הוצאה לפועל מזונות:
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

מהן ההשפעה וההשלכות שיש לשיהוי על ההליך הראייתי?

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

שיהוי בגביית מזונות במסגרת הליכי הוצאה לפועל מחייב קבלת אישור מבית המשפט לענייני משפחה, טרם פתיחת הליכי הוצאה לפועל.

עיקרון בסיס הוא שאדם שזכה בהליך משפטי, רשאי לממש את זכייתו. אדם זכה בהליך משפטי כספי (המפסיד חייב לו כסף), רשאי לממש את זכייתו על ידי פנייה ללשכת ההוצאה לפועל במטרה לגבות את אשר זכה בפסק הדין.

במזונות אין באמת זכייה, יש סיפוק צרכי הילדים, אולם מי שמחזיק בפסק הדין למזונות, בדרך כלל האישה, זכאית לגבות את המזונות, היה והאב אינו נושא במזונות ומפר את פסק הדין או ההסכם למזונות, וזאת באמצעות הליכי הוצאה לפועל (או באמצעות המוסד לביטוח לאומי ואז את ההפרש באמצעות ההוצאה לפועל).

אבל מה קורה כאשר האישה מחזיקה בידה את פסק הדין למזונות ואינה פונה לגבייה באמצעות ההוצאה לפועל במשך שנתיים, שלוש, 10 שנים, 14 שנים…?

האם גם אז תהיה זכאית לגבות את המזונות, שלא גבתה שנים קודם לכן??!!

מה ההשפעה וההשלכות שיש לשיהוי על ההליך הראייתי?

מה המשמעות של שיהוי בגביית מזונות?

חשוב שנשים ימנעו משיהוי ועיכוב בגביית המזונות; כי יש לך משמעות ותוצאה! חשוב שגברים במקרה של שיהוי בגביית המזונות, באמת שיהוי בלתי סביר ובלתי מתקבל על הדעת, יעמדו על זכותם, באמצעות הליכים משפטיים לגיטימיים הקיימים בחוק ובפסיקה, לחסום את הגבייה.

מתי אפשר לחסום גבייה? ומהי ההשפעה של שיהוי? מיד – התשובות לשאלות הללו.

אכיפת מזונות היא מיוחדת

חשוב לציין בתחילה כי מאחר ודיני המזונות מהווים צריכה מידית לילדים, מאחר ודיני המזונות נועדו ומשמשים הם לקיום של הילדים, אנחנו רואים שאכיפה של מזונות היא מיוחדת, מיוחדת במובן שהסעדים המשמשים כעזר לגביית המזונות יכול ויהיו קיצוניים כגון: הגבלת רישיון נהיגה, הגבלת כרטיסי אשראי, עיקולים, מימוש עיקולים, עיכוב יציאה מן הארץ ופקודות מאסר!

אם כך, אם המחוקק מעניק לזכאי במזונות גם קדימות וגם שלל סעדים הנחשבים כסעדים קשים, הרי לא ייתכן שהזכאי במזונות לא יגבה את מזונותיו תקופה ארוכה! ואם עשה כן, הרי שהדבר מעורר בעיות ראייתיות וכן תמיהה! תמיהה שסופה עלולה להוביל לקושי בגבייה.

סעיף 11 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 מדבר על שיהוי של למעלה משנתיים

הסעיף קובע כי באשר למזונות שלא התחילו לפעול לגבייתם תוך שנתיים לאחר שניתן פסק הדין או פסק הדין המאשר את הסכמות הצדדים לא ניתן יהיה עוד לגבות אותם אלא ברשות שצריך לבקש מבית המשפט לענייני משפחה.

החוק הזה אינו חל על יהודים! ולמה?

סעיף 2 לאותו חוק קובע כי אדם חייב במזונות על פי הדין האישי שלו, כשלאדם אין דין אישי החל עליו או אדם שהדין האישי לא מחייב אותו במזונות, יהיה חייב במזונות על פי החוק הזה.

