התמחות בצוואה וירושה:
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

למשרדנו ניסיון בניסוח צוואה ומאבקים בין יורשים,
כולל התנגדות לצוואה וביטולה

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ירושה על פי חוק בישראל

משמעות המונח ירושה, הינה כלל נכסיו של אדם בעת מותו, המכונים גם עזבון המנוח ואשר אמורים לעבור לידי יורשיו החוקיים.

כתוצאה מהעברת נכסי הירושה לידיהם, הופכים היורשים לבעלים החוקיים של נכסים אלו.

לא אחת מתעוררים סכסוכים בין יורשים, שאז פונים הצדדים אל עורכי דין במטרה לפתור את הסכסוך המשפחתי שנוצר אם לצורך הגעה להסכמות, דבר אשר ניתן להשיג באמצעות פנייה להליכי גישור ולעיתים, כשאין ברירה, על ידי פנייה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה.

עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול בירושות ובמקרים של סכסוכים בין יורשים ובכל עת ניתן לפנות למשרדנו – לצורך קבלת ייעוץ משפטי פרטי ומקצועי.

אופן העברת נכסי הירושה לידי יורשיו של המנוח מוסדר בארץ במסגרת חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ותקנות הירושה, תשנ"ח-1998.

לפי חוק הירושה, קיימות בארץ שתי דרכים בלבד להעברת נכסי הירושה לידי היורשים: ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה.

כלומר, הירושה בארץ יכולה להתבצע בהתאם לדין, דהיינו, הוראות חוק הירושה, או בהתאם לצוואה וזאת במידה והמנוח מצא לנכון לערוך לעצמו כזו בטרם מותו.

לפיכך, כאשר באים לבחון כיצד ניתן להוריש את עזבונו של מנוח כלשהו, יש תחילה לבדוק האם הוא הותיר אחריו צוואה, והאם המדובר בצוואה חוקית וכשרה כדין.

רק במידה והתשובה לשאלות הללו הינה שלילית, יש לפעול בהתאם להוראות הדין, שאז אחנו עוסקים בדיני הירושה. לחלופין, יתכן שהמנוח ערך צוואה כדין, אך הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסי עזבונו.

במקרה כזה, יש לחלק את הנכסים שנזכרים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה, ואילו את יתר הנכסים יש לחלק בהתאם להוראות הדין.

חלוקת הירושה בהתאם לדין

שיטת חלוקת הירושה בהתאם לחוק הירושה הינה שיטת ענפי הירושה, המכונה גם שיטת הפרנטלות. בהתאם לשיטה זו, קיימים שלושה ענפי ירושה, אשר נקבעים לפי מידת הקרבה המשפחתית של היורשים אל המנוח.

הענף הראשון מונה את בן הזוג של המנוח וילדי המנוח, השני את הורי המנוח, והשלישי את הורי הורי המנוח. במידה וקיימים יורשים בענף הראשון, הם ורק הם יזכו בכל הירושה. רק במידה ולא קיימים יורשים בענף הראשון, ירשו היורשים בענף השני וכן הלאה.

במידה והמנוח היה אדם ערירי, שלא הותיר אחריו כל יורשים עלפי הדין ולא צוואה, המדינה היא שתירש אותו, בהתאם לסעיף 17 לחוק הירושה, באופן לפיו כספי הירושה ישמשו למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.

קראו בהרחבה: גישור בין יורשים בסכסוך ירושה

חלוקת הירושה בהתאם לצוואה

צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, ולמי הוא יחולק, וזאת במיוחד כשהוא מעוניין לקבוע בו הסדר חלוקה אשר שונה מזה הקבוע בחוק הירושה.

הצוואה הינה המסמך היחידי במסגרתו אדם רשאי לקבוע כיצד יחולק עזבונו לאחר מותו. כל מסמך אחר שמתיימר לעשות כן שלא באמצעות צוואה, כגון הסכם בדבר ירושת האדם או ויתור על ירושתו, הינו בטל וחסר כל תוקף, וזאת בהתאם לסעיף 8 לחוק הירושה.

