אסטרטגיה מנצחת לגירושין
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

מיומנות ספציפית וניסיון רב בניהול הליכי גירושין יעילים ומהירים ככל שניתן

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

סוגי הסעדים הזמניים ואיך מבטלים סעד זמני

הסעדים הזמניים המצויים בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת הינם:

1. צו עיקול זמני – סעד זה ניתן כאשר יש חשש להברחת רכוש או כספים משותפים. יכול שכבר החלה הברחת כספים שאז ייעתר בית המשפט לסעד ביתר קלות ויכול ויש חשש שבגין פרוץ הסכסוך בין בני הזוג, עלול אחד מהם להבריח רכוש משותף כדי להקשות על הצד השני במהלך ההליכים או כדי למנוע ממנו לקבל את חלקו ברכוש המשותף וכיו"ב.

הצו יכול לסייע גם בקבלת מידע כך למשל בחשש של אחות כי אחיה הבריח כספים של אביהם לחשבונו, באמצעות צו עיקול יתקבלו מסמכים מהבנק אשר יעידו היכן מצויים הכספים? האם בחשבון האח או בחשבון האב? האם צדקה האחות בחששה או לא?

הברחת רכוש עשויה להתבצע בדרכים שונות, כגון: שינוי ברישום שהיה עד כה על שם הבעל למשל לרישום על שם בן משפחה אחר, ניתנת רכוש ב"מתנה" לכאורה, משיכה גדולה מחשבון הבנק או מהחסכונות והעברתם ליעדים לא ידועים, מכירה וכיו"ב.

2. צו מניעה זמני – גם סעד זה ניתן כאשר יש חשש להברחת רכוש או כספים משותפים, אלא שכאן הסעד ניתן באופן אישי כנגד אדם, ומורה לו להימנע מלעשות מעשה כלומר להימנע מהברחת הרכוש, דילול הרכוש או הכספים.

הסעד נכון לשימוש גם כאשר יש עסק או חברה שאז צו המניעה יאסור על בן הזוג שהינו הבעלים של העסק או החברה לעשות כל שינוי בעסק או בחברה או בפעילותה או בשיוויה.

בד"כ לצד השני אין כל שליטה בעסק או מידע על פעילות העסק או החברה ועל שיוויים של הנכסים ועל כן הצו הינו נחוץ ומהותי! צו מניעה האוסר על צד למכור מניות של החברה למשל, כך נשמר שווי של החברה להבדיל מניסיונו של הצד אשר החל במכירת מניות לדלל את הרכוש ובכך למעשה לדלל את חלקו של הצד השני ברכוש המשותף.

3. צו עשה – להורות לצד לעשות מעשה ולאלתר. למשל להורות לאב להשיב את הבן למשמורת האם, להורות לאם שהעתיקה מקום מגוריה לשוב למקום המגורים הרגיל של הילדים, להורות לצד לחתום על מסמכים אם זה לצורך יציאה לחו"ל של קטין או לרישום הקטין לבית ספר ועוד.

לעיתים מדובר בזהות בין הסעד הזמני לסעד הקבוע שמבוקש, ככל שהדבר יצלח מדובר בקיצור ההליכים בצורה משמעותית.

4. צו עיכוב יציאה מהארץ – הסעד יתבקש כאשר יש חשש ממשי כי צד מבקש לעזוב את הארץ, כי יש לו משפחה או חברים בחו"ל דבר אשר יקל עליו להשתקע בחו"ל, וברור שלו יברח צד לחו"ל לא ניתן יהיה לקיים את ההליך ביעילות שלא בנוכחותו, העדר נוכחותו יקשה על בירור התביעה ובוודאי על מימוש פסק הדין כשיינתן.

5. צו הגנה זמני – צו הגנה הוא צו זמני שמטרתו הרחקה וזאת במקרה של אלימות בין בני זוג או בני משפחה אחרים.

6. צו מרווה – סעד שנועד למנוע שינוי ו/או הברחה ו/או הוצאת נכסים המצויים בחו"ל ולמעשה מחוץ לתחום סמכותו של בית המשפט. בסעד כזה יורה בית המשפט על צד להימנע מלעשות שינויים בנכסים המצויים בחו"ל ושהינם חלק מהרכוש המשותף.

מאחר ולבית המשפט בארץ אין סמכות לתפוש נכסים המצויים מחוץ לתחום השיפוט, צו המרווה מסייע כאשר סעדים זמניים אחרים, כגון עיקול על נכסים בחו"ל, לא יכולים לסייע.

7. צו לתפיסת נכסים (אנטון פילר) – סעד זה הוא למעשה בקשה מבית המשפט לאפשר לצד באמצעות עורך דינו ובלווי המשטרה ו/או איש מחשבים להיכנס לחצרים של הצד האחר ולערוך חיפוש במסמכים ו/או במחשבים ו/או בכל חפץ הקשור להליך המשפטי ואשר קיים חשש כי יהא ניסיון להחביא את המסמכים או להשמידם.

