אסטרטגיה מנצחת לגירושין
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

התמחות ספציפית וניסיון רב בניהול הליכי גירושין יעילים ומהירים ככל שניתן

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ההליך המשפטי בגירושין – על מה מדובר ומה הוא כולל?

כבר הייתם בפגישת ייעוץ, נטלתם ייצוג של עו"ד, אפילו כבר הגשתם תביעות אבל מה עכשיו? מה קורה בהליך המשפטי באמת?

לאחר שנים רבות של ייצוג לקוחות בהליכי גירושין, אוכל לומר בוודאות, כי במרבית המקרים הכנת הלקוח טרם התחלת ההליך השיפוטי וטרם קיומו של כל דיון ודיון הובילה אותי לניהול ההליך המשפטי בצורה האופטימאלית ביותר עבור הלקוח.

קיימת חשיבות עצומה להכנת הלקוח בטרם הדיון (כל דיון מהפשוט ביותר ועד המורכב ביותר) משתי סיבות עיקריות:

 • הלימה והתאמה בין האסטרטגיה המשפטית שנבנתה במשרד לבין אמירותיו ותשובותיו של הלקוח בבית המשפט או בבית הדיןזו הסיבה שמלכתחילה אני מציינת לא אחת כי קיימת חובה של ממש להתאים את האסטרטגיה לאופיו של הלקוח וליכולותיו, עו"ד יכול לבנות אסטרטגית "מאסטר" אבל הלקוח אינו מסוגל לעמוד באסטרטגיה כי זה לא באופיו או כי זה לא בהבנתו ואז מה תעזור אסטרטגיית "מאסטר"?

  כאן ברור שהלקוח חייב להבין, לתמוך ולהסכים לכל האמור בכתבי הטענות המוגשים לבית המשפט או לבית הדין כל זאת עוד טרם הגענו לדיון, קיימת חובה לשבת עם הלקוח לפני הגשת כל מסמך לבית המשפט בין בגלל העובדה כי בהליכים בדיני המשפחה עליו לחתום על תצהיר (כי כל האמור במסמך הכתוב הינו אמת ונכון) ובין בגלל העובדה כי עליו להבין את הכתוב ולהסכים לכך שכן בסופו של יום הלקוח יהיה חשוף לחקירה על הדברים האמורים.

 • הסרת או הפחתה משמעותית של סערת הרגשות וההתרגשות הקיימת בליבו של הלקוח טרם הדיון בבית המשפט – חשוב להבין כי הלקוח אינו מבלה את יומו בבתי המשפט או בתי הדין כפי שעוה"ד אשר זוהי עבודתו!

  לרוב, הלקוח מצוי בפני חשש ואף חרדה של ממש לעמוד בפני שופט, לדבר ובוודאי להיחקר (קיימים מחקרים המעידים כי החוויה של חקירה בבית המשפט הינה חוויה המשולה לטראומה ממש).

  ברור שאם הלקוח יוכן בפני כל דיון ודיון, וכשיש בידיו המידע הכיצד הדברים מתבצעים ומה מצופה ממנו הדבר מסייע להפיג את הלחצים, להסיר או להפחית משמעותית את החששות והחרדות לפני הדיון.

כיצד מתחיל ההליך המשפטי?

הליך משפטי הינו פרוצדורה, המתנהלת בפני גוף שיפוטי, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, לו מוקנית סמכות להשבעת וחקירת עדים. בהתאם לסוג התביעה המוגשת ייקבעו סדרי הדין הנוהגים.

רכישת סמכות עניינית ומקומית

זוהי בעיקר עבודתו של עורך הדין. בפגישת הייעוץ, לאחר שעוה"ד קיבל את מירב המידע מהלקוח, מקבל הלקוח את הייעוץ והמידע איזה מן התביעות יש להגיש במקרה שלו, לאיזו ערכאה וכן את התזמון של כל תביעה ותביעה.

בענייני משפחה קיימות 2 ערכאות שיפוטיות אשר ידונו בתביעות שתגישו: בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה.

לבית הדין הרבני קיימת סמכות ייחודית ובלעדית לדון בנושא נישואין וגירושין. בכל הסוגיות האחרות הנובעות מן הנישואין: משמורת ילדים, מזונות ילדים או אישה, חלוקת רכוש וכיו"ב קיימת לשתי המערכות השיפוטיות סמכות מקבילה.

