חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטול סעדים זמניים

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

ביטול סעדים זמניים

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

 

1. צו עיקול זמני – סעד זה ניתן כאשר יש חשש להברחת רכוש או כספים משותפים. יכול שכבר החלה הברחת כספים שאז ייעתר בית המשפט לסעד ביתר קלות ויכול ויש חשש שבגין פרוץ הסכסוך בין בני הזוג, עלול אחד מהם להבריח רכוש משותף כדי להקשות על הצד השני במהלך ההליכים או כדי למנוע ממנו לקבל את חלקו ברכוש המשותף וכיו"ב.

הצו יכול לסייע גם בקבלת מידע כך למשל בחשש של אחות כי אחיה הבריח כספים של אביהם לחשבונו, באמצעות צו עיקול יתקבלו מסמכים מהבנק אשר יעידו היכן מצויים הכספים? האם בחשבון האח או בחשבון האב? האם צדקה האחות בחששה או לא?

הברחת רכוש עשויה להתבצע בדרכים שונות, כגון: שינוי ברישום שהיה עד כה על שם הבעל למשל לרישום על שם בן משפחה אחר, ניתנת רכוש ב"מתנה" לכאורה, משיכה גדולה מחשבון הבנק או מהחסכונות והעברתם ליעדים לא ידועים, מכירה וכיו"ב.

2. צו מניעה זמני – גם סעד זה ניתן כאשר יש חשש להברחת רכוש או כספים משותפים, אלא שכאן הסעד ניתן באופן אישי כנגד אדם, ומורה לו להימנע מלעשות מעשה כלומר להימנע מהברחת הרכוש, דילול הרכוש או הכספים.

הסעד נכון לשימוש גם כאשר יש עסק או חברה שאז צו המניעה יאסור על בן הזוג שהינו הבעלים של העסק או החברה לעשות כל שינוי בעסק או בחברה או בפעילותה או בשיוויה.

בד"כ לצד השני אין כל שליטה בעסק או מידע על פעילות העסק או החברה ועל שיוויים של הנכסים ועל כן הצו הינו נחוץ ומהותי! צו מניעה האוסר על צד למכור מניות של החברה למשל, כך נשמר שווי של החברה להבדיל מניסיונו של הצד אשר החל במכירת מניות לדלל את הרכוש ובכך למעשה לדלל את חלקו של הצד השני ברכוש המשותף.

3. צו עשה – להורות לצד לעשות מעשה ולאלתר. למשל להורות לאב להשיב את הבן למשמורת האם, להורות לאם שהעתיקה מקום מגוריה לשוב למקום המגורים הרגיל של הילדים, להורות לצד לחתום על מסמכים אם זה לצורך יציאה לחו"ל של קטין או לרישום הקטין לבית ספר ועוד.

לעיתים מדובר בזהות בין הסעד הזמני לסעד הקבוע שמבוקש, ככל שהדבר יצלח מדובר בקיצור ההליכים בצורה משמעותית.

4. צו עיכוב יציאה מהארץ – הסעד יתבקש כאשר יש חשש ממשי כי צד מבקש לעזוב את הארץ, כי יש לו משפחה או חברים בחו"ל דבר אשר יקל עליו להשתקע בחו"ל, וברור שלו יברח צד לחו"ל לא ניתן יהיה לקיים את ההליך ביעילות שלא בנוכחותו, העדר נוכחותו יקשה על בירור התביעה ובוודאי על מימוש פסק הדין כשיינתן.

5. צו הגנה זמני – צו הגנה הוא צו זמני שמטרתו הרחקה וזאת במקרה של אלימות בין בני זוג או בני משפחה אחרים.

6. צו מרווה – סעד שנועד למנוע שינוי ו/או הברחה ו/או הוצאת נכסים המצויים בחו"ל ולמעשה מחוץ לתחום סמכותו של בית המשפט. בסעד כזה יורה בית המשפט על צד להימנע מלעשות שינויים בנכסים המצויים בחו"ל ושהינם חלק מהרכוש המשותף.

מאחר ולבית המשפט בארץ אין סמכות לתפוש נכסים המצויים מחוץ לתחום השיפוט, צו המרווה מסייע כאשר סעדים זמניים אחרים, כגון עיקול על נכסים בחו"ל, לא יכולים לסייע.

7. צו לתפיסת נכסים (אנטון פילר) – סעד זה הוא למעשה בקשה מבית המשפט לאפשר לצד באמצעות עורך דינו ובלווי המשטרה ו/או איש מחשבים להיכנס לחצרים של הצד האחר ולערוך חיפוש במסמכים ו/או במחשבים ו/או בכל חפץ הקשור להליך המשפטי ואשר קיים חשש כי יהא ניסיון להחביא את המסמכים או להשמידם.

