לייעוץ מיידי התקשרו: 050-4464456 / 03-6529448
הסכם ממון 2019-07-07T06:52:46+00:00

הדרך המהירה להסכמה
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ניסוח ברור ומפורש של הסכמי ממון, התחשבות בסיטואציות עתידיות ועוד.

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הסכם ממון

האם לחתום על הסכם ממון, או שמא להימנע מהסכם ממון? זו אחת השאלות השכיחות ביותר, אשר אנו, עורכי דין משפחה, נשאלים רבות. אך זו לא השאלה היחידה, שכן לרוב מתלוות אליה שאלות כגון: מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון, מהם החסרונות בחתימה על הסכם ממון, מה יקרה אם לא נחתום על הסכם ממון, איך עושים זאת מבלי לפגוע בזוגיות שלנו ועוד. אין ספק כי מדובר בשאלות בעלות משקל רב, עבור אנשים רבים.

לכן חיברנו את המאמר שלהלן, שבמסגרתו נסקור בהרחבה את תחום הסכמי הממון. תחילה, נסביר בהרחבה מה הדין לגבי רכושם המשותף של בני הזוג, שכן כדי להבין לעומק את תחום הסכמי הממון, יש להכיר את תחום הרכוש. מאמר זה ייתן מענה לכל אלה וכל זאת, לנוחיותכם/ן, הגולשים/ות. הבה נתחיל:

גירושין בישראל הלכה למעשה:

למעשה, הליך חלוקת הרכוש בין בני הזוג הינו סוגיה אחת מהליך כולל הנקרא "הליך הגירושין". כך שלפני שנסקור את ה"ענף", נסביר מהו ה"עץ" וכיצד יש לטפל בו. כלומר: הליך גירושין כולל קודם כל את הגירושין עצמם (כלומר: העץ עצמו). בישראל, גירושין נערכים באופן ייחודי, להבדיל ממקומות אחרים בעולם. בישראל, ענייני הנישואין והגירושין מוסדרים בהתאם להוראות הדין הדתי-אישי שחל על בני הזוג. כאשר עוסקים ביהודים אזרחי מדינת ישראל, אזי קובע חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953, כי ענייני נישואין וגירושין ייערכו על פי דין תורה. עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל, בימים בהם חל שלטון המנדט הבריטי, נקבע בישראל, בהתאם לחוק המכונה "דבר המלך במועצתו", כי "העדות הדתיות" בישראל, יקבלו מעמד ייחודי וסמכות בלעדית לעסוק בענייני אישות. גם כיום חל אותו מנדט בכל הנוגע לסמכות הבלעדית לעסוק בענייני גירושין ונישואין, גם לבני דתות אחרות. כלומר: גם מוסלמים אזרחי מדינת ישראל, מתגרשים ונישאים בהתאם לדין הדתי-אישי שחל עליהם. כך גם לגבי נוצרים ודרוזים. דהיינו, הדין הדתי-אישי חל על כל אזרח במדינת ישראל, בהתאם לדתו.

עתה, נחזור לעסוק בדין האישי, בכל הנוגע ליהודים. בני זוג המבקשים להתגרש במדינת ישראל, יעשו כן באמצעות הגשת תביעה לבית הדין הרבני. במסגרת תביעת גירושין, על מבקש הגירושין להוכיח כי יש לו עילת גירושין מבין העילות הקבועות בדין

הדתי-עברי. לדוגמא: בגידה, אישה העוברת על דת יהודית, טענת פגם או מום גופני שלא היה מוכר לפני הנישואין, טענת סירוב לקיים יחסי מין וכו'. לאחר שאושרה עילת גירושין ולאחר ניהול הליך גירושין המתנהל ככל הליך משפטי אזרחי "רגיל", עשוי בית הדין הרבני להורות על גירושי בני הזוג.

בנוסף לתביעת גירושין, בני זוג המבקשים להתגרש בישראל, צריכים להסדיר גם את סוגיית משמורת הילדים המשותפים שלהם, את סוגיית מזונות הילדים ואת סוגיית הרכוש (על נושא הרכוש – נרחיב בהמשך). לבית הדין הרבני יש סמכות בלעדית לעסוק רק בענייני נישואין וגירושין (לרבות תביעות כתובה, תביעות שלום בית וגם). סמכותו של בית הדין לעסוק גם בתחומים האחרים, מורחבת רק במקרה שבו אדם המגיש תביעת גירושין כורך בה גם את ענייני הרכוש, המשמורת והמזונות. אך במקרים כאלו לצד השני יש זכות להתנגד לכריכת התביעה, על בסיס נסיבות מיוחדות שזהו נושא למאמר נפרד.

