חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

למי מתאים הסכם הורות ועל מה חשוב להקפיד?

הסכם הורות – כל מה שצריך לדעת

 

המציאות מקדימה את הדין! ההגדרות המקובלות כיום למהו תא משפחתי גמישות יותר מבעבר והן מאפשרות הכללתם של דגמים חדשים במשפחה ודגמים שבעבר זכו למידה מועטה של לגיטימציה כמו : משפחות חד הוריות, זוגות שחיים ללא נישואים, זוגות חד מיניים וכד'.

 

תראו כמה התפתחנו

 • אם בעבר בחירת בן/ בת הזוג הייתה נעשית על ידי שידוך, הרי שהיום זהו תהליך של בחירה חופשית של בן הזוג.
 • אם בעבר חלוקת העבודה בין בני הזוג ובינם לבין ילדיהם הייתה נוקשה, הרי שהיום קיימת יותר גמישות בחלוקת העבודה בין בני הזוג, החלוקה לא מוגדרת וברורה, יותר ויותר נשים קרייריסטיות ואבות שותפים מלאים בחלוקת התפקידים במשפחה, בבית, בהורות וכיו"ב.
 • אם בעבר המשפחה הייתה ממלאת תפקידים רבים עבור הפרט כגון: חינוך, הקניית מקצוע הרי שהיום מצטמצם מספר תפקידי המשפחה ואת חלק מהתפקידים ממלאים בתי הספר, שירותי הרווחה, יועצים שונים וכיו"ב.

מה שבעבר נתפס כאמיתות מוחלטות באשר למהו תא משפחתי, תפקידיו, מיקומו בחברה, כיום נתפסות תפיסות מודרניות ולמעשה המשפחה המונוגמית הרגילה הופכת להיות דגם אחד מדגמים חלופיים לחיי המשפחה.

אלא שעם כל הטוב והחיובי שבדבר, תפיסות מודרניות אלו היוצרות דרכים ואפשרויות חדשות ומגוונות של משפחה, עשויות ליצור גם קונפליקטים, חוסר יציבות וחוסר וודאות בנוגע למהות המשפחה בהווה ובעתיד וביתר שאת כאשר מדובר ברצון להבאת ילדים ו/או ברצון לגדל ילדים יחדיו. יש לכך פתרון!

 

הסכמי הורות – למי זה מתאים?

 • זוגות חד מיניים – בין אם מדובר בתרומת זרע או בפונדקאות או באימוץ.
 • לסביות שלאחת מהן ילד אולם בת הזוג אינה יכולה לאמץ אותו בארץ.
 • זוג הומואים שהתקשר עם אישה להבאת ילד משותף או עם פונדקאית (בחו"ל) ולא הסדיר את האימוץ.
 • גברים או נשים – אשר בוחרים לקשור את חייהם יחד מתוך אינטרס משותף של הבאת ילד לעולם, אך אינם מעוניינים בחיים זוגיים.
 • בני זוג חד הוריים המגדלים יחדיו ילדים.

מהם הנושאים שעולים בהסכם הורות?

ככל שההסכם נערך בשלב תכנון ההיריון – ניתן ורצוי יהיה לכלול הסכמות באשר לרופא אשר יטפל והתחייבויות באשר לאופן חלוקת הנטל והמימון בהוצאות ההיריון והלידה.

השקפת העולם של הצדדים באשר לגידול וחינוך הילד – סעיפים שיכללו בעיקר את ההתחייבות של ההורים לנהוג בכבוד האחד למשנהו ולחנך את הילד לכבוד הדדי, הנחלת ערכים משותפים לילד אילו ערכים? התחייבות לקבל החלטות גורליות באשר לחיי הילד בענייני חינוך, בריאות וכיו"ב,

אחריות הורית – האם הורה אחד הוא שיהווה הבית המרכזי לילד? האם האחריות ההורית תהיה משותפת? האם מדובר במשמורת של הורה אחד והסדרי שהייה של ההורה האחר? האם מבקשים הצדדים להנחיל ולקיים משמורת משותפת? ניתן ורצוי לקבוע את האחריות ההורית גם למקרה של פירוד.

