רותי ורונן, אחים, הגיעו למשרדי עם התנגדות לצו קיום צוואה של אימם שהגיש אחיהם, אלון. אלון טען כי מכיוון שאימו הייתה חסויה, ורותי מונתה כאפוטרופוסית על עניינה, הרי שאימו לא הייתה כשרה לערוך את הצוואה.

יש לעשות הבחנה בין פסול דין לחסוי

פסול דין הוא אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעניניו. סעיף 26 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנערכה על ידי מי שהוכרז כפסול דין – בטלה!

חסוי לעומת זאת, הוא מי שבית המשפט מינה לו אפטורופוס, בין היתר משום שאינו יכול לדאוג לענייניו ואין זה הופך אותו או את פעולותיו לבטלות!

לכן אין בעצם מינוי אפוטרופוס כדי לפגוע בכשירותו של החסוי, ובכלל זה, כשירותו לערוך צוואה.

ביטול צוואה

מתי כן יהיה ניתן לבטל צוואה של חסויה שמונה לה אפוטרופוס? ככל שיוכח כי המנוחה, לא הייתה מודעת לטיב צוואתה, לא הייתה מודעת לעובדה שהיא עורכת צוואה, או לא הייתה בעלת ידיעה על היקף רכושה ויורשיה או מודעת לתוצאות הצוואה על יורשיה או אז ניתן יהיה לבטל את הצוואה.

במקרה של רותי ורונן, התייחסנו כמובן לחוק הכשרות והאפוטרופסות, התייחסנו להלכה הפסוקה שקובעת שאין בין היותה חסויה או בעובדה כי מונה לה אפוטרופוס כדי לפגוע בכשירותה לערוך צוואה ובנוסף – הגשנו בקשת רשות מבית המשפט לצרף חוות דעת של רופא המשפחה שטיפל במנוחה, עד למועד מותה.

בית המשפט התיר הגשת חוות דעת רפואית, בה נכתב על ידי הרופא כי המנוחה הייתה צלולה במחשבתה, לא הייתה חולה במחלה כלשהיא אשר מנעה ממנה להבין את הפעולות שעשתה עד ובסמוך למועד פטירתה.

חוות הדעת הזו סיימה את הפרשה בניצחונם המוחלט של רותי ורונן. לא היה עוד כל ספק כי ההתנגדות לקיום הצוואה רק משום היותה חסויה אין בה כדי להביא לבטלות הצוואה בפרט כאשר מדובר באישה שהבינה עד יומה האחרון את טיב מעשיה ותוצאות פעולותיה!

במקרי התנגדות לקיום צוואה אחרים:

ניתן לטעון למעורבות האפוטרופוס בעריכת הצוואה – דבר שעשוי להוביל לבטלות הצוואה. ניתן לטעון לפגמים צורניים בצוואה – דבר שעשוי להוביל לבטלות הצוואה. ניתן לטעון להשפעה בלתי הוגנת – אשר עשויה להוביל לבטלות הצוואה.

כמובן שאת כל אלו חייבים להוכיח בראיות המתאימות ועל פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה; רצוי ומומלץ לעשות כן בלווי עו"ד הבקיא בדיני המשפחה, חוק הירושה, חוק הכשרות והאפוטרופוסות ובהלכות הפסוקות בתחומים אלו.

לחצו כאן לפנייה וקבלת ייעוץ מקצועי בנושא אפוטרופסות