נעיר, כי הסמכות לדון בענייני משמורת, רכוש וגם מזונות (כסמכות מקבילה), קיימת לבית המשפט לענייני משפחה, כפי שנסביר בהמשך.

בית המשפט לענייני משפחה:

כאמור, לבית הדין הרבני יש סמכות בלעדית לעסוק בענייני גירושין ונישואין. אך במדינת ישראל ישנה ערכאה משפטית רשמית, האמונה על כלל דיני המשפחה (למעט ענייני נישואין וגירושין). ערכאה זו נקראת "בית המשפט לענייני משפחה". בית משפט זה הוקם בשנת 1995, בעקבות המלצות וועדת שיינבויים, אשר כללה המלצה ברורה להקים ערכאה משפטית, אשר שופטיה יתמחו ויעסקו כדרך קבע בתחום דיני המשפחה. עוד המליצה אותה וועדה, על סדרי דין וראיות מיוחדים אשר יותאמו לסכסוכים אישיים, המאפיינים את תחום דיני המשפחה וכן שעניינים הנדונים בפני בית המשפט לענייני משפחה, ייערכו בדלתיים סגורות. כל ההמלצות האלו, יושמו.

במילים אחרות: בית המשפט לענייניי משפחה הוקם ואף נחקק חוק מיוחד לשם כך, הנקרא חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995. חוק זה קובע, כי לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לעסוק בכל עניין משפחתי, שהמעורבים בו הם "בני משפחה". בני משפחה מוגדרים בחוק בתי המשפט לענייני משפחה בין היתר: הורים, הורים מאמצים וילדים מאומצים, ילדים, סבים וסבתות, אחים וזוגות נשואים לרבות זוגות ידועים בציבור.

כאמור, לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לעסוק במחלוקות בין בני משפחה ועוד מספר נושאים. להלן, עיקר הנושאים הנידונים בבית המשפט לענייני משפחה:

ענייני התרת נישואין (בין זוגות שאינם בני אותה דת), ענייני משמורת ילדים, ענייני מזונות ענייני רכוש משותף בין בני זוג ותביעות הנוגעות לענייני רכוש, עניינים עסקיים וסכסוכים כספיים בין בני משפחה כהגדרתם בחוק בתי המשפט לענייני משפחה, ענייני אימוץ ילדים, ענייני צוואות וירושות, עניינים הנוגעים לגיל הנישואין, עניינים הנוגעים לשינוי שם וקביעת גיל ועוד מגוון רחב של תחומים.

שופטים בבית המשפט לענייניי משפחה, הם שופטי בית משפט השלום, שכן דרגתו של בית המשפט לענייני משפחה היא כדרגת בית משפט השלום. עוד נעיר, כי על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה, ניתן לערער לבית המשפט המחוזי – כערעור ראשון. ערעור שני, מבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון, יכול להיעשות אך ורק ברשות של שופט מבית המשפט העליון.

כאמור, תביעת גירושין אפשר להגיש לבית הדין הרבני. אך במקביל, במידה ועל בני הזוג להסדיר את ענייני המזונות, המשמורת וחלוקת הרכוש, יש לבני הזוג זכות להגיש הכול כתביעה כרוכה לבית הדין הרבני. לחלופין, יש להם זכות להגיש תביעת משמורת וזמני שהות (הסדרי ראיה) לבית המשפט לענייני משפחה וכן תביעת מזונות ותביעה לחלוקת רכוש לבית המשפט לענייני משפחה.

מה הדין לגבי חלוקת רכוש בין בני זוג?

