חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסכם טרום נישואין – להלכה ולמעשה:

מהו הסכם טרום נישואין

הסכם טרום נישואין או לחילופין, הסכם קדם נישואין הינו השם שניתן להסכם אותו עורכים בני זוג על מנת להסדיר ביניהם עניינים משותפים. כמו כן, הסכם זה יכול שיחתם גם לאחר נישואיהם. הסכם טרום נישואין נוסח לראשונה במאה ה–19 בגרמניה ובמרוקו ומאז התפתח בכיוונים שונים. החתימה על הסכם קדם נישואין איננה חובה, אלא שהדבר הפך למקובל עם הזמן. במאמר זה נסקור לעומק מהו הסכם טרום נישואין, מה הוא צריך לכלול, ואילו בעיות הוא יצליח לפתור.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן קוראים/ות יקרים/ות, אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

הסכם טרום נישואין:

מדובר בהסכם משפטי שעליו חותמים בני הזוג, טרם מיסוד הקשר ביניהם. מטרתו של הסכם זה היא להסדיר עניינים שונים הקשורים לזוגיותם. הסכם זה (דהיינו – הסכם טרום נישואין) כולל את כל הנושאים שהצדדים סבורים שיש להסדירם בקשר שלהם, כמו: כל הקשור לכספים ורכוש של בני הזוג, קביעת משמורת, הוצאות עבור ילדיהם, אופן ומועד חלוקת הרכוש, סידור הגט והיבטיו הכספיים וכדומה. תוקף משפטי ומחייב, יינתן באמצעות גורם מוסמך – נוטריון במקרה שאין כוונה להינשא או בית משפט לענייני משפחה אם יש כוונה להינשא בעתיד.

משרדה של עורכת הדין לוסי מאיר ממליץ לכל לקוחותיו לאשר הסכם הממון, כל הסכם ממון, בערכאה שיפוטית לבל יהיו שינויים בעתיד, שאם לא נעשה ההסכם ואישורו כראוי אזי אין לו תוקף.

אחת הדוגמאות השכיחות הינה כי זוג, ידועים בציבור שאין להם כוונה להינשא בקרוב או בכלל עורכים הסכם ממון ובגלל שאין להם כוונה להינשא נאמר להם כי די אישור של נוטריון. ברור שיותר קל ונוח ללכת למשרד של עו"ד נוטריון לאשר את הסכם הממון ולא ללכת לבית משפט.

אולם שנים לאחר מכן, החליטו אותו זוג להינשא ולא ידעו שעליהם כעת, רק משום שהם נישאים, שאין די באישור נוטריון! ועליהם לאשר הסכם הממון ביניהם בערכאה שיפוטית. אם וככל שיהיה ביניהם בעתיד גם פירוד או גירושין – הם ימצאו עצמם עם טענה של מי מהצדדים (שאינו חפץ בהסכם ממון) כי להסכם הממון אין שום תוקף משום שלא אושר על ידי ערכאה שיפוטית על פי הוראותיו של חוק יחסי ממון.

עורכת הדין לוסי מאיר, מסבירה כי ניתן להתמודד עם טענה כזו בכמה דרכים משפטיות יצירתיות יותר יצירתיות פחות – אולם מה שאתם צריכים להבין הקוראים שבמקרה של הסכם ממון שלא אושר כראוי, מעבר למחלוקות הרגילות שיש בעת פירוד או גירושין, מתווספת מחלוקת נוספת ומיותרת לו בני הזוג ייטלו ייעוץ משפטי בפני עורכת דין שהתמודד עם טענות כאלו ואחרות וייקח את המאבקים שניהל לתוך הייעוץ הנכון לאותו בני זוג ומתוך מטרה למנוע מהם את המאבקים – שהיו לאחרים…

באותו היגיון – במידה והסכם טרום הנישואין נחתם לאחר הנישואין, אזי התוקף כבר לא יינתן באמצעות הגורם הנזכר לעיל, אלא באמצעות בית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני (אם הזוג הוא יהודי).

