פיצויים על אלימות במשפחה

מעשה של בעל אלים אשר תפס את אשתו בידה, נשך באצבעה, עיקם לה אצבע נוספת עד זוב דם ולבסוף נטל סכין ודקר אותה בבטנה באופן שחדר אל רקמת הבטן והגיע עד דופן הקיבה. האישה נאלצה לעבור ניתוח בקיבה אשר הסתיים ב 30 תפרים לאורך הבטן כולה.

כל הפיצוי הכספי שנפסק לו בהליך הפלילי עומד על לא פחות ולא יותר מאשר 10,000 ₪ זעומים! האישה אזרה אומץ והגישה תביעה לפיצוי אזרחי בבית המשפט לענייני משפחה.

במסגרת ההליך מונו שני מומחים להערכת נכותה של האישה מתחום הכירורגיה הפלסטית ומתחום הפסיכיאטריה, האישה הגישה תחשיבי נזק, התקיימו דיוני הוכחות וחקירות הן של הבעל הן של האישה והן של המומחים וכן הגיעו בני משפחתה של האישה והעידו על העזרה שהיא נזקקת מהם.

קביעת פיצויים על פי פסק הדין

בית המשפט קבע בפסק דינו פיצויים על פי כל הרכיבים שתבעה האישה וכך נקבע:

עבור הפסדי שכר – צוין בפסק הדין כי הוכח שהכנסתה, הלא גבוהה, טרם הפגיעה נותרה זהה לאחר פגיעה ולכן לא נפסק לה כל פיצוי.

עבור הוצאות רפואיות – שכלל בית המשפט את הוצאותיה הרפואיות היום והעמיד עלות הוצאותיה הרפואיות על 100 ש"ח לחודש, ממועד התאונה ועד אחרית ימיה. בית המשפט קבע את תוחלת לחחה בהתבסס על נתוני עיון בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עד לשנת 2039, ופסק סך של 40,000 ₪ עבור הוצאות רפואיות.

עזרת צד ג' – העדויות שנשמעו בבית המשפט העלו כי האישה אכן נזקקה לעזרת בני משפחתה הן מן הבחינה הכספית והן מבחינת הצורך להסתייע בהם בפעולות שחוששת לבצע לבדה. עזרה זו, נאמדה אף היא בסכום של כ – 100 ש"ח לחודש. הסכום הכולל הינו 40,000 ש"ח.

בגין כאב וסבל – קבע בית המשפט כי נוכח העובדה שמדובר בתקיפה כה קשה, אשר בעברה אלימות קודמת, וגם בעתיד תמשיך להותיר צלקת בגופה ובנפשה של האישה, יש להעמיד הפיצוי בגובה 240,000 ש"ח.

התוצאה: הפיצוי הכולל לו זכתה האישה בגין הוצאות רפואיות, עזרת צד ג' וכאב וסבל הינו 320,000 ש"ח; ואף חייב את הבעל בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪.

רצוי לדעת – הפיצוי העונשי, במסגרת ההליכים הפלילים הוא פיצוי סמלי בלבד, הנעשה כבדרך אגב ובנוסף לעונש של מאסר וחשוב לדעת כי הוא בשום אופן אינו בא להחליף את הזכות לפיצוי בגין ההליך האזרחי ורצוי גם רצוי שלא להסתפק בפיצוי סמלי בפרט במקרים קשים כגון זה.

פסקי דין בהן נפסקו פיצויים כספיים בגין אלימות במשפחה

בת"א 1016/88 (ת"א) אמין נ' אמין, (דינים מחוזי), נדונה תביעתם של שלושה ילדים (בגירים) כנגד אביהם, בגין נזקי גוף ונפש בשל הזנחתם והפקרתם על ידו. האב חויב לשלם 300,000 ש"ח לכל אחד מילדיו (פסק הדין אושר בבית המשפט העליון בע"א 2034/88).

בע"א 4806/92 פלונית ואח' נ' אחמד מנסור (תקדין עליון), חויב הנתבע בפיצוי בסך 150,000 ש"ח, על אובדן כושר השתכרות, על כאבה וסבלה, ועל אובדן איכות חייה וסיכויה להינשא של התובעת, בשל אונס שביצע בה בילדותה.

בת"א (י-ם) 10111/97 אשכנזי נ' פרבר פסק השופט כי הנתבע, שהיה אביה החורג של התובעת, ישלם לה פיצוי בסך של 500,000 ש"ח בגין נזקים נפשיים שנגרמו לה עקב מעשים מגונים שביצע בה בהיותה בגילאים 11 – 16.

בתמ"ש (ת"א) 2880/00 מ.פ. נ' י.ש. (6.11.03) פסק כב' השופט פיצוי בגובה 184,000 ש"ח בגין כאב וסבל בשל פגיעה מינית בקטינה, בגינה נותרה בה נכות נפשית בשיעור 30%, ובנוסף כ – 250,000 ש"ח בגין אבדן הסיכוי להינשא.

בתמ"ש (קריות) 1330/01 פלונית נ' פלוני (4.6.09) פסקה כב' השופטת פיצוי בגובה 500,000 ש"ח בגין כאב וסבל שגרם אב לביתו הקטינה בכך שתקף אותה מינית משך ארבע שנים והותיר בה נכות בשיעור 30%. בנוסף, פסקה פיצוי בגובה 150,000 ש"ח בגין כאב וסבל שגרם אותו אדם לרעייתו בגין אלימות שנקט כלפיה והותירה בה נכות בשיעור 50%.

בתמ"ש (אשדוד) 12102/06 ד' נ' ד' (31.10.11) פסק בית משפט פיצוי בגובה 130,000 ש"ח בגין כאב וסבל שגרם אדם לרעייתו (לה נקבעו 2.5% נכות) ולבנותיו (להן לא נקבעו אחוזי נכות) בכך שנקט כלפיהן אלימות ואיומים.

בתמ"ש (חי') 9250-11-08 האשה נ' הבעל (15.8.12) פסקה כב' השופטת פיצוי בגובה 100,000 ש"ח בגין כאב וסבל שנגרמו בשל אלימות והשפלה של בעל כלפי אשתו, ועוד 20,000 ש"ח בגין כל אחד מששת מעשי האלימות הנוספים שנקט כלפיה, סה"כ – 220,000 ש"ח.

בתמ"ש (ת"א) 40811-10-10 ד.פ. נ' ס.פ. ז"ל (16.5.13) פסקה כב' השופטת פיצוי בגובה 150,000 ש"ח בגין כאב וסבל שנגרמו לאשה בשל אלימות שנקט כלפיה בעלה במהלך חייהם המשותפים בגינה נותרה בה נכות נפשית בשיעור 50%. בגין רכיבים נוספים חויב בעוד 200,000 ש"ח.

לחצו כאן לפנייה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!