בני זוג החיים יחדיו ומקיימים משק בית משותף, צוברים באופן טבעי במהלך חיי הנישואין רכוש . רכוש שנצבר ע"י בני הזוג, יכול לבוא לידי ביטוי בדירת מגורים, דירות להשקעה, רכבים, תכשיטים, קרנות נאמנות, פנסיות, חסכונות כספיים ועוד. כאשר בני זוג מבקשים להתגרש, עולה השאלה: כיצד יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג, האם תיערך חלוקת רכוש שווה? מה הדין במקרה שבו קיים רכוש שלא היה שייך לבני הזוג אלא התקבל אצל אחד מבני הזוג לפני הנישואין או הזוגיות? שאלות אלו עולות לא פעם ולרובן יש תשובה מאוד ברורה, בחוק המסדיר את משטר הרכוש המשותף בין בני זוג. חוק זה נקרא חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

חוק יחסי ממון קובע, כי ברירת המחדל החוקית לגבי אופן חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג, היא כי החלוקה של הרכוש המשותף תיערך באופן שווה. ברירת מחדל זו, נקראת בחוק יחסי ממון "הסדר איזון המשאבים". דהיינו, במסגרת הסדר איזון המשאבים, נוטלים את כלל הרכוש המשותף של בני הזוג ועורכים חלוקה שווה, עפ"י שווי הרכוש או חלוקה שווה ב"עין" ומחלקים את הרכוש המשותף של בני הזוג בין בני הזוג. זו, אפוא, ברירת המחדל הקבועה בחוק יחסי ממון. בהמשך, נסביר כיצד ניתן לחרוג מברירת המחדל הזו.

עוד נושא שקשור להסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, הוא סוגיית ה"רכוש" עצמו. כלומר, איזה סוג של רכוש לוקחים בחשבון במסגרת הסדר איזון

המשאבים. חוק יחסי ממון משיב על השאלה הזו, בקבעו כי במסגרת הסדר איזון המשאבים, לוקחים בחשבון את "כלל נכסי בני הזוג", "לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות". כלומר, אם נפרש את המונח "כלל נכסי בני הזוג", נוכל לומר כי במסגרת גירושין או פרידה, כאשר בני הזוג מבקשים לערוך חלוקת רכוש ביניהם, הרי שהרכוש יכלול לדוגמא: דירות מגורים, דירות מגורים להשקעה, תכשיטים, רכבים, חסכונות בבנק, גם כספי הפנסיה שכל אחד מבני הזוג חסך בעצמו, קופות גמל, קניין רוחני, קרנות השתלמות, פיצויים המשולמים לאחד מבני הזוג בתור פיצויי פרישה, כספים המתקבלים מעסק משותף, שווי של מוניטין עסקי ועוד סוגי רכוש רבים.

כדי לחרוג מהסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, אפשר לעשות זאת באמצעות הסכם ממון. נרחיב על כך בהמשך. החריג השני קבוע במסגרת כלל איזון המשאבים. כלומר, חוק יחסי ממון קובע, כי רכוש מסוים ומוגדר לא ייכלל במסגרת הסדר איזון המשאבים. אותו רכוש בא לידי ביטוי בקצבאות זקנה שמשולמות לבני הזוג וקצבאות נכות או גמלה כתוצאה מתאונה שמשולמות לאחד מבני הזוג. כמו כן, רכוש אשר התקבל אצל אחד מבני הזוג לפני הנישואין או בירושה, לא ייכלל גם הוא במסגרת הסדר איזון המשאבים.

מהו הסכם ממון?

כאמור, כדי לחרוג מהסדר איזון המשאבים, רשאים בני הזוג לחתום על הסכם ממון ביניהם. הסכם ממון הוא הסכם שמטרתו להסדיר את ניהול הרכוש שלהם ואת חלוקתו, במקרה של חו"ח גירושין או פרידה. סעיף 1 לחוק יחסי ממון מגדיר "יחסי ממון" בתור: "הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון) ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב". הסכם ממון יכול להיחתם ע"י בני הזוג במהלך חיי הנישואין. או הזוגיות, כך למשל הסכם ממון לפרק ב' שהינו חובה ממש! מצד שני, יכולים בני זוג עוד לפני נישואין (או מבלי להינשא), לחתום על הסכם ממון.

נעיר כי הסכם ממון הוא הסכם משפטי ומהותי ביותר. לא בכדי קובע חוק יחסי ממון, שיש לאשרו בפני בית המשפט לענייני משפחה, במידה והסכם הממון נחתם במהלך חיי הנישואין. מנגד, קובע חוק יחסי ממון, כי במידה והסכם יחסי ממון נחתם ע"י בני זוג לפני נישואין, אזי יש לאשרו בפני עורך דין שהוא נוטריון.