גם בית המשפט העליון בע"א 779/79 הלכת שוחט, קבע כי חוק זה אינו חל על יהודים!

חוסר שוויון בגביית מזונות בין יהודים לבין כאלו שאינם יהודים

פועל יוצא מן החוק ומפסיקת בית המשפט העליון הינו כי נוצר חוסר שוויון מחפיר בין אישה יהודייה שלמעשה לא צריכה לבקש אישור מבית המשפט כדי לגבות מזונות אחורה 9 שנים, 10 שנים, 7 שנים… בעוד אישה לא יהודייה תצטרך לבקש אישור בית משפט כדי לגבות מזונות שלא גבתה במשך למעלה משנתיים בלבד!

חוקי היסוד, עקרון השוויון אינם מאפשרים הותרת חוסר השוויון בגביית מזונות על כנו!

פסקי דין מאוחרים יותר מפסק הדין של העליון, קבעו כי הלכת העליון ניתנה טרם חקיקת חוקי היסוד, לאחר חקיקת חוקי היסוד בעיקר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, במסגרתו קיבל עקרון השוויון מעמד חוקתי, אינם מאפשרים הפלייה בין צדדים אשר חל עליהם דין אישי (כמו: יהודים, מוסלמים, דרוזים ועוד) לבין צדדים חסרי דת או כאלו שהדין האישי שלהם אינו מחייב אותם במזונות.

ההלכה הזו ניתנה בבית המשפט המחוזי, והיא זו אשר מיושמת בבתי המשפט לענייני משפחה (ולא הלכה של בית המשפט העליון!)

מה זה אומר לבקש רשות מבית המשפט לענייני משפחה על מנת לגבות מזונות, שלא גביתי למעלה משנתיים??

ראשית, אין מדובר במכשול שלא ניתן לעבור אותו. יחד עם זאת, במקום להתחיל בגבייה מייד, יש לקיים הליך קודם לגבייה ובמסגרתו לבקש אישור בית המשפט.

שנית, המשמעות היא כי בית המשפט יבחן את הטעמים לאיחור בגבייה, לאור אופייה המיוחד של גביית מזונות אשר נועד לספק צרכיי הילדים אם כן הכיצד לא נגבו בזמן?! אולי השיהוי מעיד על כך שצרכיהם של הילדים סופקו?? וכעת אין באמת צורך בגבייתם?!

שלישית חשוב לדעת, שבית המשפט ייתן משקל לגילם של הקטינים ובטח אם בגרו בינתיים, האם מדובר במזונות שלא שולמו בכלל או שמא בהפרשי הצמדה וריבית, האם קיים קושי ראייתי שנוצר בגלל השיהוי ועוד כהנה וכהנה שיקולים לפני הנסיבות הספציפיות של המקרה שלפניו.

מה ההבדל בין גביית מזונות שלא שולמו בכלל לבין גביית הפרשי הצמדה וריבית שלא שולמו??

מה שלא ידוע לרבים שהגיעו להסכם גירושין או שניתן פסק דין למזונות בעניינם או מה שפחות שמים לב אליו הוא העובדה כי המזונות מוצמדים למדד. כך בכל 3 חודשים יש להצמיד את המזונות למדד ולהוסיף לתשלום המזונות את המדד.

הרבה לא יודעים את זה! או לא שמים לב לזה! ואז קורה שנפתח כנגדם תיק הוצאה לפועל רק על הפרשי הצמדה וריבית שלא שילמו שנים! תוסיפו לזה את הריבית של ההוצאה לפועל, ריבית פיגורים והרי לנו תיק הוצאה לפועל עם חוב מנופח!!