משפטים כגון: "אין לי מושג כמה כסף מרוויח בעלי, כמה חסכונות יש לנו ומה בכלל קורה בבנק", "התקשרו אלי מהבנק לוודא שאני יודע שאשתי רוצה למשוך סכום גבוה של כסף מהחשבון המשותף", "יש לי חשש שהבן שלי מדלל את המניות בחברה בכוונה ", "אינני מוכן שהיא תעבור דירה עם הילדים לעיר אחרת", "אני חייבת שיחתום לי על כל המסמכים האלו אחרת לא אוכל לצאת לחו"ל עם הילד, אחרת לא אוכל לרשום את הילדה לבית הספר" ועוד, מחייבים טיפול מהיר ודחוף וזאת אפשרי באמצעות הסעד הזמני המתאים למקרה, על פי נסיבותיו.

הוטל עליי עיקול איך מבטלים?

ניתן לי צו מניעה שמשתק את הפעילות של החברה מה עושים? איך למעשה מבטלים סעד זמני?

  • לצורך הגשת בקשה לסעד זמני יש לעמוד בדרישות החוק. אי עמידה בדרישות החוק עלולה להביא לביטול הסעד הזמני שניתן. אם הגישו נגדכם בקשה שמטרתה להטיל עליכם עיקול או צו מניעה או כל דבר אחר, ראשית נבדוק האם הבקשה הוגשה בהתאם לדרישות החוק, התקנות וההלכה הפסוקה. תתפלאו כמה ניתן לבטל בקשות אשר מוגשות בניגוד לחוק!
  • גם לצורך ביטולו של הסעד הזמני יש לעמוד במועדים הנקובים בתקנות ובכלל דרישות החוק. כלומר: גם כמגיש הבקשה לביטול הסעד עליך להכיר היטב את המועדים להגשת בקשה מן הסוג הזה ולא לפספס את המועדים! ואת יתר הדרישות בחוק המצופות ממך כמגיש הבקשה לביטול.
  • בבקשת הביטול או בדיון בבקשה למתן סעד זמני ייבחן בית המשפט, וככל שהינך חפץ בביטול העיקול או צו המניעה או כל סעד אחר שניתן כנגדך – עליך להוכיח כי:

א. הנזק שייגרם לך אם הסעד הזמני יישאר כפי שהוא גדול וכבד יותר מהנזק שייגרם לצד השני אם לא יינתן הצו.

ב. במצב דברים זה תוכל להציע ערובות שונות לכך שלא תבריח נכסים או תברח לחו"ל או כל דבר אחר שנטען כנגדך והעיקר שתבטיח את מימוש פסק הדין כשיינתן, ואז סבירות גבוהה שבית משפט ייטה לבטל את הסעד הזמני.

ג. הצד שביקש כנגדך את הסעד הזמני נקט בחוסר תום לב ומתן הסעד הזמני כנגדך אינו צודק ואינו ראוי.

צריך להבין כי בתי המשפט אינם מבקשים לגרום על ידי הסעד הזמני לשיתוק פעילותו של אדם או לשיתוק פעילותה של חברה או לפגוע בזכויות אותו אדם בדרך שאינה מידתית, הסעד הזמני לא נועד להעניש, כל מטרתו למנוע מצב בו יקשה על מי שביקש את הסעד, לקיים את פסק הדין ביום שיינתן; לכן בדרך הנכונה ניתן יהיה לבטל סעד זמני ככל שניתן נגדך.

במשרד עו"ד לוסי מאיר, מאמינים כי אין בשום אופן להגיש סעד זמני בלא שגובשה קודם לכן האסטרטגיה הכוללת בתיק.

סעד זמני במקרים מסויימים יצור יתרון ללקוח, קבלת מידע רב, חקירות כבר בראשית התיק אך באותה מידה במקרים אחרים יכול הסעד הזמני להוות דווקא יתרון לצד השני או מכשול עבור הלקוח של המשרד להשגת המטרות האסטרטגיות שגיבשנו בתחילה, על כן הדברים נעשים בכובד ראש ולאחר מחשבה.

במקרה שמבקש הלקוח לדאוג לביטולו של הסעד הזמני- תועמד במהרה הבקשה לביטול וכן – חקירה כנגד מי אשר הגיש את הבקשה לסעד כנגדך בניסיון למוטט את גרסתה/ו, לחשוף את חוסר אמינותה/ו, ולהוציא מהעד הודאות שיתמכו בגרסת הלקוח. למידע נוסף

שירותי המשרד

דיני משפחה
גירושין
תביעת מזונות
חטיפת ילדים
אפוטרופסות
צוואות וירושות

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

משרדנו מתמחה בניהול מו״מ משפטי מתוחכם שנותן יותר בהליכי גירושין.

רוצה להשיג יותר ? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

או חייגו 050-9993466

דילוג לתוכן