כמו כן, שינוי של הסכם ממון או תיקון שלו, מחייב את אישורו בפני ערכאה שיפוטית. נעיר, כי הסכם ממון יכול להיות מאושר גם בפני ערכאה דתית (כלומר, בית הדין הרבני או כל בית דין דתי).

היות והסכם ממון הוא הסכם בעל השלכה עתידית מהותית, קובע חוק יחסי ממון בסעיף 2ב', כי בית המשפט לענייני משפחה או נוטריון המאשר הסכם, לא יאשרו הסכם זה מבלי שהשתכנעו כי בני הזוג ערכו את ההסכם בהסכמה חופשית והבינו את משמעותו והשלכותיו. היה והסכם ממון אושר ע" ערכאה שיפוטית, קובע חוק יחסי ממון, כי יהיה זה הסכם שתוקפו כפסק דין.

היתרונות להסכם ממון:

זוגות רבים חוששים מחתימה על הסכם ממון, מסיבות רבות. חלקם חוששים שההסכם יפגע באמון האישי בין בני הזוג. ישנם אנשים שחוששים להתחייב במועד מסוים, מה יהיה משטר חלוקת הרכוש בין בני הזוג בעת פרידה. כאן קיימת חשיבות מכרעת ממש ליטול עורך דין העוסק בתחום דיני משפחה באופן בלעדי, אשר לצד המקצועיות שבלעדיה אין קיימת הבנה והכרות מעמיקה עם התחושות הרגשיות האופפות כל תהליך הכרוך ביחסים משפחתיים גם במסגרת של הסכם ממון, באופן שיידע עורך הדין להתוות את הדרך בה מחד תצליחו להגיע להסכם ממון חתום ומאושר ומאידך הדבר לא יפגע כהוא זה בזוגיות ו/או באמון בני הזוג האחד במשנהו.

נעיר, כי להסכם ממון יש יתרונות רבים, אך גם מספר חסרונות. הבה נמנה את היתרונות ובהמשך, נמנה את החסרונות:

וודאות: אחד הדברים החשובים ביותר לכל אדם, הוא הוודאות. הסכם ממון מעניק לבני הזוג וודאות. בני זוג החותמים על הסכם ממון, יוצרים מציאות שבהם הם יודעים כיצד יהיה עליהם להתנהל ככל שיהיה פירוד או גירושין. הם יודעים מראש מה תהיינה זכויותיהם ברכוש המצוי ברשותם היום ומה תהיינה זכויותיהם ברכוש אשר יצטבר בעבודתם המשותפת בעתיד. לכן, לאפקט הוודאות יש יתרון מהותי, במסגרתו של הסכם ממון.

הבטחות זכויות בעתיד: הסכם ממון מבטיח לבני הזוג את הזכויות העתידיות שלהם ברכוש. מאידך, הסכם ממון הוא בעצם בטוחה לכך שרכוש שאותו הם מבקשים לא לכלול ברכוש המשותף, יישאר בתור רכושם הבלעדי. כך הם מבטיחים לעצמם את רכושם האישי שלא יחולק.

פתרון מחלוקות: בהיעדר הסכם ממון, עשויים בני זוג למצוא את עצמם מנהלים הליכים משפטיים יקרים, מתישים ומורכבים מאוד ברפט בכל הקשור לסוגיית חלוקת הרכוש הסכם ממון, אשר נחתם בשלב מוקדם בין בני הזוג או במהלך הנישואין ובטח בזוגיות פרק ב', עשוי לחסוך את המחלוקות הקשות, שעשויות לעלות במקרה של גירושין ובזוגיות פרק ב' אף עשוי למנוע סכסוכי ירושה בליווי של צוואה לכל אחד מבני הזוג, דבר שהינו מומלץ כחובה ממש!. הסכם הממון, בסופו של דבר, יכול לסייע לבני הזוג לפתור מראש מחלוקות קשות. לכן, מדובר באקט בוגר ואחראי.

אילו סעיפים כדאי לכלול במסגרת הסכם ממון?