משפטים כגון: "אין לי מושג כמה כסף מרוויח בעלי, כמה חסכונות יש לנו ומה בכלל קורה בבנק", "התקשרו אלי מהבנק לוודא שאני יודע שאשתי רוצה למשוך סכום גבוה של כסף מהחשבון המשותף", "יש לי חשש שהבן שלי מדלל את המניות בחברה בכוונה ", "אינני מוכן שהיא תעבור דירה עם הילדים לעיר אחרת", "אני חייבת שיחתום לי על כל המסמכים האלו אחרת לא אוכל לצאת לחו"ל עם הילד, אחרת לא אוכל לרשום את הילדה לבית הספר" ועוד, מחייבים טיפול מהיר ודחוף וזאת אפשרי באמצעות הסעד הזמני המתאים למקרה, על פי נסיבותיו.

ביטול סעדים זמניים

הוטל עליי עיקול איך מבטלים?

ניתן לי צו מניעה שמשתק את הפעילות של החברה מה עושים? איך למעשה מבטלים סעד זמני?

 • לצורך הגשת בקשה לסעד זמני יש לעמוד בדרישות החוק. אי עמידה בדרישות החוק עלולה להביא לביטול הסעד הזמני שניתן. אם הגישו נגדכם בקשה שמטרתה להטיל עליכם עיקול או צו מניעה או כל דבר אחר, ראשית נבדוק האם הבקשה הוגשה בהתאם לדרישות החוק, התקנות וההלכה הפסוקה. תתפלאו כמה ניתן לבטל בקשות אשר מוגשות בניגוד לחוק!
 • גם לצורך ביטולו של הסעד הזמני יש לעמוד במועדים הנקובים בתקנות ובכלל דרישות החוק. כלומר: גם כמגיש הבקשה לביטול הסעד עליך להכיר היטב את המועדים להגשת בקשה מן הסוג הזה ולא לפספס את המועדים! ואת יתר הדרישות בחוק המצופות ממך כמגיש הבקשה לביטול.
 • בבקשת הביטול או בדיון בבקשה למתן סעד זמני ייבחן בית המשפט, וככל שהינך חפץ בביטול העיקול או צו המניעה או כל סעד אחר שניתן כנגדך – עליך להוכיח כי:

א. הנזק שייגרם לך אם הסעד הזמני יישאר כפי שהוא גדול וכבד יותר מהנזק שייגרם לצד השני אם לא יינתן הצו.

ב. במצב דברים זה תוכל להציע ערובות שונות לכך שלא תבריח נכסים או תברח לחו"ל או כל דבר אחר שנטען כנגדך והעיקר שתבטיח את מימוש פסק הדין כשיינתן, ואז סבירות גבוהה שבית משפט ייטה לבטל את הסעד הזמני.

ג. הצד שביקש כנגדך את הסעד הזמני נקט בחוסר תום לב ומתן הסעד הזמני כנגדך אינו צודק ואינו ראוי.

צריך להבין כי בתי המשפט אינם מבקשים לגרום על ידי הסעד הזמני לשיתוק פעילותו של אדם או לשיתוק פעילותה של חברה או לפגוע בזכויות אותו אדם בדרך שאינה מידתית, הסעד הזמני לא נועד להעניש, כל מטרתו למנוע מצב בו יקשה על מי שביקש את הסעד, לקיים את פסק הדין ביום שיינתן; לכן בדרך הנכונה ניתן יהיה לבטל סעד זמני ככל שניתן נגדך.

במשרד עו"ד לוסי מאיר, מאמינים כי אין בשום אופן להגיש סעד זמני בלא שגובשה קודם לכן האסטרטגיה הכוללת בתיק.

סעד זמני במקרים מסויימים יצור יתרון ללקוח, קבלת מידע רב, חקירות כבר בראשית התיק אך באותה מידה במקרים אחרים יכול הסעד הזמני להוות דווקא יתרון לצד השני או מכשול עבור הלקוח של המשרד להשגת המטרות האסטרטגיות שגיבשנו בתחילה, על כן הדברים נעשים בכובד ראש ולאחר מחשבה.

במקרה שמבקש הלקוח לדאוג לביטולו של הסעד הזמני- תועמד במהרה הבקשה לביטול וכן – חקירה כנגד מי אשר הגיש את הבקשה לסעד כנגדך בניסיון למוטט את גרסתה/ו, לחשוף את חוסר אמינותה/ו, ולהוציא מהעד הודאות שיתמכו בגרסת הלקוח. למידע נוסף

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

סמל צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]