בני הזוג נישאו בשנת 2010. בשנת 2018 הם התגרשו, תוך שהם מציגים הסכם גירושין לבית המשפט לענייני משפחה. לבני הזוג יש שלושה ילדים. ההסכם אושר על ידי בית המשפט. עתה טוענת האישה, שלא הייתה מיוצגת בזמן אישור הסכם הגירושין, כי יש לבטל את הסכם הגירושין, ממספר טעמים. מה קבע בית המשפט לענייני משפחה? על כך, במאמר שלהלן, שאותו חיברנו על מנת להעניק לכם מידע משמעותי בתחום המשפחה.

נעיר כי מדובר במאמר תוכן אינפורמטיבי, שאין בו ובאמור בו כדי להיות חלילה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

עובדות פסק הדין:

כאמור, לבית המשפט לענייני משפחה באשדוד, הוגשה תביעה לביטול הסכם גירושין בין בני זוג. התובענה הוגשה על ידי האישה, לאחר שבשנת 2018, הסכם הגירושין בינה לבין הגרוש שלה, אושר על ידי בית המשפט. מדובר בתיק תה"ס (אשדוד) 1589-01-19.

האישה טענה, כי בדיון שאישר את הסכם הפשרה, הסכימה לכאורה לשאלות שנשאלו על ידי בית המשפט, לגבי סעיפים בהסכם. לטענתה, היא חששה בזמנו מבעלה ומאיומיו – ולכן חתמה על הסכם הגירושין. בנוסף, טענה כי הגרוש שלה לא קיים את התחייבויותיו בהסכם (שכלל גם שלום בית) ולא ניסה לשקם את מערכת היחסים ביניהם. האישה טענה, כי ההסכם נחתם על ידה בלית ברירה, עקב כפייה "סמויה" שבוצעה ע"י הגרוש שלה, וכי מדובר בהסכם למראית עין (כלומר – הסכם שנחתם על הנייר, אך בפועל נקבעו דברים אחרים). התובעת לא פירטה יותר. עוד טענה, כי בזמנו חששה שייעשה שימוש בבגידה שלה (לכאורה) ולכן חשה מאוימת.

מנגד, הגרוש טען כי ההסכם נחתם כדת וכדין, ללא כל כפייה או איום, וכי האישה בחרה שלא להיות מיוצגת. עוד טען, כי ניסה לשפר את מערכת היחסים ביניהם, וכי אפילו עורכת הדין שלו ניסתה לסייע לאישה, ולהסביר לה בפירוט את הסעיפים בהסכם הגירושין. הגרוש גם טען, שמעיון בפרוטוקול הדיון בבית המשפט, במסגרתו אושר הסכם הגירושין, ניכר היה כי האישה יודעת על מה היא חותמת, ואף בית המשפט התרשם כך. כמו כן, טען שמעולם לא היה ניסיון לזרז את האישה לחתום על הסכם הגירושין.

כמה מילים על ביטול הסכם גירושין:

ביטול של הסכם גירושין הוא דבר אפשרי מבחינה תיאורטית, אך מורכב מאוד. כמו כל הסכם, גם הסכם גירושין צריך להיות הסכם הוגן לשני הצדדים. במידה וצד מבקש לבטל הסכם, עליו להוכיח כי ההסכם נעשה במרמה או בכפייה או תחת איום, או שמא הוסתרו ממנו עובדות מהותיות או שהוא מקפח באופן בלתי סביר צד אחד. בית המשפט ציטט מהדין, כדלקמן: "בעניין הנדון, טענות התובעת מתייחסות לפן ההסכמי של ההסכם, שכן לטענתה, כאמור לעיל קיימים פגמים בשלב כריתת ההסכם. בנוסף, כפי העולה מפסק הדין כמפורט לעיל, כל טענה באשר לאופן אישור ההסכם, מקומה בערכאת הערעור. ההלכה המשפטית קובעת כי ניתן לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין אם נפל פגם כלשהו בכריתתו".

הכרעת בית המשפט לענייני משפחה:

בית המשפט דחה את תביעת האישה, וקבע כי לא הוכחה כפייה ולא הוכח איום מצד הבעל. נקבע כי מבחינה רכושית, מדובר בהסכם מאוזן, ששומר על זכויות הצדדים, כאשר כל אחד מהצדדים הוא בעלים של הנכסים הרשומים על שמו.

בית המשפט דחה את טענות האישה, לגבי העובדה שלא הייתה מיוצגת במסגרת הסכם הפשרה. בין היתר, קבע בית המשפט כי רק במקרים קיצוניים אפשר לבטל הסכם בגלל היעדר ייצוג. במקרה זה, ההסכם אף נחתם יותר מחודש, לפני שאושר בבית המשפט.

בית המשפט גם דחה את טענת הכפייה של האישה, לפיה מצבה הנפשי היה ירוד. כמו כן, קבע בית המשפט כי לא נעשתה שום הטעיה מטעם הבעל. כך יפים הדברים: "מכל המקובץ עולה כי התובעת לא הוטעתה על ידי הנתבע מהטעם שלא התכוון לקיים את ההסכם ובמיוחד כאשר לא הוצגה כל ראייה לפיה היא פעלה לקידומו. מדובר בהסכם שנחתם לאחר אובדן האמון בין בני הזוג בנסיבות שנוצרו ובמיוחד נוכח הטענות בדבר מערכות יחסים שנוהלו בין התובעת לאחרים ושעה שאף לא נטען כי התובעת בעצמה פעלה לקיים חלקה בהסכם, לא התרשמתי כי הוטעתה על ידי הנתבע".

כאמור, תביעת האישה נדחתה על ידי בית המשפט, והאישה אף חויבה בהוצאות בסך 6,000 ₪.

עורכת דין לוסי מאיר: תביעות לביטול הסכם הינן תביעות שרובן נדחות, לא כולן אך בהחלט רובן, לרוב כאשר פונים לעורך דין גירושין עם רצון לבטל הסכם שנחתם ואושר בבית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין אני תמיד אומרת – חשוב אולי יותר למצוא דרכים יצירתיות אחרות שיובילו לאותה תוצאה אולם לא תיקרא התביעה – ביטול הסכם. חשוב לבחור עורך דין גירושין מנוסה בעל חשיבה יצירתית שיוביל אותכם לתוצאה הרצויה מבלי שתביעתכם תידחה ומבלי חלילה שתחוייבו בהוצאות.