בשנת 2014 עדיין ממשיכות להיות מוגשות תביעות של נשים כנגד המאהבת או בת הזוג של הבעל כתביעה נזיקית לפיצוי האישה מהמאהבת על ש"גרמה" לפירוק המשפחה, לנזק, לכאב ולצער. תביעות כאלו כבר נדחו בעבר וכך כצפוי גם התביעה האחרונה שהוגשה בשנת 2014 נדחתה.

מערכת חוזית בין האישה למאהבת

הפסיקה קובעת כי אין בין האישה לבין המאהבת כל מערכת חוזית או כל חובה חוקית של אחת לשנייה. גם לא קיימת חובה חוקית של זהירות של אישה כלפי אישה אחרת מעצם היותן נשים, כשם שאין חובת זהירות של גבר כלפי גבר אחר, והניסיון להניח בסיס לחובת זהירות על בסיס מגדרי הוא בלתי ראוי.

ואם מכוח דיני הנזיקין היא תובעת – הרי שפק' הנזיקין קובעת מפורשות " לענין סעיף זה, היחסים הנוצרים על ידי נישואין לא ייחשבו כחוזה".

כלומר – לא ניתן לתבוע את מי שפיתה גבר נשוי וגרם לפירוק קשר הנישואין של אותו אדם, וזאת גם אם תוכח אשמתו של המפתה!

"לא תנאף" בראי בית המשפט

בתי המשפט חוזרים ואומרים כי ההתחייבות בין בני זוג לקבל על עצמם את האיסור של 'לא תנאף' היא במישור החברתי-מוסרי-דתי ואין לייבאה אל תוך המשפט.

מסקנה: בתי המשפט לא נוטים להתערב ולהיכנס למרחב הפרטי- אינטימי של בעלי הדין ויש להפנים כי ההליך המשפטי אינו מזור לכל מכאוב.

פנו אליי לקבלת ייעוץ משפטי אישי