ישנם מקרים בהם תהיה עדיפות להגשת התביעה בבית הדין הרבני, ואילו ישנם מקרים אחרים בהם תהיה עדיפות להגיש את התביעה דווקא בבית משפט לענייני משפחה – כאן אנחנו מדברים על "מירוץ סמכויות" שהינו נושא מורכב בפני עצמו (ראה מאמרי " מירוץ סמכויות").

זוהי עבודתו ובחירתו של עורך הדין, שעה שעו"ד העוסק בתחום דיני המשפחה (וייטב – שיעסוק בתחום זה בלבד) יהא ודאי שולט בידע וידע לנתב נכונה את התיק תוך קבלת החלטה ובחירה הנכונה לאיזה מן הערכאות לפנות ולמי יש את הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעות שבכוונתו להגיש לאותו לקוח.

שלבי ניהול ההליך המשפטי בענייני משפחה

הגשת כתב תביעה

בציון פרטי התובע ונתבע; פרטי הערכאה, אליה מוגשת התביעה; הצגת העובדות הרלוונטיות; ציון הסעד המבוקש. נדרש תשלום אגרה והמצאת התביעה לבעלי הדין בצירוף הזמנה לדין.

עם תיקון התקנות בשנת 2012 – ניתן ורצוי ככל שהתביעה הינה תביעה למזונות, להגיש בד בבד עם התביעה למזונות בקשה למזונות זמניים, על מנת שעד שייקבע דיון בתיק שלכם ייפסקו לעת עתה מזונות זמניים.

בד בבד עם הגשת התביעות – הגשת בקשות למתן צווי עיקול ו/או מניעה ו/או עיכוב יציאה מן הארץ, לצורך הבטחת פסק הדין לכשיינתן, לצורך מניעת הברחת כספים ו/או רכוש, לצורך מניעת שינוי על ידי אחד הצדדים של המצב הקיים רק משום שמתגרשים!, לצורך מניעת בריחת החייב במזונות מן הארץ או לצורך מניעת חטיפת ילדים!, במקרים בהם קיים חשש ממשי של הלקוח כי בימים אלו ממש התחיל הצד השני במלאכת הברחת כספים או נכסים.

ניתן ורצוי להגיש קודם להגשת התביעות את הבקשות לצווי עיקול או מניעה או תפיסת נכסים או עיכוב יציאה מן הארץ, כאשר החוק מאפשר לעשות כן בכפוף לכך שיוגשו התביעות בתוך 7 ימים לאחר שהוגשו הבקשות לצווי עיקול/מניעה/עיכוב יציאה מן הארץ.

יצוין כי קיימים סעדים זמניים נוספים שניתן להגיש עם הגשת התביעות או לפני הגשת התביעות ואלו יומלצו על פי נסיבות המקרה וככל שאלו מתאימים ונחוצים למקרה שלפניי.

הגשת כתב הגנה

בתביעת מזונות – יש להגיש כתב הגנה בתוך 15 ימים, בתביעות האחרונות, בתוך חודש ממועד קבלת כתב התביעה. מנוסח כמענה לתביעה, על פי סעיפיה. ניתן להוסיף טענות הגנה מקדמיות (חוסר סמכות, התיישנות וכד'). כל טענה שלא הוכחשה בכתב ההגנה – כאילו הודה בה הנתבע.

יצוין כי בבית הדין הרבני אין חובה בהגשת כתב הגנה, בעל הדין (הלקוח) רשאי להגיש כתב הגנה ואין מועד. אני נוהגת לרוב להגיש כתב הגנה גם בתיקים המתנהלים בבית הדין הרבני, לרוב רצוי כי תהיה גרסת הצד השני מונחת בפני בית הדין, בכתב.

עריכת קדם משפט

לייעול הדיון בתביעה. בית המשפט רשאי להחליט על תיקון או מחיקת עניינים בלתי רלוונטיים, מינוי מומחים, מתן סעד זמני, קביעת אופני הוכחת הטענות ועוד.

בענייני משפחה בפרט, קדם המשפט נועד כדי לבחון האם ניתן להוביל את הצדדים ליישוב הסכסוך בדרכי פשרה, האם ניתן להפנות הצדדים לגישור? האם ניתן להפנות הצדדים לקיים מו"מ במשרדי עוה"ד? האם ניתן להפנות הצדדים ליחידת הסיוע על מנת לקבוע בהסכמה הסדרי שהייה של כל אחד מהצדדים עם הילדים עד שיוכן תסקיר (דבר האורך זמן רב ורצוי כי תהיה קביעה ברורה ומפורשת של הסדרי השהייה של כל אחד מהצדדים עם הילדים) וכיו"ב.

