לייעוץ מיידי התקשרו: 050-4464456 / 03-6529448
משמורת והסדרי ראיה 2017-03-22T11:54:13+00:00

הילדים שלך לפני הכל
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ליווי וייצוג משפטי מקצועי בכל הנוגע להסדרי שהייה ומשמורת ילדים

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

משמורת והסדרי ראיה

ענייני משמורת ילדים והסדרי ראיה, יכולים להוות את אחד מסלעי המחלוקת העיקריים בין בני זוג, במסגרת הליך גירושין. חיברנו את המאמר שלהלן, המאגד מספר רב של שאלות הנוגעות למשמורת ילדים והסדרי ראיה, בתקווה להציג תשובות הולמות למגוון רחב של שאלות המטרידות רבים, כדלקמן:

מהי בעצם משמורת?

משמורת היא סטטוס משפטי, המגדיר מי יהיה ההורה אשר יישא בנטל הגידול השוטף של ילדי הזוג. כאשר זוג הורים חיים יחדיו ומהווים תא משפחתי אחד, הרי שאין כל מחלוקת באשר לזהות ההורה ה"משמורן", שכן שני ההורים מהווים הורים משמורנים. אך השאלה מי יהיה ההורה המשמורן, רלוונטית במקרים של גירושין.

לא פעם, המחלוקת באשר לשאלה מי יהיה ההורה המשמורן, מתבררת בבית המשפט. זאת, בהיעדר הסכמה בין ההורים, הנתמכת בהסכם כתוב. כאשר בני הזוג חלוקים באשר לשאלת המשמורת, הרי שבית המשפט יטיל לבסוף על אחד ההורים, לשמש כהורה משמורן. במקרים כאלו, ההורה השני ייהנה מהסדר ראיה. כלומר, ההורה השני, שלא ישמש בתור הורה משמורן, ייהנה מימים קבועים, שבהם מחד, יוטל עליו לשאת בנטל הטיפול בילדים מאידך יהיו אלו הזמנים בהם יזכה ליהנות מילדיו ומזמן איכות עימם . ככלל, הסדרי הראיה המקובלים, נעים בין פעם אחת לפעמיים בשבוע, עם כל סוף שבוע שני וכל חג שני. זו בדרך כלל הנורמה (אשר השתנתה עם השנים, כפי שיפורט בהמשך), למרות שניתן לערוך חלוקת משמורת אחרת לחלוטין, בהתאם לרצון ההורים ו/או החלטה שיפוטית.

מה אפשר לעשות אם צד מפר את הסדרי הראיה?

הסדר ראיה מחייב את ההורה, מדובר בחובה ולא בזכות. כמובן שלא כל איחור או "הברזה" למפגש עם הילדים, מצדיקים הטלת סנקציות, שכן יש לנהוג באופן סביר. מצד שני, הפרת הסדרי ראיה פוגעת קודם כל בילד, הממתין לבוא ההורה בזמנים קבועים. לכן, במקרה שהורה מפר את הסדרי הראיה באופן קבוע, ניתן לפעול במספר מישורים:
(1) בקשה להטלת קנס: ניתן להגיש לבית המשפט לענייני משפחה, בקשה להטיל על ההורה סנקציה כספית. לא פעם, בתי המשפט מטילים קנסות על הורים במקרים כאלו ובלבד שאכן מדובר בהתנהגות קבועה ללא כל הסבר סביר.
(2) ניתן לפעול לצמצום או לשינוי הסדר הראיה. דהיינו: אם הורה אינו עומד בהסדר הראיה באופן קבוע ושוטף, אזי אין לכאורה טעם שייהנה ממספר רב של ימים, שבהם עליו ליטול אחריות על ילדיו. לכן, ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש לצמצם למינימום, את הסדר הראיה הניתן להורה ה"מבריזן".

נכון שבדרך כלל האם מקבלת את המשמורת?

