חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסכם חיים משותפים

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

הסכם חיים משותפים

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

מהו הסכם חיים משותפים וכיצד לנסחו?

הסכם ממון והסכם חיים משותפים

במשפט הישראלי יש הבחנה בין שני סוגי הסכמים: הסכם ממון והסכם חיים משותפים.

הסכם ממון הוא הסכם שנערך בין זוגות נשואים או כאלה העומדים להינשא, ומוסדר בחוק מפורש, כאשר מטרתו של הסכם הממון היא לקבוע הסדרים כלכליים למועד פקיעת הנישואין, ולא למהלכם.

זוגות שאינם נשואים, רשאים לערוך הסכם חיים משותפים, שהוא הסכם רחב יותר מהסכם הממון, ויכול לכלול, בנוסף לנושאים הכלכליים, גם נושאים אחרים הנוגעים לחיים המשותפים, הן בסיומם והן במהלכם.

למי מיועד הסכם לחיים משותפים?

 • הסכם לחיים משותפים מיועד לבני זוג שחיים בזוגיות, ללא נישואין רשמיים בין אם הם רואים או מגדירים עצמם כידועים בציבור ובין אם לאו.
 • הסכם לחיים משותפים מיועד ומתאים מאוד לבני זוג חד מיניים.
 • הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור תקף משפטית באופן מיידי לאחר חתימת הצדדים עליו, ואינו מצריך הליך של אישור כלשהו על-מנת להיות בעל תוקף משפטי.
 • הסכם ממון לעומת זאת מחייב אישור כדי להיות בעל תוקף משפטי.
 • עם זאת, ניתן לאשר הסכם לחיים משותפים בבית המשפט לענייני משפחה או אצל נוטריון וכיוון שבתי המשפט לענייני משפחה מוסמכים לאשר הסכם לחיים משותפים – אני לרוב ממליצה ללקוחותיי לאשרו בבית משפט או לכל הפחות בפני נוטריון.
 • הוכחה רשמית על זוגיות – ההסכם כולל הכרה בזוגיות! הדבר מהווה יתרון עבור בני זוג ידועים בציבור וביתר שאת בין בני זוג חד מיניים כאשר הדבר מהווה הוכחה רשמית חשובה על זוגיותם, באופן שלא תוכל להיות מחלוקת האם היו הם בני זוג או לאו.ההוכחה הרשמית על הזוגיות טובה עבור וכלפי רשויות שונות למשל: ביטוח לאומי, לצורך הטבות לבני זוג וכיו"ב אולם היא טובה בפרט בכל הקשור בנושא הרכוש!!!
 • על זוגות ידועים בציבור, לא חל חול יחסי ממון וקיימת עמימות בנושא הרכוש – כך קיימות מחלוקות האם בכלל מדובר בבני זוג ידועים בציבור – צריך להוכיח! ובכן בהסכם לחיים משותפים קיימת הצהרה המכירה בזוגיות שלכם כידועים בציבור!
 • קיימות מחלוקות אצל זוגות ידועים בציבור בדבר תחילת המועד שהחל השיתוף הרכושי – הסכם לחיים משותפים מסדיר זאת ומפחית את המחלוקת הזו!
 • קיימות מחלוקות בדבר הגשת הרכוש – מהו רכוש משותף ומהו רכוש נפרד? הסכם לחיים משותפים מסדיר זאת, עונה על השאלות הללו ומונע מחלוקת בעניין זה!
 • הסכם לחיים משותפים מסייע לזוגות אלו הן בהגדרת זוגיות והן במחלוקות הרכושיות שכן הדברים מוסכמים ומוסדרים במסגרת הסכם זה, דבר המונע פעמים רבות מאבקים קשים הדורשים ראיות והוכחות במסגרת ההליך המשפטי שהופך להיות הליך ארוך ומייגע.
 • הסכם לחיים משותפים מסייע למעשה לחסוך כסף רב, זמן ועוגמת נפש!
