ביטול הסכם ממון
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ניסיון רב בניהול תביעות משפטיות לצורך ביטול הסכמי ממון שאושרו

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הדרך החוקית והמהירה לביטול הסכם ממון

הסכם ממון – חלוקת הרכוש

הסכם ממון הינו הסכם שנועד לקבוע מראש את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה והם יתגרשו חלילה.

למרות שהמדובר על חוזה בעל תוקף חוקי, ישנם מקרים שבהם ניתן לפעול בכדי להביא לביטולו.

עקרונית, חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אשר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974, קובע כי בני זוג שמתגרשים, צריכים לחלק ביניהם את הרכוש באופן שיוויוני, וזאת ללא קשר לבעלות האישית של כל אחד מהם על הנכסים.

לפיכך, במידה ובני הזוג מעוניינים לקבוע הסדר שונה ממה שכתוב בחוק, מומלץ להם לחתום על הסכם ממון וזאת על מנת למנוע מחלוקות מיותרות במידה ויהיה פירוד או גירושין.

יחד עם זאת ועל מנת שהסכם הממון יכנס לתוקף, הוא חייב לקבל אישור כדין לכך. בני זוג העורכים הסכם ממון לאחר הנישואין, האישור יינתן ע"י בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. זוגות לפני הנישואין או ידועים בציבור שאין להם כוונה להינשא, האישור יכול להינתן גם על ידי נוטריון.

בכל מקרה וללא אישור זה הסכם הממון לא יכנס לתוקף. כך קובע סעיף 2(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

חשוב לדעת כי התוקף שניתן להסכם הממון שאושר הינו תוקף של פסק דין. לפיכך, במקרה וההסכם מופר חלילה על ידי אחד הצדדים, הצד השני יכול לאכוף את ההסכם אם על ידי תביעה לאכיפת הסכם או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, בדיוק כשם שניתן לאכוף כל פסק דין.

מאחר וההסכם מאושר ע"י בית המשפט או בית הדין הרבני כאמור, עלול לכאורה להתעורר הרושם כי להבדיל מהסכמים אחרים לא ניתן לבטלו. הדבר אינו נכון.

מאחר וההסכם המאושר מקבל תוקף של פסק דין, הוא מקבל למעשה מעמד כפול: גם של הסכם וגם מעמד של פסק דין. כתוצאה מכך, ניתן לבטלו הן על פי הכללים לביטול חוזים רגילים, והן על פי הכללים לביטול הסכם שקיבל תוקף של פסק דין.

הלכה למעשה ובכדי לתקוף את הסכם הממון, צריך וניתן לתקוף אותו הן על בסיס היותו חוזה והן על בסיס היותו פסק דין.

עמדת בית המשפט לגבי ביטול הסכמי ממון

במסגרתו של הליך תמ"ש 27224/99 א.י נ' א.א. הסביר בית המשפט לענייני משפחה כי תקיפת ההסכם על בסיס היותו פסק הדין הנה למעשה פורמלית.

זאת הואיל והיא מבוססת על אותם נימוקים שמצדיקים את ביטול ההסכם: "שכן, אותם הנימוקים המצדיקים ביטול הסכם, מבוססים על ההנחה שבהתקיימם נפגמה גמירות הדעת של הטוען לביטול. גמירות דעת זו הייתה חיונית ובסיסית להשלמתו ולקיומו של ההסכם".

מאחר ובית המשפט מתייחס לביטול הסכם ממון כמו לביטול הסכמים רגילים, הרי שיחולו עילות ביטול הסכם מחוק החוזים.

ביטול הסכם על פי כללי ביטול החוזים

כללי ביטול החוזים כוללים את כל העילות המקובלות לביטול חוזה בגין פגמים בכריתתו על פי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

ניתן לבטל הסכם ממון או הסכם גירושין על ידי טענה בדבר חוסר גמירות דעת, חוסר מסויימות, מצגי שווא, טעות, והטעיה, תרמית, עושק, סיכול, ניהול מו"מ וקיום הסכם שלא בדרך מקובלת ובתום לב, תנאים בלתי סבירים וכדומה.

בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו 26 מאי 2013 1015-08 נקבע כי האישה הוכיחה את שלושת התנאים המצטברים שבעילת העושק, בהתאם לסעיף 18 לחוק החוזים. בית המשפט לא התעלם מכך שמהבחינה הקוגניטיבית הבינה האישה על מה היא חותמת, אולם אשר תואר והוכח על ידה בדבר החרדות והאיומים, גרמו לפגיעה ביכולת השיפוט שלה. עוד צוין, כי ההסכם "מקנה לבעל זכויות מפליגות שהוא אינו זכאי להן על פי הדין…"

"במקרה זה התקיימו יסודות העושק, כאשר המשיבה הייתה "במצוקה קשה ביותר", אשר המערער היה מודע לה וניצל אותה לרעה; המשיבה לא חתמה על ההסכם מרצונה החופשי והייתה נתונה להשפעתו של המערער".

ביטול הסכם שקיבל תוקף של פסק דין

המבקש לתקוף פסק דין המאשר הסכמה בין הצדדים, צריך לבחור באחד משני מסלולים אפשריים : תקיפת החלק "ההסכמי" או תקיפת החלק "השיפוטי".

על תקיפת החלק ההסכמי דיברנו קודם – כאן יצטרף המבקש לבטל את ההסכם להוכיח עילות מחוק החוזים כמו עושק, כפייה, טעות הטעייה ועוד.

על תקיפת החל השיפוטי – הרי שכאן המבקש לבטל את ההסכם יטען לגבי פגם באישור ההסכם על ידי בית המשפט או בית הדין. למשל כי לא נבדק שצד מבין על מה חתם ואת ההשלכות של ההסכם.

על פי כללי ביטול הסכם שקיבל תוקף של פסק דין, יש להוכיח שבית המשפט או בית הדין לא הקפידו על דרישות החוק בעת שהם אישרו את הסכם הממון, כך שנפל פגם בעת הליך האישור.

אישור הסכם הממון נועד להבטיח כי בני הזוג חותמים על ההסכם מרצונם החופשי והמלא, ותוך שהם מבינים ומודעים היטב לתכניו ומשמעותו.

בהתאם לכך, קובעים סעיף 2(ב) לחוק יחסי ממון וכן תקנה 258 כ"ו לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 כי אישור ההסכם ינתן רק לאחר שבית המשפט / בית הדין הסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם, וכן וידא שבני הזוג עשו אותו מהסכמתם החופשית, ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

לפיכך, במידה ובית המשפט, לדוגמא, לא הסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם, או לא וידא שהם הבינו אותו כנדרש, אזי ניתן לומר כי נפל פגם בהליך אישור פסק הדין, שמצדיק את ביטולו. פגם נוסף יכול להתרחש במידה ובני הזוג לא חתמו על ההסכם מרצונם החופשי, אלא בשל לחץ שבית המשפט הפעיל עליהם.

הפרוצדורה החוקית לביטול הסכם הממון

על מנת לבטל הסכם ממון יש להגיש תביעה לביטולו בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, אשר אישר מלכתחילה את הסכם הממון. בתביעה מהסוג הזה, יש צורך להיות מיוצג על ידי עורך דין המתמחה בתחום, שכן הסיכויים להצלחתה של תביעה שכזאת ללא ייצוג מתאים קלושים ביותר.

לא ניתן לבטל את ההסכם במסגרת הגוף השיפוטי שלא אישר אותו מלכתחילה, וזאת גם אם ניתנה לכך הסכמת הצדדים. לפיכך, לא ניתן לבטל בבית הדין הרבני הסכם ממון שאושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה, ולהיפך.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון במספר הליכים, לרבות במסגרת ע"א 394/88 מאייר נ. מאייר, בג"צ 6103/93 סימה לוי נ. בית הדין הרבני הגדול וכן בג"צ 8638/03 סימה אמיר נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים.