מדובר בשאלה נפוצה. התשובה היא, שגם כיום נוטים בתי המשפט להטיל את נטל משמורת על הילדים, על האם כל עוד המדובר בילדים עד גיל 6 שנים, בשל חזקת הגיל הרך שעודנה קיימת במשטרנו המשפטי. עם זאת, ביותר ויותר מקרים בשנים האחרונות, נוטים בתי המשפט גם להעניק משמורת מלאה לאב, בכפוף לכך שזו אכן טובת הילדים, טובת הילדים נבדקה ונבחנה וכך הוחלט,  כמו"כ בהתקיים נסיבות כמו חוסר תפקוד של האם, חוסר רצון וחוסר מסוגלות הורית מצידה. מייד נפרט בהרחבה באשר למשמורת המשותפת, ההופכת ליותר שכיחה בימנו.

מהי חזקת הגיל הרך?

סעיף 25 לחוק הכשרות והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "חוק הכשרות והאפוטרופסות"), קובע, כי במקרה שבו בני הזוג חיים בנפרד ולא הגיעו להסכמה לגבי חלוקת המשמורת ביניהם, אזי "רשאי בית המשפט לקבוע את העניינים האמורים בסעיף 24 כפי שייראה לו לטובת הקטין ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם, אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת".

למעשה, סעיף זה קובע את חזקת הגיל הרך. חזקה זו נשענת על היבטים ומחקרים פסיכולוגיים, והיא יוצאת מנקודת הנחה, שילדים עד גיל 6 קשורים יותר לאם מבחינה רגשית, מה שמחייב קרבה רבה ביניהם ומצביע על כך שהאם צריכה להיות המשמורנית, כברירת מחדל. עם זאת, בשנים האחרונות קיימת יותר ויותר "נגיסה" בחזקת הגיל הרך ולעיתים, בתי משפט מגלים הרבה יותר גמישות בנושא. לדוגמא, בכל הנוגע להסדרי ראיה לתינוק, למשל, ישנם שופטים שכן נוטים לאפשר לתינוק לשהות וללון אצל אביו, למרות גילו של התינוק ולמרות שמבחינה אישית ופסיכולוגית, ההנחה היא, כי תינוק צריך להיות קרוב יותר לאמו. עם זאת, חזקת הגיל הרך קיימת ותקפה גם כיום.

האם משמורת גורעת מהסמכות, הזכויות והחובות המוקנים להורים?

מבחינה חוקית, שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, בין אם מדובר בהורים גרושים ובין אם מדובר בהורים החיים יחדיו, כחלק מתא משפחתי אחד. סעיף 15 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי חובתם של ההורים, מתוקף היותם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, "כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו". משמורת, אינה גורעת מזכות ההורה הלא משמורן, להיות אפוטרופוס. גם להורה לא משמורן, יש זכות להיות חלק מחיי ילדיו ולסייע בהתפתחותם. בנוסף, ישנן החלטות ששני ההורים כאפוטרופוסים של הילדים, צריכים לקבל, לדוגמא: עניינים בריאותיים, ענייני חינוך ועוד.

מהי משמורת משותפת?

כאמור, הכלל הוא, כי הורה אחד נושא בנטל המשמורת הקבוע וההורה האחר נהנה מהסדרי ראיה. עם זאת, בשנים האחרונות גוברת יותר ויותר מעורבותם של אבות, המבקשים ליטול חלק רחב יותר בגידול ילדיהם. לכן, בשנים האחרונות, דרך נוספת הפכה נפוצה לקביעת הסדר המשמורת: לא עוד משמורת בלעדית לאחד ההורים, אלא משמורת משותפת.

משמורת משותפת, כשמה כן היא: משמורת המתחלקת באופן שוויוני בין ההורים, ללא כל הבדל. כאמור, במשמורת רגילה, ההורה הנהנה מהסדר ראיה, אחראי על הטיפול השוטף בילדיו רק בזמני ההסדר, כלומר: בזמנים שבהם עליו ליטול עליהם אחריות. במשמורת משותפת, שני ההורים אחראים באופן שוטף וקבוע, על כל המשתמע מכך, על ילדיהם. לדוגמא, אם בהסדרי ראיה האב נהנה מהטיפול בילדיו בימים קבועים בשבוע, הרי שבמשמורת משותפת, ההורים נהנים בדרך כלל מזמן שווה, שבמסגרתו הילדים שוהים אצל הורה אחד ואצל הורה שני.