 • הסכם לחיים משותפים שכיח במקרים של פרק ב' – כל צד מגיע עם רכוש משלו, דירה, חסכונות, זכויות סוציאליות ההסכם יסדיר זאת כך (במידה וזהו רצון הצדדים) כי הרכוש שהגיע כל צד עימו יוותר שלו לאחר הפירוד. כך גם שומר כל צד על נכסיו למען ילדיו!
 • הסכם לחיים משותפים מקנה תחושת בטחון – אדם יודע מה יקרה לעת פרידה, כי הנכסים שביא עימו ונקבע כי הם שלו בכל מקרה, יוותרו שלו ללא כל מאבק! אדם יודע מראש מהם הנכסים המשותפים וכיצד יחולקו!
 • הכרה בזוגיות – הצהרה כי בני הזוג הם בני זוג! מנהלים משק בית משותף! ידועים בציבור וכיו"ב הצהרה בדבר תחילת המועד שהחלו להיות בני זוג! הצהרה כי בכוונת לקיים תא משפחתי משותף!
 • ענייני רכוש – מה הביא עימו כל צד? מהו הרכוש הנפרד? שאיתו יוותר כל אחד מבני הזוג בעלים של אותו רכוש מבלי שיחולק עם הצד השני לעת פרידה.
 • רצוי להתייחס גם לפירותיו של הרכוש הנפרד. קרי: אם צד הגיע עם דירה בבעלותו, אותה הוא משכיר, מה קורה עם דמי השכירות שהוא מקבל?!
 • רצוי להתייחס לסיטואציה שבה בני הזוג מחליטים להתגורר בדירה שהינה בבעלות אחד מהם ולקבוע (ככל שכך חפצים הצדדים) כי על אף המגורים בבית שהינו בבעלות אחד מהם לא יהפוך הבית לבעלותו של האחר רק משום הרשות להתגורר בבית זה.
 • רצוי להתייחס לרכוש בצוואות שעתיד להתקבל ו/או ירושות ו/או מתנות – האם יהיו אלו רכוש נפרד או רכוש משותף?
 • מהו הרכוש המשותף? אותו רכוש שנצבר במהלך הזוגיות וכן יחולק בין הצדדים לעת פרידה. רצוי לקבוע את אופן הרכישה של אותו רכוש משותף ואת אופן החלוקה של אותו רכוש משותף לעת פרידה.
 • רצוי להתייחס לחובות ככל שישנן, אם לפני תחילת הקשר – אזי לרוב יישא כל צד בחובותיו הוא, ומה קורה עם חובות ככל שיצברו במהלך הזוגיות?
 • רצוי להתייחס לניהול משק הבית – האם בכוונת הצדדים לפתוח חשבון בנק משותף? האם תשלומי ניהול הבית ישולמו בהתאם להכנסות של כל אחד? ביחסיות?
 • ראוי להתייחס למקרה של פרידה – מתי מתחיל הפרידה? בהודעת אחד מבני הזוג למשנהו? ומתי מגיע מועד איזון המשאבים וחלוקת הרכוש? האם חפצים הצדדים להסדרי בהסכם חובה לפנות לייעוץ זוגי? או גישור? או שמא הודעת פרידה מצד אחד למשנהו יש בה די.
 • ככל שלבני הזוג יש ילדים משותפים ניתן לקבוע משמורת, הסדרי ראייה, מזונות וכיו"ב ואלו יחולו לעת פרידה. להדגיש – כי ככל שלא נולדו עדיין הילדים אין ולא ניתן להסדיר את מזונותיהם! הסכם כזה לא יאושר בבית המשפט לענייני משפחה.
 • יש לכלול פרק של הוראות כלליות המדגישות את הבנת הצדדים את ההסכם, משמעותו ותוצאותיו וכן את רצונם החופשי בהתקשרות בהסכם מסוג זה.
 • קביעת הערכאה השיפוטית אליה יפנו בני הזוג במידה ותתעוררנה מחלוקות הנוגעות להסכם.
 • יש להכליל את אותם נושאים אשר מפורטים לעיל.
 • יחד עם זאת, בהסכם בין בני זוג חד מיניים יש לשים דגש בהוראות הפרקים של ההורות המשותפת כך למשל:
 • כל הילדים ו/או הילדות במי מבנות הזוג תלד ייחשבו כילדיהן המשותפים של בני הזוג.
 • כל הילדים המשותפים יגודלו ויחונכו על ידי בני הזוג כאחים ואחיות לכל דבר ועניין.
 • כלכלתם של כל הילדים המשותפים תמומן במשותף על ידי שני בני הזוג.