יכול ובית המשפט ייקבע קדם משפט נוסף ויכול שבתומו של קדם המשפט יקבע בית המשפט את התיק להוכחות, תוך מתן הוראות באשר לאופן הגשת תצהירי עדות ראשית, מועד הגשתם, מועד הגשת בקשה לזימון עדים וכיו"ב הוראות לניהול ההליך בצורה יעילה ונכונה.

קיימת חשיבות יתרה להכין את הלקוח בטרם דיון קדם המשפט!

 • יכול וכבר בדיון הראשון (בנסיבות המתאימות) התיק יסתיים!
 • יכול ובית המשפט יפנה ללקוח בשאלות – על הלקוח לדעת מראש מה עשוי בית המשפט לשאולו.
 • סבירות גבוהה – שאם עד להגעה לדיון הראשון לא נפסקו מזונות זמניים, הרי שבדיון זה ייפסקו מזונות זמניים שאז עשוי הלקוח להיחקר!
 • על הלקוח לדעת מראש מה ברצונו לעשות ככל שיישאל על ניסיון לגישור, הסכם, ניהול מו"מ להסכם וכיו"ב. גם בבית הדין הרבני מתקיים דיון ראשון – וחשוב עוד יותר להכין הלקוח לדיון הראשון בבית הדין שכן ראשית יידבר הלקוח בבית הדין ולאחריו עורך הדין (מתנהל שונה לחלוטין מבית המשפט) וחשוב שיהיה בידיעת הלקוח אילו שאלות עשוי להישאל על ידי הדיינים.

הגשת תצהירי עדות ראשית

ככל שלא צלחתם להגיע להסכם ההליך המשפטי ממשיך. לאחר קדם משפט ראשון או שני תדרשו להגיש תצהיר עדות ראשית בכתב, בצירוף מסמכים תומכים. המשמשים בסיס לחקירה נגדית.

קיימת חשיבות יתרה להכין את תצהיר עדות הראשית עם הלקוח תוך הסבר כבר בשלב הכנת התצהיר (הרבה לפני שמתקיים בפועל דיון הוכחות) מה המשמעות של כל הוספת מסמך כזה או אחר, מה הלקוח עשוי להישאל על המסמך וכיו"ב.

חוות דעת מומחה

בעיקר בתיקי משמורת. בית המשפט ממנה את משרד הרווחה, פקידת סעד, שתיתן תסקיר לבית המשפט ובסופו המלצות לעניין המשמורת והסדרי הראייה.

בתיקים מסוימים, התסקיר לא יהא חוות הדעת האחרונה בתיק, ובית המשפט יפנה הצדדים לבדיקת מסוגלות הורית על ידי מומחה או מכון המומחה בבדיקות מסוג זה.

על הלקוח להבין את חשיבותו העצומה של התסקיר או חוות הדעת למסוגלות הורית המונחים בפני בית המשפט, ככל שתוסבר לו החשיבות (לעיתים מכרעת, לרוב, אך ממש לא תמיד, יאמץ בית המשפט את ההמלצות בתסקיר או בחוות הדעת למסוגלות הורית) יידע הלקוח הכיצד לנהוג במסגרת הבחינה של פקידת הסעד אותו ואת האינטראקציה שלו עם הילדים או יחסו עם הגרוש/ה לעתיד, איזה חומרים ו/או טענות עליו להביא לידיעת פקידת הסעד או המומחה – התנהלות שתוביל למניעת פגמים בתסקיר או בחוות הדעת.

הכנת הלקוח והבאת ידיעות חשובות ומהותיות בפניו בטרם תחילת הליך התסקיר ו/או חוות הדעת – הינה חובה בעיניי! אין, לא היה ולא יהיה לקוח שלא יקבל הכנה ומענה לכל שאלותיו בנוגע להליך התסקיר ו/או חוות הדעת.

לאחר קבלת תסקיר או חוות דעת – יש בידי בעל הדין זכות להגיש שאלות הבהרה למומחה וזאת בתוך 7 ימים עם קבלת חוות הדעת, וכן זכות להגיש תגובה לתסקיר או חוות הדעת וכן זכות לבקש לחקור את פקידת הסעד או המומחה.