המשמעות העיקרית למשמורת משותפת היא: הזכות לקחת חלק גדול יותר בגידול הילדים. בנוסף, יש במשמורת משותפת תרומה רבה להגברת השוויון בנטל בין בני זוג. אך מצד שני, עם גודל השמחה, באה גם האחריות. משמורת משותפת מחייבת את שני ההורים לנטילת אחריות שווה בחיי ילדיהם, בכל היבטי החיים.

מהם היתרונות במשמורת משותפת?

למשמורת משותפת יש מספר יתרונות רבים המרכזיים ביניהם:

יתרון בפן הרגשי: משמורת משותפת מקנה להורים זכות להיות חלק משמעותי יותר בחיי הילדים. ההורים נהנים מהעצמה רגשית טבעית.

השפעה טובה יותר על הילדים: בהתקיים משמורת משותפת, הנהנים העיקריים הם הילדים, כמובן. הם נהנים מבית חם ויציב וכן משני הורים במשרה מלאה. כאשר מתקיימת משמורת משותפת, יש בכך כדי להחליש ולמזער את הפגיעה הנלווית להליך הגירושין, הנגרמת לילדים. הילדים נהנים מקרבה רגשית ופיזית לשני ההורים. כאן נעיר, כי משמורת משותפת דורשת מרחק מגורים קרוב, שכן שני ההורים בדרך כלל צריכים להתגורר בקרבת מקום, כדי להקל על הילדים.

מהם החסרונות במשמורת משותפת?

למשמורת משותפת נלווית אחריות רבה יותר, אם הורה אינו יכול לעמוד באחריות הנרחבת יותר מאשר קביעת הסדרי ראייה, הרי שהמשמורת המשותפת תהא עבורו חסרון ולא יתרון:

נטל אחריות מוגבר: משמורת משותפת לא תמיד מתאימה להורה ה"קרייריסט", שמעוניין להשקיע בעיקר בקריירה שלו, שכן באופן טבעי, במשמורת משותפת, על ההורים ליטול חלק פעיל בהווי היומיומי של גידול הילדים. למשל: להתלוות לטיולים, לאסוף את הילדים מחוגים ובתי ספר, להכין ארוחות צהרים ועוד מטלות רבות. לכן, נטל האחריות המוגבר לא בהכרח תואם תמיד את המציאות, שכן הורים רבים אינם מודעים תמיד לגודל האחריות.

אחריות כלכלית משמעותית: בהמשך, נעסוק בהלימה בין משמורת משותפת מזונות. כאן נעיר, כי משמורת משותפת מצריכה נטל כלכלי גבוה מאוד, במיוחד כאשר מדובר באב שעדיין חייב, במקביל למשמורת המשותפת ולזמן הרב שהינו מצוי עם הילדים – גם – לשאת בדמי מזונות חודשיים לטובת ילדיו. בניגוד להסדרי ראיה, משמורת משותפת עשויה לעיתים ובמקרים מסוימים, להטיל נטל כספי כבד עוד יותר, כך שזהו חיסרון שכדאי מאוד לשקול.

מהו הסכם משמורת משותפת?

הסדרת סוגיית המשמורת, יכולה להיעשות באמצעות ניהול הליך משפטי בבית המשפט, אך היא גם יכולה להיעשות באמצעות הסכם. במהלך הליך הגירושין, יכולים בני הזוג להגיע להסכם גירושין, הכולל את כלל הנושאים שאותם יש להסדיר, במסגרת הליך גירושין. לדוגמא: שאלת הגירושין בבית הדין הרבני, שאלת המזונות וכן שאלת חלוקת הרכוש. בני הזוג יכולים להסדיר את סוגיית המשמורת בהסכם הגירושין ולעיתים אף בהסכם נפרד וספציפי, המתייחס לסוגיית המשמורת בלבד. אנו סבורים, כי הסדרת סוגיית המשמורת בהסכם, היא פתרון מצוין. במידה ובני הזוג אכן יכולים להידבר ביניהם, אזי הסכמה כזו, הכוללת הסכם גירושין משמורת משותפת, עשויה למנוע מחלוקות קשות וניהול הליכים משפטיים קשים וארוכים.