רוצה לבטל הסכם ממון? רוצה לבטל הסכם גירושין?

כפי שכתבנו והסברנו, הדרך לביטולו של הסכם ממון כרוכה בלא מעט מכשולים חוקיים, ולכן קיים צורך משמעותי להקדים ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי באמצעות עורך דין – לפני שמקבלים החלטות או נוקטים בצעדים כלשהם.

לא בקלות יבטל בית המשפט או בית הדין הסכם ממון, יש לדעת איך לפעול! רק לאחר פגישה אישית עם עורך דין ובחינתן של מכלול הנסיבות שהובילו אותך להחלטה לפעול לביטול הסכם הממון, ניתן יהיה לקבל החלטה מושכלת ולבחור את אפיק הפעולה הרצוי והיעיל מבחינתך.

לעורכת הדין לוסי מאיר ניסיון רב בניהול תביעות משפטיות לצורך ביטול הסכמי ממון ותמיד ניתן לפנות ולקבל חוות דעת בנושא.

לחצו כאן לפניה ולקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

אודות עו"ד לוסי מאיר

עורכת דין גירושין לוסי מאירבוגרת הפקולטה למשפטים במכללת "הקריה האקדמית אונו" ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) בהצטיינות. הוסמכה לעסוק בתחום עריכת דין בשנת 2004. משרד עו"ד לוסי מאיר, המתמחה בדיני משפחה וירושה, מאופיין ביכולת מקצועית גבוהה לתכנון אסטרטגיה וליישום תכנית רב-שלבית שמבטיחה את טובת הלקוח ואת השגת מטרותיו. תשומת לב רבה ניתנת לאופיו, לרצונותיו ולציפיותיו של הלקוח מן ההליך המשפטי. כל תיק זוכה לטיפול מקצועי בהתאם לנסיבות המקרה המיוחדות. המשרד מעודכן במתרחש בעולם המשפט בכלל ובתחום דיני משפחה וירושה בפרט. חיבור למקורות מידע משפטיים מבטיח עדכונים שוטפים בתחום המשפט ובתקדימים משפטיים. כתבי הדין היוצאים מן המשרד נתמכים בפסיקה חדשנית בתחום דיני המשפחה.

צור קשר

  נושאים מומלצים

  תחומי ההתמחות שלנו:

  סמל גירושין

  התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

  סמל חלוקת רכוש

  ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

  סמל צוואות

  בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

  סמל גישור

  עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

  סמל הסכמים

  דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטורת מגוונות…

  סמל משמורת

  הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

  סמל מזונות

  בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

  סמל ידועים בציבור

  רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

  סמל אפוטרופסות

  משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

  לקוחות ממליצים:

  "זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
  י.א – מרץ 2015
  "אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
  ר.ל – אפריל 2015
  "אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
  א.פ – אוקטובר 2014
  לקוחות ממליצים

  צור/צרי איתנו קשר
  מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

   • זוג בתחילת דרכם להתגרש

    6 טיפים כלליים ועיקריים למתגרש/ת לתחילת הדרך

    גירושין הם נושא מאוד מורכב, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הרגשי. כעורכי דין לגירושין, אנו יכולים להעיד כי גירושין הם אף פעם לא דבר נעים שרוצים לעבור... אבל (ויש אבל גדול), יש דרך ויש דרך. [...]

   • זוג בגישור גירושין

    תביעות בבית משפט לעומת גישור גירושין

    הליך גישור גירושין – הינו אלטרנטיבה לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הרבניים בעת הצורך, אשר נועד ליישב את הסכסוך במינימום זמן ומינימום עוגמת נפש. במסגרת הגישור ישנו גורם ניטרלי, שהוא המגשר, המסייע לצדדים שנמצאים [...]

   • גישור בהליך גירושין

    גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

    גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]