הסדרי שהייה וחלוקת הזמן של כל אחד מההורים עם הילד – באילו ימים נמצא כל הורה עם הילד ואחראי עליו, האם ההסדרים כוללים לינה?, הסדרי שהייה בחגים ובחופשות הבי"ס או הגן, חופשות קיץ, יציאה לחו"ל עם הילד, ערבויות ליציאה לחו"ד, מה קורה כאשר הילד חולה מי נמצא איתו ומתי? וכיו"ב.

סנקציות – ניתן לקבוע סנקציות על הפרת הסדרי השהייה על ידי הורה כנגד ההורה האחר, ניתן לקבוע סנקציות על הפרת ההסכם בכללותו לרבות הסתת הילד, העדר מתן כבוד הדדי ו/או מקום של ההורה האחר בחיי הילד וכיו"ב.

מימון צרכי הילד – האם יהיה סכום מזונות בסיסי שהורה אחד יישא על הילד ויעבירו להורה השני? האם יפתחו ההורים חשבון נאמנות ויפקידו לשם סכומים שווים לצרכיו של הילד בהווה ובעתיד? האם יהיה מימון שווה של צרכי הילד בהתאם לזמן שכל הורה מצוי עם הילד? מימון צרכים כגון: מזון, ביגוד והנעלה, גן, בי"ס, חוגים, שיעורים פרטים, הוצאות בריאות רגילות וחריגות וכיו"ב.

מקרים של היעדר הסכמה – ניתן לקבוע מראש וכדי לצמצם את האפשרויות להגיע לסכסוך ו/או תביעות בבית המשפט על אדם, דמות, מומחה טיפולי, גישור שהוא זה שיכריע ככל שיש היעדר הסכמה על נושא מסוים או ככל שהגיעו ההורים למצב של נתק ביניהם וחוסר תקשורת. ניתן גם לקבוע כי בית המשפט הוא שיכריע בשאלה ספציפית ככל שאין הסכמה בין ההורים ואז לפנות במשותף לבית המשפט שיכריע להבדיל מפתיחת הליכים על ידי צד אחד.

הרשימה אינה סגורה – הנושאים אותם מניתי הינם מהותיים ושכיחים שיופיעו בהסכם הורות אולם כל מקרה לגופו ולנסיבותיו הוא, הורים יכולים להביא להסכם כזה את כל רצונותיהם ולמעשה כל העולה על רוחם שהינו מהותי עבורם בגידול הילד, ועו"ד ינסח זאת לתוך ההסכם בדרך ובאופן המתאים שייתן תוקף לרצונותיהם של ההורים.

 

ההסכם טעון אישור בבית המשפט לענייני משפחה

בכדי לתת תוקף להסכם – אין די בחתימת ההורים על ההסכם וחובה לאשרו בפני בית המשפט לענייני משפחה.אומנם, ההסכם יהיה תקף מרגע חתימתו מבחינה חוזית וניתן יהיה ללמוד ממנו את כוונת הצדדים אולם כדי לתת לו תוקף משפטי יש לאשר אותו בפני שופט אשר יבחן את ההסכם, את תוכנו וניסוחו וכן יבחן את הבנת הצדדים את ההסכם ומשמעותו וכי חתמו עליו מתוך רצון חופשי.

ניתן יהיה לאשר את ההסכם – רק לאחר לידתו של הילד לא לפניי.

 