מה כדאי לכלול בהסכם משמורת משותפת?

כאמור, הסכם משמורת משותפת הוא הסכם הנערך בין ההורים. כדאי מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין בתחום דיני המשפחה, כדי לערכו, לנסחו נכון וליישמו. הסכם משמורת משותפת אמור לכלול מספר הצהרות והסכמות. לדוגמא: הצהרה בנוגע לרצונם של ההורים, לשמש בתור הורים משותפים במשמורת וכן הצהרה על כך, שההורים מבינים את גודל האחריות הנדרשת והמצופה מהם. כמו כן, על ההסכם להגדיר בפירוש מהי חלוקת האחריות בין ההורים, לרבות בשאלה באילו ימים כל אחד מההורים יישא בנטל הגידול השוטף, באילו חגים הילדים ישהו אצל הורה אחד ובאילו חגים אצל הורה אחר, איך מקבלים החלטות משמעותיות בחיי הילדים ועוד ועוד.

הסכם משמורת משותפת כאמור, צריך לכלול גם הסכמה הנוגעת להחלטות משותפות של ההורים. דהיינו: באילו מקרים נדרשת הסכמה משותפת של שני

ההורים, באילו מקרים יש להורה סמכות להגיע להחלטה הנוגעת לילדים המשותפים, לבדו ועוד. בנוסף, רצוי להגיע להסכמה על עניינים הנוגעים להעתקת מקום מגורים ע"י אחד ההורים, אפשר קביעת זרם או מקום החינוך ועוד ועוד.

רצוי לקבוע בהסכם משמורת משותפת, מנגנון לפתרון סכסוכים. כלומר, מה הדין במקרה שההורים המשותפים אינם מצליחים להגיע להכרעה. האם הם יפנו לבית המשפט, למגשר או לבורר. לא פעם, מנגנון לפתרון סכסוכים בענייני גידול הילדים, עשוי לחסוך הליכים משפטיים ומחלוקות יקרות ומיותרות. עוד נציין, כי הסכם משמורת משותפת יכול גם לכלול הסכמה לגבי מזונות במשמורת משותפת.

האם בית המשפט יכול להורות על משמורת משותפת גם בהיעדר הסכמה?

התשובה חיובית. האפשרות שבית המשפט יורה על קיום משמורת משותפת ע"י ההורים, גם כאשר אין הסכמה ביניהם וגם במהלך הליך משפטי שבמסגרתו ההורים "נאבקים" על המשמורת, היא אפשרות סבירה לחלוטין והיא מיושמת הלכה למעשה.

הטלת המשמורת על הורה אחד או רעהו, נגזרת מ"עיקרון העל" והוא: עיקרון טובת הילד. גם התנאי המהותי מבין התנאים למשמורת משותפת הוא: במידה ובית המשפט מוצא כי טובת הילד היא חיזוק התא המשפחתי, שהות ממושכת עם שני הוריו וקרבה רבה לשניהם, אזי הוא יכול להורות על קיומה של משמורת משותפת ללא הסכמת האם או האב. כמו כן, במסגרת בחינת סוגיית המשמורת ע"י בית המשפט, ייעזר בית המשפט בתסקיר תפקוד הורי, הנערך ע"י פקידת סעד. זאת, כדי לבחון לעומק את "מסוגלותם ההורית" של ההורים וכן כדי להכירם טוב יותר. אמנם תסקיר פקידת סעד בנידון, אינו מחייב את בית המשפט, אך הוא משמש ככלי לנימוק החלטתו.

