הסכם שמטרתו להסדיר את ניהול הרכוש שלהם ואת חלוקתו, במקרה של חו"ח גירושין או פרידה. סעיף 1 לחוק יחסי ממון מגדיר "יחסי ממון" בתור: "הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון) ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב". הסכם ממון יכול להיחתם ע"י בני הזוג גם במהלך חיי הנישואין או הזוגיות, לא רק לפני שמתחתנים!

כך למשל הסכם ממון לפרק ב' או זוגיות שנייה – שהינו חובה ממש! מצד שני, יכולים בני זוג עוד לפני נישואין (או מבלי להינשא, ידועים בציבור), לחתום על הסכם ממון.

נעיר כי הסכם ממון הוא הסכם משפטי ומהותי ביותר. לא בכדי קובע חוק יחסי ממון, שיש לאשרו בפני בית המשפט לענייני משפחה, במידה והסכם הממון נחתם במהלך חיי הנישואין. מנגד, קובע חוק יחסי ממון, כי במידה והסכם יחסי ממון נחתם ע"י בני זוג לפני נישואין או בין בני זוג ידועים בציבור, אזי אפשר להסתפק באישור אצל עורך דין שהוא נוטריון.

היות והסכם ממון הוא הסכם בעל השלכה עתידית מהותית, קובע חוק יחסי ממון בסעיף 2ב', כי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני או נוטריון המאשר הסכם, לא יאשרו הסכם זה מבלי שהשתכנעו כי בני הזוג ערכו את ההסכם בהסכמה חופשית והבינו את משמעותו והשלכותיו. אישור ההסכם על ידי ערכאה שיפוטית, קובע חוק יחסי ממון, כי יהיה זה הסכם שתוקפו כפסק דין.

היתרונות להסכם ממון:

זוגות רבים חוששים מחתימה על הסכם ממון, מסיבות רבות. חלקם חוששים שההסכם יפגע באמון האישי בין בני הזוג. ישנם אנשים שחוששים להתחייב במועד מסוים, מה יהיה משטר חלוקת הרכוש בין בני הזוג בעת פרידה. כאן קיימת חשיבות מכרעת של ממש ליטול עורך דין העוסק בתחום דיני משפחה באופן בלעדי, אשר לצד המקצועיות שבלעדיה אין קיימת הבנה והכרות מעמיקה עם התחושות הרגשיות האופפות כל תהליך הכרוך ביחסים משפחתיים גם במסגרת של הסכם ממון, באופן שיידע עורך הדין להתוות את הדרך בה מחד תצליחו להגיע להסכם ממון חתום ומאושר ומאידך הדבר לא יפגע כהוא זה בזוגיות ו/או באמון בני הזוג האחד במשנהו.

עורך דין הסכם ממון מנוסה יוכל לתת את השירות ברגישות ובתבונה ולהוביל את הזוג לחתימה על הסכם ממון בלא פגיעה רגשית ובמקסימום הגנה על זכויות הצדדים ושמירה על מקרה של פירוד או גירושין – בשקט נפשי וללא מלחמות מיותרות!

וודאות: אחד הדברים החשובים ביותר לכל אדם, הוא הוודאות. הסכם ממון מעניק לבני הזוג וודאות. בני זוג החותמים על הסכם ממון, יוצרים מציאות שבהם הם יודעים כיצד יהיה עליהם להתנהל ככל שיהיה חו"ח פירוד או גירושין. הם יודעים מראש מה יהיו זכויותיהם ברכוש המצוי ברשותם היום ומה יהיו זכויותיהם ברכוש אשר יצטבר בעבודתם המשותפת בעתיד. לכן, לאפקט הוודאות יש יתרון מהותי, במסגרתו של הסכם ממון.

הבטחות זכויות בעתיד: הסכם ממון מבטיח לבני הזוג את הזכויות העתידיות שלהם ברכוש. מאידך, הסכם ממון הוא בעצם בטוחה לכך שרכוש שאותו הם מבקשים לא לכלול ברכוש המשותף, יישאר בתור רכושם הבלעדי. כך הם מבטיחים לעצמם את רכושם האישי שלא יחולק ומניעת ויכוחים או ניסיון לקבל חלק ברכוש שהוא רכוש אישי. מניעת מלחמות חלוקת רכוש מיותרות באמצעות הסכם ממון.

פתרון מחלוקות: בהיעדר הסכם ממון, עשויים בני זוג למצוא את עצמם מנהלים הליכים משפטיים יקרים, מתישים ומורכבים מאוד בפרט בכל הקשור לסוגיית חלוקת הרכוש.
הסכם ממון, אשר נחתם בשלב מוקדם בין בני הזוג או במהלך הנישואין ובטח בזוגיות פרק ב' ובזוגיות של ידועים בציבור, עשוי לחסוך את המחלוקות הקשות, שעשויות לעלות במקרה של פרידה או גירושין.

בזוגיות פרק ב' אף עשוי הסכם הממון למנוע סכסוכי ירושה בליווי של צוואה לכל אחד מבני הזוג, דבר שהינו מומלץ כחובה ממש!. הסכם הממון, בסופו של דבר, יכול לסייע לבני הזוג לפתור מראש מחלוקות קשות בעת פירוד או גירושין ובמקרה של פטירה חו"ח נוסיף להסכם הממון צוואה אשר תעניק ללקוח את מירב השירות והצורך למניעת סכסוכים מיותרים בחייו ולאחר ה- 120.