כאשר יש שיהוי בגבייה, בית המשפט לענייני משפחה נוהג להבחין בגבייה בין מזונות שלא שולמו בכלל לבין גביית הפרשי הצמדה וריבית

ההבדל נעוץ ב – 4 עיקרים:

1. רבים לא יודעים כי עליהם להצמיד את המזונות למדד כל 3 חודשים, התנהגות אנושית זו שונה בתכלית מהתנהגות בה נוהגים חייבים שלא משלמים בכלל מזונות ועל כן יש להקל בגבייה של הפרשי הצמדה וריבית. כלומר השיהוי לא בהכרח יהווה קושי בגבייה עצמה.

2. בהפרשי הצמדה וריבית אין קושי ראייתי. בגביית מזונות שלא שולמו בכלל יש קושי ראייתי. אם ניקח לדוגמא גביית מזונות שנעשתה לאחר 7 שנים, 14 שנים הרי שלצד השני, החייב במזונות יהיה מאוד קשה להוכיח שחלק מהתשלומים או כולם הוא שילם, כי מי שומר קבלות או אסמכתאות כל כך הרבה זמן?! קושי ראייתי לצד השני שנובע בגלל שהצד הראשון, האישה בדרך כלל, השתהתה בגבייה יעמוד לזכותו של החייב במזונות.

3. החוק עצמו מדבר על מזונות שלא התחילו לפעול לגבייתם – רק לגביי מזונות שלא שולמו כלל השיהוי מחייב פנייה ואישור בית המשפט טרם התחלת הגבייה. לגביי הפרשי הצמדה וריבית למזונות – אין חוק או סעיף בחוק.

4. הבחנה נוספת הינה באשר להוצאות החריגות, רפואיות או חינוכיות, הרבה פעמים נשים ממתינות עם קבלות "קטנות" עד שיהיה סכום סביר וראוי לפתוח בגינו תיק הוצאה לפועל. גם כאן ההתנהגות האנושית נותנת כי זוכה אשר המתינה עם גביית קבלות "קטנות" לא תזדקק לעבור משוכה נוספת של אישור בית המשפט בטרם תחל לגבות בהוצאה לפועל.

המסקנה: כאשר אנחנו מדברים על הפרשי הצמדה וריבית למזונות, גם אם לא נגבו בתוך שנתיים או יותר, אזי אין צורך בקבלת אישור בית המשפט לענייני משפחה לצורך גבייתם. כאשר אנחנו מדברים על מזונות שוטפים שלא שולמו בכלל, אזי ככל שיש שיהוי של למעלה משנתיים ימים, מיום שניתן פסק הדין למזונות, הרי שיש צורך לעבור משוכה נוספת, בטרם הליך הגבייה עצמו: קודם, יש לבקש ולקבל אישור בית המשפט לענייני משפחה לגבייה בשיהוי.

הליך האישור, הינו הליך מהיר יחסית. אולם עדיין מדובר במשוכה נוספת.

לכן, רצוי ומומלץ שלא להשתהות עם גביית מזונות. מן הצד האחר, ככל שיש שיהוי, עמדו על זכותכם כי בית המשפט יבחן את האישור, עוד בטרם יחלו כנגדכם הוצל"פ ובמקרים המתאימים, השיהוי לא יאפשר גבייה מכם!

משרדה של עוה"ד לוסי מאיר, עוסק בין היתר בהליכי הוצאה לפועל במזונות לרבות טענת פרעתי, פריסת חוב לתשלומים, קבלת אישור מבית המשפט לגבייה של למעלה משנתיים שנים, הליכי עיקול ופקודות מאסר, עיכוב יציאה מן הארץ ועוד. עוה"ד לוסי מאיר, צברה ברבות השנים ניסיון רב בתחום גביית המזונות, חקירות הנדרשות בהליכים מן הסוג הזה והצלחות משפטיות בשטח!

הנכם מוזמנים לקבוע פגישת ייעוץ מסודרת בעניינכם בטלפון  03-6529448 או בנייד 050-4464456.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

סמל צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

  • גישור בהליך גירושין

   גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

   גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

  • רופא גירושין

   כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

   מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

  • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

   הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

   רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

  • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

  • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

  • צוואות

   צוואות

   הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]