בנושא המשמורת, יקבעו הצדדים הסדרי משמורת ביניהם. בנושא חלוקת הרכוש, חוק יחסי ממון קובע חזקה, כי כל אחד זכאי לרכוש שהביא עמו לתוך הנישואין, בנוסף למחצית שנרכשה במהלך חייהם המשותפים (הדברים נאמרים בכלליות רבה במסגרת מאמר זה, כמובן שיש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו ובהתאם לו לנסח הסכם תואם את הצדדים היושבים לפנייך). בנושא המזונות, יגדירו בני הזוג, מי ישלם מזונות וכמה, ניתן (ובמקרים מסויימים אף רצוי) להתייחס גם למקרים של פטירה או גירושין. (חשוב לשים לב – הגדרת מזונות ילדים לא תיכלל בהסכם טרום נישואין ואין לאשר הסכם על ילד שטרם נולד…).

בנושא הנכס המשותף, כלומר – "הבית", ישנה חשיבות להגן על מגורים, זכויות קנייניות או בר רשות או מגורים עד 120 ומה ההשלכות של הסכמה זו אם ישנה ועוד.

בנושא סרבנות גט, ההסכם נועד לאפשר לבני הזוג לחייב אחד את השני בגט, ללא פסק דין רבני. מטרתו למנוע את תופעת סרבנות הגט, כאשר אחד שיסרב, יקבל סנקציה – קנס כספי. כלומר אם תסרב לתת לי גט תישא בהוצאה של 2,000 ₪ לחודש עד שתיתן את הגט (וההיפך בהחלט ניתן ורצוי להחיל את זה גם על נשים סרבניות גט) – יחד עם זאת, אומרת עוה"ד לוסי מאיר, כי יש עם סעיפים אלו בעייתיות בגלל החשש מפני גט שניתן לכאורה בכפייה (מהחשש מהפיצוי/סנקציה כספית) דבר שהינו אסור על פי ההלכה היהודית ולפי על הגט להינתן מרצון. יש ערכאות או נכון יותר שופטים שלא יאשרו סעיף זה ובכל מקרה בבית הדין הרבני יבחנו סעיף זה באופן ספציפי תוך בחינה כי הגט ניתן מרצון ולא בגין הסנקציה הכספית.

לעו"ד לוסי מאיר מספר הסכמים שהשופט/ת הסכימו לאשר סעיף פיצוי בגין סרבנות גט, ישנם כאלו שופטים שביקשו את שינוי הסעיף במעמד אישור ההסכם ונותר הפיצוי אולם בגין רכיב אחר, תוך מציאת פתרון מיידי במהלך הדיון וסיומו של הדיון באישור ההסכם!

אילו בעיות פותר הסכם טרום נישואין?

בסופו של דבר, הסכם טרום נישואין, נועד לתת תוקף משפטי להסכמות שהסכימו עליהן בני הזוג לפני החתונה או במהלך הנישואין – אם נוצר הצורך או הרצון לערוך הסכם ממון לאחר הנישואין. הסכם זה ממחיש את הכבוד בין הצדדים ונועד להקטין סיכונים ומחלוקות, במידה ואחד הצדדים יגבש דעה שונה לאחר חתימת ההסכם.

הסכם זה, מטרתו למנוע חיכוכים מיותרים בין בני הזוג ולמנוע מהם להגיע לכותלי בית המשפט, להתדיינויות ארוכות וסבוכות, כאשר נדרשת חלוקה של נכסים שהצטברו במהלך הנישואין. הסכם טוב הוא הסכם המנוסח תוך חשיבה על אירועים עתידיים שעשויים או עלולים לקרות וכאשר בתוך ההסכם יש כבר פתרון לסיטואציה. הסכם טוב שכזה, במרבית המקרים ייעשה על ידי עורך דין בעל ניסיון רב בתחום דיני משפחה וגירושין, ולא רק ניסיון בעריכת הסכמים וניסוחם – שזה גם חשוב, אולם הכי חשוב, בעיניה של עורכת הדין לוסי מאיר, כי אותו עורך דין "חי את שטח" מופיע רבות ותדיר בבית המשפט או בבתי הדין ומנהל מאבקים במקרים הדורשים מאבקים, "מתוך אותו מאבק שניהלתי עבור יוסי, אקח את המאבק הזה עכשיו לבני הזוג היושבים לפניי ובניסוח שלי אמנע מהם את המאבק שהיה ליוסי, כי זו מטרת הסכמי ממון למנוע מאבקים וכאשר בעת פירוד או גירושין ישנו הסכם שאומר ברורות לצדדים כיצד יתבצע הפירוד והגירושין" אומרת לוסי מאיר, עורכת דין.