הסכם ממון, כמו כל חוזה בין צדדים, צריך לשקף את רצון הצדדים וכמובן לשקף את האינטרסים של הצדדים. משכך, אנו סבורים שכל הסכם צריך להיחתם ולהיערך לגופו, בהתאם לרצונם של הצדדים. עם זאת, יש מספר נושאים שרצוי במקרים המתאימים בלבד להסדיר במסגרת הסכם הממון, כגון:

סנקציות: יהיו מקרים שבהם נמליץ לכלול, במסגרת הסכם הממון, סנקציות על אי קיומו וכן סנקציות במקרה שבו יתגלה בעתיד, שאחד מבני הזוג הסתיר במהלך החיים המשותפים או במסגרת הסכם הממון, לא חשף ולא גילה רכוש לבן או בת הזוג.

הסדרת אופן חלוקת דירת המגורים: סוגיית חלוקת דירת המגורים וחיסול המשכנתא המשולמת עליה, היא אחת הנושאים המעוררים מחלוקות קשות בין בני זוג. לכן, כבר במסגרת הסכם הממון, רצוי מאוד להסדיר בפירוט, מה יהיה הדין במקרה של גירושין בכל הנוגע לחלוקת הדירה המשותפת, אופן החלוקה אם בכלל, הסדרת מגורים בתקופת הגירושין ו/או לאחריה, שונים המקרים של זוג צעיר עם ילדים למקרים של זוגיות פרק ב' ולכל מקרה יש להתייחס לנסיבותיו ולתת את הפתרונות המשפטיים לנסיבות הספציפיות של המקרה.

מוניטין עסקי: מה הדין, במקרה שבו אחד מבני הזוג הגיע למערכת היחסים כאשר באמתחתו עסק פורח? או במהלך הנישואין הוא הקים עסק פורח? במקרים כאלו, חשוב מאוד להסדיר מה יהיו התגמולים אשר ישולמו (אם בכלל) לבן הזוג השני. מדובר בנושא, שלא פעם מהווה סלע מחלוקת בין בני זוג.

מתי ניתן לבטל הסכם ממון?

הסכם ממון ניתן לבטל באמצעות הגשת תביעה משפטית. אך נדגיש, כי בקשות או תביעות לביטול הסכמי ממון, מתקבלות במשורה. הסיבה לכך היא, כי מדובר בהסכם אשר מקבל אישור של ערכאה שיפוטית. לכן הגישה כלפי בקשות לביטול הסכם ממון, היא מראש מאוד זהירה. מה גם שלהסכם יש מעטפת מוקדמת של הגנה משפטית בדמות אישורו ע"י ערכאה שיפוטית. זאת, בניגוד לחוזים מסחריים בין שני צדדים "רגילים".

עם זאת, כבר היו מקרים שבהם אושרו תביעות לביטול הסכמי ממון, כאשר הוכח כי ההסכם נחתם בכפייה, תוך הטעיה בוטה או לחילופין כי ההסכם מקפח והוראותיו בלתי סביר ועוד ועוד . אך כאמור, ביטול של הסכם ממון הוא נושא מורכב. לכן, כדאי להיוועץ בעו"ד משפחה במקרים כאלו.

לסיכום:

הסכם ממון הוא הסכם שנועד להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג. מדובר בהסכם בעל תוקף משפטי מחייב, אשר בשל חשיבותו, עליו להיות מאושר ע"י ערכאה שיפוטית. להסכם ממון יש יתרונות רבים וגם חסרונות. כדי לערוך הסכם ממון מוצלח ונכון, המשקף את הרצונות והאינטרסים של בני הזוג, חשוב מאוד לשים לב לכמה נקודות שהעלינו במאמר זה. אך החשוב מכל, הוא לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד משפחה, המתמחה בעריכת הסכם ממון, שצבר גם ניסיון בעריכת הסכמי ממון וגם ש"חי את השטח" בתוך הערכאות השיפוטיות. כאשר מבקשים לבטל הסכם ממון, מתוך המאבקים שמנהל עורך הדין דיני משפחה, הרי שהינו לומד המון על הניסוח הנכון במסגרת הסכם ממון, אותו ניסוח שלא יוביל את בני הזוג הבאים, בעתיד, למאבק משפטי, שאותו הוא מנהל כעת. עוד המלצה חשובה לסיום, גולשים/ות יקרים/ות,  לעולם אל תחתמו על הסכם ממון שהוצג לכם/ן, בטרם תקבלו ייעוץ משפטי עצמאי משלכם/ן, מעורך דין דיני משפחה שיעבור על ההסכם עבורכם/ן, טרם חתימתכם/ן.

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]

Call Now Button
לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

דילוג לתוכן