היתרונות הגלומים בהסכמי הורות

 • יצירת סטטוס – מעצם קיומו של הסכם הורות, אתם "מודיעים" לבית המשפט ולעולם כולו כי הייתה כאן כוונה ליצירת הורות שווה. בין אם ההורה הוא בעל זיקה גנטית (אימא ביולוגית, אבא ביולוגי) ובין אם זה ההורה אחר, שאינו בעל זיקה גנטית לילד אבל בהחלט מגדל אותו ומחיל על עצמו את כל חובותיו של הורה כלפי ילדו.
  במשפט הישראלי אין חוק המגדיר אמהות, אבהות או הורות ככלל, אין קביעה ברורה מה הופך אדם להורה. בקרב המשפחות הגאות, המצב הוא עוד יותר קטסטרופלי, המשפחות החד מיניות כאן, חיות באושר ומקיימת תא משפחתי והמחוקק הישראלי טרם קבע חקיקה מיוחדת לסיטואציות העולות מקיום חיי משפחה במשפחה הגאה ומכל הנובע מזוגיות חד מינית והורות במשפחה הגאה – מה שנקרא: המציאות מקדימה את הדין!. בהעדר חקיקה – הסכם הורות מסייע לפתרון בעיות, סיטואציות או מחלוקות בקרב המשפחה הגאה, לבית המשפט יש דרך פרשנות באמצעות הסכם ההורות בפרט כשאין לו חוק להסתמך עליו, מה שבהכרח מפחית ואף מונע "מלחמות עולם" במקרה של חו"ח פירוד.
 • מקנה וודאות – ידיעה הכיצד שניכם רואים האחד את השני כ- הורים של הילד. כיצד ההורה הביולוגי רואה את ההורה הפסיכולוגי (זה שאין לו זיקה גנטית לילד) במסגרת גידול הילד. הוודאות מגיעה גם במובן זה שקיימת ידיעה והסכמה הבאה לידי ביטוי בהסכם הורות על הערכים שאותם אתם חפצים במשותף להנחיל לילד, ועוד שלל הסכמות שניתן לבטא בהסכם הורות. וודאות מייצרת בטחון בבחירת הדרך בה בחרת להביא ילד לעולם, בבחירת בן הזוג עימו בחרת להביא ילד לעולם, וכי יש לך מקום בחיי הילד אותו בחרת להביא!
 • קביעת הסכמה לדרך פתרון מחלוקות – הידיעה כי נקבעה דרך מוסכמת מראש לפתרון העדר הסכמה ו/או סכסוך שהינה מוסכמת על הצדדים, הידיעה כי נקבעו סנקציות להפרת ההסכם ו/או חלק מסעיפיו כל אלו מצמצמים משמעותית את האפשרות להגיע לסכסוך כואב בבית המשפט ובוודאי שהדבר באופן ישיר מצמצם את הפגיעה בילד בעת העדר הסכמה ו/או סכסוך.

נטילת ייעוץ וייצוג של עו"ד מקצועי הבקיא ברזי דיני המשפחה

פנייה לעריכת הסכם הורות מחייבת פנייה לעו"ד העוסק אך ורק בתחום דיני המשפחה ובעל ניסיון רב בשל יכולתו לצפות סיטואציות עתידיות, אשר עשויות להביא הצדדים ו/או ילדיהם להליכים משפטים מסועפים בבתי המשפט והרי כאמור לשם הימנעות מהליכים נבקש לערוך הסכם הורות לא?!

קיימת חשיבות מכרעת לניסוח ברור ומפורש, כדי למנוע פרשנויות שונות בעתיד.

קיימת חשיבות להסביר ללקוח את משמעותו של כל סעיף וסעיף ותוצאתו האפשרית ו/או העתידית אשר יכולה להתקיים כעולה מן הסעיף.

קיימת חשיבות להסביר ללקוח את משמעות חתימתו על המסמך וכן להסביר את החשיבות וההכרחיות באישור ההסכם על מנת ליתן להסכמות הצדדים תוקף של פסק דין.

אהבתם? שתפו...

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
ווטסאפ
אימייל
עו"ד לוסי מאיר

עו"ד לוסי מאיר

בוגרת הפקולטה למשפטים במכללת "הקריה האקדמית אונו" ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) בהצטיינות. הוסמכה לעסוק בתחום עריכת דין בשנת 2004. משרד עו"ד לוסי מאיר, המתמחה בדיני משפחה וירושה, מאופיין ביכולת מקצועית גבוהה לתכנון אסטרטגיה וליישום תכנית רב-שלבית שמבטיחה את טובת הלקוח ואת השגת מטרותיו. תשומת לב רבה ניתנת לאופיו, לרצונותיו ולציפיותיו של הלקוח מן ההליך המשפטי. כל תיק זוכה לטיפול מקצועי בהתאם לנסיבות המקרה המיוחדות. המשרד מעודכן במתרחש בעולם המשפט בכלל ובתחום דיני משפחה וירושה בפרט. חיבור למקורות מידע משפטיים מבטיח עדכונים שוטפים בתחום המשפט ובתקדימים משפטיים. כתבי הדין היוצאים מן המשרד נתמכים בפסיקה חדשנית בתחום דיני המשפחה.

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

משרדנו מתמחה בניהול מו״מ משפטי מתוחכם שנותן יותר בהליכי גירושין.

רוצה להשיג יותר ? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

או חייגו 053-4310003

דילוג לתוכן