דיוני הוכחות

להוכחת טענות הצדדים על בסיס המסמכים, התצהירים, הבקשות, התביעות שהגישו. דיוני ההוכחות כוללים חקירה של כל אחד מהצדדים, כוללים ניהול חקירה נגדית, שמטרותיה לערער את אמינות הצד הנחקר, לבסס ראיות נגדו ולהחליש את הראיות שהציג נגד הצד השני ועריכת חקירה חוזרת – למיקוד פרטי החקירה הנגדית, מוגבלת לעניינים שהועלו בה בלבד.

הכנת הלקוח לדיון החשוב ביותר בתיקו! אין הגבלת זמן במשרדי לפגישה של הכנת הלקוח לפני דיון הוכחות, יכול והלקוח יגיע למספר מפגשים טרם דיון ההוכחות, יכול והלקוח יגיע למפגש אחד ארוך, אני נוהגת לעשות סימולציה עם הלקוח, לחקור אותו במהלך הפגישה ולא תמיד בעדינות על מנת שיהיה לו צפי למה שעשוי להתרחש בדיון זה!

 • אם הלקוח שרד את אורך הפגישה במשרדי – הוא לא יתעייף בבית המשפט ומעייפות ישגה במתן התשובות.
 • אם הלקוח שרד חקירה לא נעימה ממני – הוא לא יתרגש מעוינות (ככל שתהיה) של עו"ד הצד השני.
 • ידע של הלקוח בדבר ההליך המשפטי – מוביל להצלחה בהליך!

הגשת סיכומים

פירוט מכלול הטענות העובדתיות והמשפטיות, שהעלו הצדדים, בצירוף אסמכתאות רלוונטיות. יכול ובית המשפט יתיר הגשת סיכומי תשובה.

מתן פסק דין בתביעות השונות

ובנימה אישית, אם קראת את המאמר הרי שאתה אדם המעורב בעניינו, אחראי, הרוצה להבין פרטים מהותיים, גם אלו שפחות ברורים לו ו/או שהם בידיעתו, אתה רוצה להיות מעורב בניהול התיק שלך ובצדק להתגרש – זו עסקה כלכלית שתלווה אותך לעוד שנים ארוכות ורצוי לצאת עם עסקה כלכלית שווה וכשידך על העליונה!

אתה רוצה עו"ד שיהיה זמין לך וייעץ לך על פעולות שאתה חושב לעשות מול הגרוש/ה שלך, מול הילד/ים שלך, מול פקידת הסעד או המומחה, מול העדים שתביא לדיון וכיו"ב, חשוב שתמצא בעו"ד שלך את התכונות האלו של זמינות, שיש לו במערך העקרונות המובילים אותו בניהול התיק לדרך של הצלחה את עקרון העל כי הלקוח הוא חלק בלתי נפרד מההליך, שיש לערב אותו, ליידע אותו, להיות זמין אליו, לייעץ לו ולהכין אותו לקראת כל צעד בהליך!

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
המלצות עורכת דין לוסי מאיר

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

  • זוג בתחילת דרכם להתגרש

   6 טיפים כלליים ועיקריים למתגרש/ת לתחילת הדרך

   גירושין הם נושא מאוד מורכב, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הרגשי. כעורכי דין לגירושין, אנו יכולים להעיד כי גירושין הם אף פעם לא דבר נעים שרוצים לעבור... אבל (ויש אבל גדול), יש דרך ויש דרך. [...]

  • אישה שרוצה להתגרש אך איננה יכולה

   מסורבות גט – מה חשוב לדעת?

   גירושין של בני זוג יהודים בישראל, הינם מותנים בפסק דין לגירושין שניתן רק על ידי בית הדין הרבני אשר לו הסמכות הבלעדית לסדר גט ולבצע גירושין בזוג נשוי. בפועל, הגירושין ייעשו על ידי מתן גט [...]

  • זוג בגישור גירושין

   תביעות בבית משפט לעומת גישור גירושין

   הליך גישור גירושין – הינו אלטרנטיבה לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הרבניים בעת הצורך, אשר נועד ליישב את הסכסוך במינימום זמן ומינימום עוגמת נפש. במסגרת הגישור ישנו גורם ניטרלי, שהוא המגשר, המסייע לצדדים שנמצאים [...]

  • ירושה

   בקשה לצו ירושה, בקשה לצו קיום צוואה – איך עושים את זה?

   המשפט הישראלי קובע לאן עובר רכושו של אדם, שהוא עזבונו, לאחר לכתו מן העולם. העברת הנכסים תתאפשר בין אם המנוח לא הותיר אחריו מסמך (שהוא צוואה המורה על חלוקת רכושו בהתאם לרצונו) – שאז יש [...]

  • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

  • צוואות

   צוואות

   הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]