לסיכום:

בענייני זוגיות ונישואין, ישנן זכויות וגם חובות המוטלות על בני הזוג. לא תמיד תהיינה הסכמות לאורך הנישואין ובטח ובטח בעת פירוד או גירושין ולכן, על מנת למנוע בעיות מלכתחילה, רצוי לחתום על הסכם טרום נישואין, אשר מראש יסדיר משברים שאולי עתידים לבוא.

זאת ועוד, ההסכם נחתם כאשר עדיין שוררת אהבה גדולה בין בני הזוג, מה שאולי מייצר אי נוחות אולם מאפשר בהחלט חשיבה הגיונית, שכלתנית ולא מהבטן ומאמוציות (כפי שקורה רבות בעת פירוד או גירושין) והאמת – שכיום, הסכמים אלו נפוצים יותר מעבר, שכן לא ניתן לעצום עיניים מפני אחוזי הגירושין הגבוהים, לא ניתן לעצום עיניים מפני הסיכוי או הסיכון שאמצא את עצמי במאבק גירושין מכוער – את זה היום, אנשים מבינים, אנשים רוצים למנוע מעצמם ובהחלט גם הורי אותו בני זוג, אשר לא מעט פעמים הם אלו אשר פונים אליי, הם אלו אשר מבקשים מילדיהם לערוך הסכם כזה למנוע ויכוחים בעתיד.

ניסוח ההסכם – הינו חשוב לעין ערוך! חשוב להיוועץ עם מומחה, עורך דין לענייני משפחה, בעל ניסיון גם בניסוחים אבל לא פחות חשוב ניסיון במאבקים, ה"חי את השטח" ומייצג וחוקר בבתי משפט ובבתי הדין. מאבקים – שבהם לא קיים היה הסכם ממון, לעורך דין בעל ניסיון תפנו על מנת שיוכל לסייע הן בצפיית אירועים עתידיים ששווה לפתור כבר היום בהסכם הממון, הן בפתרון אותן בעיות הקיימות היום או שיהיו קיימות בעתיד, על ידי העלאת פתרונות משפטיים ו/או חוץ משפטיים וכן פתרונות יצירתיים במידת הצורך ולצד כל זאת – להיות רגיש במידה הנחוצה כאשר בני הזוג המאוהבים המצויים בפניו והיו מעדיפים עכשיו להיות בנופש או לתכנן את החתונה או אפילו בעבודה, כל דבר אחר, אולם חכמים מספיק לדאוג לעצמם דווקא בעת האהבה.

עורך דין מנוסה ורגיש לסיטואציה יסייע בידכם למנוע ויכוחים במהלך הנישואין וודאי למנוע מכם מאבקי גירושין מכוערים, ככל שיהיה פירוד או גירושין.

אהבתם? שתפו...

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
ווטסאפ
אימייל
עו"ד לוסי מאיר

עו"ד לוסי מאיר

בוגרת הפקולטה למשפטים במכללת "הקריה האקדמית אונו" ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) בהצטיינות. הוסמכה לעסוק בתחום עריכת דין בשנת 2004. משרד עו"ד לוסי מאיר, המתמחה בדיני משפחה וירושה, מאופיין ביכולת מקצועית גבוהה לתכנון אסטרטגיה וליישום תכנית רב-שלבית שמבטיחה את טובת הלקוח ואת השגת מטרותיו. תשומת לב רבה ניתנת לאופיו, לרצונותיו ולציפיותיו של הלקוח מן ההליך המשפטי. כל תיק זוכה לטיפול מקצועי בהתאם לנסיבות המקרה המיוחדות. המשרד מעודכן במתרחש בעולם המשפט בכלל ובתחום דיני משפחה וירושה בפרט. חיבור למקורות מידע משפטיים מבטיח עדכונים שוטפים בתחום המשפט ובתקדימים משפטיים. כתבי הדין היוצאים מן המשרד נתמכים בפסיקה חדשנית בתחום דיני המשפחה.

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

דילוג לתוכן