כך או כך. עריכת הסכם ממון מהווה אקט בוגר ואחראי.

אילו סעיפים כדאי לכלול במסגרת הסכם ממון?

הסכם ממון, כמו כל חוזה בין צדדים, צריך לשקף את רצון הצדדים וכמובן לשקף את האינטרסים של הצדדים. משכך, אנו סבורים שלכל מקרה יש "לתפור" את הסכם הממון המתאים לאותו הזוג ולאותם מילוי הצרכים של אותו זוג עד לקבלת יריעה שלמה ומושלמת למקרה שלפנינו.

יחד עם זאת נרצה להעלות כאן שני נושאים עיקריים שיכולים להוביל זוג למאבקי גירושין קשים וארוכים, שניתן לפתור אותם במסגרת הסכם ממון, ואלו הם למשל:

1. הסדרת אופן חלוקת דירת המגורים: סוגיית חלוקת דירת המגורים וחיסול המשכנתא המשולמת עליה, היא אחת הנושאים המעוררים מחלוקות קשות בין בני זוג. לכן, כבר במסגרת הסכם הממון, רצוי מאוד להסדיר בפירוט, מה יהיה הדין במקרה של גירושין בכל הנוגע לחלוקת הדירה המשותפת, אופן החלוקה אם בכלל, הסדרת מגורים בתקופת הגירושין ו/או לאחריה, שונים המקרים של השגת דירת מגורים משותפת, ממקים בהם מגיע צד עם דירה ובה מתגוררים בני הזוג שנים רבות, שונים המקרים של קבלת דירה בירושה במהלך הנישואין ואיך התייחסו הזוג לירושה במהלך הנישואין, שונים המקרים של זוג צעיר עם ילדים למקרים של זוגיות פרק ב' ולכל מקרה יש להתייחס לנסיבותיו ולתת את הפתרונות המשפטיים לנסיבות הספציפיות של המקרה.

מה שמובטח הוא – כי אנו נוהגים להתחשב בסיטואציות עתידיות שעשויות להתרחש ונותנים מענה לסיטואציות עתידיות כבר במסגרת הסכם הממון – כדי למנוע סכסוכי גירושין ארוכים, מייגעים ומיותרים!

2. מוניטין עסקי: מה הדין, במקרה שבו אחד מבני הזוג הגיע למערכת היחסים כאשר באמתחתו עסק פורח? או במהלך הנישואין הוא הקים עסק פורח? במקרים כאלו, חשוב מאוד להסדיר מה יהיו התגמולים אשר ישולמו (אם בכלל) לבן הזוג השני. מדובר בנושא, שלא פעם מהווה סלע מחלוקת בין בני זוג אשר מאריך את הליכי הגירושין – ניתן לפתור את זה כבר היום! במסגרת הסכם ממון.

מתי ניתן לבטל הסכם ממון?

קשה מאוד לבטל הסכם ממון. בפרט אם הוא נוסח נכון, כלל התחשבות בסיטואציות עתידיות ואושר כדין. גם מן ההיבט הזה חשוב ליטול ליווי וייצוג של עורך דין הסכם ממון מנוסה אשר יבטיח את זכויותיכם ויבטיח שאם חו"ח יהיה פירוד או גירושין, הדבר ייעשה בלא "כניסה" למלחמות גירושין מיותרות.

לסיכום:

הסכם ממון הוא הסכם שנועד להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג. מדובר בהסכם בעל תוקף משפטי מחייב, אשר בשל חשיבותו, עליו להיות מאושר ע"י ערכאה שיפוטית.

להסכם ממון יש יתרונות רבים. ככל שניסחתם ביחד עם עורך דין מנוסה להסכמי ממון את ההסכם כפי שצריך! ככל שחשבתם ביחד עם עורך הדין מניסיונו על סיטואציות עתידיות שעשויות להתרחש ופתרתם אותם במסגרת ההסכם. הרי שרכושכם האישי מובטח לכם! הרי שחלוקת הרכוש ידועה ומובטחת לכם! הרי שככל וחו"ח יהיה פירוד או גירושין – מובטח לכם כי הדבר ייעשה במינימום זמן, מינימום פגיעה רגשית וללא הליכי גירושין ארוכים, מייגעים ומיותרים!

כדי לערוך הסכם ממון מוצלח ונכון, המשקף את הרצונות והאינטרסים של בני הזוג, חשוב מאוד לשים לב לכמה נקודות שהעלינו במאמר זה. חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד משפחה, המתמחה בעריכת הסכם ממון, שצבר גם ניסיון בעריכת הסכמי ממון וגם ש"חי את השטח" בתוך הערכאות השיפוטיות. כאשר מבקשים לבטל הסכם ממון, מתוך המאבקים שמנהל עורך הדין דיני משפחה, הרי שהינו לומד המון על הניסוח הנכון במסגרת הסכם ממון, אותו ניסוח שלא יוביל את בני הזוג הבאים, בעתיד, למאבק משפטי, שאותו הוא מנהל כעת.

עוד המלצה חשובה ואחרונה לסיום, גולשים/ות יקרים/ות, לעולם אל תחתמו על הסכם ממון שהוצג לכם/ן, בטרם תקבלו ייעוץ משפטי עצמאי משלכם/ן, מעורך דין דיני משפחה שיעבור על ההסכם עבורכם/ן, טרם חתימתכם/ן.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

סמל צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]