על פי חוק הירושה, קיימות ארבע דרכים לעשיית צוואה:

צוואה בכתב יד – צוואה שכתובה כולה בכתב ידו של המוריש, מתחילתה ועד סופה, וכן נושאת תאריך הכתוב בכתב ידו, וחתימת ידו.

צוואה בפני עדים – צוואה שנערכת בכתב, בחתימת ידו של המצווה, ובנוכחות שני עדים, אשר מאשרים בחתימת ידם על גבי הצוואה שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו, ושהוא חתם עליה בפניהם. זוהי הצוואה הנפוצה והפופולארית ביותר.

צוואה בפני רשות – צוואה שהמוריש מצהיר עליה בפני גורמים ציבוריים שהינם שופט, נוטריון, חבר בית דין דתי או רשם לענייני ירושה, שגם מאשרים שזו צוואתו וחותמים עליה.

צוואה בעל פה – מכונה גם צוואת שכיב מרע. נערכת רק על ידי מי שעומד למות, או שרואה את עצמו עומד מול המוות בנסיבות המצדיקות זאת. עליו לומר את הצוואה בעל פה בפני שני עדים, שמבינים את לשונו, ועל העדים לרשום את דבריו בזכרון דברים, ולהפקידו ברשם הירושה, בהקדם האפשרי. במידה והמצווה נותר בחיים כעבור חודש ממועד עריכת הצוואה – היא מתבטלת.

על מנת לבחון את כשרותה של הצוואה, יש לוודא שהיא אכן נערכה בהתאם להוראות החוק החלות עליה. כאמור, במידה והתברר שהצוואה פסולה, וזאת מכל סיבה שהיא, יש לבצע את חלוקת הירושה בהתאם להוראות הדין.

התנגדות לצו ירושה או צו קיום צוואה

כאשר המדובר בירושה על פי דין, יש להגיש בקשה לצורך הוצאת צו ירושה בפני רשם הירושות.

כאשר מדובר בצוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה בפני רשם הירושות. כמובן שרצוי להגיש התנגדות באמצעותעורך דין מנוסה בתחום ולא לפנות לרשם הירושות בטרם קבלת ייעוץ משפטי פרטני למקרה שלך וליווי של עורך דין מנוסה.

כל מי שרואה עצמו נפגע מהגשת הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה בפני רשם הירושות, רשאי להגיש התנגדות למתן צווים אלו, וזאת תוך 14 ימים ממועד פרסום הבקשה בעיתונות וברשומות. במקרה כזה תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה, אשר ידון בטענות הצדדים ויכריע בהן.

כפי שציינו, לעו"ד לוסי מאיר ניסיון רב שנים בכל הנוגע להגשת התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה. משרדנו עומד לרשותכם וניתן לפנות אלינו בכל עת לצורך קבלת ייעוץ משפטי בנושא ירושות.

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
המלצות עורכת דין לוסי מאיר

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

  • זוג בתחילת דרכם להתגרש

   6 טיפים כלליים ועיקריים למתגרש/ת לתחילת הדרך

   גירושין הם נושא מאוד מורכב, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הרגשי. כעורכי דין לגירושין, אנו יכולים להעיד כי גירושין הם אף פעם לא דבר נעים שרוצים לעבור... אבל (ויש אבל גדול), יש דרך ויש דרך. [...]

  • זוג בגישור גירושין

   תביעות בבית משפט לעומת גישור גירושין

   הליך גישור גירושין – הינו אלטרנטיבה לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הרבניים בעת הצורך, אשר נועד ליישב את הסכסוך במינימום זמן ומינימום עוגמת נפש. במסגרת הגישור ישנו גורם ניטרלי, שהוא המגשר, המסייע לצדדים שנמצאים [...]

  • גישור בהליך גירושין

   גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

   גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]