המלצותיה של פקידת הסעד אינן מוצאות חן בעיניי מה עליי לעשות?

עבודתה של פקידת הסעד צריכה להיעשות על פי נהלים מסוימים, צריכה לכלול מפגשים מסוימים, התסקיר חייב שיכלול פרקים מסוימים, על מה הינו נשען ומתבסס, והכל בדרך שאין לסטות ממנה.

ככל שנפלו במסגרת התסקיר פגמים היורדים לשורשו של עניין באופן שאין אלא להורות אלא על פסילתה, משום שהתסקיר עומד בניגוד מוחלט וחמור לטובת הקטינים הרי שיש להגיש בקשה מתאימה ולפעול בדרך שתוביל לפסילת התסקיר.

ככל שאינך שבע רצון מן ההמלצות הסופיות של פקידת הסעד, יש לבחון את התסקיר מראשיתו ועד סופו ולדרוש במידת הצורך וככל שהדבר נכון ומתאים בנסיבות המקרה העברת שאלות הבהרה לפקידת הסעד, אולי חקירת פקידת הסעד. ובכל מקרה רצוי לבחון כל מקרה לגופו באופן שבו יש לפעול משפטית כאשר ישנה חוות דעת של פקידת סעד שאינה לשביעות רצונך. ויש לבחון זאת היטב שכן למרות שתסקיר פקידת הסעד כפי שאמרנו אינו מחייב את בית המשפט, בפועל, אנחנו עדים לכך שברוב רובם של המקרים בתי המשפט מאמצים את התסקיר וההמלצות שבתסקיר. לבחינת התסקיר אצלך חשוב ביותר, ליטול ייעוץ מקצועי מעורך דין דיני משפחה ולבחון את דרך הפעולה במקרה רגיש שכזה.

מה הדין לגבי דמי מזונות במשמורת משותפת?

החובה לשאת במזונות ילדים, היא חובה המוקנית מכוח הדין הדתי. משמעותה היא: הטלת חובה על האב לשאת במזונות ילדיו. תכליתם של דמי המזונות היא: ליצור לילדים להורים גרושים, אפיק כלכלי וקיום כלכלי הולם, גם אם האב לא מתגורר עמם. מזונות משולמים לטובת הילדים עד השחרור מהצבא, ולא פחות מגיל 18. אומנם ישנה דיפרנציאליות בשיעור המזונות בין הגילאים, אך לא נרחיב בנושא זה במאמר זה.

מכאן עולה השאלה הבאה: מה הדין במקרה שבו ההורים מקיימים משמורת משותפת? האם ייתכן מקרה של משמורת משותפת ללא מזונות?

אומנם, במקרה שמתקיימת משמורת משותפת, בית המשפט יכול להורות על הפחתת שיעור המזונות. אך ההפחתה תיעשה רק במקרים, שבהם עולה שהמשמורת המשותפת אכן נעשית בכנות ולא כדי לנסות להתחמק מנטל המזונות. ישנם מקרים בהם אבות מעוניינים במשמורת משותפת, מתוך רצון כנה ואמיתי להיות מעורבים בחיי הילדים שלהם, וישנם מקרים בהם אבות מעוניינים במשמורת משותפת מתוך ציפייה שיוכלו להיות פטורים מחובת תשלום מזונות במשמורת משותפת. כדי למנוע סיטואציות כאלו, שבסופו של דבר פוגעות בילדים, בתי המשפט אינם פוטרים אבות מחובת המזונות בכל מקרה של משמורת משותפת.

עם זאת, במקרים שבהם מתברר שהמשמורת המשותפת מיושמת הלכה למעשה ומקוימת בכנות, בתי המשפט כן מפחיתים מנטל המזונות. חשוב להדגיש, כי לא רק כנות ויישום המשמורת המשותפת נלקחים בחשבון במקרים כאלו, אלא גם גובה ההכנסה של האם, רמת החיים של הילדים, פרקי הזמן שבהם הילדים שוהים אצל האב, שיעור הוצאותיו החודשיות של האב לטובת הילדים, בנוסף לדמי המזונות החודשיים, מה פער ההכנסות בין ההורים, כמה נותר האב לאחר העברת מזונות, ניסיון ליצור שני בתים שווים ביכולות הכלכליות ועוד.