מניסיון – דגש על הוראות אלו בכל הנוגע להורות המשותפת מסייעת הן בהליכי האימוץ אח"כ ככל שבני הזוג חפצים להסדיר אימוץ ובמקרים של פירוד – ככל שצד מנסה למנוע קשר/הסדרי ראייה עם הילדים המשותפים ניתן ללמוד מהוראות ההסכם הנוגעות להורות המשותפת על כוונת הצדדים האם הייתה כאן כוונה ליצירת משפחה? האם הייתה כאן כוונה ליתן להורה האחר מעמד של הורה? וכיו"ב מענה לשאלות שעשויות להעלות ולהיות קשות ולהוביל למאבק קשה יותר בין בני זוג חד מיניים.

אין לזלזל בניסוחו של כל הסכם בתחום דיני המשפחה ולא פחות בכלל בהסכם לחיים משותפים החל על בני זוג שכמפורט לעיל קיימת עמימות רבה סביב קשר הזוגיות שלהם.

אין לזלזל בניסוחו של הסכם, שכן על ההסכם לצפות פני עתיד ולמנוע בעתיד פניות לבית המשפט לענייני משפחה שהרי לשם כך יצרנו מלכתחילה הסכם לחיים משותפים.

על כן החשיבות בנטילת ייעוץ וייצוג של עו"ד מקצועי, מיומן והמנוסה בתחום דיני המשפחה הינה חשיבות בלתי ניתנת להסבר במילים וחשיבות מכרעת ממש.

רק עו"ד מנוסה, מיומן העוסק בתחום מידי יום ביומו יוכל לצפות סיטואציות אשר עשויות להתפתח בעתיד לכדי ויכוח וכבר במסגרת הסכם הגירושין יעלה הסיטואציה עלי כתב ובניסוח כזה אשר עשוי במאוד למנוע הגעה לבית המשפט.

רק עו"ד מנוסה, מיומן העוסק בתחום מידי יום ביומו המכיר היטב את החוק והפסיקה, יוכל לשרת נאמנה את האינטרס של הלקוח שלו, שהוא בדיוק הפוך מאינטרס הצד שכנגד (כמה מזונות עשויים להיפסק בנסיבות מסויימות, לכמה ניתן להסכים ו/או כמה להציע במסגרת ההסכם, האם הדירה שנרכשה לפני הנישואין אולם עברה שיפוץ תחולק בין הצדדים שווה בשווה או בכלל לא בהתאם לנסיבות, האם מגיע לאישה פיצוי כספי ו/או את כתובתה, האם ניתן להוציא הילדים לחו"ל ומה הערבויות הסבירות והראויות).

רק עו"ד מנוסה, מיומן, העוסק בתחום מידי יום ביומו רכש ניסיון רב בניהול מו"מ בתיקי משפחה אשר מנוהלים בין היתר על אמוציות גבוהות במיוחד שבין הצדדים ויצליח לגשר עליהם ועל הפערים ולהוביל דרך של פשרה, תוך איזונים בין האינטרסים השונים. ואין לזלזל בניסוח הסכם גירושין!

על ההסכם להיות מובן לצדדים ולכולי עלמא, ברור, מדויק וחד משמעי, באופן שאינו מצריך פרשנות כזו או אחרת וכי הוא ניתן לביצוע בהוצאה לפועל.

מילים מורכבות או מסובכות שאינן שגורות בפי הצדדים יביאו טענות בעתיד מסוג "לא הבנתי". וחשוב לזכור כי תמיד קיימת האפשרות להגיש תובענה לביטול ההסכם בעילות שונות כגון: עושק, הפרת הסכם, הטעייה, מרמה וכיו"ב, טענה כזו של אחד הצדדים "לא הבנתי" גם יכולה להובילו להגשת תביעה לביטול הסכם והדבר מיותר וגם בגין כך יש לשים דגש על ניסוח הסכם הגירושין.

 

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר

שירותי המשרד

דיני משפחה
גירושין
תביעת מזונות
חטיפת ילדים
אפוטרופסות
צוואות וירושות

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

משרדנו מתמחה בניהול מו״מ משפטי מתוחכם שנותן יותר בהליכי גירושין.

רוצה להשיג יותר ? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

או חייגו 050-9993466

דילוג לתוכן