נציין, כי מזונות ילדים משמורת משותפת, הוא נושא שנשאל באופן קבוע ע"י לקוחות רבים, המבקשים לברר את זכויותיהם. חשוב לציין כי כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו ואין תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין, הבקיא בתחום דיני המשפחה ואשר שומע את המקרה שלכם ספציפית ועל פי נתוניו הספציפיים ייתן מענה וייעוץ משפטי הולם.

כיצד מגישים תביעת משמורת?

את סוגיית המשמורת החוקית אפשר להכריע, או באמצעות הסכם או באמצעות הגשת תביעת משמורת. את תביעת המשמורת אפשר להגיש לבית המשפט לענייני משפחה. במידה ומוגשת תביעת גירושין הכוללת גם את סוגיית הגירושין, המזונות והמשמורת, אזי "קונה" בית הדין את הסמכות לדון בסוגיית המשמורת. שאלה שנשאלת תכופות היא: היכן עדיף להגיש תביעת משמורת? אנו סבורים כי כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו ואת השאלה הזו יש לבחון באופן פרטני, ע"י ייעוץ של עורך דין מתחום דיני המשפחה.

האם אפשר לבקש העברת משמורת?

התשובה חיובית. העברת משמורת מהאם לאב או להיפך, היא אפשרית, אך היא מצריכה אישור של בית המשפט, אשר קבע את חלוקת המשמורת בין הצדדים. כמו כן, ישנם גם מקרים חריגים שבהם אין מנוס אלא להגיש בקשה להעברת המשמורת. לדוגמא: במקרים שבהם אחד ההורים לקה במחלה קשה שלא מאפשרת לו לגדל את הילדים, או כאשר ההורה המשמורן חדל לתפקד, עקב התמכרות לסמים, אלכוהול ועוד. במקרים כאלו, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט, להעברת המשמורת מהורה אחד להורה אחר. בית המשפט יבחן וישקול, בהתאם לנסיבות הספציפיות, האם אכן קיימת הצדקה והאם העברת המשמורת אכן עולה בקנה אחד עם טובת הילדים.

משמורת זמנית

כאשר בני זוג נמצאים בתחילת הליך גירושין, יש להכריע כבר בשלב זה, מי יישא בנטל המשמורת הזמנית, עד להכרעה סופית. במידה ואין הסכמה בין ההורים, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט, בבקשה לקבוע משמורת זמנית ולהטילה על אחד ההורים. כמובן שבקשה זו יכולים שני ההורים להגיש. בית המשפט יבחן, היכן טובת הילד מתממשת בצורה מיטבית, בנסיבות העניין. נדגיש, כי משמורת זמנית אינה משמורת קבועה ובהמשך עשוי בית המשפט להורות על הסדר משמורת שונה.

לסיכום:

ענייני משמורת ילדים וזמני השהייה, הם מהנושאים הרגישים ביותר במהלך הגירושין, מאחר ואין כמעט הורה שאינו מעוניין להמשיך להיות חלק קבוע משגרת חייהם של ילדיו וגם הילדים צריכים ליהנות מבית חם ותא משפחתי יציב. לכן, לא בכדי, הנושא העיקרי שיטריד את בית המשפט לענייני משפחה ומשמורת, הוא טובת הילד.

ענייני משמורת הם עניינים סבוכים המורכבים מרגישות רבה ביותר לצד העניין המשפטי. לכן, נדרש בהם ניסיון משפטי רב ובפרט בתחום דיני המשפחה. לכן, אם אתם נמצאים בהליך גירושין ועליכם להסדיר את עניין המשמורת, כדאי מאוד לפנות לעורך דין בתחום דיני המשפחה.

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות רבות אלא שניצור [...]

 • כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות של אחרים. יתר על [...]

 • הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

דילוג לתוכן